Loterijverlies – Staatsloterij is niet alleen misleider, maar ook slechte verliezer

Trekking Staatsloterij, 10 maart 2021 (foto mololoco.com)

Staatsloterij niet alleen misleider, maar ook slechte verliezer

De Staatsloterij heeft gedurende de periode 2000 tot 2007 het Nederlandse volk massaal bedrogen en dat is inmiddels tot aan de Hoge Raad als bewezen verklaard. Dit werd gedaan door aan het eind van de maand aan de verkochte lotnummers nog veel meer niet verkochte lotnummers toe te voegen. Dit deed de Staatsloterij, volgens de woordvoerder van de Staatsloterij in het programma Tros Radar, om de loterij zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarmee werden in de loop van de tijd honderden miljoenen aan wel gecommuniceerde prijzen nooit daadwerkelijk uitgekeerd.

Sinds de Staatsloterij heeft verloren bij de Hoge Raad hebben zich wederom een groot aantal valse zaken zich voorgedaan bij de Staatsloterij. De Staatsloterij tracht samen met het Ministerie van Financiën door middel van leugens en bedrog de hele claim van vele honderden miljoenen te niet te doen over de rug van haar eigen deelnemers,  die vaak jaren lang bedrogen zijn door diezelfde Staatsloterij.

Staatsloterij heeft inleggelden, Loterijverlies niet

Wanneer je de jaarverslagen van de Staatsloterij er op naslaat dan valt op dat die jaarverslagen van de Staatsloterij doordrenkt zijn met de term inleggelden. Het zijn precies die inleggelden, die misleide deelnemers van de Staatsloterij door Loterijverlies laten terugvorderen van de Staatsloterij. De Staatsloterij heeft daarbij, samen met Bart Mos van De Telegraaf en haar woordvoerder Jan Driessen, een truc uitgehaald door Loterijverlies in de schoenen te schuiven, dat deelnemers ook in Loterijverlies inleggelden zouden hebben gedaan. Er is echter door Loterijverlies nooit in haar communicatie gesproken over inleggelden, maar over deelnamekosten. De klanten van Loterijverlies hebben met Loterijverlies afgesproken, dat zij een bedrag aan deelnamekosten betalen en daarnaast een no cure, no pay percentage bij winst. Verder is afgesproken dat kosten, voor zo ver vergoed, ook aan Loterijverlies toekomen.

De Staatsloterij én De Telegraaf willen doen voorkomen, alsof de klanten van Loterijverlies beleggers zijn in Loterijverlies. Dat is pertinent niet zo. Er is een overeenkomst gesloten tussen Loterijverlies en haar klanten op basis van de hier voor gegeven voorwaarden. De Staatsloterij en De Telegraaf weten dat maar al te goed.

Professor Van Boom heeft in 2015 na onderzoek het volgende bericht.
Zij (de klanten) schrijven zich in bij de BV, verklaren zich akkoord met voorwaarden voor de dienstverlening en betalen een bedrag aan inschrijfgeld. Het inschrijfgeld blijft verschuldigd, ongeacht of Staatsloterij tot enige vergoeding overgaat. Daarnaast is de inschrijver, mocht het tot een vergoeding komen, een vergoeding van 20% verschuldigd aan Loterijverlies.
Daarnaast hebben alle deelnemers zich ingeschreven bij Loterijverlies BV doordat zij hebben aangevinkt, dat zij de algemene voorwaarden gezien, gelezen en begrepen hebben. Volgens de Hoge Raad vormt dat dwingend bewijs, maar natuurlijk niet voor de Staatsloterij en de louche doelstellingen, die zij nastreeft. Nog afgezien daarvan geldt sowieso van meet af aan de afspraak, dat de opbrengsten van Loterijverlies BV zijn en zij daarvoor aan de gang gaat.
Belastingdienst en Ministerie van Justitie en Veiligheid spreken elkaar tegen
De deelnamekosten zijn ook altijd en terecht vanaf het begin verantwoord als opbrengsten van Loterijverlies BV. De Belastingdienst ziet dat van begin af aan ook op die manier. En terecht: de afspraak is niet anders geweest dan dat het opbrengsten zijn van Loterijverlies BV Wat de valse verliezer zoals de Staatsloterij eigenlijk wil is dat Loterijverlies haar kosten één op één door factureert aan haar klanten, waardoor de klanten van Loterijverlies verplicht het viervoudige moeten betalen van de kosten.

