Loterijverlies – Rechtbank en Openbaar Ministerie gebruikten Vals Bewijs om Ferdy Roet te kunnen Veroordelen

Rechter Erik van den Emster (foto NU.nl)
Erik van den Emster (foto Uitzending Gemist)
Erik van den Emster – Toekomstbestendige Rechtspraak (foto Juridische Hogeschool Avans Fontys)
Erik van den Enster (foto uwwet.nl)
Erik van den Emster (foto VPRO)

Rechtbank en Openbaar Ministerie gebruikten Vals Bewijs om Ferdy Roet te kunnen Veroordelen

Sint Peter Port – Uit onomstotelijke Bewijzen blijkt, dat Ferdy Roet op Valse Gronden is veroordeeld. Zo zijn Mails doelbewust achtergehouden en verwijderd uit het Dossier door het Openbaar Ministerie en de FIOD. Uit die Mails blijkt, dat de Mail op basis, waarvan Ferdy Roet is veroordeeld, helemaal niet gaat over de Uitvoering van een grote Opdracht, waar Winst is behaald maar over volstrekt andere Werkzaamheden. Daarnaast heeft de Rechtbank gedaan in het Vonnis, alsof Roet aan een Adviseur heeft geschreven, dat een Opdracht een forse Winst zou kunnen opleveren, terwijl Roet, dat nooit geschreven heeft. Dit is extra schokkend, omdat Roet op de Zitting heeft gezegd, dat hij dat nooit geschreven heeft en aan de Rechtbank verzocht het Spel wel Eerlijk te spelen. Ondanks dit wordt daar met Geen Woord over gerept door de Rechtbank. Bovendien was zulks Onmogelijk aangezien twee niet aan Roet gelieerde Partijen toen nog geen Offerte hadden uitgebracht. De Rechtbank knikte Instemmend, dat zij het begreep, maar in het Vonnis heeft de Rechtbank, op voorhand van het Openbaar Ministerie, in Strijd met de voor haar kenbare Waarheid geschreven, dat Roet schreef over een forse Winst – wat dus absoluut niet het Geval is. Daarnaast stond het letterlijk in de Tekst geschreven, dat het een Reactie was van Roet diens adviseur met de TekstReactie [Naam Adviseur]’. Dus niet de Naam van Roet.

Wat de FIOD en het Openbaar Ministerie hebben Vervalst

Om goed te begrijpen wat de Vervalsing precies inhoudt zal nu eerst een nadere Uitleg komen. In de Zomer van 2014 heeft Loterijverlies.nl BV. een Recht gegeven op de Potentiële Overwinst van de Actie Loterijverlies aan een Bedrijf van Roet te Isle of Man. Van beide Bedrijven is Ferdy Roet de Eigenaar. Dit Overdragen, of Recht geven op een Winst, noem je in het Engels ‘Assign’ en een dergelijke Overeenkomst heet ook wel een ‘Assignment’. De Bestuurders van het Bedrijf te Isle of Man deden hun Werk op Basis van Uurtje Factuurtje. Daarbij moet u denken aan Tarieven van enige honderden Engelse Ponden per uur. Roet heeft toen in oktober 2014 gevraagd, of de Werkzaamheden niet op basis van een Fixed Fee konden worden gefactureerd, omdat die Werkzaamheden toch wel meevallen in de ogen van Roet. Dit omdat de Bedragen, die door de Bestuurders van dat Bedrijf en bij dat Bedrijf te Isle of Man in rekening gebracht werden, toch wel erg hoog waren. De Directie daar heeft Roet toen toegezegd, dat zij daar op zou letten.

Het Uitbesteden van Opdrachten aan Bedrijven te Isle of Man en Guernsey had er mee van doen, dat in het Concern Beleid besloten was Internationale Schandalen aan te pakken, zoals Bernard Madoff achtige Claims. Ook daarom is er Begin 2015 Concern breed ingezet op Verhuizing naar Guernsey. Andere Bedrijven verhuizen ook hun (Hoofd) Kantoor, zoals onlangs nog Shell naar Engeland.

