Loterijverlies – CDA’er Chris van Dam zet Kamervragen in als ongeoorloofd wapen voor belangbehartiging

Chris van Dam (CDA) stelt Kamervragen over nevenactiviteit van Loterijverlies uit financieel eigen belang (foto CDA)

Veiligheid begint thuis, aldus Van Dam (foto CDA)

CDA zet Kamervragen in als ongeoorloofd wapen voor belangenbehartiging

Wie dacht, dat Ferdy Roet inmiddels gestopt is met het blootleggen van corruptie bij de Staatsloterij, de Belastingdienst en De Telegraaf heeft het mis. Na lange, intensieve en diepgaande onderzoeken is er wéér corruptie aan het licht gekomen. Dit maal heeft Tweede Kamer lid Chris van Dam – bekend van zijn rapport van de toeslagenaffaire – Kamervragen gesteld over het initiatief Corona Virus Verlies van Ferdy Roet. Dat is echter alleen maar gedaan om de belangen van Rutger Ploum, de partijvoorzitter van het CDA, en Liesker Procesfinanciering te behartigen. Ploum blijkt namelijk ook een advocatenkantoor te hebben en dat advocatenkantoor wil procederen tegen de Nederlandse Staatsloterij, maar alleen waar het gaat om klanten van Loterijverlies BV van Ferdy Roet. Aldus is Ploum, die honderden euro’s per uur rekent, er samen met Sara Liesker op uit om hun zakken te vullen over de rug van de inspanningen van Ferdy Roet van Loterijverlies BV. Daarbij zijn door CDA Tweede Kamer lid Chris van Dam voor zijn partijgenoot Rutger Ploum Kamervragen gesteld met als doelstelling Roet zwart te maken en daar Liesker en Ploum uiteindelijk financieel beter van te laten worden.

Tevens liggen directe lijnen naar, hoe kan het ook anders, Bart Mos van De Telegraaf wordt onmiskenbaar duidelijk door het feit, dat Mos daarover publiceert nog, voordat er ook maar enige publicatie over de betreffende Kamervragen op een website als tweedekamer.nl is te vinden.

Op 19 maart werd nog met veel bombarie de samenwerking tussen Van Dam, Liesker en Ploum gepubliceerd. Al op 31 maart werden door deze Van Dam Kamervragen gesteld om Ploum en Liesker op hun wenken te bedienen door Kamervragen in te zetten als wapen. Waar wellicht iedereen het idee had, dat Van Dam, gezien zijn rol in de toeslagenaffaire, een integer persoon zou zijn, komt van een koude kermis thuis. Aan Van Dam is nog gevraagd, of hij het normaal vindt, dat een Kamerlid vooraf contact heeft met de partijvoorzitter Ploum in het geval van de Kamervragen omtrent het Corona Virus Verlies initiatief. Van Dam laat daarop weten daarover niet verder met Loterijverlies BV over in gesprek te willen gaan. ‘Wanneer je naar de inhoud van de Kamervragen kijkt, dan kan je daaruit opmaken, dat die ook duidelijk bedoeld waren als pure zwartmakerij zonder inhoud’, aldus Roet.

Van Dam en Liesker betalen om zwartmakerij te verspreiden voor eigen financiële belang

Van Dam en Liesker, of door hun gefinancierde clubs, betalen mensen als Rutger Ploum van het CDA en pers als Quote Net om zichzelf te verrijken. Dit doen Van Dam en Liesker om te proberen vervolgens de claim van Loterijverlies BV, waar Roet de enig aandeelhouder van is, over te nemen.

De Rechtbank Noord Holland heeft nota bene nog op 23 maart 2017 geoordeeld, dat Liesker niks te maken mag hebben met door de Staatsloterij bedrogen spelers, maar dat weerhoudt Liesker er niet van om toch door te gaan.

De corruptie van Van Dam en Liesker gaat zo ver, dat zij zelfs een rechter hebben overgehaald om een rapport te schrijven, waaruit wanbeleid moet blijken. Waar die corrupte rechter Erik van den Emster evenals Liesker aan voorbij gaan, is, dat Van den Emster in  verhoor heeft verklaard hier helemaal geen conclusies over te kunnen trekken, omdat hij geen informatie daarover had. Zodoende maakt deze rechter zich niet alleen schuldig gemaakt aan een poging tot bedrog. Hij heeft immers niet zijn daadwerkelijke hoedanigheid aangegeven, namelijk als zijnde werkzaam op het kantoor van Liesker en daarmee al jarenlang een relatie te onderhouden. Verder had hij helemaal geen informatie ter beschikking, waaruit wanbeleid zou kunnen blijken. Dus was Van den Emster helemaal geen onafhankelijk onderzoeker, maar een bedrieger, die werkte in dienst van de georkestreerde en door Liesker gefinancierde rechtszaak. ‘Deze rechtszaak is voor niets anders bedoeld dan op enig moment de portemonnee van de gemene Sara en Chris Liesker te vullen door mijn bedrijf en mij persoonlijk zwart te maken. Dat een advocatenkantoor als Van Benthem & Van Keulen zich met dergelijke lui als Chris en Sara Liesker inlaat, kan niet anders worden gekwalificeerd dan in strijd met de goede zeden’, aldus Roet.