Volgens Ferdy Roet van Loterijverlies is het standpunt,  dat er sprake is van inleggelden door klanten van Loterijverlies, wat door de Staatsloterij ofwel het Ministerie van Justitie wordt gekwalificeerd als een corrupt standpunt. Corrupt omdat de Staatsloterij en het Ministerie dit standpunt tegen beter weten innemen. Het is ook net maar net hoe de wind waait en het de Staatsloterij en het Ministerie van Justitie en Veiligheid welgevallig is. Waar de Staatsloterij eerst motiveerde, dat het opbrengsten zijn Loterijverlies BV zijn, is dat sinds de winst bij de Hoge Raad ineens weer niet zo én zou er sprake zijn van inleggelden. Het Openbaar Ministerie was dermate ziekmakend in haar gedrag, dat zij Roet zelfs 31 dagen lang heeft vastgezet, omdat er sprake zou zijn van inleggelden. Ondanks dat het Openbaar Ministerie tegen beter weten in dat standpunt verkondigt, houdt zij daar aan vast en neemt daarmee een ander standpunt in dan waarvan zij moet weten, dat dat de waarheid is. Het Openbaar Ministerie is dusdanig ziekmakend in haar gedrag, dat zij doelbewust contacten onderhoudt met Bart Mos van De Telegraaf om Roet kapot te schrijven. Dit alles heeft volgens Roet als doel de schade voor gedupeerden ‘in the end’ zo groot mogelijk te laten blijven.

Loterijverlies B. is meer waard dan Staatsloterij aldus Belastingdienst

Volgens de Belastingdienst is Loterijverlies B.V. meer waard dan de Staatsloterij. De Belastingdienst waardeert Loterijverlies BV op tenminste 80 miljoen euro. Dit doet de Belastingdienst, omdat zij vindt en verwacht, dat Loterijverlies BV recht heeft op dit bedrag. Daarvoor heeft de Belastingdienst aan Loterijverlies BV. en aan de aan haar gelieerde lichamen richting de 20 miljoen euro aan navorderingsaanslagen gestuurd. De klanten van Loterijverlies BV hebben echter geen euro gezien, maar de fiscus wil wel alvast afrekenen. Ferdy Roet van Loterijverlies BV heeft toen hij deze navorderingsaanslagen van de fiscus ontving samen met een advocaat daarover toen hartstochtelijk gelachen.

De Belastingdienst en het Ministerie van Financiën zijn echter dermate corrupt in hun gedrag, dat zij die claim bij de Staatsloterij op nihil waarderen én dat is zelfs daaraan goedkeuring is gegeven door de minister van Financiën en de accountants van de Staatsloterij. Volgens Roet is dat wat deze compleet zieke en corrupte ambtenaren willen, namelijk Loterijverlies en Ferdy Roet te laten omvallen om vervolgens goedkoop te kunnen schikken met door de Staatsloterij bedrogen deelnemers. De Staatsloterij schreef zelfs, dat wanneer Ferdy Roet weg is, dat invloed heeft op de snelheid van afwikkeling van de dossiers. Wat daar feitelijk staat is, dat zij Roet niet kunnen uitstaan, omdat hij zich met hand en tand verzet tegen een belachelijke schikking zoals gratis loten. Het is natuurlijk ook een farce om te denken, dat de Staatsloterij nog een reëel aanbod wil doen aangezien de Staatsloterij de gratis Bijzondere Trekking als de oplossing zag en bedrogen deelnemers laat weten ‘dat het boek gesloten is’. Het boek is natuurlijk helemaal niet gesloten, omdat er bij alle Rechtbanken in Nederland zaken lopen van door de Staatsloterij bedrogen spelers, die veelal zelfs hoog bejaard zijn. Volgens Roet is de Staatsloterij zo ‘netjes,’ dat zij er voor gekozen heeft om een keiharde juridische strijd in te zetten tegen deze hoog bejaarden én hen in feite te probeert uit te roken. Volgens Roet hebben de advocaten van de Staatsloterij en de woordvoerder van de Staatsloterij – Jan Driessen – dan ook geen enkel moreel kompas.

