Marc Nihot – Bezwaarschrift omgevingsvergunning “oude schouwburg”

Den Helder, 1 december 2015

Betreft: Bezwaarschift omgevingsvergunning “oude schouwburg”, Bernardplein 10 te Den Helder.

Geachte college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

Bij deze dien ik een ernstig bezwaar in tegen de voorgenomen sloop van de oude schouwburg aan het Bernardplein. Als burger van deze stad, maar ook als voormalig gemeenteraadslid van de gemeente Den Helder.

De gemeenteraad van 2010-2014 heeft duidelijke afspraken gemaakt met College van Burgemeester en Wethouders, Zeestad BV, Zeestad CV en Woningstichting Den Helder over de bouw van Halter 2 aan het Bernardplein. Hierna genoemd Halter Bellevue.

De gemaakte afspraak met de gemeenteraad was simpel en concreet: Slopen = Bouwen!

Woningstichting Den Helder, Zeestad en de voormalige wethouders Pia Bruin en Suzanne den Dulk hebben de gemeenteraad in deze periode (2010-2014) regelmatig voorgehouden, dat er genoeg kandidaten waren voor de invulling van het nieuw te bouwen winkelcentrum. Mogelijke kandidaten, die zich zouden vestigen in het nieuw te bouwen winkelcentrum zouden onder andere bestaan uit een tweetal supermarktketens.

De gemeenteraad is in de periode, dat er een definitief besluit is gevallen voor verplaatsing van de schouwburg, klaarblijkelijk misleid. De schouwburg is inmiddels verplaatst en nu blijkt, dat Woningstichting Den Helder Halter Bellevue voorlopig niet wil bouwen, omdat ze geen huurders kunnen vinden voor de invulling van het winkelcentrum.

Op 18 maart 2014 ondertekenden Ferdinand Vreugdenhil, directeur Zeestad, en Peter Kramer, financieel directeur Woningstichting Den Helder, de overeenkomst Bellevue in het bijzijn van gedeputeerde Jaap Bond en wethouder Kees Visser. Daarmee kwam de zekerheid, dat er geen gat in de stad zou ontstaan na de verplaatsing van de schouwburg naar Willemsoord.

Inmiddels is het bekend geworden, dat Woningstichting Den Helder en Zeestad niet van plan zijn om direct na de sloop te gaan bouwen. Sterker nog ze willen de locatie tijdelijk omranden met een bouwhek, net als in de Beatrixstraat. Ook zijn de winkelpanden aan het begin van de Spoorstraat, welke benodigd zijn voor de realisatie van Halter Bellevue nog geen eigendom van Zeestad en/of Woningstichting Den Helder. Hierdoor is de uiteindelijke realisatie van Halter Bellevue een onzekere factor.

Indien het pand van de oude schouwburg nu wordt gesloopt, schenden de betrokken partijen de afspraken, die gemaakt zijn met de gemeenteraad van Den Helder in de raadsperiode 2010-2014.

De huidige gemeenteraad heeft de afspraak slopen = Bouwen uit de perioden 2010-2014 niet herzien, dus beroep ik mij op de feitelijkheid van continuïteit van bestuur.

Ik verzoek u vriendelijk doch dringend als Burgemeester en Wethouders van Gemeente Den Helder in het verleden gemaakte afspraken met de gemeenteraad te respecteren en de omgevingsvergunning (sloopvergunning) op te schorten. Tot het moment dat Woningstichting Den Helder en/of Zeestad eigenaar zijn geworden van de bewuste panden in de Spoorstraat. Zodat direct na de sloop van alle genoemde panden gestart wordt met de bouw van Halter Bellevue.

Tot slot verzoek ik u als College van Burgemeester en Wethouders om deze brief door te sturen naar de Commissie Beroep en Bezwaar, zodat deze mij kan uitnodigen voor een openbare hoorzitting om mijn bezwaar toe te lichten.

Gezien mijn geheimhoudingsplicht als oud-gemeenteraadslid betreffende dit dossier, verzoek ik het College van Burgemeester en Wethouders aan de Commissie Beroep en Bezwaar te vragen om de mogelijkheid te creëren tot een gesloten deel van de hoorzitting om eventuele vertrouwelijke informatie met de commissie te kunnen delen.

Met vriendelijke groet,

Marc Nihot

Verzonden per fax op 1 december 2015
Verzonden per brief op 1 december 2015
Verzonden per mail op 1 december 2015

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image