Er zijn voorts zware vermoedens, dat Liesker destijds gevoed is door de Staatsloterij. De Staatsloterij schreef ook voor de ontmaskering al, dat er rechtszaken waren aangespannen tegen het bestuur van Loterijverlies, die ‘formeel door deelnemers waren ingestoken’. Het is zeer opmerkelijk. dat de Staatsloterij met deze woorden spreekt als ‘formeel aangespannen door deelnemers’. Blijkbaar is dat feitelijk gezien niet het geval. Dat blijkt ook al uit een artikel in de NRC, waarin heeft gestaan, dat er helemaal geen boze deelnemers waren, zoals Bart Mos van De Telegraaf schreef. De hele zaak was een opzetje van Chris Liesker en zijn dochter Sara om over de rug van Ferdy Roet te proberen zichzelf te verrijken en dat te bewerkstelligen door middel van zwartmakerij.

De Staatsloterij heeft ook al in 2018 tijdens een zitting niet ontkend, dat zij dat gedaan heeft. Dat is natuurlijk een teken aan de wand is. Zo zal het Loterijverlies BV niks verbazen, wanneer de Staatsloterij dit soort zaken heeft geïnitieerd puur om onrust te veroorzaken. De tentakels van de woordvoerder van de Staatsloterij. Jan Driessen, tevens persoonlijke vriend van Minister President Mark Rutte, reiken dusdanig ver, dat Jan Driessen direct contacten onderhoudt ver de kwestie met het Ministerie van Financiën. Volgens Loterijverlies BV zal er nooit een fatsoenlijke buitenrechtelijke oplossing komen, zolang deze Jan Driessen betrokken is bij de zaak. Jan Driessen zat zelfs zelf aan de onderhandelingstafel. Het enige wat Jan Driessen wou, is een gratis loterij aan de bedrogenen verstrekken, terwijl de schade bestaat uit de onterecht betaalde inleggelden, rente en de proceskosten, aldus het Gerechtshof Den Bosch.

Deze Sara en Chris Liesker zijn dusdanig laag bij de grond, dat hij zelfs Quote heeft gevoed om een artikel te schrijven, waarbij Ferdy Roet zwart moest worden gemaakt én Liesker met de van Quote bekende louche praktijken opgehemeld moest worden.

Quote gaat daarbij zelfs zo ver, dat zij spreekt van doodsbedreigingen. Pure laster, geïnstigeerd door de tevens door Liesker betaalde advocaat Hendrik Jan Bos, is van een ongeëvenaard laag niveau. Moet u zich het volgende voorstellen. Quote publiceert, dat er doodsbedreigingen aan het adres van Hendrik Jan Bos zijn gedaan door Roet zónder enige vorm van wederhoor. Aangezien Quote nauwe banden onderhoudt met Liesker kan elke zakenman, die het niet zo nauw neemt met ethische normen blijkbaar in Quote de meest verschrikkelijke aantijgingen laten publiceren. ‘Niet voor niets liggen natuurlijk veelmensen overhoop met Quote, omdat het een belachelijk stuk oud papier is, dat het überhaupt niet waard is als oud papier te bewaren’, aldus een ziedende Roet.

‘Met dergelijke schijnheilige acties zullen Chris en Sara Liesker ongetwijfeld veelal kunnen wegkomen bij de middelmaat, maar niet als ze Loterijverlies BV op de korrel gaan nemen’, voegt een furieuze Roet daaraan toe.

Huurders die gedwongen deuren moeten sluiten

Van Dam stelde onder meer de vraag, of Roet een financieel slaatje wilde slaan uit de Corona Virus crisis. Roet bood namelijk ondernemers aan om mede op basis van no cure, no pay hun huur stop te zetten, of terug te eisen, voor horecaondernemers. Gezien enerzijds deze Kamervragen en anderzijds, dat Roet weigert om in een negatieve sfeer zijn werk te verrichten, is hij met zijn initiatief  gestopt. Uit de inmiddels veelheid aan gepubliceerde uitspraken op rechtspraak.nl blijkt, dat Roet het volkomen bij het rechte eind had. Chris van Dam heeft door het stellen van die Kamervragen afbreuk gedaan aan de mogelijkheid voor huurders om de veelal aanzienlijke huurlast stop te zetten of terug te vorderen, wanneer zij gedwongen werden tot het sluiten van hun deuren vanwege de Corona Virus maatregelen. Uit antwoord op die Kamervragen blijkt uiteraard, dat er helemaal niks mis was met de betreffende actie.

Loterijverlies, 25 januari 2021

https://www.loterijverlies.nl/CDA-zet-Kamervragen-in-als-ongeoorloofd-wapen-voor-belangenbehartiging

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdy+Roet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Loterijverlies
https://robscholtemuseum.nl/?s=Staatsloterij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bart+Mos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chris+van+Dam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rutger+Ploum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Driessen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Liesker+Procesfinanciering