De Truc van het Openbaar Ministerie

Deze Mail, waarin Roet zegt, dat de Werkzaamheden niet veel om het Lijf hebben en volgens Roet het Versturen vana few Emails’ betreft, heeft het Openbaar Ministerie voorgedaan als dat daarmee werd bedoeld, dat het Ophalen van een nieuwe Machtiging en het Updaten van de Administratieinclusief alle Werkzaamheden met zo’n 200.000 Deelnemers (evenveel als het aantal Inwoners van de Stad Groningen) – slechts het Versturen vaneen paar Emails‘ zou inhouden. Het Openbaar Ministerie heeft daarbij twee Antwoord Mails van het Bestuur te Isle of Man en van Roet diens Adviseur weggelaten, waaruit blijkt, dat de Mail ging over de Werkzaamheden van het Bestuur over die Overdracht van de Vordering. In de Antwoord Mail geeft de Directeur dan ook bijvoorbeeld nog aan, dat zij geen Uren Dubbel zullen schrijven en erop zullen letten. Het Updaten van de Administratie en Ophalen van een nieuwe Machtiging is natuurlijk veel meer Werk dan slechts het Versturen van een paar Mails. Denk daarbij aan alle Vragen, die Klanten stellen, het eveneens Schriftelijk Aanmanen, de Data Entry van binnen komende Formulieren per Post, et cetera.

Ter Zitting heeft Roet tevens verklaard, dat het toezag op het Management van het betreffende Bedrijf en niet het nadien in november gesloten Contract voor het Updaten van de Administratie en het Ophalen van een Machtiging. Die Antwoord Mails heeft het Openbaar Ministerie op zeven Plaatsen uit het Dossier verwijderd. Daardoor heeft het Openbaar Ministerie op Misleidende Wijze voorgedaan, alsof de Werkzaamheden, waar Roet het over heeft, niet betrekking hebben op het Werk van het Management te Isle of Man van Roet diens Bedrijf. Het Openbaar Ministerie probeerde met de Overlegging van die Mail voor te doen, alsof die Mail toezag op het Uitvoeren van een Opdracht om de gehele Klant Administratie te Updaten en een Machtiging op te halen bij de Klanten. Het Doel van die Opdracht was het Updaten van de Administratie en het Ophalen van een nieuwe Machtiging bij de Klanten. Die Opdracht was verder pas medio november 2014 uitbesteed aan het Bedrijf te Isle of Man. Ook daarom was het Onmogelijk, dat die Mail daar op toezag. De Opdracht was namelijk later aanbesteed, dan waar de Mail over ging.

Valse en Onvolledige Weergave van Standpunt door de Rechtbank

De Adviseur van Roet schreef aan Roet in een Mail, dat een forse Winst zou kunnen ontstaan in het Bedrijf van Roet te Isle of Man. Dat kan dus ook niet en hij heeft daar over later nog verklaard, dat hij niet weet of er een forse Winst kan ontstaan, dat dit ook niet kan en daar over verder Geen Gedachte te hebben.

Wat de Rechtbank nu heeft gedaan is, ondanks dat in een Antwoord Mail aan Roet letterlijk voorafgaand aan de Tekst staat, dat er sprake is van een ‘Reactie van [Naam Adviseur]’, dat Roet dat geschreven zou hebben én dat Roet zou hebben geschreven, dat er een forse Winst zou ontstaan en daarmee dat zo genaamd Duidelijk zou zijn geweest dat Roet van te voren wist, dat een Opdracht veel minder zou kosten dan de aan te besteden Prijs. Echter, Roet heeft twee Bedrijven, waaronder een Specialist in Dataverwerking en die onder meer werkte voor Kruidvat, gevraagd een Offerte te maken. Omdat het Maken van de Offerte veel Rekenwerk kostte, is er 12 uur in rekening gebracht bij Loterijverlies. Naderhand is die Opdracht medio november 2014 uitbesteed aan Roet zijn Bedrijf te Isle of Man en die Bedrijven hebben het uiteindelijk weer uitbesteed aan onder meer een groot Call Center om de Inkomende Telefoontjes en Mails te beantwoorden en daarnaast aan een Postbedrijf en ICT Partij. Gedurende de Uitvoering van die Opdracht werd gaandeweg duidelijk, dat die Opdracht veel minder kostte dan was voorzien. Als je handelt met een Bedrijf van Jezelf’ moet je At Arm’s Length handelen. Dat houdt in, dat je ook met een Bedrijf, waar je zelf als Bestuurder zijnde een Aandeel in houdt zakelijk handelt. Gezien onder meer de Offerte van de Niet Gelieerde Bedrijven en de Zorgvuldigheid, die Roet betracht heeft, heeft Roet Zorgvuldig gehandeld.

