LOS Den Helder & Den Helder Actueel – Gemeenteraad Den Helder op matje provincie + Hedzer Faber – Stad Den Helder mogelijk onder curatele

Gemeenteraad Den Helder op matje provincie

De Helderse gemeenteraad wordt komende donderdag op het provinciehuis in Haarlem verwacht. Daar mogen de twaalf fracties uitleggen waarom Den Helder geen sluitende meerjarenbegroting heeft. Wat of de dames en heren daaraan denken te doen? De Helderse politiek zal met een antwoord moeten komen wil zij niet ‘kneiterhard’ onder curatele gesteld worden.

De gemeente Den Helder heeft zijn huishoudboekje niet op orde. Er moet nog een miljoen of daaromtrent bezuinigd worden op de uitgaven.

Tijdens de begrotingsbehandeling deze week was de coalitie redelijk eensgezind . De oppositie diende zo’n 45 voorstellen in om dingen anders te doen. Nog geen handvol ervan haalde het, de rest sneuvelde. Niet echt veel, constateerde het LOS radioprogramma De Week Op Zaterdag.

Marije Boessekool van GroenLinks (oppositie) beaamde het: “We hebben maar weinig kunnen binnenhalen.” Coalitie lid Harrie van Dongen (Stadspartij) beperkte zich voor de microfoon tot de opmerking dat “keuzes gemaakt moesten worden.” Zijn coalitiegenoot Jan Klopstra van de VVD legde uit dat de begroting die deze week is aangenomen het meest haalbare is. Maar Klopstra wilde het liever hebben over de kadernota, die nog geschreven moet worden. Die nota zet de gemeentelijke prioriteiten, wegen en financiën uit voor pakweg de komende vijf jaar.

Voorjaar 2019 moet het stuk klaar zijn. Urgentie is dus aan de hand, zeker nu ook de provincie zich roert. Haarlem waakt namelijk over begrotingsprocessen en sluitende huishoudboekjes. “De eerste aankondiging is er al”, zei Klopstra. “om volgende week in het provinciehuis te verschijnen. Dat kunnen twee mededelingen worden. Eén: we verwachten, dat jullie tot een sluitende meerjarenbegroting komen. Of twee: gemeente Den Helder, leuk en aardig, maar vanaf nu af aan staat u onder curatele.”

Klopstra noemde de uitnodiging uitzonderlijk. Het gaat de provincie om een sluitende meerjarenbegroting. Daarvoor zullen echte keuzes gemaakt moeten worden, ook onaardige. “Welke dat zijn, weet ik ook niet, maar ik hoop, dat we er als raad gezamenlijk toe kunnen komen”, aldus het VVD gemeenteraadslid.

Harrie van Dongen heeft geen flauw idee over wat in Haarlem besproken gaat worden. “Het kan alle kanten opgaan en laten we hopen, dat het niet onder curatele wordt.”

Als dat gebeurt dan gaat de provincie met een grote stofkam door de begroting heen, waarbij vooral gekeken wordt naar de wettelijke taken, die de gemeente moet uitvoeren. Dit weer betekent, dat de gemeente heel weinig eigen beleidsvrijheid overhoudt, wat een inktzwart scenario is voor alle organisaties, die gemeentelijke subsidies genieten: buurthuizen, verenigingen, bibliotheken, de schouwburg, de haven enzovoorts.

Klopstra: “Op elk dubbeltje, dat de gemeente uitgeeft wordt toegezien. De provincie geeft daarbij een kneiterharde aanwijzing welke richting je op moet om de boel weer gezond te krijgen.”

LOS Den Helder, 10 november 2018
Den Helder Actueel, 10 november 2018 – 17:27

Reacties:

Particulieren Complex 58
10 november 2018 at 17:33
Laat ze dan vooral ook even kijken naar wat er NIET binnenkomt aan gemeentegeld!
Wij weten wel een voorbeeld te noemen 😉

’t Kraaiennest
11 november 2018 at 11:34
“Vergissing leges blijkt eenmalig incident”.
Hoe heeft de gemeente dit kunnen vaststellen?
Afgelopen week met een hoop tam tam weer een schenking in de vorm van een beeld ontvangen.
Ik schreef het al eerder.
“Waarom krijg ik steeds meer het gevoel dat we alle in het verleden gegeven cadeaus en feestjes, van Woningstichting aan de stad en z’n inwoners, al lang en breed zelf betaald hebben”.
Gewoon een onafhankelijk onderzoek naar de opgegeven aannemingssommen van de laatste 10 jaar en het huishoudboekje is weer op orde.

