M – Massacres of Poles in Volhynia | Volhynian Slaughter (1943) | Rzeź Wołyńska (+18)

Rzeź Wołyńska (foto Twitter)

Rzeź Wołyńska (foto wykop.pl)

Rzeź Wołyńsk (foto Facebook)

Rzeź Wołyńska (foto tvp.info)

Rzeź Wołyńska (foto bliskopolski.pl)

Rzeź Wołyńskag (foto przystanekhistoria.pl)

Rzeź Wołyńska (foto wakwb.com)

Rzeź Wołyńska (foto jedwabno.pl)

Rzeź Wołyńska (foto dorzeczy.pl)

Rzeź Wołyńska (foto solidarnosc.org.pl)

Massacres of Poles in Volhynia | Volhynian Slaughter (1943) | Rzeź Wołyńska (+18)

Published 24 dec. 2011

M

Rzeź Wołyńska – Masowa Zbrodnia (Czystka Etniczna, Ludobójstwo) dokonana przez Nacjonalistów Ukraińskich (przy aktywnym, częstym wsparciu miejscowej ludności Ukraińskiej wobec mniejszości Polskiej byłego Województwa Wołyńskiego II RP (W czasie wojny Należącego do Komisariatu Rzeszy Ukraina), podczas Okupacji terenów II Rzeczypospolitej przez III Rzeszę, W okresie od lutego 1943 do lutego 1944.

Ofiarami mordów, których kulminacja nastąpiła W lecie 1943, byli Polacy, W dużo mniejszej skali Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, Czesi I przedstawiciele innych narodowości zamieszkujących Wołyń. Nie jest znana dokładna liczba ofiar, historycy szacują, że zginęło do 50 – 60 tys. Polaków

https://en.wikipedia.org/wiki/Massacres_of_Poles_in_Volhynia_and_Eastern_Galicia