De Opdracht was in november 2014 aanbesteed voor een Vaste Prijs van 15 euro per Klant Dossier. Roet heeft toen nog aangegeven, dat een eerste Budget van 12 euro benodigd zou zijn. De Directeur te Isle of Man schreef aan Roet, dat hij vreesde voor de Omvang van de Werkzaamheden en vroeg aan Roet welk Budget zijns Inziens nodig zou zijn. Verder was Roet bang voor hoge Kosten en schreef dat in een Interne Notitie. Daarnaast was het Personeel van Roet bezorgd over de enorme hoeveelheid Werk, die zou volgen bij het Benaderen van de bijna 200.000 Klanten. Voor Roet was het duidelijk, dat dit Ophalen van de Machtiging veel Werk zou kosten, omdat hij dit eerder had uitgevoerd bij een andere Collectieve Actie. Daar was 90 euro per Dossier in rekening gebracht bij een paar duizend Dossiers. Omdat dit nu efficiënter zou kunnen gezien het grote aantal Dossiers en diens Ervaring, kwam de Offerte van het Bedrijf (dat ook voor Kruidvat werkte) uit op een Bedrag van 14,19 euro, wat Roet niet onredelijk voorkwam. Roet was vervolgens met de Offerte van deze Partij naar het Bedrijf van Roet te Isle of Man gegaan en zo werd een Vaste Prijs van 15 euro overeengekomen. De Opdracht werd uitgevoerd en op een gegeven Moment kwamen er Reacties, waaruit bleek, dat er Mensen waren, die niet meer benaderd wilden worden. Toen is gestopt met Aanmanen om te Reageren.

Niet te Voorzien

Uiteindelijk kwamen de Kosten lager uit, omdat de Werkzaamheden mee vielen. De Staat, die als Beneficiair van de Staatsloterij opereert, vindt daar bij Monde van het Openbaar Ministerie van, dat er sprake zou zijn van Verduistering, omdat Roet vooraf en bij aanvang zou hebben geweten, dat de Uitvoering van de opdracht veel minder Werk zou zijn, dan was geoffreerd. Dat is echter Pertinente Onzin. Omdat het Openbaar Ministerie natuurlijk Geen Gezichtsverlies wil lijden en hoog van de Toren blies bij de Aanhouding van Roet met Media Publicaties, heeft het Openbaar Ministerie zich blijkbaar verlaagd tot het Vervalsen van Bewijs om Roet toch Veroordeeld te krijgen. Het meest schromelijke van dit Alles is, dat nota bene Leden van de Rechterlijke Macht hier aan mee hebben gedaan en ondanks dat zij dit wisten en er op gewezen waren door Roet tijdens een Zitting, toch gedaan, alsof hij dat zou weten, omdat hij een bepaald Bericht zou hebben geschreven. Terwijl de Rechtbank dus had wist, dat Roet dat nooit heeft geschreven.

