Lydia Jasper – De coalitie wankelt in Hollands Kroon

Datacenter (foto Dutch Datacenter Association)

De coalitie wankelt in Hollands Kroon

Raadsleden van grootste partij (Senioren) teruggefloten door eigen wethouder, omdat ze kritisch zijn op datacenters en dat zint ze niet: ‘Tot hier en niet verder

Anna Paulowna – De coalitie van Hollands Kroon wankelt. Aanleiding is de aanhoudende discussie over de inpassing van datacenters in de gemeente, die zorgt voor rumoer in de grootste coalitiepartij, Senioren Hollands Kroon.

Raadsleden binnen de partij (zeven van de 29 zetels) hebben zo hun meningsverschillen over de landschappelijke inpassing van datacenters aan de westkant van de A7. Wethouder Mary van Gent Overdevest floot twee raadsleden van Senioren Hollands Kroon terug (Jeff Leever en Pim de Herder), die over de ontwikkelingen binnen de Wieringermeer kritische vragen indienden. Aldus Leever, die daarna de vragen introk.

Op springen

De wethouder was aldus raadslid Leever heel duidelijk. “De vragen intrekken of de coalitie stond op springen. Ik begreep dat niet, want de vragen waren zorgvuldig opgesteld. Iedereen had er zijn plasje over gedaan, om het zo maar te zeggen. Het waren vragen, waar goed over was nagedacht en die netjes waren geformuleerd. Maar de naam van Senioren Hollands Kroon moest er af.”

Voor Leever is het nu genoeg geweest. “Tot hier en niet verder. Af en toe moet je zoeken naar het compromis, maar in dit geval lijkt de positie van de raadsleden om te kunnen controleren te lastig. Voor een gemeente, die dualisme hoog in het vaandel heeft staan, voelt het ongemakkelijk als dit zo wordt opgepakt.

Toen het conceptplan van de Gebiedsvisie Wieringermeer – met daarin opgenomen de bouw van datacenters – in april door de raad werd afgeschoten, stopte de procedure weliswaar, maar er zou nog wel worden gekeken naar lopende initiatieven. “Wij hadden daar bij het nemen van dat besluit als raadsleden geen overzicht over, waar het precies om ging“, zegt Leever.

Er zijn meer partijen die hier openheid willen. Zo ligt er nu ook van een grote, landelijke krant een WOB verzoek om meer boven water te krijgen.

Verviervoudiging

Volgens raadslid Lars Ruiter gaat het om een ruime verviervoudiging van het aantal hectares aan reeds gerealiseerde datacenters (40 hectare): 170 hectare. “Het College is gedurende de besluitvorming niet transparant geweest over die 170 hectare. Dat kwam pas in september naar de raad, middels een memo.” Ruiter – nu Groep Ruiter – stapte uit de VVD, omdat hij zich niet kon vinden in een van de afspraken uit het coalitieakkoord, waarin ruimte wordt gegeven aan een verdere ontwikkeling.

Leever kan zich er kwaad om maken: “Terwijl het lokale ondernemers – Luyt, Tonneman, Munster, noem ze maar op – en mensen, zoals de familie Imming moeilijk wordt gemaakt en ze niet eens te woord worden gestaan door de gemeente, wordt zonder kaderstellende beperking met de raad doorgezet. De arrogantie van de macht.”

Een uitspraak van wethouder Theo Groot afgelopen week in deze krant schoot bij Leever helemaal verkeerd. Groot stelde dat datacenters en windmolens bijdragen aan een stabiele, financiële situatie binnen Hollands Kroon. “Een heleboel inwoners hadden gezegd ‘Laat mij maar meer ozb betalen als ik die ellende dan niet hoef te zien in de Wieringermeer’. Als ze de keuze hadden gehad. We hebben het hier over verloedering en verminking van het landschap, waar de burger ook weer voor betaalt. Denk maar aan vergoedingen voor het vervangen van windmolen terwijl de grondeigenaar betaald krijgt voor de aanwezigheid van zo’n windmolen op zijn erf. Hoe geloofwaardig is zo’n uitspraak van de wethouder dan?

Opnieuw

Onafhankelijk Hollands Kroon besloot de vragen van SHK opnieuw in te dienen over de bebouwing op de westkant van de A7 tegenover Agriport.

Het is in onze ogen juist goed dat er voldoende duidelijkheid komt over de plannen en in welk stadium ze zijn” aldus fractievoorzitter Alexander Bügel van OHK. “Voor veel van de raadsleden is er momenteel ook veel onduidelijk over het proces, de status van de plannen en de werkzaamheden. Daarom vond onze fractie het goed dat twee leden van SHK daarover kritische vragen hadden gesteld. Tot onze grote verbazing werden diezelfde vragen teruggetrokken. Als oppositiepartij ga je er dan vanuit dat de andere coalitiepartijen of de wethouders contact hebben gehad met de indieners. En dat deze zijn gezwicht en de vragen hebben teruggetrokken.”

OHK is ‘oprecht zeer geïnteresseerd’ in de antwoorden van het college. “Aangezien wij een oppositiepartij zijn en daarmee niet gebonden aan een gemeenschappelijk coalitieprogramma, zal er op ons geen druk uitgeoefend worden. Hiermee willen we tevens het signaal afgeven aan het College en de coalitie dat er openheid moet zijn over de plannen rondom de datacenters. Daar hebben de inwoners van Hollands Kroon recht op.”

De zeven vragen zijn inmiddels in behandeling genomen. OHK verwacht antwoord van het college binnen tien dagen, uiterlijk binnen dertig dagen.

Coalitie

SHK (7 zetels), CDA (5) en VVD (4) vormen de coalitie binnen de gemeenteraad van Hollands Kroon (29).

Helders Dagblad, 14 november 2020, 20:21

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201114_24139708/de-coalitie-wankelt-in-hollands-kroon-raadsleden-van-grootste-partij-senioren-teruggefloten-door-eigen-wethouder-omdat-ze-kritisch-zijn-op-datacenters-en-dat-zint-ze-niet-tot-hier-en-niet-verder

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lars+Ruiter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=datacenters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wieringermeer

2 Comments

  1. En zo dringt de mega shit in een griezelig tempo door tot in de uithoeken van iedere polder. Wethouders, die raadsleden controleren in plaats van andersom. Het stellen van vragen door de raad – een wettelijk recht – wordt verboden. Als je zo’n wet-houder niet ogenblikkelijk naar huis stuurt, dan bestaat de democratie niet meer.

  2. Jacques van Velzen 16 november 2020 op 08:55

    Een iconisch polderlandschap inclusief vogel en fauna, volledig om zeep geholpen ten behoeve van Google, Microsoft, Amazon en Vattenval. IK vraag me af wat de netto winst is voor de gemiddelde Noord Hollander en West-Fries.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.