Lydia Jasper – ’Dit is niet afgesproken’, buurgemeenten vinden ontwikkelingen in Wieringermeer ’ongewenst’ + Mike Muller – Provincie geeft Hollands Kroon stevige tik

Datacentra in de Wieringermeer (foto NHD)

Dit is niet wat we afgesproken hebben’, buurgemeenten vinden ontwikkelingen in de Wieringermeer ’niet passend en ongewenst

Anna Paulowna – De regio West Friesland fluit Hollands Kroon terug waar het de uitbreiding van Agriport in de Wieringermeer betreft. In een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan is de boodschap naar de buren heel duidelijk: ho even, dit is niet wat we afgesproken hebben.

De ontwikkelingen in de Wieringermeer zorgen voor – politieke – beroering. Reden waarom op dinsdag 1 december om half negen een extra raadsvergadering is ingepland met als onderwerp de vestiging van datacenters. De gemeenteraad van Hollands Kroon wil meer helderheid van het College.

En nu ageren dus ook de zeven West Friese gemeenten donderdag 26 november via een zienswijze. Al eerder dit jaar konden die zich niet vinden in het Gebiedsplan Wieringermeer, waar aldus hen ook geen overleg met de buren aan vooraf ging. In april werd dat conceptplan overigens door de raad van Hollands Kroon afgeschoten.

Communiceren

Volgens portefeuillehouder en wethouder Andrea van Langen van de gemeente Medemblik deed wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon zo’n half jaar geleden zijn zegje in West Friesland. Nadat het traject was gestaakt. „Wanneer er voortaan ontwikkelingen zouden zijn, dan zou hij dat vroegtijdig communiceren. Dat is dus nu weer niet gebeurd. Had het nou overlegd.”

Het ontwerpbestemmingsplan is aldus West Friesland niet rijp voor besluitvorming en eerst moet er bovenregionaal overleg plaatsvinden. „De huidige volgorde is gewoon heel ongelukkig”, aldus Van Langen.

Dit Bestemmingsplan is in strijd met de nu geldende Omgevingsverordening NH2020’ staat in de zienswijze.

Een plan van deze omvang heeft effect op de wijde omgeving. Dat had gelet op de omvang en de mogelijke gevolgen voor aangrenzende regio’s wel gemoeten. De ruimtelijke effecten zijn ’onvoldoende in kaart gebracht’.

Concurrentie

’Met het oog op zorgvuldig ruimtegebruik en de concurrentie met andere bedrijventerreinen, ook bovenregionaal, achten wij dit niet passend en ongewenst en is een ladder onderbouwing vereist’.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt zo’n zestig hectare aan grootschalige datacentra mogelijk. „Er verrijzen nogal wat datacenters”, aldus Van Langen. „Ook daar valt nog wel wat over te zeggen.

In de zienswijze stelt West Friesland dat buiten de vragen over nut en noodzaak van de datacenters – evenals de gevolgen voor de energietransitie – er een goede, ruimtelijke ordening een vereiste is voor ’een vitaal en goed economisch functionerend Noord Holland Noord’.

Kantoorruimte

Het plan geeft ook de mogelijkheid een groot areaal aan kantoorruimte te realiseren. ’Vanwege de locatie in het landelijk gebied en zonder Openbaar Vervoer knooppunt roept dat vragen op. De recente provinciale behoefte raming bedrijventerreinen laat bovendien zien, dat er in Noord Holland Noord tot 2030 meer dan voldoende kantoorruimte aanwezig is’.

Huisvesting

Ook is het niet duidelijk hoeveel werkgelegenheid het bedrijventerrein gaat genereren en welke effecten dit heeft op de omgeving. Volgens Van Langen zoeken nu al veel werknemers huisvesting in buurgemeenten als Medemblik.

Helderse Courant, 26 november 2020, 20:40

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201126_61874016

Provincie geeft gemeentebestuur Hollands Kroon stevige tik op vingers over energieslurpende mega datacentra, nadat het eerder al aan de bel had getrokken

Aan de West kant van de A7 vinden graafwerkzaamheden plaats voor een nieuw datacenter (foto Marc Moussault)

Wieringerwerf – Plannen voor de realisatie van energie slurpende mega datacentra in de Kop van Noord Holland rammelen zo erg, dat de provincie Noord Holland zich genoodzaakt voelt om in te grijpen. De gemeente Hollands Kroon, die tot onbegrip van de provincie en omliggende gemeenten op eigen houtje het aantal hectares, dat met datacentra bebouwd mag worden wil verviervoudigen, krijgt een stevige tik op de vingers van het provinciaal bestuur in Haarlem.

