Lydia Jasper – ’Coalitie ontploft!’ + Marco Lont & René Roessingh (Werkgroep Red Wieringermeer) – Lagere lasten door al die datacenters? + Lydia Jasper – ’Ik zou de stekker eruit trekken’

Datacenter (foto Dutch Datacenter Association)

Inmiddels is de coalitie ontploft!’ mailt wethouder Hollands Kroon: raadslid Jeff Leever gaat uit SHK en hij neemt zijn zetel mee

Jeff Leever (foto Kenneth Stamp)

Anna Paulowna – ’Inmiddels is de coalitie ontploft!’, die veelzeggende woorden mailde wethouder Mary van Gent vrijdagmiddag aan Jeff Leever toen nog raadslid namens Senioren Hollands Kroon.

Leever had vrijdagochtend vragen over datacenters aan het college gestuurd namens SHK. Volgens Van Gent zijn die ’veel te voorbarig’ en ’ze staan haaks op de gemaakte afspraken met de raad en de coalitie’.

In haar mail van vrijdagmiddag staat: ’Met deze vragen ga je dwars tegen je eigen besluit in van april. Daarbij wordt Jip in een moeilijke positie gemanoeuvreerd (sic). Wij zijn geen betrouwbare coalitiepartner, want we negeren de afspraken, die vijf weken geleden nog zijn gemaakt om als coalitie een lijn te vormen. Inmiddels is de coalitie ontploft!’

Zij sluit haar mail aan Leever af met ’Als de pers hiermee aan de haal gaat denk ik, dat we niet langer een coalitie hebben en is het zeer schadelijk voor de SHK’, tussen haakjes.

In april werd het conceptplan Gebiedsplan Wieringermeer door de raad afgeschoten. Wel werd afgesproken, dat de lopende aanvragen voor datacenters zouden worden bekeken.

Houding

Voor Leever was de houding van fractievoorzitter Jip Pankras en wethouder Mary van Gent genoeg om dit weekend afscheid te nemen van zijn partij. ’Fractiediscipline als coalitiepartij is een groot goed, dat realiseer ik me ten zeerste’, schrijft hij in zijn mail aan de fractie.

Maar op het moment dat de coalitie daar op een zodanige manier mee omgaat dat we alleen maar mogen tekenen bij het kruisje, ervaar ik daarin onvoldoende vrijheid als raadslid. Die vrijheid is (af en toe) nodig om te kunnen blijven functioneren. Met de huidige situatie is voor mij een grens bereikt.’

Leever neemt zijn raadszetel mee en beraadt zich op een verder vervolg binnen de raad.

Druk

,,Door de wethouder werd er vrijdag druk uitgeoefend’’, aldus Leever. ,,Toen ik de vragen daarom terugtrok, vroeg de griffier tot twee keer toe of ik het zeker wist, want dit was zeer ongebruikelijk. Ik heb dit weekend heel veel reacties en steunbetuigingen ontvangen, maar geen enkele vanuit Senioren Hollands Kroon. Terwijl ik die partij met Piet Bruijstens en Peter Meijer heb opgericht.’’

Van Gent ontkent, dat zij van Leever heeft geëist dat die zijn kritische vragen introk. ,,Ik heb mijn fractievoorzitter geadviseerd de vragen terug te trekken en Jip Pankras heeft daarop met Jeff gebeld om dat door te geven. Het advies heeft Jeff opgevolgd. Dat is iets heel anders dan dat hij een opdracht zou hebben gekregen. Ik kan dat niet eens eisen, want ik ga niet over de fractie.’’

Van Gent: ,,Ik heb gezegd, dat ik oprecht hoopte dat de vragen teruggetrokken zouden worden en dat we eerst nog een goede inhoudelijke afstemming hebben.’’ Daarvoor stond op 27 november een coalitiebrede bijeenkomst gepland. In januari komt een raadsvoorstel over de lopende aanvragen van datacenters.

Gefiatteerd

Volgens fractievoorzitter Jip Pankras handelde Jeff Leever buiten de fractie om. ,,Jeff Leever had zes vragen geformuleerd. Over vijf vragen was geen discussie, maar de zesde was niet passend en moest hij aanpassen. Dat heeft hij gedaan, waardoor het zeven vragen werden. Die zijn vervolgens zonder gefiatteerd te worden door de fractie onder de naam van Senioren Hollands Kroon ingediend.’’