Volgens Ferdy Roet van Loterijverlies BV. laat het Gerechtshof Den Haag expres deze zaak op de plank liggen, omdat ze nog geen drogreden heeft kunnen verzinnen om de overheid in het gelijk te stellen. De grondhouding is volgens Roet namelijk, dat er gezocht wordt naar het gelijk van de overheid en niet naar het gelijk van de burger. Volgens Roet bestaan onderzoeken als je die ziet, dan krijgen burgers tegenover de Staat in vergelijkbare gevallen bij bijvoorbeeld een andere rechtbank in 30% van de gevallen alsnog gelijk.

Gratis Bijzondere Trekking

Ferdy Roet heeft al sinds 2008 gezegd, dat hij nooit zijn klanten met een kluitje in het riet zal laten sturen door een Jurjen Lemstra schikking te accepteren, waarmee gedupeerden dubbel benadeeld worden. Jurjen Lemstra heeft namelijk als advocaat van gedupeerden van aandelenlease producten zeer minimale schikkingsregelingen getroffen. Wat wil het ‘toeval’, Lemstra kwam ineens tevoorschijn als advocaat van bedrogen deelnemers bij de door de Staatsloterij gefinancierde Stichting Staatsloterijschadeclaim. Lemstra gaf enige maanden voordat hij daar ten tonele verscheen nog aan RTL Nieuws aan, dat door de Staatsloterij bedrogen deelnemers beter naar het casino konden gaan. Deze Lemstra heeft honderdduizenden door de Staatsloterij bedrogen spelers een poot weten uit te draaien door hen akkoord te laten gaan met enkele gratis loten. Het is trouwens zo, dat dit akkoord nog maar stand moet zien te houden voor een rechter, omdat door de Staatsloterij bedrogen spelers hier wederom zijn misleid. Er werd namelijk onder meer voorgespiegeld, dat het ging om een gratis loterij, terwijl die loterij helemaal niet gratis was, omdat je moest afzien van verdere claims. Verder liet de Staatsloterij niet weten wat iemand aan inleg had gedaan in de Staatsloterij en daarnaast deden maar liefst acht miljoen lotnummers mee aan de Staatsloterij. Laat het nu precies zo zijn, dat de Staatsloterij veroordeeld is voor jarenlange misleiding – en eigenlijk bedrog – omdat zij de prijzen niet trok over drie miljoen lotnummers, maar juist over miljoenen meer. Dat de Staatsloterij zich dan ook misleidend én als een slechte verliezer heeft gedragen is overduidelijk.

Tros Radar, ‘eigen vermogenStaatsloterij en Gratis Bijzondere Trekking

Toen Tros Radar zag, dat Roet wel erg veel aanmeldingen kreeg met Loterijverlies heeft Tros Radar Roet nog eens opgebeld en hem gevraagd, of hij de Staatsloterij toch niet failliet laat gaan. Opvallend is, dat Tros Radar expliciet opriep tot deelname aan de Gratis Bijzondere Trekking en het deed voorkomen als een heel genereus aanbod. De directeur van de Staatsloterij zei ook in haar communicatie, dat het een heel genereus aanbod zou zijn, omdat er maar liefst een hap van 30 miljoen uit het eigen vermogen werd genomen. Wat deze misleidende directeur van de Staatsloterij er niet bij vertelde, is dat allang met het Ministerie van Financiën was afgesproken, dat die garant staat voor de schadevergoeding. 30 miljoen lijkt trouwens veel geld, maar wanneer je ziet dat, de helft opging aan kosten voor het organiseren van die loterij en de immense mediacampagne om maar zoveel mogelijk mensen in die Gratis Bijzondere Trekking te luizen, dan was de schikking slechts een luizenfooi, die werd verdeeld over miljoenen mensen. Volgens Ferdy Roet toont dit aan, dat de Staatsloterij niks heeft geleerd van de jaren lange misleiding door de Staatsloterij, die hij heeft aangetoond, maar alles van doen heeft met een berekende en geniepige wijze van ‘zakendoen’.

Staatsloterij leugenfabriek

De Staatsloterij berichtte toen Loterijverlies beslag legde op de bankrekeningen van de Staatsloterij de trekkingen en continuïteit in het gedrang kwamen en dat daarom de beslagen moesten worden opgeheven. Wat is echter gebleken? De Staat der Nederlanden staat borg voor de Staatsloterij. Er kwam dus helemaal niets in het gedrang.