Dat blijkt uit een brief, die donderdag verzonden is en in handen is van De Telegraaf.

Hollands Kroon wil komende jaren 230 hectare grond beschikbaar stellen aan mega datacentra van grote bedrijven, zoals Microsoft. In een zes pagina’s tellend epistel van de provincie wordt aangegeven, dat de bestaande plannen aan alle kanten rammelen.

Naast tal van planologische omissies, blijkt zelfs niet goed te zijn nagedacht over de gevolgen die nieuwe datacentra hebben op de energiebehoefte, zo schrijft de provincie over het concept bestemmingsplan. „De impact van de energiebehoefte lijkt te worden onderschat. Dit datacenter verbruikt evenveel stroom als een middelgrote stad. Bij een dergelijke energiebehoefte is het van belang de consequenties in beeld te brengen, opdat er een evenwichtige belangenafweging kan plaatsvinden.”

Bovendien maakt het provinciebestuur zich grote zorgen over het ontbreken van een ’totaalplan’, waardoor „er een grote kans is op ongebreidelde groei van economische activiteiten met onverwachte negatieve consequenties.”

Felle protesten

Felle protesten van bewoners tegen de massale uitbreiding van de datacentra van grote multinationals zorgden eerder al voor meerdere politieke scheuringen in de gemeenteraad van Hollands Kroon. Zo plaatste ex VVD raadslid Lars Ruiter in een opiniestuk vraagtekens bij de grootschalige uitbreiding. Dat werd door de lokale VVD, die in de coalitie zit, niet gewaardeerd. Ruiter moest vervolgens de fractie verlaten en richtte een eigen partij op. Ook binnen coalitiepartij Senioren Hollands Kroon ontstond een scheuring toen kritisch raadslid Jeff Leever een lijst vragen indiende. Ook dat werd niet op prijs gesteld.

Inmiddels is de coalitie ontploft!”, schreef wethouder Mary van Gent Overdevest vervolgens. „Ik hoop oprecht, dat de vragen teruggetrokken worden.” Leever, die onder andere de rammelende besluitvorming aan de kaak stelde, stapte vervolgens noodgedwongen uit de partij.

Deze week meldde NRC, dat er al gestart is met werkzaamheden zonder dat de benodigde vergunningen in orde zijn. Hoewel de gemeente Hollands Kroon ontkende, zijn bouwkranen, bouwketen, hekwerk en werklieden tot op de dag vandaag in het gebied te aanschouwen. Daarover is een spoeddebat aangevraagd. Eerder berichtte ook presentator Arjan Lubach in Zondag met Lubach kritisch over de enorme uitbreidingsplannen voor datacenters. die de gemeente Hollands Kroon heeft.

Aan de bel getrokken

Een woordvoerder van provinciebestuurder Edward Stigter bevestigt donderdagavond. dat er donderdag een brief aan Hollands Kroon is gestuurd. De provincie heeft in Hollands Kroon bovendien al eerder aan de bel getrokken, maar volgens de zegsvrouwe zijn de gedane suggesties ’onvoldoende verwerkt’ in de plannen. Hoewel de provincie het belang van datacenters onderschrijft, vindt de provincie, dat „afspraken over de bouw van of uitbreiding van datacentra tussen verschillende regio’s gemaakt worden, gezien de bovenregionale functie van datacenters.”

Dat is hier niet gebeurd, bleek ook uit een brief van zeven omliggende gemeenten. Ook zij uitten harde kritiek gericht aan het adres van de verantwoordelijke wethouders Theo Meskers (VVD) en Theo Groot (CDA).

De provinciewoordvoerder: „Ook zijn er onderwerpen, waar geen of weinig aandacht aan is besteed, in het Bestemmingsplan, terwijl dit conform de Provinciale Verordening wel zou moeten. Zo waren er vragen over de inpassing van de bouw van datacenters in het landschap. Datacenters gebruiken veel energie, en leggen daarmee veel druk op het elektriciteitsnetwerk. Maar ze leveren ook restwarmte, dat gebruikt zou kunnen worden in de glastuinbouw of om gebouwen te verwarmen. In dit geval is nog onduidelijk hoe dit wordt meegenomen en wat dit betekent voor de net belasting. Deze onduidelijkheid geldt ook wat betreft het gebruik van koelwater.”

De gemeente Hollands Kroon was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Helderse Courant, 26 november 2020, 22:07

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201126_34615912

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Groot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mary+van+Gent
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeff+Leever
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lars+Ruiter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Agriport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Datacenter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wieringermeer