Hij belde daarom Leever. ,,Dit lijkt mij niet de bedoeling, Jeff, zei ik. Zoveel haast was er bovendien niet. Eind deze maand hebben we een sessie over datacenters en in januari staat het op de raadsagenda. SHK stond achter het stellen van die vragen, maar we hebben die terugkoppeling nooit gehad.’’

Pankras vermoedt dat het vertrek van Leever niets met de datacenters te maken heeft, maar met iets wat in de raad is gepasseerd. ,,Maar omdat dat in de privésfeer ligt, kan ik daar niets over zeggen. De oorzaak van zijn boosheid ligt elders.’’

Meerderheid

Pankras zegt trouwens niet zeker te weten, of de vragen nu zijn ingetrokken of niet. Het vertrek van Leever uit SHK heeft volgens hem geen gevolgen voor de coalitie. ,,We hebben een krappe meerderheid.’’

Helderse Courant, 15 november 15:35

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201115_74878251/inmiddels-is-de-coalitie-ontploft-mailt-wethouder-hollands-kroon-raadslid-jeff-leever-gaat-uit-shk-en-hij-neemt-zijn-zetel-mee

Lagere lasten door al die datacenters?

Uiteindelijk doen we het allemaal jullie (foto René Roessingh)

Puur populisme van de wethouder, vindt Red de Wieringermeer. ’De polder gaat kapot. Niet alles is in geld uit te drukken
De wethouder moet eens goed in de spiegel kijken vindt de werkgroep.

Middenmeer – Wethouder Theo Groot (CDA) zou eens goed naar zich zelf moeten kijken, in plaats van de kritiek op de vele datacenters af te doen als populistische verhaaltjes. Dat stelt de Werkgroep Red de Wieringermeer in een ingezonden opiniestuk.

Graag willen wij reageren op het vraaggesprek met de wethouder dat vorige week in deze krant stond.

De krant begint met de vraag: Waarom doet de kritiek op de vestiging van de datacenters in de Wieringermeer zo zeer?

Wij vinden het heel jammer, dat de wethouder de vele berichten van verontruste burgers en deskundigen afdoet als populistische verhaaltjes.

Dat doet geen recht aan de vele kritische vragen, afgewogen meningen en discussies, waarop het College tot nu toe geen overtuigende antwoorden heeft kunnen geven. In plaats van de schuld bij een ander te leggen zou het College eens kritisch naar zich zelf moeten kijken.

Indringend verzoek

Eerst na een indringend verzoek van een groep verontruste burgers is er duidelijke informatie op de gemeentelijke site geplaatst over het Ontwerp Bestemmingsplan Agriport, zelfs verduidelijkt met een kaartje.

Wel een kanttekening. De overige plannen, die het college daar in petto heeft (nog eens drie datacenters in een later stadium), zijn in eerste instantie niet genoemd.

De afgelopen twee jaren is er heel veel te doen geweest over het Concept Gebiedsplan Wieringermeer met daarin Agriport++. De bevolking heeft zich massaal verzet en dat laten weten door het insturen van vele Zienswijzen. De participatie in de voorfase was klaarblijkelijk niet optimaal.

Groot succes

De raad en het College hebben toen besloten ’ronde tafel bijeenkomsten’ te houden. Deze waren een groot succes voor de Zienswijze indieners. De uitkomsten hiervan waren, kort samengevat: geen verdere uitbreiding van het huidige Agriport.

Het College heeft daarna besloten alles stop te zetten en een nieuwe Omgevingsvisie op te starten, waarbij de bevolking vanaf het begin wordt geraadpleegd.

Even later heeft zelfs de raad unaniem een dubbele motie aangenomen, waarin werd gesproken over de ruimtelijke schandvlek Agriport in het landschap en deze alsnog beter in te passen. Tevens is de wens uitgesproken zoiets nooit meer toe te staan.

Frustratie

Vandaar nu onze boosheid en ook frustratie bij het weer opstarten van een nieuw bestemmingsplan plan onder het mom van ’het valt onder de lopende zaken’. Zijn er soms al toezeggingen gedaan? Gelukkig constateren we die boosheid en frustratie niet alleen bij ons zelf en vele burgers, maar ook bij de leden van de gemeenteraad.

Het onbegrip wordt nog eens extra gevoed door het interview van de heer Groot in de krant, waarin hij vertelt over de goede financiële situatie waarin de gemeente verkeert, dit dankzij de opbrengsten uit Agriport.

In de spiegel

In plaats van een maatschappelijke discussie te voeren over alle opgeworpen vragen doet de wethouder uitspraken, die er bij menigeen ingaan als koek. Lastenverlaging. De wethouder sprak over populisme. Onze raad aan de geachte wethouder: kijk eens aandachtig in de spiegel.