Particulieren Complex 58
11 november 2018 at 23:55
Precies!
Er is ook een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek ingediend om de documenten van het zogenaamde interne onderzoek naar de leges te kunnen bekijken.
Wij zijn daar uiteraard zeer benieuwd naar!

Henk van Kuijk
10 november 2018 at 17:59
Niet verwonderlijk: waar gaan de miljoenen heen? Naar onze schepen van bijleg, gebouwd door de politiek zelf: 1. Zelf gesaboteerd en opgeblazen stadhuis en noodgebouw 2. Schouwburg (geen openheid gegevens) 3. Port of Den Helder (geen openheid winst/verlies) 4. Willemsoord (geen openheid, en vraagt teveel huur aan schouwburg) 5. Kooyhaven (mislukt) 6. De Scholte zaak, processen, zelfs privé spullen zijn ingepikt, schending privacy 7. Zwembadgebreken 8. Watertoren bijpassen 9. Gebrekkige vloer stationslocatie vernieuwd. 10. Ondoorzichtig Zeestad bv

e
10 november 2018 at 18:56
Straks , wordt de Bakker van koekjes van eigen deeg eruit geschopt.

Judge X
10 november 2018 at 18:33
Vorige week nam Henk Mosk (D66) alvast een voorschotje, door met een vraag over de kosten ‘voorbereiding renovatie stadhuis’, een beschuldigend wijsvingertje naar de vorige oppositie uit te steken.
Ik denk dat donderdag de boter flink van z’n kale knar zal druipen en ook de oude kompanen in het kwaad van VVD, CDA, PvdA en Stadspartij zullen in het vloeibare goedje staan soppen daar in Haarlem.
Port of Den Helder-Willemsoord-Schouwburg-Kooyhaven-Bibliotheek (wat ben ik nog vergeten?) en dan ligt daar ook nog het debacle Postkantoor in het verschiet.

Een lichtpunt zie ik al wel: Einde van het corrupte Zeestad CV/BV en stilleggen van hun onzinnige megalomane projecten, met op plaats één Stadspark.
Misschien kan de Provincie een extern onderzoek laten bevelen, om alle shit van de afgelopen jaren eens bloot te leggen?

Hans
11 november 2018 at 13:57
Judge X, het is jammer dat je totaal niet weet waar je over spreekt.
Wanneer je over het stadhuis praat dat heb je het over een dossier dat al van voor 2004 speelt. De twee vorige perioden zijn steeds door de verschillende opposities gebruikt om zieltjes te winnen en ook zonder enig realiteitszin.
Het geld dat is weg gestroomd voor het stadhuis is enkel en alleen te wijten aan de SPDH, BB, CU en BvDH.
Wat betreft kooyhaven ben ik het eens dat dit er nooit had mogen komen in deze vorm. Voor de andere dossier is het credo “ achteraf kijk je een …….” van toepassing.

Judge X
11 november 2018 at 20:04
Op alle dossiers is door de toenmalige oppositie’s en de wakkere burgers vooraf al gewaarschuwd, ‘achteraf kijken’ komt echt niet verder aan de orde dan die waarschuwingen.
VVD-CDA-D66 en PvdA gaan donderdag met de billen bloot …. 😉

Henk S
10 november 2018 at 18:35
Goede zaak, aanpakken dat spul!!!.
Alleen kan de huidige gemeenteraad hier volgens mij weinig aan doen :ex directeur woningstichting, zeestad, ex wethouders, bepaalde hob- leden , ondernemers met door vriendjespolitiek verstrekte vergunningen, belangen verstrengelende directeurtjes, evenementburootjes/ organisatoren, bevriende kunstenaars, bouwbedrijven en nog vele andere subsidierovers, die zich als een kameleon weten te verstoppen, zichzelf verschrikkelijk slim vinden, terwijl ze de boel kapot maken, zijn hier naar mijn mening het meest debet aan.
Dit is helaas een Europees verschijnsel en kost ons( belastingbetaler) miljarden die wij weer aan Europa moeten ophoesten.
Hopelijk vatten ze de koe bij de horens en kan er nog een boel ongedaan/ teruggedraaid gemaakt worden, zodat het geld bij de burgers terecht komt waar het hoort, lastenverlichting etc, dat zou de boel nog kunnen redden.

