Marc Nihot – De puinhopen van Den Helder (17): Over het vastgoed kartel in Palermo aan het Marsdiep en de hotelbranche

Het is weer eens hommeles op het stadhuis.

Uiteraard gaat het voor de zoveelste keer over hetzelfde, namelijk de huisvesting voor onze ambtenaren: het eeuwige stadhuis.

Al tien lange jaren wordt er gesteggeld over de definitieve keuze: nieuwbouw of toch renovatie van het huidige stadhuis.

De burger is het geneuzel ondertussen meer dan zat. Bij de vorige verkiezingen in 2014 hebben de kiezers heel duidelijk aangegeven, dat ze geen nieuwbouw willen en voor renovatie zijn. De politieke partijen achter de slogan “Geen nieuwbouw stadhuis” hebben toen een ruim mandaat van het electoraat ontvangen.

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog verdween de VVD uit het gemeentebestuur. Dat is helaas van korte duur geweest. Toen waren ze er weer, dit keer via de Stadspartij coup en dat hebben we geweten ook.

Alleen hebben de VVD, D66, CDA en PvdA, samen met het vastgoed kartel, deze verkiezingsuitslag nog steeds niet kunnen verkroppen. Ze doen er tot vandaag alles aan om alsnog, tegen de wil van de bevolking, een nieuw stadhuis te kunnen bouwen in de binnenstad van Den Helder.

Kees Visser, de huidige fractievoorzitter van VVD Den Helder en zelf oud wethouder economische zaken, zee- en luchthaven, weigert zijn verlies in dit dossier te nemen. Dus trok hij een week geleden zijn wethouder financiën Bob Haitsma terug uit de coalitie.

De overige wethouders, Lolke Kuipers van D66, Edwin Krijns van het CDA en Trees van de Paard van de PvdA, blijven voorlopig nog in het college achter en hopen de rit verder rustig uit te zitten. Ondanks, dat zij weigeren het met ruime meerderheid aangenomen raadsbesluit voor renovatie uit te voeren. Waar dat maar mogelijk is, blijven zij de renovatie van het huidige stadhuis, door hen steevast, feitelijk en toepasselijk, bejaardenflat genoemd, frustreren en traineren.

D66, onder bezielende leiding van vastgoed wethouder Lolke Kuipers, die tegelijk ook nog aan projectontwikkeling doet, speelt een zeer hoog spel. Alles wijst er op, dat de wethouder aanvoerder is geworden van het vastgoed kartel, dat Den Helder tot het Palermo aan het Marsdiep heeft gedegradeerd.

Bij de laatste commissievergadering Stadsontwikkeling en -Beheer van gemeenteraad Den Helder op 2 oktober 2017 toverde deze Kuipers, lijsttrekker van D66 bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2108, namelijk een brief aan de gemeenteraad te voorschijn van een aantal Helderse vastgoed partijen.

Namens de gemeente doet Kuipers regelmatig zaken met een aantal ondertekenaars van deze brief aan de gemeenteraad.

Een van deze ondertekenaars is Aannemingsbedrijf L. van der Wal en Zn. BV, dat aantoonbaar een directe zakelijke band heeft met wethouder en projectontwikkelaar Kuipers.

Uit een raadsbesluit van gemeente Medemblik van 11 september 2014 blijkt, dat Van der Wal Beheer, samen met projectontwikkelaar Kuipers, de gemeente Medemblik aansprakelijk heeft gesteld voor het niet doorgaan van Hotel Nesbos aldaar. Samen ontvingen zij daarvoor een gemeentelijke schadevergoeding van 65 duizend.

Deze schijn van belangenverstrengeling wordt nog vergroot, doordat deze brief van de bouwondernemingen door D66 fractievoorzitter Hans Verhoef is verstuurd en niet, zoals gebruikelijk is, door de raadgriffie, voorafgaand aan de commissievergadering.

Hoe zit het met de overige bedrijven, die de brief mede hebben ondertekend?

Hebben zij in het verleden wel eens zaken gedaan met projectontwikkelaar Kuipers en doen ze dat in het heden mogelijk nog steeds?

Wordt het niet eens tijd, dat wethouder Kuipers daar eens openheid van zaken over geeft. Als hij dit niet zelf doet, komen de feiten uiteindelijk als een boomerang naar hem terug. Want uiteraard blijven wij van Helder Onafhankelijk! onderzoeken welke belangenverstrengelingen er bestaan in Den Helder.

Dit geldt niet alleen voor de activiteiten van Kuipers, uiteraard worden ook andere bestuurders van gemeente Den Helder door ons uitgelicht en onder de loep genomen. Dit zal met zekerheid terugkomen als thema in mijn nog te schrijven columns en in het verkiezingsprogramma van Helder Onafhankelijk!

Ik mag dan door de VVD Den Helder bij monde van hun ex wethouder Linda Rose Smit de ochtend van de verkiezingen in 2014 op de voorpagina van het Noordhollands Dagblad beschuldigd zijn van het hacken van Facebook accounts. Maar deze onwaarheid heeft de VVD nooit kunnen en willen bewijzen. Hun bedoeling was enkel en alleen om zo veel mogelijk schade toe te brengen aan Helder Onafhankelijk! en mijzelf, omdat ze bang waren, dat de waarheid over hun wandaden van de voorgaande vier jaar op tafel zou komen.