Wanneer je je Huiswerk vooraf goed gedaan hebt, zoals Roet, en de Kosten zijn uiteindelijk veel lager, dan hetgeen begroot is, dan heb je Te Goeder Trouw gehandeld. Roet had de lage uiteindelijke Kosten nooit verwacht en had ook nog aangegeven aan het Bedrijf te Isle of Man, dat voor het eerste Budget er 12 euro nodig zou zijn. Roet dreigde het Management te Isle of Man ook nog de Opdracht niet te gunnen. Verder sprak Roet in een Interne Notitie van hoge te verwachten Kosten, ook bij 100.000 Klanten, die veel hoger zouden zijn dan 175.000 euro, omdat een Adviseur vroeg naar twee Overeenkomsten, maar die Adviseur daarbij Zaken verwarde. ‘De Rechtbank doet helemaal niks met al die Informatie en was blijkbaar op zoek naar één Ding en dat was Veroordelen’, aldus Roet. Het blijkt dus, dat Roet helemaal niks anders heeft gewild dan Zakelijk te handelen en al helemaal geen Geld van zijn Bedrijf Loterijverlies.nl BV naar een ander Bedrijf van hem te Isle of Man Over te Hevelen of te Verduisteren, zoals het Openbaar Ministerie, dat noemt. Bovendien heeft Roet er geen enkel Belang bij zijn eigen Bedrijf of zijn Klanten te bedriegen zoals de Staatsloterij dat jaren lang wel heeft gedaan.

Een Web van Corruptie

Volgens Roet is het niet zo gek, dat de Rechterlijke Macht liever de Standpunten van het Openbaar Ministerie volgt, dan die van Roet. Er zijn namelijk twee Rechters van de Rechtbank Middelburg onder meer actief betrokken geweest, en misschien wel nog steeds actief, om te proberen de Claim van Loterijverlies in te pikken. Daarbij werd Rechter Erik van den Emster door een paar andere Rechters te Alkmaar aangewezen om bij de Stichting Loterijverlies.nl, zogenaamd Financiële Transacties van Loterijverlies.nl BV te onderzoeken. Het kan echter helemaal niet, dat een Stichting financiële Transacties van een andere Vennootschap onderzoekt, aangezien je het Gesloten Stelsel van Rechtspersonen hebt. Dit heeft nota bene de Hoge Raad bepaald. Even Gechargeerd, Ajax onderzoekt ook niet de Jaar Cijfers van Feyenoord en als Ajax bij Feyenoord financieel Wanbeleid vindt, dan pleegt Ajax ineens Wanbeleid. Verder is de Stichting simpelweg Geen Toezicht Houdend Orgaan van een Besloten Vennootschap én heeft daarnaast van Meet af aan niks te zeggen over het Vermogen van die Besloten Vennootschap. Die Stichting was alleen maar Naderhand Opgericht om Collectief te Procederen en dat is Gewonnen tot aan de Hoge Raad. Een Uitspraak, dat een Stichting Toezicht zou moeten houden op een Besloten Vennootschap is natuurlijk Waanzin. Maar als Rechters een Weg eenmaal inslaan, dan is die ingeslagen Verkeerde Weg voor de Rechterlijke Macht Leidend en doet de Werkelijkheid er niet meer toe, zal links om of rechts om ‘Bewijs’ worden gezocht of in het Geval van Roet Vervalst om die eenmaal in geslagen Weg gestand te doen. Dit zie je ook terug bij de Toeslagen Affaire. Het is, aldus Roet, de Rechterlijke Macht blijkbaar de Eer te Na om haar Eigen Fouten toe te geven en de Rechtbank stelt blijkbaar nog liever de Zaken anders voor, dan aan Waarheidsvinding te doen.

Maar wat is nu het Idee achter die hele Actie van Rechters tegen Loterijverlies en Ferdy Roet? Zij en aan hun gelieerde Personen willen Ferdy Roet zijn Geld van Loterijverlies.nl BV ontnemen en ook een No Cure, No Pay Percentage opstrijken. Wat blijkt namelijk? Rechter Van den Emster en Rechter Marieke Voorn werkten in Opdracht van Liesker Procesfinanciering BV, die die Zaak financiert. Van den Emster werkt daar zelfs op Kantoor en het Bedrijf Liesker had bovendien een Vrouw aangenomen, deze nu als Rechter werkzaam zijnde Mevrouw Voorn, die Full Time werkte aan het Dossier Roet | Loterijverlies om de Miljoenen Claim in handen te krijgen. Deze Lieden werden in de Rechtszaak vertegenwoordigd door Hendrik Jan Bos en hadden 10 Stromannen om zich heen verzameld, zijnde zogenaamde Boze Deelnemers. Bij Aanvang van die Actie was er zelfs geen enkele Boze Deelnemer, zoals ze wel verkondigden samen met De Telegraaf. Veel van die zo genaamde Boze Deelnemers waren echter Bevriende Advocaten, zoals Harry Oomen en Hans van Maanen. De Laatste doet zich ook voor als Curator en Belangen Behartiger, maar werkt niet anders dan voor Liesker ten einde de Zakken van Liesker en de daaraan gelieerde Rechters proberen te vullen met Vermogen, dat zij van Ferdy Roet en Loterijverlies.nl BV proberen te stelen. Wat Van den Emster en Liesker over het Hoofd hadden gezien, ondanks al hun Ontkenningen, die op Tape zijn vast gelegd, is dat Roet er achter was gekomen. dat Van den Emster werkte op het Kantoor van Liesker Procesfinanciering, die deze Zaak dus financierde.