Ons bekruipt het gevoel dat het college met dit soort argumenten de aandacht afleidt van andere belangrijke waarden in het leven. Niet alles is in geld uit te drukken. Het doel heiligt niet de datacenters. Alles van waarde is weerloos (Lucebert) en dat geldt ook voor onze waardevolle ruimte en omgeving.

Kortom, er is op dit moment geen enkele reden en ook draagvlak om het Ontwerp Bestemmingsplan Agriport (B1) goedkeuring te geven. De grenzen liggen nu vast zoals is afgesproken bij de stopzetting van het Concept Gebiedsplan Wieringermeer.

Op de inhoud

Eerst moet alle aandacht naar een nieuwe Omgevingsvisie waar een brede maatschappelijke discussie onderdeel van uit moet maken en die op inhoud moet worden gevoerd.

Deze discussie staat overigens in de nieuwe Omgevingswet centraal. Er zijn nog veel meer vraagtekens te zetten bij alle voorstellen uit het Ontwerp Bestemmingsplan Agriport. Er worden vele prachtige beelden geschetst, waarvan de inhoudelijke onderbouwing onvoldoende tot soms misleidend kan worden genoemd. We mogen van het College alles kiezen, als het maar datacenters zijn.

Lees ook
De coalitie wankelt in Hollands Kroon. Raadsleden van grootste partij (Senioren) teruggefloten door eigen wethouder, omdat ze kritisch zijn op datacenters en dat zint ze niet
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201114_24139708/de-coalitie-wankelt-in-hollands-kroon-raadsleden-van-grootste-partij-senioren-teruggefloten-door-eigen-wethouder-omdat-ze-kritisch-zijn-op-datacenters-en-dat-zint-ze-niet-tot-hier-en-niet-verder
Arjen Lubach maakt gehakt van het vol zetten van de Wieringermeer met datacenters en windmolens
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201011_23478565/arjen-lubach-maakt-gehakt-van-het-vol-zetten-van-de-wieringermeer-met-datacenters-en-windmolens-onthutsend-vindt-lars-ruiter-24-die-uit-de-vvd-fractie-werd-gezet-omdat-hij-er-iets-van-zei

Helderse Courant, 16 november 2020, 10:32

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201116_23072296/lagere-lasten-door-al-die-datacenters-puur-populisme-van-de-wethouder-vindt-red-de-wieringermeer-de-polder-gaat-kapot-niet-alles-is-in-geld-uit-te-drukken

Ik zou de stekker eruit trekken’ aldus de grootste oppositiepartij over de coalitie in Hollands Kroon

Een groot deel van de raad heeft zitten slapen

Datacenters in de Wieringermeer kunnen het struikelblok worden voor de huidige coalitie.

Anna Paulowna – “Als ik in hun schoenen stond, zou ik de stekker eruit trekken“, aldus fractievoorzitter Alexander Bügel van oppositiepartij OHK over de coalitie binnen Hollands Kroon. Hij steekt ook de hand in eigen boezem, want waar het over het heikele punt van de datacenters in de Wieringermeer ging ’heeft een groot deel van de raad zitten slapen’.

Niet alle oppositiepartijen binnen de gemeenteraad trekken overigens even stevig van leer na de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Toen Jeff Leever uit de fractie van SHK vertrok, omdat hij werd gedwongen om zijn vragen aan het College over datacenters in te trekken.

Volgens fractievoorzitter Sylvia Buczynski (PvdA) worden er nu een hoop krokodillentranen gestort. Tenslotte werd er wel door de raadsleden meegestemd. “Toen het eerste datacenter werd neergezet, waren we hartstikke blij. Het was goed dat de Wieringermeer een boost kreeg en de economie kon groeien.

Zetels

Het rommelt al langer binnen de lokale politiek. Zo was een verschil van mening over datacenters de reden waarom raadslid Lars Ruiter de VVD in oktober verliet en als Groep Ruiter doorging. Hij kon zich niet verenigen met de gekozen koers. En nu dus Jeff Leever. In nog geen anderhalve maand is de coalitie twee zetels kwijtgeraakt.

De stemverhouding binnen de gemeenteraad komt nu op 15 – 14 en dat betekent een hele krappe meerderheid voor SHK, VVD en CDA. Wanneer er bij heikele onderwerpen gestemd moet worden, kan de afwezigheid van een raadslid – of zijn of haar afwijkend standpunt – al een wereld van verschil maken.

