Marc Nihot – De puinhopen van Den Helder (9): #schuilinggate

Wat is het toch een politieke puinhoop in Den Helder.
Willen ze nu echt, dat de burgemeester nog 6 jaar verder gaat met de afbraak van onze stad?
Of vertrouwt de meerderheid van de gemeenteraad de burgemeester niet meer?

Op deze vragen heeft de gemeenteraad van Den Helder gisteravond geen duidelijk en eenduidig antwoord gegeven.

Na de #vissergate is nu de #schuilinggate begonnen.
En dat nog wel in de periode, dat het politieke reces zijn aanvang heeft genomen.

De gemeenteraad heeft op maandag 29 juni 2015 in een besloten raadsvergadering bepaald, dat de herbenoeming van de burgemeester positief voor hem uitpakt. Maar nog geen paar uur later wordt door een meerderheid van dezelfde gemeenteraad een motie vreemd aan de orde van de dag aangenomen. In deze verkapte motie van wantrouwen heeft de raad bepaald, dat alle niet-wettelijke taken uit de portefeuille van de burgemeester moeten worden gehaald en verdeeld onder de wethouders.

De meerderheid van de gemeenteraad, inclusief de Stadspartijers Peter Reenders, Marcel Karhof en Harry van Dongen, vertrouwt de burgemeester geen politieke taken meer toe.
Hoe hebben deze heren dan ’s middag nog voor de herbenoeming van de burgemeester kunnen stemmen?
Is dat puur uit eigenbelang?
Worden ze onder druk gezet?
Wie het weet mag het zeggen.
Erg vreemd is het in elk geval wel.

De burgemeester mag dus 6 jaar langer aanblijven, maar zal alleen zijn wettelijke taak nog uitvoeren met betrekking tot de openbare orde en veiligheid.

Enkele weken geleden werd in Den Helder nog een wethouder weggestuurd vanwege geruchten.
Ook over de burgemeester wordt in de stad flink gespeculeerd.
Waarom mag hij wel aanblijven en een ander collegelid niet?
En is hij de afgelopen 6 jaar wel een goed bestuurder geweest?

Naar mijn mening heeft deze burgemeester de afgelopen 6 jaar heel wat steken laten vallen.
Er zijn verschillende grote zaken de revue gepasseerd tijdens zijn bewind. Onder andere de dossiers Johanna Krul, zelfdoding in het verzorgingshuis, de moord bij het Tumbafeest, het kapot maken van de horeca met de sluitingstijden, de dwangsommen bij de oud-raadsleden Pieter Bakker en Dirk Gorter, als ook bij Rob Scholte, de kwestie rond de geblokkeerde uitbreiding bij het Rob Scholte Museum en veel meer.
Vergeet ook zijn dubieuze rol niet bij de verschillende coalitievormingen in de vorige raadsperioden.
Raadsleden baantjes aanbieden om ervoor te zorgen, dat zij de politiek vaarwel zouden zeggen.
Het onrechtmatig verzwijgen van de uitkomst, dat één van de nog zittende wethouders niet door het Bing-onderzoek is heengekomen.
En last but not least het stadhuisdossier, waar ik verder niet op in zal gaan om deze column niet te lang te maken.
Zo zijn er nog veel meer onderwerpen te vinden, waarbij de burgemeester een kwalijke rol heeft gespeelt.

De #schuilinggate zal voorlopig dan ook onverminderd doorgaan.
Of de burgemeester zal de eer aan zichzelf moeten houden.
Misschien zou dat wel de beste keuze zijn.

Beste Burgemeester, vandaag heb ik, evenals op 1 juni, kunnen constateren, dat het een ballezooitje is in de Helderse politiek.
De gemeenteraad heeft indirect een motie van wantrouwen tegen u ingediend, waarbij ze ons te kennen geeft, dat zij op grond van uw handelingen in de voorbije 6 jaren u niet meer voor de volle 100% vertrouwen.

U kunt, net als FIFA-voorzitter Sepp Blatter, na uw herbenoeming de eer nog altijd aan uzelf houden door op te stappen.
De #schuilinggate zal alleen dan verstommen.
Mogelijk kunt u nog aan de slag gaan in een andere stad.
Hoewel?

http://marcnihot.nl/marc-nihot-de-puinhopen-van-den-helder-#schuilinggate

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image