Rasjutter
10 november 2018 at 18:49
Tja het gooien met geld is over, misschien wel een wijze les voor ze maar ik denk eerder dat de coalitie binnen twee maanden weg is.

RB
10 november 2018 at 19:48
zal het wat uitmaken? laten we het hopen, op deze manier doorgaan gaat het ook niet worden….

Alleen Raadsleden, Geen Wethouders
10 november 2018 at 22:00
Raadsvergaderingen gaan geregeld niet door bij gebrek aan agendapunten, want “Het College mag tegenwoordig veel zaken zelf beslissen en de kiezer mag dan na vier jaar zeggen wat hij ervan vond.”
Zou dat verhaal toch niet helemaal kloppen?

Dick Berts
11 november 2018 at 04:53
Deze stad is niet alleen financieel- maar vooral moreel failliet.

Henk S
11 november 2018 at 09:00
Er is volgens mij gewoon een uitgekookte kliek hier naar toe gekomen/ ontstaan die in de rest van het land al door de mand is gevallen.
In een provinciaal stadje als DH duurt dat nu eenmaal langer, echter begint het nu gelukkig op te vallen.
Ze hadden/ hebben zelfs al plannen om ons mooie strand vol te plempen met afgrijselijke vakantiehuisjes etc, voor hun eigen financiële gewin, vandaar dat het bommenverhaal zo gevoelig ligt.
Zo zijn ze op vele fronten bezig oa: Beatrixstraat, postkantoor, stationsplein, halter belleveu, het zwembad en noem maar op, ze maken ons wijs dat het opknapt en geven ons goedkope cadeautjes/ concerten etc, vergruizen mensen die in hun weg staan in de media of via andere tamtam technieken( hun werknemers), doet ze af als profiteurs of azijnzeikerds als bliksemafleider, hopelijk wordt hier nu een halt aan toe geroepen.

e
11 november 2018 at 12:59
De Azijnzeikers die ik hier op dit forum ken , zijn geen van allen bliksem afleiders van het gemeente bestuur. Dus voorwat dat betreft , slaat u de plank helemaal mis.

Dutch
11 november 2018 at 10:02
Tsja….dit heb ik enkele weken geleden al voorspeld op dit forum….
Gezien de huidige stand van zaken lijkt het mij de enige juiste oplossing. Temeer omdat de huidige coalitie een zelfde weg lijkt in te slaan als de vorige. Om schoon schip te kunnen maken is het noodzakelijk dat externe lieden de boel eens flink gaan opschudden en binnenste buiten keren. Ik denk en hoop dat er een hoop onregelmatigheden aan het licht zullen komen… Het trieste van deze situatie (mits art-12 in werking wordt gesteld…) is dat de burgers van DH en J’dorp een hoge prijs zullen betalen, echter, dat doen ze eigenlijk al jaren met deze lokale bestuurders
Tijd voor een hele frisse wind!!!

Loes Vermeer-Lagerveld
11 november 2018 at 10:11
Tijdens de periode van een artikel 12 gemeente komt er een periode van ” pas op de plaats” met geld uitgeven waar geen controle op kan worden uitgeoefend. Momenteel is sprake van allerlei B.V.’s waarvan de gemeente (groot)-aandeelhouder is en waarop de raad geen enkele invloed kan uitoefenen. Dus ook niet op allerlei subsidiestromen en bovendien niet op de wijze waarop dit geld wordt uitgegeven. Aldus de uitspraak van de Rechtbank in Alkmaar na een procedure die enkele betrokken burgers hadden aangespannen, want -zo oordeelde de rechtbank- deze B.V.’s zijn private rechtspersonen..!! De uitspraak is derhalve correct maar het feit dat deze creatie wettelijk mag met gelden van de burgers, is het toppunt van on-democratie en zal politiek doorbroken moeten worden. Dus een artikel 12 gemeente is in de Helderse situatie naar mijn mening helaas noodzakelijk om orde op zaken te stellen…

