Marc Nihot – De puinhopen van Den Helder (5): Gerechtigheid of niet?

In Nederland ben je onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
De wet is er heel duidelijk over in Artikel 6: “Recht op een eerlijk proces”.
Ook hoef je als inwoner van ons land niet te bewijzen, dat je onschuldig bent. Maar degene, die je schuldig acht, moet dit bewijzen.

Het College van Burgemeester en Wethouders houden niet zo van de wet.
Immers zij hebben via de media een collega-wethouder veroordeelt voor een feit, dat zij nooit hebben bewezen en/of voorgelegd aan een onafhankelijke instantie. Ook de wederhoor van de wethouder werd door de burgemeester om zeep geholpen.
Zij hebben hiermee (onnodig) een persoon voor de rest van zijn leven beschadigd.

De toespraak in de raadzaal van Burgemeester Koen Schuiling na het wegsturen van Wethouder Geurt Visser was gewoon te walgelijk voor woorden.
Hij streelde minuten lang zijn eigen ego, noemde allerlei projecten in de gemeente, die niets te maken hadden met feiten, waar de avond om draaide.
Op het laatst kwam hij met een “verklaring” van een anoniem persoon, waarvan niet vastgesteld is of deze persoon überhaupt bestaat. Of een officiële klacht heeft ingediend tegen Wethouder Visser.

De burger wordt in het ongewisse gehouden, of het college van Burgemeester en Wethouders wel de waarheid spreekt.
Het hoogste controlerende orgaan in de gemeente, de gemeenteraad, tuinde voor een groot deel in de onbewijsbare verklaringen van het college. Ook zij grepen niet in om de wethouder de mogelijkheid te geven om zijn verklaring toch af te leggen en vragen te beantwoorden.

Joke Vorstman en Paul Koopman zijn Kanjers!
Zij deden wat alle raadsleden hadden moeten doen: opkomen voor hun collega-bestuurder Geurt Visser.
Er werd immers iemand geofferd om de wandaden van dit zittende College van Burgemeester en Wethouders te verhullen.

In de vorige raadsperiode gebruikte ik af en toe de woorden van Bram Moszkowicz “Abject” en “Infaam” bij een aantal onderwerpen, die nu eigenlijk nog steeds spelen.
Onder andere de stationslocatie en Schouwburg.
Burgemeester Koen Schuiling vond het als voorzitter van de raad nooit goed als ik deze woorden gebruikte tijdens een raadsvergadering. Meestal werd daarna mijn mond gesnoerd en liet hij me niet meer aan het woord.

Beste Koen, jouw handelen in onze stad is abject en infaam.
Net als jouw handelen in de gemeenteraadsvergadering van maandag 1 juni 2015.
Een pikzwarte dag in onze democratie.
Ik houd er niet van om iemand af te slachten op geruchten. Daarom blijf ik graag puur bij de (politieke) feiten en geef de werkelijke redenen waarom Geurt Visser geslachtofferd werd:

Feit 1:
Wethouder Geurt Visser heeft een bezoek gebracht aan het Rob Scholte Museum om uit de ontstane impasse te komen.
Wethouder Visser heeft tijdens het gesprek met Rob Scholte verklaart:
. dat de gemeente nalatig is geweest met het verstrekken van de gevraagde gegevens.
. dat de Gemeenteraad in de motie van 2 maart 2015 geen enkel kader heeft meegegeven over koop, gebruik en/of huur van pand Middenweg 172-174
. dat de gemeente snel de gemaakte afspraken van 9 december 2014 moet realiseren, met betrekking tot de uitbreiding van het museum.
. dat de gemeente de overige gebruikers zo snel mogelijk andere ruimte hoort te geven, waardoor het museum de leeg te komen ruimte kan gebruiken als tentoonstellingsruimte en het oude en nieuwe museum aan elkaar verbinden.

Na het gesprek wilde de wethouder van het Rob Scholte Museum een brief ontvangen, waarin al deze punten nog een keer werden benoemd, zodat hij uitstel kon vragen voor het leveren van de business case van het Rob Scholte Museum bij de raad.
Deze brief heeft de secretaresse van een andere wethouder, Pieter Kos, uit de mailbox van Wethouder Visser gehaald en rondgestuurd aan de overige collegeleden.
De burgemeester heeft vervolgens zonder overleg met Wethouder Visser (ontvanger mail) de mail beantwoord en een persverklaring uitgedaan.

U als burgemeester wil nog steeds uw zin doorzetten en een nieuwbouw van het stadhuis bouwen op de stationslocatie.
Spreek dat dan gewoon uit!

Feit 2:
Wethouder Dirk Pastoor en Wethouder Geurt Visser hebben nooit een handtekening gezet onder een dwangsom aan de eigenaren van de “oude muziekschool”.
Ook hebben zij nooit toestemming aan wie dan ook gegeven om een digitale handtekening onder dit collegebesluit te zetten.
Deze dwangsom is dan ook niet rechtsgeldig

Feit 3:
Wethouder Dirk Pastoor en Wethouder Geurt Visser hebben nooit een handtekening gezet onder een dwangsom aan de eigenaren van een café in de Koningstraat.
Ook hebben zij nooit toestemming aan wie dan ook gegeven om een digitale handtekening onder dit collegebesluit te zetten.
Deze dwangsom is dan ook niet rechtsgeldig.
Dit heeft ook de rechtbank inmiddels bepaald.

Feit 4:
Nu voormalig Wethouder Geurt Visser heeft aangifte tegen u als College van Burgemeester en Wethouders gedaan.
Er ligt inmiddels een proces verbaal bij Politie, Rijksrecherche.
Zij stellen geen proces-verbaal op als er geen aanleiding zou zijn voor een strafrechtelijk onderzoek.

Zo zijn er nog heel wel wat feitjes te noemen, die niet door de beugel kunnen. Maar dan word mijn column te lang. De conclusie is nu in ieder geval duidelijk.

Dit College van Burgemeester en Wethouders is niet meer geloofwaardig na het enorme debacle in de raadsvergadering van 1 juni 2015.

Den Helder verdient beter!
Stap met het hele college op!

Een nieuw College van Burgemeester en Wethouders is het beste voor onze stad en voor zijn inwoners!

http://marcnihot.nl/de-puinhopen-van-den-helder-5-gerechtigheid-of-niet/