Lydia Jasper – Weinig vertrouwen in gemeentebestuur + Vertrouwen + Aart Blijdorp – Vertrouwen (1 + 2) + Redactie JAS – Keek op de Week (32) met ‘recreatie’ en vertrouwen gemeentebestuur…

Weinig vertrouwen in gemeentebestuur

Schager Courant, 11 augustus 2018

Schager Courant, 11 augustus 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Vertrouwen

Helderse Courant, 18 augustus 2018

Helderse Courant, 18 augustus 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Vertrouwen (1)

Schager Courant, 18 augustus 2018

Schager Courant, 18 augustus 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Vertrouwen (2)

Schager Courant, 18 augustus 2018

Schager Courant, 18 augustus 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Keek op de Week in Hollands Kroon van week 32 van 2018 (5-12 augustus 2018)

1. Trekkershutten

Terwijl kamperen bij de boer nog steeds aan populariteit wint rukt nu ook het fenomeen ‘trekkershutten’ op. Zo ook in Nieuwe Niedorp, waar aan de Leierdijk een boer de intentie heeft negen trekkershutten te bouwen. Nu is het zo, dat Noord-Holland tot nu toe relatief dun bezaaid was met trekkershutten, zodat, mocht dit plan een succes worden, meer aanvragen voor het inrichten van trekkershutten met de daarbij horende voorzieningen in dit trekkershuttenarme gebied in Noord-Holland te verwachten zijn.

Overigens is het aantal van negen trekkershutten in een keer niet gering in dat wereldje; men kan spreken van een middelgrote trekkershuttenlocatie gebaseerd op het ‘bij de boer kamperen’ principe, dat zo rond de tien plaatsen kan hebben. Het plan negen van die hutten te bouwen moet al in een vergevorderd stadium zijn; niet zozeer vanwege de bestel en bouwtijd voor die huisjes, maar meer vanwege de gemeentelijk benodigde vergunningen. Dat lijkt al aardig rond te zijn, zodat dit plan binnenkort uitgevoerd gaat worden; voorwaarde voor de vergunning zal tevens moeten zijn ,dat de hutten uitsluitend voor toeristen gebruikt gaan worden en niet voor gastarbeiders.

Het is namelijk al zo ver, dat zomerhuisjes op recreatieve bestemmingen verhuurd en bewoond worden door gastarbeiders wat een onevenredige druk oplevert op het gewone voor toerisme bedoelde gebruik.

2. Weinig vertrouwen in gemeentebestuur

In een krantenartikel in het NHD van 11 augustus staat een verhelderend en door geen menselijk wezen verwacht artikel met de titel ‘Weinig vertrouwen in gemeentebestuur’ en als opschrift ‘werk aan de winkel voor Hollands Kroon’. Het vertrouwen in het gemeentebestuur is namelijk minder dan gemiddeld lezen wij in het rapport uitgebracht door onderzoeksbureau i&O Research.

Om te beginnen is het belangrijk vast te stellen, dat het onderzoeksbureau door de gemeente zelf is ingehuurd. Als men het principe ‘wiens brood met eet, diens mond men spreekt’ hanteert is derhalve de uitkomst en zeker de interpretatie en wijze van vraagstelling hoogst twijfelachtig en te verwachten gunstig uitvallend voor opdrachtgever Hollands Kroon. Het rapport had niet door ambtenaren of gemeenteraad of nog erger Nawijn & Co gecontroleerd en beoordeeld moeten worden, maar door een jury uit de bevolking, waar uiteraard geen CDA‘ers of VVD’ers van deel hadden mogen uitmaken. U koopt toch ook geen vlees bij een slager, die zijn eigen vlees keurt en dat zou de club Hollands Kroon dan wel mogen?

En dan nog het naïeve opschrift bij het artikel ‘Werk aan de winkel voor Hollands Kroon’.
Vanaf het begin bij oprichting van Hollands Kroon op 1 januari 2012 is alles fout gegaan wat maar fout kan gaan, althans voor de burgerij dan en niet voor een stelletje bekenden. De eerste burgemeester van Hollands Kroon zette meteen zijn VVD stempel door reis/woonkosten te verhalen op de gemeente en tevens zaken te declareren, waar dat niet mocht.
Na 2014 kregen we een paar schreeuwlelijkerds en blagen als wethouder, die eind 2017, vlak voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, vluchtten voor hun politieke verantwoordelijkheid (gelukkig maar, dan hoefde de Raad geen moeilijke vragen meer te stellen en die vond het wel goed zo), waarna Meskers promoveerde tot wethouder Economische Zaken. Kortom, het kan gewoon niet goed gaan in Hollands Kroon en het komt nooit weer goed. Men moddert ook nu weer voort met de oude kliek en de gemeenteraad is al net zo suf als de vorige en houdt zich bij voorkeur met geneuzel (bijv. Groen Links/Waddentoren) bezig. Dan komt Nawijn om de bocht met een verbetering van de website, alsof wat gekeutel op een website ongenoegen onder de bevolking wegneemt. Nee Nawijn, ongenoegen neem je niet weg met een verbeterd schermpje, dat interesseert de mensen geen moer.

Het is een typische afleidingsmanoeuvre van Nawijn, bestuursmanagement gezwets en mooipraterij en tegen de tijd ,dat de website draait staat een ander voor de overblijvende zooi.

Zo ook Hollands Kroon; het was niks van het begin af aan en wordt ook nooit wat, omdat de oude gebreken deel zijn van de moderne bestuursmethode.

Voor verdere informatie over Hollands Kroon zie het archief en de onderwerpen van Stichting JAS vanaf 1 januari 2012.

Reacties :

Sam Kooy zei
“Werk aan de winkel in Hollands Kroon” in punt 2 komt bij ondergetekende over als een vaag begrip. Bedoeld wordt waarschijnlijk GOED werk aan de winkel. Dát is evenwel een onbekend begrip bij dit gemeentelijke zooitje !
dinsdag, 14 augustus, 2018

Zomaar zei
In de Elsevier van deze week staat in het onderzoek naar ‘gemeentes waar het het best wonen is’ , Hollands Kroon op de 371e plaats van de 380 onderzochte gemeentes in dit land.
woensdag, 15 augustus, 2018

Anoniem zei
@Zomaar zei, nu de afbraak van het openbaar vervoer voor forenzen en scholieren daar nog bij komt zal het volgend jaar wel lager zijn dan de 371 ste plaats. Samen met de ellende die dit gemeentebestuur en ambtenarenkorps nog gaan veroorzaken is de koers naar de laatste plaats ingezet.
woensdag, 15 augustus, 2018

Anoniem zei
Ook vandaag weer een artikel in het NHDsc hoe geweldig de inwoners van Hollands Kroon het vinden in hun woonplaats.Zouden deze verslaggevers zoals Lydia Jaspers met dit artikel rijkelijk beloond worden terwijl ze wel toch degelijk weten dat dit absoluut niet het geval is
vrijdag, 17 augustus, 2018

Stichting JAS, dinsdag 14 augustus 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/08/keek-op-de-week-22-met-recreatie-en.html

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+Nawijn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers

1 Comment

  1. Welke gemeente kunnen kunnen we vergelijken met het bestuur van hollands kroon. de laatste gemeente voor het marsdiep

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.