Marc Nihot – Geachte voorzitter, geachte gemeenteraadsleden, mensen op de publieke tribune en thuis

Vanavond maakt het Rob Scholte Museum voor het eerst gebruik van het burger spreekrecht om u als hoogste bestuursorgaan in gemeente Den Helder formeel aan te spreken op uw verantwoordelijkheid.

U bent als hoogste bestuursorgaan kader stellend en u als raad controleert het college van Burgemeester & Wethouders, of zij uw kaders op juiste wijze uitvoert.

Uw besluitvorming is zonder last en op persoonlijke titel.
Hierbij hoeft u niet mee te gaan in de wil en de wensen van een college van Burgemeester & Wethouders.

Voorzitter, deze avond staat de nota afstoten gemeentelijk vastgoed 2017/2018 op de agenda.
In de commissievergadering Bestuur en Middelen hebben meerdere partijen aangegeven, dat perceel nummer 72 (Middenweg 172) uit de afstoot nota gemeentelijk vastgoed genomen dient te worden.
Dat er over dit pand en het daarin gevestigde Rob Scholte Museum apart moet worden gesproken in de commissie.

Ook het Rob Scholte Museum zou graag zien, dat u vanavond het pand van ons museum op de Middenweg 172-174 uit deze nota gaat schrappen.
Bij ons museum bestaat nog steeds de wil en wens om uit de impasse komen met uw gemeente.

Het Rob Scholte Museum heeft dan ook bewust gekozen om mediastilte te houden na het binnen krijgen van de opzeggingsbrieven.

Helaas zijn er raadsleden en wethouders geweest, die wel met de nationale pers hebben gesproken, waardoor er meer ruis is ontstaan en niet alle feiten juist worden weergegeven.

Den Helder verdient goede publiciteit. Niet de omschrijvingen als Palermo aan het Marsdiep en Rancune aan Zee, die gebezigd nu worden, omdat de wil van Gemeente om er met het museum uit te komen, lijkt te ontbreken.
Een eerlijke behandeling is alles, wat wij van u vragen.

Het willens en wetens niet reageren op de Open Brief aan het College van B & W door veel BN’ers en talloze anderen heeft natuurlijk zeer veel negatieve gevolgen gehad voor het imago van onze stad.

Dat alles was simpel te voorkomen geweest door gemaakte afspraak voor uitbreiding uit te voeren in plaats van te volharden in een oorverdovende stilte.

Laten we hier een punt achter zetten.
Geef het museum de haar beloofde uitbreiding.
Steun de opening op 21 juni.
Voor uw eigen toekomst en die van de stad Den Helder en haar inwoners.

Vanaf eind oktober 2016 heeft het Rob Scholte Museum gesproken met de raadsleden Reenders, Pruiksma en Assorgia plus Woningstichting. Zij wilden via het presidium gaan bemiddelen met het college.
Dat is niet gelukt.
Als museum hebben wij toen al aangegeven, dat wij graag zien, dat de gemeenteraad hierin betrokken wordt.
In deze gesprekken heeft het museum aangegeven, dat wij een initiatiefvoorstel van uw raad willen zien om net als bij de verbouwing van het stadhuis te komen tot het instellen van een raadscommissie.
Als oplossing voor de onenigheden.

Zodat ieder raadslid straks kan weten, wat er zich werkelijk allemaal afspeelt in dit dossier.

Wij hebben u dan ook gisteren alsnog het initiatiefvoorstel van toen gestuurd en roepen u op om als gehele gemeenteraad dit initiatiefvoorstel unaniem te omarmen en te bespreken in uw commissievergadering.

Voorzitter, het Rob Scholte Museum kan veel positieve publiciteit voor onze stad genereren.
Voor Sail 2017 is er een reclame spotje gemaakt, dat geïnspireerd lijkt zijn op het werk van Rob Scholte in Huis Ten Bosch te Japan.
Het spotje beeldt precies af wat Rob Scholte met zijn assistenten heeft geschilderd in Nagasaki.
Hoe een klein jongetje groot wordt.
Van klein scheepsmodel tot levensechte driemaster.
Laat Rob Scholte zijn droom van het Rob Scholte Museum in onze stad afmaken.
In ons aller voordeel.

Dit spotje van Sail kost tijdens het reclameblok vanavond tussen De Wereld Draait Door en het journaal € 13.800,- per 30 seconden.
Rob Scholte kan ditzelfde filmpje te promoten in de Wereld Draait Door of in een van de andere tv-shows.
Deze promotie van de stad, het evenement en het museum kost u als gemeente helemaal niets.
Dan hebben we het nog niet eens over de uitgaven in de binnenstad, die door de bezoekers van het Rob Scholte Museum worden ingebracht.

Het Rob Scholte Museum wil principieel geen enkele subsidie van uw gemeente ontvangen of welke andere overheidsinstelling dan ook.

Wij vragen aan u, de raad, om ons de mogelijkheid te bieden hier te blijven en om ons nu eindelijk met een permanente vestiging te faciliteren.
Voorzitter, tot slot vragen wij uw gemeenteraad en dan met name ook de coalitiepartijen, VVD, CDA en D66 om samen te werken.
Om samen uit de impasse te komen, die nu is ontstaan tussen de gemeente en het Rob Scholte Museum.

Namens het museum willen wij dan ook D66, VVD en CDA uitnodigen om het initiatiefvoorstel in te brengen in uw raad en om ook zelf in de commissie Realisatie Rob Scholte Museum plaats te nemen.

Indien de gemeenteraad de wens uitspreekt om het pand aan de Middenweg 172-174 daadwerkelijk te verkopen.
Dan zouden wij als museum graag met uw raadscommissie om tafel gaan om aankoop te realiseren.
Er kan binnen zeer korte tijd een intentieverklaring en een koopcontract onder voorbehoud financiering worden ondertekend door beide partijen.

Wij wensen u veel wijsheid tijdens deze vergadering!

Spreektekst RSMuseum, 10 april 2017

1 Comment

  1. heleen van der leest 11 april 2017 op 09:11

    Een hele goede, welwillende, tekst!

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.