Nico
11 november 2018 at 10:27
Ik heb tijdens de formatieperiode al aangegeven dat een zakencollege op dat moment het beste was voor Den Helder. Bestaande partijen konden dan afstand nemen en zich in de raad bezig houden met belangrijker zaken dan alleen hun speeltjes op poten te houden. De niet gebonden wethouders konden alles tegen het licht houden en niet gebonden aan partijen en speeltjes zaken op orde brengen. De provincie had dan waarschijnlijk een sluitende begroting voorgeschoteld gekregen en niet hoeven dreigen met het onder curatele stellen.
Wel moeten we begrijpen dat eerdere colleges meegeholpen hebben aan de malaise waar we nu in zitten. Wat we niet mogen en moeten doen is alles op het bordje te schuiven van een persoon. Dat is te makkelijk. Diverse partijen, raadsleden, wethouders zijn verantwoordelijk voor wat er nu aan de hand is.
Misschien moeten mensen de hand in eigen boezem steken? Een of meerdere wethouders zijn in diverse colleges aanwezig geweest. Zij hebben binnen hun portefeuilles beslissingen genomen die uiteindelijk verkeerd blijken te zijn.
Positief is dat, als de provincie ingrijpt, gekeken wordt naar de bovenwettelijke zaken. Daarin ook het theater, Willemsoord etc.. De provincie moet echter ook kijken waar zij steken heeft laten vallen. Kooyhaven, bereikbaarheid Den Helder etc. mogen dan ook niet links blijven liggen.
Al met al kan er iets positiefs uitkomen en is het nog niet te laat om te komen tot een zaken college.

ferry
11 november 2018 at 10:58
Inderdaad Mevr Loes Vermeer-Lagerveld U heeft volkomen gelijk.Het beste zou zijn dat deze gemeente met onmiddellijke ingang een art 12 status krijgt.
En tegelijkertijd er een onafhankelijk financieel onderzoek gestart wordt naar de handel en wandel van deze (groot)
aandeelhouders en verwanten.
De boeken van de afgelopen 7 jaren boven tafel.
Gelieve niet door de Rijksrecherce ,want daar is mijn vertrouwen sinds de handtekening affaire ook niet groter door geworden.(men hoort er niets meer over,de beroemde doofpot?)
Misschien Mckinsky?
Kost wel wat maar zij zijn zeer grondig.
Het rookt,het stinkt boven al deze constructie,s. is mijn vermoeden.

RB
11 november 2018 at 12:16
zou de pizzakoerier niet alles veranderen en op orde brengen, althans dat waren de verkiezingsbeloften, nou net een half jaartje verder staan we zo goed als onder curatele, goed gedaan jochie….

e
11 november 2018 at 12:31
De pizza koerier, is afkomstig uit de Stadspartij. De stads[partij onder leiding van Peter Reenders, zou wel eventjes , na hun grote overwinning destijds , de bezem door het bestuur halen. Ik hoor ze nog brullen ,Zeestad eruit etc , etc. Het enige wat ze gedaan hebben , is onderlinge ruzie ,splitsing van de partij en de kiezer een mes in hun rug steken en met hun natte luier , op schoot gaan zitten bij de coalitie. Nu dat het een zooitje is geworden en zij zich met de raad moeten verantwoorden bij de provincie, komen zij bij monde van Harry van Dongen niet verder, dan er moesten keuze’s gemaakt worden en ik weet niet waar ze mee komen in Haarlem. Nu meneer v Dongen , op een grote mond na , heeft de stadspartij het nooit geweten. U heeft met de mond hard geslagen, maar u bent met uw partij niet verder gekomen als de bekende deuk in een pakje boter.

