Marc Nihot – De puinhopen van Den Helder (3): Angstcultuur

Er heerst onder een deel van de Helderse bevolking, het gemeentebestuur en zeker ook in grote mate binnen de ambtenarij een verschrikkelijke angstcultuur.

Neem nou het Rob Scholte Museum. Er is door 100 Bekende Nederlanders en ruim 400 minder bekende Nederlanders een Open Brief ondertekend aan het College van Burgemeester en Wethouders van Den Helder. Een deel van deze ondertekenaars heeft gevraagd, of zij de brief anoniem konden ondertekenen.

Deze anonieme ondertekening is niet voor niets. Een aantal van deze ondertekenaars staan op de loonlijst van Gemeente Den Helder. Ook andere personen die verbindingen hebben met de gemeente, gemeenteraad, Zeestad, Willemsoord en/of Woningstichting durven niet openlijk voor ondertekening uit te komen. En geef ze eens ongelijk als ze daar financiële of persoonlijke schade door oplopen. Er zijn zelfs mensen, die niet naar het museum durven te komen, omdat ze bang zijn om gezien te worden.

Binnen het ambtelijk apparaat heerst ook die angst. Angst om je baan te verliezen als je voor je mening uitkomt of als je aangeeft dat iets niet klopt of je het ergens niet mee eens bent.
Een aantal jaren terug was er in de raadzaal van het gemeentehuis een bijeenkomst van de OR, in samenwerking met de vakbonden. Samen met Pieter Bakker (ook een oud raadslid) mocht ik op uitnodiging van de bonden en de OR deze bijeenkomst bijwonen.
Een begrafenis was in vergelijking met deze bijeenkomst nog een feestje. Ik heb werkelijk nog nooit z’n grote groep bange mensen bij elkaar gezien, waarbij de angst voelbaar werd. Het meest onder de indruk was ik van een zeer sociaal bewogen medewerkster, die huilend vertelde met hoeveel angst ze naar het werk kwam. Dit kwam niet door haar directe medewerkers, maar door de leidinggevende zittende burgemeester en een toenmalig wethouder.

Ook wethouders worden klein gehouden. Zo mogen wethouders niet met burgers praten zonder ambtelijke ondersteuning. Doen ze dit wel dan worden ze hardhandig teruggefloten door de burgemeester en de top van de ambtenarij.

Met als dieptepunt het zogenaamde opstappen van wethouder Geurt Visser op 26 mei j.l. De beslissing om op te stappen is naar mijn mening niet op vrijwillige basis genomen.
Het is binnen en buiten het stadhuis algemeen bekend, dat bij het niet vrijwillig opstappen van deze wethouder, een motie van wantrouwen tegen hem zou volgen binnen het College van Burgemeester en Wethouders.

De angstcultuur in Den Helder word in stand gehouden door de burgemeester, de gemeentesecretaris en de ambtelijke top.
Welk gemeenteraadslid neemt het voortouw en zet een dikke streep onder deze walgelijke vertoning?

http://marcnihot.nl/de-puinhopen-van-den-helder-3-angstcultuur/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image