Alles, wat ik eerder in mijn serie De puinhopen van Den Helder heb geschreven, kan ik onderbouwen. Soms zijn de bewijsstukken door mij toegevoegd aan de columns, maar soms ook niet. Uiteraard heb ik deze bewijzen wel degelijk; ze zijn goed gearchiveerd en voor de veiligheid opgeslagen bij vertrouwden door het hele land.

Overigens wil ik aan u niet verzwijgen, wat er zich afgelopen dinsdag 10 oktober 2017 op het stationsplein van Den Helder heeft afgespeeld. Een groepje mogelijke geïnteresseerde investeerders werd door gemeente ambtenaren en makelaar langs het oude postkantoor gevoerd. Momenteel is daar het actieve Rob Scholte Museum gevestigd. Op zich is een dergelijke rondgang niet zo vreemd, omdat het gebouw volgens de gemeente nog steeds te koop staat. Zij ontkennen tegen beter weten in, dat deze zomer al een deal is gesloten over de verkoop aan het museum. Mondeling tussen advocaten weliswaar, maar ook een mondelinge afspraak is bij bedrijf onroerend goed bindend.

Opmerkelijk is het gedrag van een aantal personen uit het rond geleide groepje, die telkens weer weg duiken op het precieze moment, dat ik een foto van ze wil maken. Fotograferen mag uiteraard gewoon als mensen op de openbare weg lopen, tenzij zij uitdrukkelijk aangeven daar bezwaar tegen te hebben.

Het wegduiken zonder me aan te spreken zou wel eens te maken kunnen hebben met de kans, dat ik ze mogelijk zou herkennen. Tenminste ik denk, dat zij dat wilden voorkomen. Ja, het zou zo maar kunnen, dat ik ze herken. Tja, en dan zou het zo kunnen zijn, dat daar binnenkort op deze website nog een De puinhopen van Den Helder column over verschijnt.

Want wat is het verband tussen deze weg duikende personages en vastgoed wethouder Kuipers? Werken ze beiden soms samen in de Hotel & Leisure ontwikkeling? Wie het weet, mag het zeggen.

Het onderzoek loopt.

Wel kan ik u alvast vertellen, dat er maar twee mogelijkheden zijn om het gebouw, waarin het Rob Scholte Museum gevestigd is, rendabel te krijgen. De eerste is het museum behouden en exploiteren. Behalve het opknappen van de buitenzijde van het pand en de asbestverwijdering hoeft er aan de binnenzijde geen grootscheepse verbouwing meer plaats te vinden, omdat een museum gebaat is bij grote ruimten.

De tweede en enige andere mogelijkheid om het gebouw commercieel rendabel te maken is de vestiging van een hotel.  Tegenvaller voor architect en hotelier is, dat de gemeenteraad heeft bepaald, dat het uiterlijk van het monumentale gebouw niet mag worden veranderd. Naar buiten kijken door hotelgasten zal alleen kunnen plaats vinden door op de grond te gaan liggen of op een trap te gaan staan.

Niet, dat de stad Den Helder om een nieuw hotel staat te springen, maar alleen omdat hotelkamers bij leegstand met de belastingdienst kunnen worden verrekend door middel van aftrek. Zodat het er uiteindelijk op neer gaat komen, dat onze staatskas de zakken van deze hotelbranche investeerders gaat spekken.

Laat de hotelbranche nu juist de voornaamste specialiteit zijn van onze eigen Helderse wethouder vastgoed!

Overigens is Kuipers, naar nu blijkt, niet alleen in onze regio als zodanig actief.

Ons bereikte recent het bericht, dat hij in het verre Maastricht met zijn bedrijf Hotel & Leisure Development International BV een intentieovereenkomst heeft getekend met gemeente Maastricht. Het doel van deze overeenkomst is het ontwikkelen van een hotel op de locatie, waar zich nu de actieve muziekschool Kumulus en het conservatorium bevinden. Beide instellingen hebben nog lopende huurcontracten en niet de behoefte daarvan af te zien. Hierover stelde de PvdA fractie in betreffende gemeenteraad al twee keer vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Herkent u het patroon?

De schijn van belangenverstrengeling moet ten alle tijden worden vermeden?

Hoe kunnen wij nou toestaan, dat er een nieuw hotel gebouwd wordt als onze stad daardoor juist een van zijn belangrijkste attracties verliest?

Heeft de bekende Helderse journalist Dick Berts dan toch opnieuw gelijk als hij met navolgend Twitter-bericht het publiek oproept het Helderse vastgoed kartel aan te geven bij de Autoriteit Consument en Markt (https://www.acm.nl/nl) wegens ongeoorloofde kartelvorming.

2 Comments

 1. Ja, daarin heeft hij gelijk.
  Wat mij ook verbaast is het feit dat de raadvragen van Beter voor Den Helder, gesteld op 4 augustus 2017 over theater ‘De Kampanje’ betreffende de financiële perikelen, na 9 weken nog steeds niet zijn beantwoord.
  Het word volgens mij tijd dat BvDH hier ook eens vragen over gaat stellen.
  Normaal worden raadvragen binnen uiterlijk 6 weken beantwoordt.
  http://www.denhelderactueel.nl/2017/08/bvdh-wil-helderheid-kampanje/

 2. Het geeft een gemeente belijd aan dat bv als je door de duinen wil wandelen dat je de paden moet volgen anders vertrap je het duin model
  Om dat te voorkomen hebben we schotse koeien in het duin gebied
  En zo is gemeente Den Helder al jaren doende ( binnenstad) de gemeente bevolking onder controle te behouden met belofte
  Het pad van Allende

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.