Marc Brink – Gemeente verbiedt demonstratie + Johan van Grinsven – Maatregelen tegen selfies in Den Bosch + Hakenkruis als protest bij nazi expositie + Commotie om wegsturen bezoekers

Gemeente verbiedt demonstratie bij Design Museum Den Bosch: Kerkplein is alternatief

Den Bosch – De gemeente Den Bosch verbiedt de Communistische Jongerenbeweging Nederland (CJB) om zondag bij het Design Museum in Den Bosch te demonstreren tegen de tentoonstelling Design van het Derde Rijk, die daar dit weekend start. De demonstranten moeten uitwijken naar het Kerkplein.

De locatie bij museum zelf is niet geschikt voor een demonstratie“, aldus een woordvoerster van de gemeente. Volgens haar is de ruimte bij het museum ‘niet voldoende om de openbare orde te waarborgen’. “De verkeersveiligheid kan niet gegarandeerd worden, want de straat is te smal.

Aanstootgevende borden

De woordvoerster benadrukt, dat afspraken zijn gemaakt over het aantal demonstranten, de tijden van de demonstratie (van 12.00 tot 15.00 uur) en het niet belemmeren van bezoekers van de stad. Ook zijn afspraken gemaakt over ‘zaken,’ die de demonstranten niet mogen meenemen. Dat geldt voor voorwerpen, die als wapen kunnen gaan dienen, gezicht bedekkende kleding, en aanstootgevende en of discriminerende borden. “We gaan er vanuit, dat de demonstratie vreedzaam verloopt.

De tentoonstelling, waartegen de demonstratie is gericht, laat zien hoe de nazi’s affiches, teksten, tekeningen, wapens, meubels, video’s en andere objecten gebruikten. Van meet af lag de expositie, waar 270 voorwerpen uit Nederland en Duitsland te zien zijn, onder vuur. Er is kritiek van onder meer de AFVN, de bond van anti fascisten, waarmee de Communistische Jongerenbeweging Nederland contacten onderhoudt. De bond zal vertegenwoordigd zijn bij de demonstratie op het Kerkplein.

Racisme en discriminatie

Volgens het CJB ‘draagt de expositie niet bij aan het begrijpen van het verleden, maar zorgt het voor polarisatie en opleving van het extreem rechtse gedachtegoed, racisme en discriminatie’. Het is ‘onmogelijk om een objectieve tentoonstelling over fascistische kunst en fascisme te maken’.

Mike Hamers, woordvoerder van de CJB, zegt met de gemeente te hebben gesproken over de demonstratie. Hij vindt het ‘jammer’ dat de demonstratie is verplaatst. “We waren het liefst zo dicht mogelijk bij het museum geweest. Bijvoorbeeld op het Anne Frankplein er tegenover. Maar volgens de gemeente zou dan bij een eventuele tegen demonstratie gevaar kunnen ontstaan, omdat hulpdiensten dan niet snel genoeg ter plaatse zouden kunnen zijn.

Brandende kaarsen

Maan Leo, woordvoerster van het Design Museum, zegt, dat het museum geen invloed heeft uitgeoefend op de gemeente om de demonstratie daar te verbieden. “We zouden het vervelend hebben gevonden als bezoekers een nare ervaring zouden hebben, omdat ze zich tussen demonstranten een weg naar het museum zouden moeten banen. We werden door de gemeente geïnformeerd over het Kerkplein als nieuwe locatie voor de demonstratie. Daarover hebben we niet overlegd.”

Leo zegt in augustus te hebben gesproken met een drietal leden van de CJB. “We ontdekten op Facebook, dat er een dag eerder na sluitingstijd een kleine demonstratie was geweest bij het museum met brandende kaarsen. We lazen op Facebook de argumenten van de bezwaarmakers. Op onze uitnodiging zijn drie leden bij ons geweest om dat te bespreken. Dat was een prettig gesprek. We hebben drie kaarten gegeven om de expositie te bezoeken.

Hamers zegt in juli al een petitie te hebben ingeleverd bij het Design Museum met bezwaren tegen de expositie. Hij zegt geen idee te hebben hoeveel demonstranten zondag deelnemen.