Daniël Groot
11 november 2018 at 13:00
Wil niet het beste jongetje van de klas zijn , heb dat zeker 6 jaar geleden al aan gegeven , dat het zo niet langer zou kunnen gaan , Schouwburg / Port of Den Helder , enz jammer veel wijsheid allemaal , Regeren is voor uit zien ,

e
11 november 2018 at 13:54
U, was, of is toch lid van de stadspartij ? Het is jammer dat men toen niet naar u geluisterd heeft. U bent dus onderdeel van de deuk in het pakje boter.

Maris
11 november 2018 at 14:27
Er word hier steeds naar de lokale partijen gewezen welke steeds een minderheid hebben gehad maar de partijen die er echt een zooitje van maken zijn nog steeds VVD, CDA, PVdA, CU met hun onbekwamen raadsleden en wethouders die door bepaalde firma’s en stichtingen worden gestuurd.

apolocat
11 november 2018 at 14:50
U vergeet D66

e
11 november 2018 at 14:44
Dat klopt Maris. De kleine oppositie partijen die de zaak wel even zouden opschudden, zijn moedwillig door de door jouw genoemde partijen om zeep geholpen. Zij zijn opzettelijk op alle terreinen tegen gewerkt.

Henk van Kuijk
11 november 2018 at 18:47
Ja, ze zijn tegengewerkt. Maar de oppositiepartijen hadden de kans om met de helft plus een of meer een college te vormen, maar ze hebben het heft uit handen gegeven, met name Beter voor Den Helder deed dat, aan CDA en VVD, die verantwoordelijk zijn voor de tekorten die nu opdoemen. En waar voortdurend door “vervelende” burgers voor gewaarschuwd is, tot de rechter toe. Maar alles werd weggeschoven, en de verkiezingsuitslag werd genegeerd. En de kwetsbaren en vrijwilligers moeten nu het gelag betalen. Ook een partijdige burgemeester doet de stad geen goed.

Henk
11 november 2018 at 14:58
De provincie heeft een vinger in de pap bij Zeestad. Nog meer macht verschuiven van de gemeenteraad naar de provincie of naar ongekozen figuren (zakencollege) dat is niet de oplossing. Je hoort steeds meer mensen zeggen dat journalisten beter hun werk moeten doen, dat is in deze zaak niet anders.