Liesker en Rechter Van den Emster zijn dermate berekenend in hun Gedrag, dat zij de gehele Constructie ontkenden tegenover de Media en andere Rechters. Echter doordat Roet hun IP Adressen had en daaruit bleek, dat die afkomstig waren van dezelfde Internet Aansluiting kon alles aan elkaar gelinkt worden. Advocaat Hendrik Jan Bos en Van den Emster bleken betaald te worden door Liesker, evenals Voorn, die dus inmiddels Werkzaam is als Rechter bij de Rechtbank Middelburg. Loterijverlies vindt het onacceptabel, dat dergelijke Personen Rechter mogen zijn en aldus de Macht hebben om Mensen met een Gerechtelijk Vonnis te veroordelen. Dit zijn namelijk Rechters, die denken Boven de Wet te staan en denken een Proces te mogen manipuleren. Het Openbaar Ministerie wilde Van den Emster Niet vervolgen en volgens de Hoogste Rechter Baas bij de Hoge Raad was er Niks Mis met het Gedrag van Van den Emster, omdat hij dit deed als Privé Persoon. Nota bene heeft Van den Emster, als Baas over verschillende Rechters, Rechters Geschorst juist vanwege Privé Omstandigheden. Verder werkte Van den Emster vóór het Openbaar Ministerie.

Daarnaast is gebleken, dat één van de Rechters, die Roet heeft Veroordeeld op basis van Vals Bewijs, al samen met Van den Emster werkzaam is bij het Nationaal Arbitrage Instituut (NAI) en volgens een Medewerker van het NAI gezamenlijk bijeenkomen. De betreffende Rechter ontkent dat er gezamenlijke Bijeenkomsten zijn geweest.

Aanstootgevend

Waar waren die Rechters trouwens toen Roet ondanks een Verlies gevend Vonnis bij de Rechtbank in 2010 uit Eigen Zak toch verder procedeerde? Uiteraard lijken die Rechters het Normaal te vinden om Ferdy Roet kapot te procederen. Dat lijkt hun Uiteindelijke Doel te zijn. Zo werd Roet met zware Ziekte van Lyme als een Beest in een Cel gegooid onder toeziend Oog van de Rechterlijke Macht zonder dat Roet een maand lang zijn Medicijnen kreeg. Dit Onmenselijke Gedrag vond de Rechtbank Zwolle blijkbaar prima, want het besteedde daar geen enkel Woord aan in haar ‘Vonnis’. Terwijl dat uitermate gemotiveerd en bovendien met Schriftelijke Bewijzen en Doktersverklaringen onder haar Neus was gewreven. ‘De Waarheid van de Staat tegenover Burgers is blijkbaar te grof om onder Ogen te zien bij de Rechtbank’ aldus Roet. Roet vervolgt ‘het Ongeluk van één Persoon is blijkbaar minder belangrijk dan de zogenaamde ‘Goede Naam’ van de Staat.’

Verder had Roet, omdat hij de Rechterlijke Macht voor Geen Cent vertrouwt, zijn Verweer op 20 november 2020 door een Gerechtsdeurwaarder laten betekenen in de tegen hem aangespannen Zaak met Verzoek tot doornemen van dit Dossier en te voegen tot het Dossier. Wat bleek echter? De Rechtbank heeft helemaal Niks gedaan met Roet zijn Verweer en had alleen het Verweer van de FIOD doorgenomen. Hier uit blijkt volgens Roet, dat één Ding duidelijk is, namelijk dat ze Niet eens geïnteresseerd zijn in Roet zijn Verweer en dat zijn Veroordeling eigenlijk Vooraf Al Vast stond.