Raar

OHK diende de vragen van Jeff Leever alsnog in. “De raad heeft een controlerende taak“, zegt Alexander Bügel. “Dan is het toch raar, dat onder dwang aan een raadslid wordt gevraagd kritische vragen terug te trekken? Zo werkt het niet. Er zijn spelregels. Jeff Leever en Pim de Herder, die de vragen indienden, zijn gekozen volksvertegenwoordigers, die deel uitmaken van een partij. Maar het betekent niet, dat ze zich aan de fractiediscipline moeten houden.”

De uitleg van fractievoorzitter Jip Pankras van SHK vindt hij overigens zwak. “Dat je niet weet of de vragen nu wel of niet zijn ingetrokken. Dat komt op mij over alsof hij aan het redden is wat er te redden valt.”

Waar heeft de gemeenteraad mee ingestemd toen het conceptplan Gebiedsplan Wieringermeer in april werd afgeschoten? De procedure stopte weliswaar, maar er zou nog wel worden gekeken naar lopende initiatieven. Volgens hem heeft de raad op dit moment niet alle informatie, die nodig is om daarover te kunnen besluiten. In januari komt een raadsvoorstel. “Als we daarmee instemmen, waar is dan het eind?

Geloofwaardig

,,Een groot deel van de raad heeft zitten slapen en was niet scherp genoeg’’, zegt hij. ,,Aan de andere kant is het college niet pro actief geweest. Die houdt de kaarten tegen de borst. Hoe geloofwaardig is dat?’’

Fractievoorzitter Lilian Peters zegt, dat GroenLinks veel vragen heeft gesteld tijdens het proces, maar dat het verkrijgen van de juiste informatie moeizaam ging. “Er is in april een trucje toegepast toen er werd gesproken over de lopende initiatieven. Dat beslispunt is niet opgenomen in het besluit. Als raad waren we niet scherp genoeg om daar toen op door te vragen. Ik heb nu het gevoel, dat alles naar achteren wordt geschoven, dat er eerst een bestemmingsplanwijziging moet komen. Maar we moeten eerst nadenken over vestigingsvoorwaarden en dan pas kaders stellen.”

Zij begrijpt niet waarom de vragen van Leever onder druk moesten worden teruggetrokken. “Het was beter geweest om de vragen te stellen en de antwoorden af te wachten, dan hadden ze die heisa niet gehad. Het was een hele vreemde reactie. Binnen je partij moet je ruimte voor discussie bieden. Net als dat ik ook niet begreep waarom Lars Ruiter op het matje moest komen nadat hij zijn verhaal had gedaan. Dan ondergraaf je je eigen beleid.”

De coalitie heeft een te krappe meerderheid nu, vindt ze. “Welke partij binnen Hollands Kroon zou zich nu willen branden aan dit dossier?

Lars Ruiter volgt het verhaal met interesse. “Ik weet in ieder geval, dat een SHK raadslid de petitie tegen de bouw van meer datacenters in de Wieringermeer heeft ondertekend. Ik ben heel benieuwd wat een aantal raadsleden nu gaan doen.”

Gevoelig

Sylvia Buczynski stelt zich wat milder op inzake de datacenters. “Ik kan begrijpen dat er met de komst gevoelige informatie is gemoeid, waarvan het niet wenselijk is, dat die allemaal op straat komt te liggen. De techno reuzen hebben een gigantische juridische machinerie achter zich. Dan kom je daar als wethouder uit Hollands Kroon te staan.” Wel vindt zij 170 hectare aan datacenters in de Wieringermeer ’veel te veel’.

Zij wil niets zeggen over SHK. “Ik vind wel, dat er weinig beweging is in de coalitiepartijen richting de oppositie. Er is ons amper wat gegund. Ik weet niet wat voor staartje deze zaak krijgt. We gaan niet op emoties af en zien dit niet als een uitgelezen moment om iemand pootje te lichten.”

Helders Courant, 16 november 2020, 17:50

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201116_5039536/ik-zou-de-stekker-eruit-trekken-aldus-de-grootste-oppositiepartij-over-de-coalitie-in-hollands-kroon-een-groot-deel-van-de-raad-heeft-zitten-slapen

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marco+Lont
https://robscholtemuseum.nl/?s=René+Roessing
https://robscholtemuseum.nl/?s=Werkgroep+Red+de+Wieringermeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Groot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mary+van+Gent
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeff+Leever
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lars+Ruiter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Agriport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Datacenter