Andrea
11 november 2018 at 16:18
Einde aan de politieke cor-ruptie (aan elkaar schrijven mag blijkbaar niet) in Den Helder, een zege voor de stad. Tenminste als de provincie bepaald dat gemeente Den Helder onder curatele komt te staan.
Naast het financieel toezicht van de gemeente zal de provincie moeten kijken naar alle verbonden partijen, zoals Zeestad, Willemsoord, Port of Den Helder (haven), en vliegveld de Kooy.Maar ook naar de niet officieel verbonden partijen als Schouwburg, Bibliotheek en projectontwikkelaars Woningstichting, Aannemersbedrijf Tuin en van der Wal. En ten slotte naar de grondposities van het NoordWest Ziekenhuis wat ook in Alkmaar wordt onderzocht vanwege staatssteun. Ook zouden alle afgegeven grondposities aan projectontwikkelaars moeten worden onderzocht. Ook daar zitten nog wel wat posities bij waar je vraagtekens bij kunt zetten.
De cor-ruptie in Den Helder wordt vanuit het gemeentehuis gefaciliteerd via (verkapte) staatssteun.Staatssteun die gegeven worden aan verbonden partijen, waar de gemeenteraad van Den Helder geen inzage en controle meer heeft. Gewoon om het simpele feit dat de gemeenteraad van Den Helder geen eigen mening heeft, en volgzaam doet wat het College wil.
En hoe is het mogelijk dat het college van Burgemeester en Wethouders private leningen verstrekt zonder dat de gemeenteraad hiervan op de hoogte wordt gesteld. Waarbij ambtenaren zo onder druk worden gezet dat zij dit ook niet zelf durven te melden aan de gemeenteraad. En zelfs ontkennen als je ze hier op aanspreekt. De angstcultuur in het gemeentehuis heerst er nog steeds.
Ook binnen de WMO gaat het goed mis. Nieuw personeel is al weer verdwenen voor ze helemaal zijn ingewerkt, en niemand onderzoekt de reden hiervan. Ook de wachttijden van de WMO worden op dit moment (sinds half oktober) opgerekt naar 10 weken, ipv het wettelijke termijn van 6 weken. Reden, de nieuwe aanvragen te kunnen behandelen met de nieuwe richtlijnen in de begroting.2019. Een schande als je weet dat sommige cliënten direct aangewezen zijn op hulp omdat dat ten goede komt van hun gezondheid.
En hoe zit het met al die onnodige rechtszaken wat inmiddels miljoenen moet kosten per jaar. Zijn ze allemaal wel nodig, en wordt er niet onnodig geprocedeerd als je weet dat je tegenstander in het gelijk staat. En dan hebben we het niet alleen over de grote zaken omtrent het postkantoor, watertoren, onkruidbestrijder en in de nabije toekomst het zwembad. Maar zeker ook om de kleine WMO zaken, waarbij burgers onnodig op kosten worden gejaagd bij de procedures, en waarbij de gemeente alleen kan winnen door iemand financieel uit te kleden, in de hoop dat de burger dan stopt met verdere procedures. In Den Helder moet je vermogend zijn om je recht te kunnen halen, want recht krijgen is in deze stad niet vanzelfsprekend.
En dan hebben we nog de discussie rondom de intocht van Sinterklaas. Het is te bidden dat de provincie ook gaat waken over onze veiligheid. Den Helder lijkt inmiddels het middelpunt te worden van de demonstraties rondom de zwarte pietendiscussie. De dreigementen van zowel de voor als tegenstanders liegen er niet om, en je ziet aan beide zijde het aantal sympathisanten per dag groeien. Waarbij ze aangeven allemaal naar Den Helder te willen komen. Burgemeester Koen Schuiling is gewoon van plan deze demonstraties te faciliteren, terwijl hij onze veiligheid moet garanderen. Het lijkt er op dat burgemeester Koen Schuiling uit is op escalatie en hij er niet is voor zijn inwoners. Hij is op doorgang naar een betere baan binnen de VVD, waar hij nog meer zijn zakken kan vullen.En hoe hij onze stad achterlaat interesseert hem geen bal… Als deze Corpsbal (Minerva, u weet wel de club van oa Teeven, Opstelten, Demmink en concorte) niet gaat staan voor onze veiligheid, dan moet hij met pek en veren onze stad uit.

Peter
12 november 2018 at 05:56
Heel goed verwoord. Je slaat de spijker op z’n kop. Jammer dat weinigen deze waarheid niet onder ogen zien. De kudde makke schapen, de Gemeenteraad, moet op het matje komen in het provinciehuis. Echter de veroorzakers hiervan, m.n. Schuiling en consorten, lijken wederom de dans te ontspringen.

Henk
11 november 2018 at 16:31
Niemand gaat ons redden. Zeker niet die politieke partijen zoals CU en PvdD die Roomser zijn dan de Paus en de ziekenhuizen in onze regio gaan benadelen als we niet uitkijken, daar is niemand bij gebaat.

Alleen Raadsleden, Geen Wethouders
12 november 2018 at 15:46
Het is onwaarschijnlijk dat eerst de Raadsleden te horen krijgen wat er te gebeuren staat en dat deze daarna het College moeten informeren. Om verrassingen te voorkomen stemmen Provincie en Gemeente zoiets vooraf onderling degelijk op elkaar af.

Judge X
12 november 2018 at 16:49
Als u gelijk heeft – en het klinkt mij erg logisch in de oren – dan zou dat de sombere reacties van Jan Klopstra (VVD) en Harry van Dongen (Stadspartij) verklaren, tijdens het interview van Ronald Boutkan op DWOZ.
Het is vanuit het college dus al ‘door-gedruppeld’ naar partijen die deel uitmaakten van de vorige coalities, ter voorbereiding van het publiek, op de grote knaller …. !
Een ‘radio-nep-voorstelling’ van Jan Klopstra en Harry van Dongen ….? ik denk dat u gelijk heeft, we gaan het ervaren …. te Haarlem.
Waar-is-dat-feestje?,-daar-is dat-feestje! …. 😉

Cees
12 november 2018 at 17:53
Mijn vraag is : waren het college of sommigen in het college of ambtenaren hiervan al op de hoogte voor de begroting behandeling? Lijkt mij smeuïg!

