M. Simons – Mail aan College van B & W Den Helder: In de i-Telegraaf en de i-Volkskrant: Rob Scholte Museum

Geacht College van B & W van Den Helder,

In de i-Telegraaf van vandaag zegt Rob Scholte in ‘Rob Scholte weigert zijn museum te verlaten: ’Ben gewoon open’’ het volgende: „Ik moet het pand over een maand bezemschoon opleveren, maar ik kan al vast beloven, dat ik die dag gewoon open ben.” In de i-Volkskrant in ‘Kunstenaar Rob Scholte weigert na rechterlijk uitzettingsbevel zijn museum te verlaten: ‘Laat de ME maar komen’ zegt Rob Scholte het volgende: ‘Ik ben slachtoffer van een politiek proces van wethouders en een burgemeester, die me jaren lang hebben tegengewerkt.’

In plaats van dat het werk van zo’n groot kunstenaar als Rob Scholte gewaardeerd wordt en hij een levensgroot standbeeld in Den Helder krijgt, moet hij 13 april uit het pand zijn. Wat een dwaling! De gemeente in Den Helder zou trots moeten zijn om Rob Scholte in hun midden te hebben. Heeft hij al niet genoeg meegemaakt in zijn leven? Eerst een aanslag, waarbij hij zijn beide benen heeft verloren. Bewonderenswaardig hoe hij zich heeft terug geknokt na de aanslag. Nu krijgt hij een ‘geestelijke’ aanslag door hem zijn werk- en leefruimte te willen ontnemen. Ik raad u aan om eens naar het tv-programma ‘De Kist’ te kijken, waarin Rob de gast is. Hij zegt onder meer het volgende: “We leven in een satanische tijd. Het lijkt wel of de mensen, die het kwaadaardigst met de wereld omgaan daarvoor beloond worden en aan de top staan. Het is eigenlijk een soort omgekeerde wereld. De eersten zullen de laatsten zijn, maar het kwaad regeert nu. De mensen, die goed zijn, komen heel moeilijk in het maatschappelijk proces tot hun recht. Het zegt over de wereld, dat we het kwaad belonen en het goede vertrappen. Het zegt, dat alles omgekeerd is.” Zie de link: https://www.npo.nl/de-kist/04-03-2018/VPWON_1282860.

De film/documentaire ‘Thrive’ van Foster Gamble laat zien hoe de wereld in macht en materialisme is terechtgekomen. Tevens komt er in naar voren, dat de ‘elite’ maar uit enkele mensen op de wereld bestaat. De ‘elite’ zit bovenin de punt van de piramide en deelt de lakens uit. Wie de ‘elite’ is, wordt in de film getoond. De ‘elite’ heeft alles voor het zeggen, de rest van de wereldbevolking zijn (moderne) slaven. U en ik niet uitgezonderd. Het is zaak, dat de piramide met de punt (de elite) naar beneden komt, dus een omgekeerde piramide. Mensen moeten op de hoogte zijn van wat er allemaal mis is en misgaat, zich niet een rad voor ogen laten draaien. Dikwijls denkt men wanneer men hoogopgeleid en intelligent is, een goede carrière (aanzien en prestige krijgen) maakt en veel bezit heeft, dat men tot de ‘elite’ behoort. Echter, niets is minder waar. Ook zij horen bij het gewone gepeupel. Iedereen moet in die gekte meedraaien, anders ligt men er buiten. Met alle consequenties van dien. Dit is de link van de interessante film/documentaire ‘Thrive’ met twee keuzes, een Nederlandse en Engelse leestekst:  http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/thrive-vrijgegeven-voor-vertoning/
Voormalige koningin Beatrix loopt tussen 1.12.38 en 1.12.42 door beeld in verband met de Bilderberg groep/Bilderberg conferentie. Zij wordt in de film genoemd als één van de mensen, die in de punt van de piramide zit. Nadat Prins Bernhard in 1954 te Eerbeek de ‘geheimzinnige en mysterieuze’ Bilderberg groep/conferentie mede had opgericht, moest hij zich in 1976 terugtrekken vanwege de Lockheed-affaire. Daarna heeft voormalige koningin Beatrix 39 maal de conferentie bezocht. Dit jaar was het de vierde maal voor koning Willem-Alexander. Andere deelnemers die een keer of vaker aan de conferentie hebben deelgenomen zijn: Mark Rutte (driemaal), Alexander Pechtold, Gerrit Zalm en Edith Schippers. Zij hebben tevens deelgenomen aan de formatie in 2017. Kajsa Ollongren heeft in 2016 deelgenomen aan de Bilderberg conferentie. Zij is sinds 26 oktober 2017 minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier.

Waarom wordt de Bilderberg conferentie ‘geheimzinnig en mysterieus’ genoemd? Waarom heeft Foster Gamble er voor gekozen om voormalige koningin Beatrix door beeld te laten lopen? Waarom wordt haar naam op zeker moment in de film in de punt van de piramide, de ‘elite’, genoemd ? Dient de Bilderberg conferentie er soms voor om elkaar ‘ongezien’ de bal toe te spelen?

Hopelijk mag B&W alsnog een andere beslissing nemen en kan Rob Scholte op deze plek blijven wonen en werken.

Een reactie is van harte welkom.

CC gaat deze e-mail naar Rob Scholte, journalist Rob Goossens en journalist Marcel van Lieshout.

Met vriendelijke groet,
mevrouw M. Simons