Marc Nihot – Burgerspreekrecht Gemeenteraad Den Helder 16 november 2015

Geachte Voorzitter,
Geachte Gemeenteraadsleden,

Vanavond maak ik gebruik van mijn burgerspreekrecht om u als gemeenteraad van Den Helder formeel aan te kunnen spreken op uw verantwoordelijkheid en uw daden.

U staat namelijk vanavond voor een belangrijke keuze als het gaat om het burgerspreekrecht, maar zeker ook als het gaat om de democratie in Den Helder, Julianadorp en Huisduinen.

Als oud gemeenteraadslid en burger van deze stad wil ik u vanavond wijzen op het belang van het burgerspreekrecht.
En op het belang een moment in uw vergadering te behouden waar de inwoners van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen u kunnen wijzen op informatie uit de samenleving.

In de anderhalf jaar dat u in deze samenstelling de gemeenteraad vormt heb ik geen gebruik gemaakt van het burgerspreekrecht. Al waren er voldoende onderwerpen om u op formele wijze aan te spreken op uw daden en verantwoordelijkheid.

Zelf heb ik het geluk dat ik u bijna allen persoonlijk ken. In bijna alle fracties zitten nog mensen waar ik in het verleden in raad en/of commissie mee heb mogen samenwerken en voor mij is het dan ook makkelijk om u op informele wijze te informeren over zaken die ik als burger belangrijk vind.

Voor de meeste inwoners van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen is de drempel veel te hoog om raadsleden rechtstreeks te bellen of te mailen. Laat staan om u uit te nodigen voor een kopje koffie. Inwoners hebben dit moment dan ook echt nodig om bepaalde zaken onder uw aandacht te brengen.

Ik weet dat U het niet wilt horen en vele van u zullen het ontkennen, maar de praktijk, en ook mijn persoonlijke ervaring leert dat een deel van u niet de brieven leest die aan de gemeenteraad worden toegezonden.
Laat staan dat u deze brieven betrekt in uw besluitvorming.

Bij een toegestuurde brief kunt u ontkennen dat deze is binnengekomen. 
Iets wat nog wel eens gebeurt met brieven die alleen via de fractievoorzitters binnen komen.
Maar als die zelfde brief ook in deze zaal word voorgelezen dan kunt u niet meer ontkennen dat u de brief heeft ontvangen. En u kunt zich niet meer verschuilen dat u de inhoud niet kent.

De raadsleden hebben naar mijn mening informatie nodig van de burger om te komen tot goede besluitvorming. Hiervoor is het burgerspreekrecht een zeer goede gelegenheid.

De raadsleden die vanavond het burgerspreekrecht af willen schaffen zijn naar mijn mening de raadsleden die niet staan voor transparantie en democratie.

De raadsleden die vanavond het burgerspreekrecht af willen schaffen horen naar mijn mening geen zitting te hebben in een democratische gemeenteraad.

De raadsleden die vanavond het burgerspreekrecht af willen schaffen zitten naar mijn mening niet in de gemeenteraad voor de burger maar puur voor zichzelf.

Tot slot voorzitter, wil ik u en de gemeenteraad een klein, maar gemeend voorbeeld geven waarom het burgerspreekrecht belangrijk is.

Voorzitter, als burger van Den Helder, zal ik bezwaar indienen tegen de sloopvergunning van de oude schouwburg. Uw raad heeft in het verleden besloten, dat de oude schouwburg pas gesloopt mocht worden als er direct daarna werd begonnen aan de bouw van Halter 2.

Ik ga er dan ook vanuit dat de gemeenteraad van Den Helder per direct ingrijpt om de sloop van de oude schouwburg te staken tot het moment dat Halter 2 daadwerkelijk word gebouwd.

Zomaar een voorbeeld….. Het burgerspreekrecht zet u nu direct aan het denken, zou de net genoemde tekst het zelfde effect hebben gehad op papier…..
Ik wil u als gemeenteraad bedanken voor de tijd en de mogelijkheid om u toe te spreken tijdens dit burgerspreekrecht. En ik spreek de hoop uit dat ik en alle burgers van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen u vanaf deze plek nog vaker zal mogen toespreken.
Dank u wel.

Published on Dec 15, 2015
Gemeenteraadsvergadering 16 november 2015
Agendapunt 2 Burgerspreekrecht – Inspreker Marc Nihot over het onderwerp Burgerspreekrecht.

1 Comment

  1. Is Marc Nihot al in de boeien geslagen, vanwege zijn ernstige inbreuk op de burgerzwijgplicht?

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.