BD, 03-09-19, 18:34, laatste update: 04-09-19, 15:51

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/gemeente-verbiedt-demonstratie-bij-design-museum-den-bosch-kerkplein-is-alternatief~ac6040ce/

Maatregelen tegen nazi selfies in Den Bosch

Den Bosch – Vanwege de nazi expositie Design van het Derde Rijk heeft Design Museum Den Bosch beveiligers ingehuurd. Ook mogen er geen foto’s genomen worden in de expositieruimte, mede om te voorkomen, dat neo nazi’s of anderen selfies maken bij bijvoorbeeld portretten van Adolf Hitler of vlaggen met swastika’s. Het zijn enkele van de speciale maatregelen, die het museum neemt voor deze nu al spraakmakende tentoonstelling, die zondag voor het publiek open gaat.

Het museum afficheert Design van het Derde Rijk als ‘de eerste grote tentoonstelling over de vormgeving van de kwaadaardige nazi ideologie’. Directeur Timo de Rijk laat meerdere suppoosten – meer dan anders – en beveiligers scherp toezicht houden in de expozaal. Verder heeft het museum extra mensen ingehuurd om in de gaten te houden wat op sociale media verschijnt over deze tentoonstelling. Waar nodig geven zij daar tegengas over de expositie en het doel ervan: een onderbelicht deel van de designgeschiedenis over het voetlicht brengen. “Tot in het hart van het ultieme kwaad doordringen“, aldus De Rijk.

Ook al gaat het Bossche museum het internet goed in de gaten houden, het verwacht niet, dat er daadwerkelijk confronterende foto’s van nazi symbolen op verschijnen, die tijdens de expositie zijn gemaakt. “Media als Facebook, Twitter en Instagram blokkeren die uit zichzelf al.” Overigens wil een deel van de (Duitse) bruikleengevers, die spullen hebben uitgeleend aan het Bossche museum, niet, dat er foto’s gemaakt worden van hun materialen.

Gisteren, bij de voorschouw van de expositie voor de pers, waren de beveiligers al aanwezig. Die blijven in ieder geval paraat in de eerste periode, dat de tentoonstelling loopt. Hoelang dat precies is, wil het museum niet kwijt.

Demonstratie jonge communisten

Het museum heeft vooraf met tal van tal van personen en onder meer Joodse organisaties gesproken en uitgelegd waarom de expositie wordt georganiseerd. “Omdat we snappen dat het een delicaat onderwerp is” Ook is gepraat met een delegatie van de Communistische Jongerenbeweging Nederland (CJB), die zondag in de buurt van het museum gaat demonstreren. CJB vindt, dat de tentoonstelling zorgt voor ‘polarisatie en opleving van het extreem rechts gedachtegoed, racisme en discriminatie’. En dat het onmogelijk is een objectieve tentoonstelling over fascisme en fascistische kunst te maken. Directeur en expo samensteller De Rijk ontkent dit en stelt, dat de geëxposeerde nazi spullen uiterst zorgvuldig in hun context zijn geplaatst.

Museum bezoeken

CJB heeft tal van lokale politieke partijen en landelijke organisaties uitgenodigd voor de demonstratie, maar weet niet hoeveel mensen op komen dagen. De gemeente heeft een vergunning afgegeven voor een demonstratie van maximaal dertig personen. “Maar wij gaan niemand naar huis sturen als er meer mensen komen“, zegt mede organisator Mike Hamers van CJB. De politie wil niet kwijt welke maatregelen zij neemt vanwege deze protestbijeenkomst.

De jonge communisten willen na de demonstratie het museum bezoeken en met eigen ogen bekijken hoe het beladen onderwerp wordt gepresenteerd. Het museum legt hen geen strobreed in de weg, aldus directeur De Rijk. “Mits zij zich houden aan de regels en geen overlast veroorzaken voor andere bezoekers.”

Van verdere weerstand tegen de nazi expositie heeft het museum op dit moment geen weet.

Veel extra bezoekers

Het Design Museum trok vorig jaar zo’n 82.000 bezoekers. Vanwege deze expositie rekent het dit jaar op circa 30.000 tot 50.000 mensen meer. Bezoekers dienen een kaartje te reserveren en een begintijd van hun bezoek te kiezen. Zo voorkomt het museum dat er te veel mensen rondlopen op de tentoonstelling. Die is tot en met 19 januari te zien in het museum.

