Lou de Paling Boer – De Ster + Het Heilige Kruis + Atelier de la Liberté | Andere Tijden – Lou van Paling Boer tot God + Gemeente Amsterdam – Profeten in Amsterdam

Louwrens Voorthuizen AKA Lou de Paling Boer met Sigaar (foto dwars-door-amsterdam-oost.nl)

Louwrens Viirthuizen “God is Nooit Gezien en Nou kan je Hem Zien“(foto Ratio)

Organigram van Lou de Paling Boer en de Lou Mensen (foto dwars-door-amsterdam-oost.nl)

De Ster

Gepubliceerd 17 sep. 2018

Marc PETRUS

LOU krijgt in 1927 een Visioen over De Ster, waarop Duidelijk wordt, dat hij de Reïncarnatie van God op Aarde was.

Lou zei “Ik predik Jezus Christus Lichamelijk. Zijn Op Standing S Lichaam met zijn Nieuwe Naam en dat is Lou.

Reacties
https://youtu.be/IVYQWGkWU_c

Het Heilige Kruis

Gepubliceerd 29 sep. 2018

Marc PETRUS

God is Mens geworden met zijn Nieuwe Naam LOU. Die Dat Aan Nemen zullen Het Beleven, en die Het Beleefd Hebben zullen Het Zijn! Lou zei “Ik predik JezusChristus Lichamelijk. Zijn Op Standings S Lichaam met zijn Nieuwe Naam en dat is Lou”.

Ich predige Jesus Christus Körperlich, seinen Auf Erstehung S Körper mit seinem Neuen Namen LOU. Die das An Nehmen, sollen es Erleben (…)

Reacties
https://youtu.be/IiPz3NctD9c

Lou van Paling Boer tot God

Gepubliceerd 4 aug. 2013

iris de vries

Lou de Paling Boer

Voorthuijzen verkocht zijn Boten en vond Emplooi als Markt Koop Man op de Dappermarkt in Amsterdam, waar hij Bekend werd als Lou de Paling Boer. Van Achter zijn Kraam preekte hij dat hij “Het Op Standing S Lichaam van Jezus Christus” was. In een Nabij Gelegen Koffie Huis gaf hij, wanneer daar voor Belang Stelling bestond, Verdere Uitleg. Er vormde zich zo een Kring van Volgelingen om hem. Vanaf 1954 gaf hij voor deze Lou Mensen en Andere Geïnteresseerden Wekelijks Bijeen Komsten in de Zalen van Frascati en De Brakke Grond, waar hij de Toe Hoorders met een Mengeling van Mystieke Taal en Amsterdamse Volk S Humor te Woord stond.

Het Witte Huis

De Verzekeraar LH Voogt, Zelf Volledig in Lou, kocht in 1957 een Huis in Muiderberg (Naarderstraatweg), waar Voorthuijzen en Wiertz konden Wonen. De Villa, die Het Witte Huis werd genoemd, werd een Pelgrim S Oord. Diverse Aan Hangers van Voorthuijzen bleven in Het Witte Huis wonen. Hij bracht de Dag door met het Roken van Sigaren, het Drinken van Jenever en het Vertellen van Niet Altijd Even Duidelijke, Mystieke Verhalen.

Hier ontwikkelde zich de Gewoonte van het “Aan LiggenVrouwelijke Volgelingen mochten Enige Tijd Voorthuijzen S Lichaam S Kracht voelen door zich tegen zijn Borst te Vlijen. Het was de Bedoeling om in Lou te komen. In Lou zou Iemand Pas Werkelijk Verlost zijn van de Duivel. De Beweging vertoonde Steeds Meer Tekenen van een Sekte.

De Lou Mensen waren In Middels, in Volg Orde van Belang, Verdeeld in “Met Gezellinnen”, “Engelen“, “Zonen” en “Dochters” en tussen Echte Lieden, die Niet Allebei in Lou waren, ontstonden Spanningen. Voor de Volgelingen gold een Verbod op Seksueel Verkeer, waardoor Verschillende Huwelijken Stuk liepen en Voorthuijzen bij Diverse Echt Scheiding S Zaken betrokken raakte.

