Marc Nihot – Gemeente Den Helder verzwijgt nevenfuncties wethouders!

Wethouders Michiel Wouters (links) en Kees Visser (rechts) (foto Twitter)

Gemeente Den Helder verzwijgt nevenfuncties wethouders!

Het is een wettelijke plicht om alle nevenfuncties (bijbanen) van Burgemeester & Wethouders te publiceren op de website van de gemeente.
De nevenfunctie lijst van gemeente Den Helder is niet compleet. In ieder geval hebben twee wethouders niet al hun bijbanen opgegeven.
Volgens de Kamer van Koophandel hebben de wethouders Michiel Wouters en Kees Visser de volgende bedrijven, die door hen niet zijn opgegeven in de gemeentelijke nevenfunctie lijst.

Michiel Wouters

Opgericht 22 mei             2019   OLOD Advies

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel wordt me niet duidelijk wat dit bedrijf precies doet.

SBI code 70221                             Organisatie adviesbureaus
SBI code 7112                                 Ingenieurs, overig technisch ontwerp en advies

Kees Visser

Opgericht 23 september 2014  Greenguy Holding BV
Opgericht 23 september 2014  Den Helder Aircraft Systems BV
Opgericht 31 maart           2016   Drone Campus BV
Opgericht   1 augustus     2016    Smart inspections BV
Opgericht   1 augustus     2016   Offshore Project Support 1 BV

Volgens de nevenfunctie lijst zou Kees Visser alleen partner zijn in Den Helder Aircraft Systems BV en Smart inspections BV.
Maar er blijkt uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, dat Den Helder Aircraft Systems BV en Smart inspections BV 100% eigendom zijn van Greenguy Holding BV.
Greenguy Holding BV heeft slechts één aandeelhouder en dat is Kees Visser.

Via onderstaande link komt u op de nevenfunctie lijst van gemeente Den Helder.
U kunt er vanuit gaan, dat deze lijst snel wordt aangevuld na deze publicatie, en dat daarna de mededeling volgt, dat er niets aan de hand is.
Uiteraard kunnen wij aantonen, dat op moment van dit schrijven de nevenfunctie lijst niet compleet was.
https://www.denhelder.nl/data/publicatie-website/nevenfuncties-burgemeester-en-wethouders/Nevenfuncties%20burgemeester%20en%20wethouders.pdf?_dc=1601978885179&_dc=1601978885213

Haven wethouder Kees Visser & VVD Den Helder hebben iets uit te leggen

De schijn van belangenverstrengeling moet binnen de politiek altijd worden voorkomen. Het wordt alleen lastig als de VVD een wethouder aanstelt en aan hem de portefeuille haven meegeeft in de wetenschap, dat hij haven gerelateerde bedrijven heeft.

Kees Visser is via zijn Greenguy Holding BV eigenaar van vier onderliggende bedrijven met aan de haven gebonden activiteiten. Dit gaat dan om de BV’s Smart inspections BV, Den Helder Aircraft Systems BV, Drone Campus BV en Offshore Project Support 1 BV.

Op de website van Stichting NNOW (Northern Netherlands Offshore Wind) valt te lezen, dat Den Helder Aircraft Systems BV, Offshore Project Support (OPS,) maar ook de gemeente Den Helder zelf lid zijn van Stichting NNOW.
https://www.nnow.nl/

Privé persoon Kees Visser, als eigenaar van Greenguy Holding BV is lid van deze stichting. Maar ook de haven wethouder van Den helder Kees Visser is namens de gemeente  lid. Visser is duidelijk één persoon met twee petten. Dit geeft zelfs op het eerst gezicht al de schijn van belangenverstrengeling.
https://www.facebook.com/gemeentedenhelder/

Port of Den Helder, 100% eigendom van gemeente Den Helder is ook lid van Stichting NNOW. Wie namens de gemeente in de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) zit is onduidelijk. In de nevenfuncties van de wethouders komt Port of Den Helder nergens voor. Dit is opmerkelijk, maar zonder tegenspraak van de gemeente gaan we er vanuit, dat de haven wethouder deze vergaderingen bijwoont. Ook dit geeft op het eerste gezicht al een schijn van belangenverstrengeling.

Wat geen schijn van belangenverstrengeling is, maar gewoon direct financieel belang van Kees Visser en zijn bedrijf Greenguy Holding BV is het  opereren binnen het consortium van vier bedrijven: Den Helder Support Services (DHSS), Den Helder Aircraft System (DHAS), Glomar Offshore en GEOxyz.

Het consortium van deze vier bedrijven werkt samen onder de naam Offshore Project Support (OPS).

Bij de Kamer van Koophandel zijn twee bedrijven ingeschreven met een gelijke naam Offshore Project Support BV en Visser zijn Offshore Project Support 1 BV. De laatste BV staat op naam van de inmiddels bekende Greenguy Holding BV. Het genoemde adres op de site van NOWW.nl is ook het adres, dat geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel.

Onze haven wethouder heeft een dubbel belang bij de Helderse haven. Deze belangen heeft hij ten eerste namens gemeente Den Helder, maar daarnaast telt ook het privé belang via zijn bedrijf Greenguy Holding BV met de onderliggende BV’s.

Kan VVD Den Helder uitleggen waarom zij gekozen heeft voor een havenwethouder, die naast zijn werk bij de gemeente, acht uur per week (bron nevenfunctie lijst) bij Den Helder Aircraft System (DHAS) & Smart inspections BV werkt?

Bronnen
Kamer van Koophandel, Drimble en NNOW.nl

Vriendjes politiek bij onderzoek naar Zwembad Heersdiep

Eind 2016 is Nebest BV uit Vianen begonnen aan een onderzoek naar de scheuren in vloeren en bad randen van Zwembad Heersdiep in Den Helder.
Nu blijkt alleen, dat de firma Nebest helemaal niet onafhankelijk is.

Nebest Adviesgroep BV heeft namelijk met Greenguy Holding BV samen in augustus 2016 het bedrijf Smart inspections BV opgericht.
Bij de oprichting van het bedrijf Smart inspections BV was de eigenaar van Greenguy Holding BV betrokken, het VVD raadslid Kees Visser.

Vanaf juli 2018 is Kees Visser wethouder geworden van gemeente Den Helder. De samenwerking met Nebest BV in Smart inspections BV eindigt pas in december 2019

Bij gemeente Den Helder is het blijkbaar normaal om als gemeente zaken te doen met directe zakenrelaties van dit VVD raadslid.

Een besluit hierover werd door het College van Burgemeester & Wethouders in 2016 genomen, toen de VVD Den Helder al lang deel uitmaakte van de coalitie en ook een wethouder leverde.

Ik ben benieuwd hoe gemeente Den Helder en VVD Den Helder deze belangenverstrengeling aan ons gaan uitleggen.

Overigens is in het betreffende rapport veel onleesbaar gemaakt. Veel zinnen zijn zwart door gestreept, waardoor niet bepaald kan worden, of het een onafhankelijk onderzoek betreft.
Uit mijn bevindingen blijkt, dat dat niet het geval is

Facebook, Helder Onafhankelijk, Je bent Jutter als, Helder(s) Belang, 7 december 2020

https://www.facebook.com/helderonafhankelijk

https://www.facebook.com/groups/125989665410796

https://www.facebook.com/groups/783510778807332

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marc+Nihot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image