Marc Nihot – Gemeente Den Helder verkoopt Oude Stadhuis voor Jaren Lange Leeg Stand!

Verkiezing Bord in Den Helder (foto Regio Noordkop)

Gemeente Den Helder verkoopt Oude Stadhuis voor Jaren Lange Leeg Stand!

Den Helder – Wet Houder Michiel Wouters verkoopt Één Dag voor de Verkiezingen het Oude Stadhuis aan de Bijlweg aan Woning Stichting | Helder Vast Goed BV. Daar bij heeft hij in de Laatste Raad Vergadering Gemeld, dat Woning Stichting | Helder Vastgoed BV de Komende Jaren Niets gaat doen aan het Pand, dat dus Leeg blijft staan.

Den Helder kent een Leegstand Verordening, die moet voorkomen, dat Panden Jaren Lang Leeg Staan. Deze Leeg Stand Verordening is Echter Niet Geldig voor Woning Bouw Verenigingen, waardoor de Leeg Stand Nog Voor Jaren is Gegarandeerd.

Helder Onafhankelijk! heeft Meerdere Raad Leden Gevraagd, of ze beseffen, dat ze met het Aan Nemen van het Voorstel de Woning Bouw Verenigingen buiten het Besluit hebben gehouden. Dit was Niet het Geval. Dezelfde Wet Houder zei tijdens de Raad Vergadering, dat Woning Stichting | Helder Vast Goed BV de Komende Jaren Geen Tijd heeft om dit Gebouw te ontwikkelen. Het is dan ook een Grote Schande, dat de Gemeente dit Pand een Dag voor de Verkiezingen verkoopt en de Nieuwe Gemeente Raad dit Pand Niet kan Bestemmen voor Jongeren of Crisis Opvang Nood Woningen bij Voorbeeld na een Vecht Scheiding.

Het Pand aan de Bijlweg is Uiter Mate Geschikt voor (Tijdelijke) Verhuur aan Jongeren of Mensen, die voor Kortere Tijd een Woning Nodig Hebben. De Gemeente zou de Verhuur Zelf moeten uit voeren of het Pand op de Vast Goed Markt moeten aan bieden, met de Voorwaarden, dat in Korte Tijd (Tijdelijke) Appartementen in het Gebouw worden Gerealiseerd. Ook vanuit de Rijk Overheid is er bij Gemeente gevraagd om Tijdelijke Opvang van Oorlog Vluchtelingen uit de Oekraïne. Het Oude Pand van de Bijlweg is Hier Prima Geschikt voor. Door de Leeg Stand Verordening Alleen te laten Gelden in het Centrum, de Vis Buurt en de Oostsloot Buurt, kan Al het Andere Leeg Staande Vast Goed Leeg blijven staan. Dus ook Woningen, die Pas over Jaren in Aanmerking komen voor Renovatie of Sloop.

Dat in een Tijd, dat Iedere Woning Hard Nodig is. Woning Stichting | Helder Vast Goed BV heeft de Grootste Leeg Stand van Woningen. Zelfs Complete Huizen Blokken, Appartementen Complexen en Na Volgende Week ook het Oude Stadhuis aan de Bijlweg blijven Nog Jaren Leeg Staan. Alleen maar omdat de Gemeente Raad op 24 januari 2022 heeft Geweigerd de Leeg Stand Verordening voor Heel Den Helder, Julianadorp en Huisduinen te laten gelden. Daarbij de Woning Bouw Verenigingen uit te sluiten van de Leeg Stand Verordening. Helder Onafhankelijk! vind het Niet Kunnen, dat een Onderneming in Den Helder Vrij Stelling krijgt van Regels, die Voor Ieder Ander Wel Gelden. Ook het Beperken van de Leeg Stand Verordening naar Drie Wijken is Ongehoord. Zeker Gezien de Woning Nood!

Gemeente Den Helder en de Huidige Gemeente Raad werken mee aan een Oneerlijke Concurrentie en de Monopolie Positie voor Slechts een Paar Ondernemingen. Om die Reden zal Helder Onafhankelijk! Nog voor de Zomer het Raad Besluit van 24 januari weer op de Raad Agenda plaatsen via een Initiatief Voorstel. De Leeg Stand Verordening zal Gewijzigd moeten worden, waarbij de Regels binnen deze Verordening voor Iedereen Gelijk wordt gesteld. Woning Stichting | Helder Vastgoed BV heeft nog een Aantal Dagen Bedenk Tijd Om Af te Zien van de Aankoop van de Drs Bijlweg. Ook de Coalitie Partijen hebben Nog de Mogelijkheid om het College van Burgemeester en Wethouders een Pas op de Plaats te laten nemen en de Verkoop naar de Toekomst te schuiven. Zodat de Gemeente Zelf als Eigenaar, met Grote Spoed het Oude Stadhuis kan Om Bouwen tot Nood Woningen.

De Gemeente Raad zal er aan moeten gaan wennen, dat Helder Onafhankelijk! Elke Vorm van Vriendjes Politiek zal Bestrijden. De Gemeente is voor Al Onze Inwoners en Niet Alleen voor een Paar Bedrijven, die Nu de Dienst proberen uit te maken!

In Gezonden door Marc Nihot, Lijst Trekker Helder Onafhankelijk!

Regio Noordkop, 11 maart 2022

https://www.regionoordkop.nl/11/03/2022/ingezonden-gemeente-den-helder-verkoopt-oude-stadhuis-voor-jarenlange-leegstand/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marc+Nihot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helder+Onafhankelijk!
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woning+Stichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helder+Vast+Goed+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woning+Stichting+|+Helder+Vast+Goed+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leeg+Stand+Verordening
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bijlweg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oude+Stadhuis+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Den+Helder