Mail met antwoord van Rob Scholte aan Cultuurmakelaar van Den Helder Petra Clowting 13 januari 2016 15.12 uur

Dag mevrouw Petra Clowting,

U bent de Cultuurmakelaar van de stad Den Helder. Daarvoor ontvangt u een riante vergoeding van de Gemeente.

Dit is niet ons allereerste contact geweest.
Al bent u zich tot dusver niet persoonlijk aan ons komen voorstellen.
Dat is op zich natuurlijk merkwaardig aangezien de cultuur in deze u ter harte moet gaan. Al is het vergelijkbaar met de benadering, die ons tot dusver ook van andere gemeentelijke instanties ten deel viel.

Ik heb begrepen, dat u als Cultuurmakelaar mede-verantwoordelijk bent geweest voor het blokkeren van het uitzicht op ons museum tijdens de Marinedagen 2015 door middel van een schutting.
Dat was niet erg aardig, noch conform uw functieomschrijving.

Eveneens weinig opwekkend was het schamele resultaat van het enige verdere contact, dat tussen ons plaatsvond, namelijk per telefoon en mail met Marc Nihot over het aankondigen van ons museum op de sites van city-marketing en VVV Top of Holland en in een nog te maken cultuurfolder, die nog steeds niet is uitgekomen.
Ook komt ons museum ondanks uw toezeggingen daarover nog steeds niet voor op genoemde websites ter promotie van de stad Den Helder.

Overigens blijkt u zelfs mijn naam, tevens de naam van ons museum, niet correct te kunnen schrijven, waarvan acte.

Ben u al eens in het Rob Scholte Museum geweest?

Heeft u zich al eens persoonlijk op de hoogte gesteld van ons wel en wee?

U bent als Cultuurmakelaar toch wel bekend met het feit, dat wij wars zijn van subsidies en het museum al bijna drie jaar lang zes dagen per week open houden uitsluitend met behulp van eigen middelen?

Is het niet zaak voor de Cultuurmakelaar, dat zij zich eens komt voorstellen en kijkt wat ze uit hoofde van haar betaalde functie voor een initiatief als het onze kan betekenen?

U heeft zich bij ons, zover ik dat weet, daarover nimmer geïnformeerd, terwijl u als door de Gemeente Den Helder betaalde Cultuurmakelaar de afgelopen jaren toch veel voor ons Helderse museum had kunnen betekenen.

Nu vraagt u vandaag aan mij voor het ROC Kop van Noord-Hollland, dat u benaderd zou hebben, zo lezen wij in uw brief, of wij gratis culturele middagen voor hen kunnen organiseren.

Nu hebben wij de afgelopen jaren al eerder een direct contact gehad met het ROC en al diverse rondleidingen voor hen verzorgd.
Niet onbetaald natuurlijk, de entreeprijs (2,5 euro) en een kleine vergoeding voor de rondleiding stonden daar tegenover.
Natuurlijk kunnen wij hen eenzelfde arrangement als eerder opnieuw aanbieden.

Aangezien de vergoeding, die wij voor het door ons gebodene plegen te ontvangen, relatief klein is en de behoefte bij het ROC zo groot (u schrijft zelfs: “Ze zijn blij met alles”), geven wij u het volgende ter overweging.

Daarbij nog gevoegd het feit, dat u zich tot dusver nog niet eerder om ons welzijn als culturele instelling, gevestigd in de stad Den Helder, heeft bekommerd, komen wij tot de volgende vraagstelling.

Zou het om deze redenen voor u als Cultuurmakelaar geen aanbeveling verdienen om de minimale vergoeding aan ons museum zelf op u te nemen en een groot “klein” gebaar maken?

Onze suggestie is dat u, die zo gemakkelijk de gunsten van anderen vraagt, maar zelfs niets biedt, de geringe kosten voor de bezoeken van deze “2 groepen van ongeveer 30 ROC-leerlingen” op zich neemt.
Een kleine berekening 60 x 2,5 euro = 150 euro, vermeerderd met de vergoeding voor de rondleiding door mijzelf van 2 x 75 euro = 150 euro, maakt een totaalbedrag van 300 euro.
Als een gebaar van goodwill naar ons museum en de jeugd van de stad Den Helder, hopen wij, dat u dit wilt doen.
Zo krijgen het uit hoofde van uw functie aan u ter beschikking bestaande geld uit het algemene fonds de invulling, waarvoor deze middelen bedoeld zijn.
Vanwege deze bijzondere gelegenheid, alleen in geval van uw akkoord, zijn wij bereid onze toegangsprijs van 2,5 euro te verlagen tot 1 euro per persoon, zodat het door u dan te betalen totale eindbedrag uitkomt op 210 euro. Voor ontvangst van dit bedrag overleggen wij uiteraard een kwitantie.

Vooralsnog gaan wij er van, dat uw officiële positie als Cultuurmakelaar van de stad Den Helder impliceert, dat u het beste voorhebt met de cultuur en de cultuur-educatie in deze stad, en zodoende zijn wij enorm nieuwsgierig naar uw reactie.

Met vriendelijk groet,

R

1 Comment

  1. loes vermeer-lagerveld. 5 maart 2016 op 11:02

    Rob, wat een geweldig antwoord op het verzoek van onze cultuurmakelaar!!
    Gewoon duidelijk de feiten weergegeven. En ondanks dat, doe je nog een aanbod voor een kleinere bijdrage, wellicht als overweging dat de leerlingen er niets aan kunnen doen wanneer er een partijdige cultuurmakelaar in onze stad rondloopt.
    Nogmaals: Klasse Rob,ik hoop dat er mensen zijn die eens hun mening hierover DURVEN zeggen en openlijk laten blijken dat ze graag willen dat dit museum voor Den Helder behouden blijft.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.