#Metoo

Roet komt graag in Gesprek met Personen, die ook het Slachtoffer zijn van Corruptie door de Overheid of de Rechterlijke Macht. Herkent u zich daarin of kent u iemand? Geef dat dan door aan Loterijverlies. Wij gaan er namelijk Alles aan doen om dit met Huid en Haar aan te pakken. Daarnaast zullen wij de Autoriteiten nauwlettend in de gaten houden naar aanleiding van de Stappen op basis van het Vonnis wat op basis van Vals Bewijs geschreven is. Wanneer Autoriteiten namelijk dat Vonnis als Echt en Onvervalst te kunnen gebruiken tegenover Roet met een Vonnis wat Valselijk is, maken zij zich Schuldig aan een Strafbaar Feit.

Voor Nadere Informatie en het Ontvangen van Bewijsstukken kunt u mailen naar loterijverlies@hotmail.com.
U kunt ook naar loterijverlies@hotmail.com mailen voor het Maken van een Afspraak voor een Interview.

Loterijverlies, 25 januari 2022

https://www.loterijverlies.nl/Rechtbank-Openbaar-Ministerie-gebruikten-vals-bewijs-Ferdy-Roet-veroordelen

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdy+Roet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Loterijverlies
https://robscholtemuseum.nl/?s=Loterijverlies+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Loterijverlies.nl+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dossier+Roet+|+Loterijverlies
https://robscholtemuseum.nl/?s=Miljoenen+Claim
https://robscholtemuseum.nl/?s=Data+Entry
https://robscholtemuseum.nl/?s=Data+Verwerking
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kruidvat
https://robscholtemuseum.nl/?s=ICT+Partij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Post+Bedrijf
https://robscholtemuseum.nl/?s=Niet+Gelieerd
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vaste+Prijs
https://robscholtemuseum.nl/?s=Non+Fixed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectieve+Actie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectieve+Procedure
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectief+Procederen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Te+Goeder+Trouw
https://robscholtemuseum.nl/?s=Privé+Persoon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vennootschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Besloten+Vennootschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ziekte+van+Lyme
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verduistering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbaar+Ministerie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Financiën
https://robscholtemuseum.nl/?s=Staatsloterij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Staatsloterij+Schadeclaim
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boze+Deelnemers
https://robscholtemuseum.nl/?s=No+Cure+No+Pay
https://robscholtemuseum.nl/?s=Liesker+Procesfinanciering+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Belastingdienst
https://robscholtemuseum.nl/?s=FIOD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fiscale+Inlichtingen+Opsporings+Dienst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechterlijke+Macht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoge+Raad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Middelburg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Zwolle
ttps://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtelijk+Vonnis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Berekend+Gedrag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Goede+Naam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Goede+Naam+Staat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vals+Bewijs
https://robscholtemuseum.nl/?s=Strafbaar+Feit
https://robscholtemuseum.nl/?s=NAI
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nationaal+Arbitrage+Instituut
https://robscholtemuseum.nl/?s=Toekomst+Bestendige+Rechtspraak
https://robscholtemuseum.nl/?s=Juridische+Hogeschool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Avans+Fontys
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erik+van+den+Emster
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marieke+Voorn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hendrik+Jan+Bos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harry+Oomen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+van+Maanen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Driessen

https://robscholtemuseum.nl/?s=Bernard+Madoff
https://robscholtemuseum.nl/?s=Privé+Omstandigheden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corruptie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corruptie+Overheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corruptie+Rechterlijke+Macht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corruptie+Web
https://robscholtemuseum.nl/?s=Toeslagen+Affaire
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ajax
https://robscholtemuseum.nl/?s=Feijenoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Shell
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Guernsey
https://robscholtemuseum.nl/?s=Isle+of+Man

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image