Loterijverlies – Loterijverlies stuurt Gerechtsdeurwaarders naar FIOD en Openbaar Ministerie

Speel Bewust 18+ Staatsloterij.nl (foto Staatsloterij)

Micha Kat over Loterijverlies en de Staatsloterij (foto Twitter)

Loterijverlies stuurt Gerechtsdeurwaarders naar FIOD en Openbaar Ministerie

Waar de FIOD anderen graag de Maat Neemt, met veel te grote Terrein Wagens van minstens 100.000 euro aan komt racen en met ander Machtsvertoon bij onschuldige Burgers Volledige Huizen overhoop komt halen, krijgt de FIOD vandaag zelf Gerechtsdeurwaarders op Bezoek. De FIOD heeft namelijk Doel bewust Bewijzen achter gehouden, waaruit blijkt, dat de strekking van door de Directie van Loterijverlies gestuurde Mails een Volstrekt Andere Betekenis hebben gehad, dan door de FIOD werd voor gedaan. Deze Misleiding door de FIOD heeft er zelfs toe geleid, dat de Directeur van Loterijverlies ten Onterechte is Veroordeeld. Loterijverlies is veel gewend van de Staat en heeft dan ook al jaren lang Bedrog aangetoond door de Staatsloterij en daarbij een Rechter ontmaskerd. Die Rechter bleek Nota Bene te werken bij de Firma Liesker Proces Financiering, die de Claim van Loterijverlies met een ingenieus en doortrapt Plan probeerde te stelen.

Loterijverlies heeft de Rechtbank Zwolle ook gewaarschuwd, dat zij de misleidende Communicatie over Loterijverlies Offline moet halen. Arrogant als ze zijn bij de Rechtbank vinden ze toch, dat ze de misleidende Communicatie Online mogen houden. De Rechtbank Overijssel weet dus van de Valsheid en toch kiest deze Rechtbank er voor om Kwaad te spreken met als Doel de Directeur van Loterijverlies aan te tasten in zijn Eer en Goede Naam.

Het Openbaar Ministerie wenst dus de Lijn van de Staatsloterij van Misleiding en Bedrog voort te zetten. Blijkbaar kun je niet op het Openbaar Ministerie vertrouwen, of het Dossier, dat is overgelegd, wel Betrouwbaar is. Terwijl uit de Wet blijkt, dat dit wel het geval Moet zijn en Waarheid een Verplichting is.

Wat eveneens Bizar is, is dat de Staat en de Rechterlijke Macht het Idee hebben, dat zij Loterijverlies, net als de voormalige DSB Bank, wel even Onterecht naar de Afgrond kunnen leiden. Al degenen, die werken voor de Staat, en zwaaien naar Loterijverlies met een Vonnis, dat op basis van Vals Bewijs is verkregen, en hen Nadeel willen doen, daar zullen de nodige Tegenmaatregelen worden getroffen. Al snel is er dan sprake van Misleiding, Laster of erger nog Valsheid in Geschrifte. Als X tegen Y een Vonnis behaalt door de boel te bedriegen in die Procedure en vervolgens gaat zwaaien met dat Valselijk opgemaakte Vonnis dan is de Kwade Trouw een Gegeven.

Loterijverlies vraagt zich verder af waarom Rechters zo naarstig op zoek zijn naar onhoudbare Redenaties op basis van Vals Bewijs om het Standpunt van de Staat maar te verdedigen. Het zal Loterijverlies niks verbazen, wanneer de Rechterlijke Macht geen daadwerkelijke Ruggengraat heeft tegenover de Staat en de Financiële Belangen van de Staat. Dit is ook bij de Toeslagen Affaire aan de orde. Op basis van Bewijs vanuit het Onbekende worden verdere Oordelen geconstrueerd en dat is niets anders dan een Drogreden. Een Drogreden is een Redenatie, waarbij de Conclusie niet (Logischerwijs) blijkt uit de Feiten. Daarbij gaan Rechters zich verlagen tot bijvoorbeeld Termen alsHet kan Niet Anders, dat’ (O, Nee? Waarom Niet?) en ‘Het korte Tijdsverloop doet het Vermoeden rechtvaardigen dat. Terwijl er nota bene Bewijzen zijn over gelegd, waaruit juist de Goede Trouw blijkt. Met die Bewijzen doet de Rechterlijke Macht helemaal niets en dat is volgens Loterijverlies, omdat zij de Standpunten van de Staat blijkbaar moet volgen en zelf geen daadwerkelijke Ruggengraat heeft, waar het grote Staatsbelangen aan gaat. Uiteindelijk wordt natuurlijk ook de Rechtspraak betaald door diezelfde Staat. Het is zelfs zo bizar, dat Loterijverlies inmiddels uit Ervaring weet, dat de Rechterlijke Macht kan doen, alsof ze Gek is en daarom is expres door een Gerechtsdeurwaarder in november 2020 een Stuk met Verzoek daarbij tot Doorname en Voeging aan het Dossier. Dit bleek zelfs een jaar later nog niet eens te zijn door genomen door de Rechtbank Zwolle. Moet u zich voorstellen: een jaar later en het Dossier van de Staatis natuurlijk wel integraal door genomen, maar het Dossier van Loterijverlies niet. Dit heeft werkelijk niks met eerlijke Rechtspraak te maken en de betreffende Rechters zouden per Direct uit hun Functie gehaald  moeten worden. ‘De Rechterlijke Macht is onverbiddelijk en neemt snderen graag de Maat en zo moeten zij in dit geval ook behandeld worden. Wanneer we op deze manier doorgaan.dan is Corruptie de Baas en niet de Waarheid en dat kan zeker niet de Bedoeling zijn’, aldusLoterijverlies.

https://www.loterijverlies.nl/Loterijverlies-stuurt-gerechtsdeurwaarders-naar-FIOD-en-Openbaar%20Ministerie

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdy+Roet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Loterijverlies
https://robscholtemuseum.nl/?s=Loterijverlies+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Loterijverlies.nl+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dossier+Roet+|+Loterijverlies
https://robscholtemuseum.nl/?s=Miljoenen+Claim
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectieve+Actie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectieve+Procedure
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectief+Procederen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Te+Goeder+Trouw
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vennootschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Besloten+Vennootschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verduistering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbaar+Ministerie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Financiën
https://robscholtemuseum.nl/?s=Staatsloterij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Staatsloterij+Schadeclaim
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boze+Deelnemers
https://robscholtemuseum.nl/?s=No+Cure+No+Pay
https://robscholtemuseum.nl/?s=Liesker+Procesfinanciering+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Belastingdienst
https://robscholtemuseum.nl/?s=FIOD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fiscale+Inlichtingen+Opsporings+Dienst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechterlijke+Macht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoge+Raad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Zwolle
ttps://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtelijk+Vonnis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Berekend+Gedrag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Goede+Naam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vals+Bewijs
https://robscholtemuseum.nl/?s=Strafbaar+Feit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erik+van+den+Emster
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corruptie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corruptie+Overheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corruptie+Rechterlijke+Macht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corruptie+Web
https://robscholtemuseum.nl/?s=Toeslagen+Affaire

1 Comment

  1. Bernhards (psycho)pathocratie (onnodig, maar wel voor Bernhards eigen SS hachje, vazalstaat van de US UK ‘deep state’) heeft meer met MACHT & CONTROLE dan met WAARHEID(SVINDING)…?!

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.