Andrea
12 november 2018 at 23:49
Natuurlijk waren ze hiervan op de hoogte. Net als dat de tweede kamer de begroting laat doorrekenen, moeten gemeente hun begroting laten zien en berekenen door de provincie. Het college wist hier echt wel vanaf.
Maar zoals dat hier altijd gaat, worden elkaars handen boven het hoofd gehouden..

Maris
12 november 2018 at 18:58
Klopstra is het verleng stukje van een bouwbedrijf dat verschillende zaken heeft lopen met de gemeente en dat kan nu wel eens vervelend uit gaan pakken. Als ik alleen maar de verhuizing van het stadhuis neem naar het Rabobank gebouw, waar een catering bedrijf zit waar het bouwbedrijf mede eigenaar van is heb ik al mijn bedenkingen.

Andrea
12 november 2018 at 23:50
Kunt u uw laatste zin wat beter uitleggen? en u mag hier gewoon man en paard noemen…

https://losdenhelder.nl/gemeenteraad-den-helder-op-matje-provincie/
https://denhelderactueel.nl/2018/11/gemeenteraad-den-helder-op-matje-provincie/

Stad mogelijk onder curatele

NHD, 12 november 2018

NHD, 12 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl

Den Helder mogelijk onder curatele

Den Helder – De Helderse gemeenteraad moet donderdag op het matje komen bij de provincie omdat de begroting niet sluitend is.

VVD-raadslid Jan Klopstra zei zaterdag op de LOS: ,,Dat kunnen twee mededelingen worden. Eén: we verwachten dat jullie tot een sluitende meerjarenbegroting komen. Of twee: gemeente Den Helder, leuk en aardig, maar vanaf nu af aan staat u onder curatele.’’

Als de stad onder curatele komt, betekent dit dat de provincie de hand op de knip houdt bij de gemeente en aanwijst waar wel of geen geld aan uitgegeven mag worden.

Noordhollands Dagblad, 10 november 2018, 16:08

Reacties:

Henk van Kuijk
Tja, als je voor miljoenen je eigen stadhuis saboteert en opblaast….. en bedrijven niet vraagt naar winst- en verliesrekening……

Reyer Rensmaag
Het verbaast me niets

Wilma Kwast Van Wijk
Tjah

Rob Karssen
Kom laten we eens een haven maken en dan noemen we het Kooyhaven aja we gaan ook alle vlaggen vervangen vul de rest maar aan

Vlavius Flippus
Alleen het schip van bijleg meert af in de Gemeente Den Helder.
Zolang Den Helder alleen nog maar te te bereiken is middels een stel verouderde karresporen, zal het nooit wat worden. Welk initiatief er ook ontplooid wordt.

Arie A A Ruiter
Mooi zo.Dat is aanzienlijk bvdh.

Reyer Rensmaag
Dan moet de gemeente met de billen bloot en komen al die geheimen uitgaven boven tafel.

Ruud Van de Kerkhof
He He eindelijk dat het zooitje onder curatele komt ..En heel verstandig dat de Provinci de hand op de knip houd .
En bekijkt waar onze belasting centen aan uitgegeven wordt

Jaap Holtzapffel
MIJN HEMEL: WAT EEN AFGANG!

Jaap Holtzapffel
CHECK! STAAT ER EEN SCHADELOOSSTELLING VOOR ROB SCHOLTE IN DE BEGROTING? CHECK! EEN BEDRAG MET 6 NULLEN… CHECK!

Edzard Dideric
Zou mooi zijn. Rest uitgaven opschorten.

Henk Vriend
Gek he met de megaprojecten, als kooyhaven, gemeentehuis….inhuur dure krachten die er dus ook een zoitje van hebben gemaakt

Jaap Holtzapffel
IS ER NOG WEL GELD OM DE TREINKAARTJES NAAR HAARLEM TE BETALEN?

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181110_77643774/den-helder-mogelijk-onder-curatele

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=schouwburg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooyhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=zwembad
https://robscholtemuseum.nl/?s=watertoren
https://robscholtemuseum.nl/?s=stationsplein
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marije+Boessekool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harrie+van+Dongen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Klopstra