Eric Wiebes wederom dubieuze rol

Wie uiteraard ook niet mag ontbreken in dit verhaal is Eric Wiebes, met zijn toch al niet zo flamboyante rol bij de toeslagenaffaire én de aardbevingsschade in Groningen. Wiebes meldde begin 2016 aan de Tweede Kamer, dat hij buiten een schikking stond en dat de Staatsloterij dat zelf moest zien te regelen. Wat blijkt echter: het Ministerie van Financiën was en is de feitelijke decisionmaker en betaler bij een schikking. Voormalig minister van Financiën Dijsselbloem heeft nota bene zelf destijds besloten tot de Gratis Bijzondere Trekking. Dit alles heeft er volgens Roet mee van doen, dat zij, en daarmee de Staatsloterij, naar de buitenwereld het beeld tracht te doen ontstaan, dat er geen geld was voor een goede regeling en zo de mensen probeerden in te laten zien, dat de Gratis Bijzonder Trekking de enige mogelijkheid was, maar in feite betaalt de Staat en was er dus geld genoeg voor een fatsoenlijke regeling.

Tegenstanders zwart maken en proberen ten gronde te richten

Uit het een en ander komt inmiddels duidelijk naar voren dat de Staatsloterij de strategie hanteert haar tegenstanders zwart te maken, tenzij zij ook slechte intenties hebben net zoals de Staatsloterij zelf. In 2016 heeft Roet van een door de Staatsloterij bedrogen deelnemer een geheimhoudingsovereenkomst gekocht waarbij die deelnemer zijn inleg heeft teruggekregen.

Op instigatie van de Staatsloterij gingen toen De Telegraaf en het Algemeen Dagblad publiceren dat die deelnemer de Staatsloterij bedreigde en chanteerde en dat daarom zijn inleg was teruggegeven. Echter, die deelnemer heeft nooit gechanteerd. Hij liet de Staatsloterij alleen weten procedures te starten door middel van de overlegging van processtukken. De Staatsloterij toont zich dan ook samen met De Telegraaf en het Algemeen Dagblad dusdanig lafhartig dat zij wéér over de rug van een burger de Staatsloterij die jarenlang de boel heeft bedrogen probeert te bevoordelen. Roet ziet al jaren hoe de media de boel bedriegen en een ander beeld voorspiegelen en is ‘blij’ dat steeds meer mensen dat opvalt. Het bizarre is volgens Roet dat de mainstream media (msm) telkenmale Staats gelieerde propaganda overnemen zonder enige reële factcheck en telkenmale de belangen van de Staat verheffen boven dat van individuen.

Resumé

Staatsloterij, Belastingdienst, Ministerie van Financiën en Openbaar Ministerie halen volstrekt corrupte acties uit tegenover Ferdy Roet van Loterijverlies om te proberen de schadeclaims teniet te doen.

Onderhandelen met Staat is zinloos

Met de Staat in onderhandeling gaan heeft geen enkel nut, ook omdat de Staatsloterij de strategie had neergelegd om bij voorbaat te spreken van moeizame onderhandelingen en irreële eisen. Dat staat namelijk letterlijk zo in correspondentie tussen het Ministerie van Financiën en de Staatsloterij. Er is geen enkel irreëel aanbod gedaan door Roet in schikkingsonderhandelingen en dat weet de Staatsloterij maar al te goed. Het was de Staatsloterij, die nooit ergens op terugkwam en zogenaamd telkens wachtte op antwoord van het Ministerie van Financiën. De angel, die er volgens Roet uit moet is dat het management van de Staatsloterij en haar advocaten ,zoals Jasper Leedekerken zich niet langer moeten laten leiden door afgunst en jaloezie, maar een reële oplossing voorop moeten stellen. Zolang dezelfde decision makers als Leedekerken blijven zitten, die een groot financieel belang hebben om te procederen en daarmee miljoenen euro’s aan advocaatkosten in rekening te brengen bij de Staat, is een oplossing verder weg dan ooit. Leedekerken stelt dus zijn eigen procedeer belang voor op en in plaats van het schikkingsbelang. Dat dit zo is, blijkt ook uit de jurisprudentie, waarbij de Staatsloterij wordt veroordeeld tot het terugbetalen van de inleggelden in de Staatsloterij inclusief rente en kosten.

Loterijverlies, 27 januari 2021

https://www.loterijverlies.nl/Staatsloterij-niet-alleen%20misleider-maar-ook-valse-verliezer

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdy+Roet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Loterijverlies
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eric+Wiebes
https://robscholtemuseum.nl/?s=Staatsloterij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bart+Mos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Driessen