BD, 5 sep. 2019, laatste update: 11:06

https://www.bd.nl/meierij/maatregelen-tegen-nazi-selfies-in-den-bosch~a1a1dbfc/

Hakenkruis als kunstprotest bij publieksopening nazi expositie

Den Bosch – Een hakenkruis als rode loper. Dat heeft de Bossche kunstenaar Ralph Posset vanochtend aangebracht op straat voor de entree van Design Museum Den Bosch. Daar opende de omstreden tentoonstelling Design van het Derde Rijk voor het publiek. Posset vindt musea te elitair; hij noemt zichzelf de enige echte Volkskunstenaar van Nederland. Het hakenkruis werd echter snel weer verwijderd door het museum.

Hij wil de expositie met zijn actie naar buiten brengen, naar het grote publiek. Ook wil hij de rauwheid van het nazisme verbeelden met het hakenkruis. Zijn actie trok belangstelling van enkele buurtbewoners en van een Brabantse en Duitse televisieploeg.

Het hakenkruis van Posset raakt bijna de muur rond de voormalige synagoge tegenover het Design Museum, waaraan de plaquettes hangen waarop de namen staan van de bijna driehonderd Bossche Joden, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. De actie van Posset riep zowel instemming als weerstand op bij omstanders.

Het museum gunde Posset zijn moment in het spotlicht. Volgens directeur Timo de Rijk wordt het hakenkruis later vandaag weer weggehaald. Posset had dat verwacht. “Wel laf, want ik breng de kunst juist naar de mensen toe.” De Rijk stelt, dat je nazisymbolen alleen in de openbare ruimte mag tonen als je er uitdrukkelijk bij aangeeft, dat je tegen dit regime bent. Het hakenkruis is weggehaald toen Posset vertrokken was bij het museum. Woordvoerster Maan Leo: “Zolang hij erbij stond was het duidelijk dat het zijn werk was. Nadat hij was vertrokken, zouden mensen kunnen denken, dat het hakenkruis bij de expositie hoorde, door ons was aangebracht. Dat misverstand wilden we vermijden en daarom hebben we het weggehaald.

Naar huis gestuurd

Overigens werden tientallen mensen, die de expositie over de vormgeving van de nazi’s wilden bezoeken, in de entreehal al weer naar huis gestuurd. De tentoonstelling kan alleen bezocht worden als tevoren via internet een kaartje en begintijd is gereserveerd. Zo wil het museum de bezoekersstroom in de hand houden. En ook kan het op die manier beter controleren wat er in de expositiezaal gebeurt. Daar geldt namelijk een fotoverbod. Dit onder meer om te voorkomen, dat mensen selfies gaan nemen bij de symbolen van de nazi’s en het Derde Rijk. Zo hangen er onder meer portretten van Hitler, vlaggen met hakenkruizen en andere uitingen van het naziregime.

Twee demonstraties

Er waren voor vandaag twee demonstraties aangekondigd in Den Bosch. Eentje van de Communistische Jongerenbeweging Nederland. Die is tegen de expositie onder meer, omdat die het nazisme zou verheerlijken. Die betoging werd op het Kerkplein gehouden en trok zo’n dozijn betogers. Zij deelden pamfletten uit aan het winkelende publiek. Dat protest verliep zonder enig rumoer.

De andere stond bij het Stadskantoor aan de Wolvenhoek gepland. Daar mocht Project Vrijheid van Meningsuiting demonstreren van de gemeente. Die is erop tegen, dat de CJB niet bij het museum mocht protesteren. Maar daar is niemand komen opdagen, zo bleek bij diverse bezoeken aan die locatie.

Mike Hamers (midden) vertelt namens de Communistische Jongerenbeweging van Nederland waarom die tegen de expositie Design van het Derde Rijk in Design Musem Den Bosch zijn ((foto Johan van Grinsven:BD)

Mike Hamers (midden) vertelt namens de Communistische Jongerenbeweging van Nederland waarom die tegen de expositie Design van het Derde Rijk in Design Musem Den Bosch zijn (foto Johan van Grinsven/BD)

CJB demonstreerde met een dozijn mensen op het Kerkplein in Den Bosch en deelde pamfletten uit aan passanten. Hun actie tegen de expositie gaat de komende tijd gewoon door.

