Marc Nihot – De puinhopen van Den Helder (2): De waarheid is hard!

Wethouder Geurt Visser treedt per 1 juni af als wethouder financiën van Den Helder.
Vrijwillig? Ik geloof er geen snars van. Dit komt voort uit het feit, dat deze wethouder zijn verantwoordelijkheid nam en uit de impasse wilde komen met het Rob Scholte Museum.

Er mag geen enkele wethouder met burgers praten. Dat heeft hem de kop gekost.
Van de burgemeester en een aantal hoge ambtenaren mogen hangdossiers als Rob Scholte Museum, Watertoren, Stichting Meerwerf niet worden opgelost. Wie weet wat voor bagger er namelijk onder deze dossiers uitkomt.

Op 14 februari 2014 is er van mijn hand een column verschenen met de titel “Genoeg is genoeg”, die ging over de situatie rond de nieuwbouw van het stadhuis op de stationslocatie. De politieke situatie is er sinds die tijd niet beter op geworden. Vanaf vandaag kan ik wel zeggen dat deze is verslechterd.

Ons gemeentebestuur is ziek. Daarom is het naar mijn mening nodig om de keiharde waarheid te spreken.
Het nieuwe “elan” in Den Helder zal namelijk niet komen van het huidige College van Burgemeester en Wethouders en zeker ook niet uit de geledingen van de Stadspartij.

Een fraai gezegde, dat ik hoorde over Wethouder van Dongen: “Als gewichtsconsulente uit Dort is ze niet zwaar genoeg bevonden als wethouder van Den Helder ”.

En deze uitspraak is eigenlijk wel van toepassing op de gehele Stadspartij. In de kroeg roepen ze nog steeds: “we gaan het regelen!”. Maar binnen het gremium van de gemeenteraad houden ze zich angstvallig muisstil. En waar waren ze voor Geurt Visser, ze hadden als één blok achter hun wethouder moeten gaan staan. Ze hadden hem nooit mogen laten gaan.

Zijn deze uitspraken gebaseerd op rancune?
Nee, ik van mijn kant koester geen enkele persoonlijke rancune ten opzichte van welk raads- en/of collegelid dan ook. Zelfs niet naar de persoon van Koen Schuiling, de burgemeester van deze stad.

Maar het politieke klimaat in onze defensieve enclave Den Helder is zwaar verziekt door de voortgewoekerde inteelt. De inteelt breidt zich in rap tempo uit naar alle organisaties, die geleid worden door oud-wethouders en -raadsleden, die zwaar gesubsidieerd worden door de gemeente. En naar bedrijven, die de dienst uitmaken in Den Helder met hun politieke banden binnen fracties van de gemeenteraad, het college en de ambtenarij.

Den Helder behoort weer een gemeente te zijn, waar de burger centraal staat. Dit is het moment, waarop wij als inwoners in opstand komen, het niet meer pikken en onze stem laten horen. Wij zouden als burgers een wethouder per mail moeten kunnen aanschrijven zonder dat de burgemeester deze brief onderschept en voor bedoelde wethouder beantwoordt.

Artikel 13 van de grondwet is overduidelijk en stelt: ‘Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.’ Niemand, zelfs de Overheid (burgemeester) niet, mag post van een ander open maken, tenzij hiervoor toestemming door de rechter gegeven is. Dit geldt ook voor e-mails.

Een persverklaring laten afleggen namens wethouder Geurt Visser over het Rob Scholte Museum door de gemeentelijke woordvoerder zonder dat wethouder Visser daar iets van afweet kan natuurlijk niet door de beugel.

In wat voor land leeft Den Helder, dat dergelijke zaken mogelijk zijn?
Met welk recht plaatst de burgemeester van onze stad zich telkens opnieuw boven de wet.

Als u de wethouder bent, wiens briefgeheim is geschonden, vraag ik u naar het volgende.
Buigt u dan voor de persoon in kwestie, die uw briefgeheim schendt en laat u u intimideren of houdt u de rug recht en doet u aangifte van een strafbaar feit?

Beste Geurt Visser, erg jammer dat je zo zwaar onder druk bent gezet en dat je bent afgetreden. Alleen jij had in dit college van Burgemeester en Wethouders kunnen zorgen voor het nieuwe “elan”.

http://marcnihot.nl/de-puinhopen-van-den-helder-2-de-waarheid-is-hard/