Voorthuijzen verkondigde, dat hij, omdat hij God was, Niet kon Sterven. Sommige Volgelingen meenden, dat dat ook op hen van Toe Passing was en weigerden. wanneer ze Ziek waren een Arts te bezoeken. In november 1955 overleed het Veertien Maanden Oude Zoontje van Één der Volgelingen door Gebrek aan Medische¨Hulp. In het Daar Op Volgende Proces werd Voorthuijzen tot Één Dag Gevangenis Straf Veroordeeld. [3]

Er staken Geruchten de Kop op, dat de Wereld volgens Voorthuijzen op Korte Termijn aan Radio Actieve Straling te Gronde zou gaan, en dat Slechts Lou Mensen van die Ondergang waren Uit Gezonderd.

Voorthuijzen raakte door deze Ontwikkelingen Meer en Meer Om Streden. Hij verhuisde met zijn Volgelingen naar een Boerderij in Overijssel en na dat hij Niet wilde Getuigen in een Echt Scheiding S Zaak [4] week hij in 1968 uit naar Agimont in België. Hij was Toen Al Ziek.

De Beweging had op haar Hoogte Punt circa 500 tot 600 Directe Aan Hangers. Daar Buiten oefende Voorthuijzen Ook op Anderen Invloed uit.

Wikipedia

Reacties

Profeten van Amsterdam

Gepubliceerd 2 sep. 2021

Gemeente Amsterdam

Profeten, Messiassen en Verlichte Goeroes. Amsterdam heeft er Meer Dan Eens mee te maken gehad. Van de Geweld Dadige Weder Dopers tot Lou de Palingboer. Een overzicht van Hoogte en Diepte Punten uit Ruim 700 Jaar Geloven in Amsterdam.

Credits

Stadsarchief Amsterdam, Luyken, Jan (1649 – 1712), Visscher, Claes Janszoon (1587 – 1652), Crajenschot, Theodorus, Bolswert, Boetius Adamszoon, Aertssens, Hendrick, Veenhuysen, Jan Wit, J de Jacob (1695 – 1754), ANEFO, Alberts, Martin

Ron Kroon, Jack de Nijs, Anefo, CC0 via Wikimedia Commons, Max Koch, Public Domain via Wikimedia Commons, Johann Jelinek (1877 – 1918), Public Domain via Wikimedia Commons, Internet Archive Book Images via Wikimedia Commons, Fraijman at Dutch Wikipedia, Public Domain, via Wikimedia Commons, Joost Evers, Anefo, CC0 via Wikimedia Commons, Herbert Behrens, Anefo, CC0 via Wikimedia Commons, Eequor at English Wikipedia, Public Domain via Wikimedia Commons, Rob Croes, Anefo, CC0, via Wikimedia Commons, Punt, Anefo, CC0, via Wikimedia Commons, Sjakkelien Vollebregt, CC0, via Wikimedia Commons, Marcel Antonisse / Anefo, CC0 via Wikimedia Commons, Rijksmuseum, CC0 via Wikimedia Commons

Fotograaf Alphons Nieuwenhuis

Reacties
https://youtu.be/mNBU-qLKnY8

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Atelier+de+la+Liberté
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lou+de+Paling+Boer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Visioen
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Ster
https://robscholtemuseum.nl/?s=Reïncarnatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Reïncarnatie+van+God
https://robscholtemuseum.nl/?s=Reïncarnatie+van+God+op+Aarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jezus+Christus+Lichamelijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Opstanding+S+Lichaam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lou+Mens
https://robscholtemuseum.nl/?s=In+Leggen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bij+Liggen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paling+Boer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paling+Vijver
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dapper+Markt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Weder+Dopers