BD, 8 sep. 201, laatste update: 15:42

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/hakenkruis-als-kunstprotest-bij-publieksopening-nazi-expositie~aadb0ce5/

Meer commotie om wegsturen bezoekers Design Museum dan om nazi expositie

Den Bosch – “Indrukwekkend.” Dat is de kernachtige conclusie van Ad Hendriks uit Nuenen na het bekijken van de tentoonstelling Design van het Derde Rijk in het Design Museum Den Bosch. “75 jaar na de bevrijding kan zo’n expositie best. De nazi vormgeving, die er te zien is, is afgewogen en zorgvuldig gepresenteerd.”

In soortgelijke woorden reageren meer bezoekers van de omstreden expositie. Het leek er op de eerste openingsdag op, dat er meer commotie was om het wegsturen van bezoekers dan om wat er in het Bossche museum te zien is, zoals portretten van Hitler, affiches, wapens, exemplaren van Mein Kampf en vlaggen met hakenkruizen.

Naar huis gestuurd

Vele tientallen mensen, waarschijnlijk meer dan honderd, die de expositie over de vormgeving van de nazi’s wilden bezoeken, werden in de entreehal van het museum al weer naar huis gestuurd. Ook al waren ze van verre gekomen. De tentoonstelling kan namelijk alleen bezocht worden als tevoren via internet een kaartje en een begintijd zijn gereserveerd. Zo wil het museum de bezoekersstroom in de hand houden; er worden per half uur vijftig bezoekers toegelaten.

Het museum op die manier beter controleren wat er in de expositiezaal gebeurt. Daar geldt namelijk een fotoverbod. Dit onder meer om te voorkomen, dat mensen selfies gaan nemen bij de symbolen van de nazi’s en het Derde Rijk. De precisie, waarmee die voorwerpen ontworpen zijn, vindt Ad Hendriks, twee jaar na het einde van de oorlog geboren, confronterend. “En toch ook interessant om te zien.”

Schokkend

Geert Walenkamp uit Maastricht had wel meer willen zien en lezen over het ontstaan van al die symbolen. “Ze komen vaak uit oudere culturen. Ik vond de expositie te veel leunen op de geschiedenis van het Derde Rijk; de nadruk had van mij meer op de vormgeving en de gedachten daarachter mogen liggen. Het is nog altijd schokkend om te zien hoe de nazi’s alles tot in de puntjes organiseerden. Hoe ze bijvoorbeeld voor allerlei gevangenen in de concentratiekampen aparte symbolen hadden.”

Niet naar expositie

Beeldend kunstenares Janneke de Bruijn uit Den Bosch zal de tentoonstelling niet gaan bezoeken. Haar vriend heeft joodse wortels en ze voelt zich te zeer verbonden met de 293 Joden uit Den Bosch, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. “Ik vind het thema gewoon te akelig. De expositie zet nazikunst op een voetstuk en dat hoort niet.”

De expositie Design van het Derde Rijk is tot en met 19 januari 2020 te zien in Design Museum Den Bosch, De Mortel 4 in Den Bosch.

BD, 08-09-19, 15:33, laatste update: 15:46

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/meer-commotie-om-wegsturen-bezoekers-design-museum-dan-om-nazi-expositie~a08f6e68/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ralph+Posset
https://robscholtemuseum.nl/?s=Adolf+Hitler
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mein+Kampf
https://robscholtemuseum.nl/?s=swastika
https://robscholtemuseum.nl/paola-van-de-velde-extra-suppoosten-bij-nazi-expositie-in-museum-pownews-nadia-poeschmann-nazis-niet-welkom-bij-expo-over-hitlers-nazi-design-trouw-75-jaar-na-dato/
https://robscholtemuseum.nl/ralph-posset-persbericht-kunstenaar-plaatst-rode-swastika-loper-voor-design-museum-den-bosch-5-september-2019-volkskunstenaar-ralphposset/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image