Orde van Vrijmetselaren | Loge Willem Frederik Karel 041 Den Helder – Pers Bericht met Brief van Groot Meester Gerrit van Eijk over Voornemen van Nieuwe Italiaanse Regering om Vrijmetselaren Uit te Sluiten van Publieke Functies

Grande Orient  D Italie An VL 5805 (foto Loge Willem Frederik Karel 041 Den Helder)

Pers Bericht met Brief van Groot Meester Gerrit van Eijk over Voornemen van Nieuwe Italiaanse Regering om Vrij Metselaren Uit te Sluiten van Publieke Functies

Tijdens de Jaar Vergadering van de Orde van Vrij Metselaren heeft Groot Meester Gerrit van Eijk Kritisch Stelling Genomen tegen het Voornemen van de Nieuwe Italiaanse Regering om Vrij Metselaren Uit te Sluiten  bij Publieke Functies. “Dat Autoritaire Regimes Niet Houden van Vrij Denkers is Bekend, Maar Dat in een Democratisch Europees Land een Beroep Verbod voor Vrij Metselaren wordt Voor Bereid, komt als een Schok.”

In een Brief aan de Italiaanse Ambassadeur heeft hij zijn Zorgen Uit Gesproken en Hulp Aan Geboden bij het Ontmaskeren van Nep Loges, die de Vrij Metselarij Mis Bruiken als Dek Mantel voor Illegale Activiteiten.

Vrij Metselarij is Geen Gedeponeerd Handel Merk. Iedereen kan zich Vrij Metselaar noemen, of Christen of Moslim. De Vrij Metselarij is Altijd Alert op Groepen, die de Goede Naam van de Vrij Metselarij Mis Bruiken voor Eigen Doel Einden, omdat de Internationaal Erkende Vrij Metselarij Geen Politieke Doelen Na Streeft. Het is het Onvervreemdbare Recht van Iedere Burger Zelf zijn Politieke of Religieuze Levens Overtuiging te Kiezen“, al dus Groot Meester Van Eijk.

“De Grond Vesters van het Moderne Italië waren Vrij Metselaren. In Iedere Gemeente is er Wel een Plein of een Straat Vernoemd naar Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini of Camillo Beso de Cavour. Onze Broeders Niccolò Paganini en Puccini schreven de Mooiste Muziek. Het is Eigenlijk  Ondenkbaar dat Italianen dit Vergeten en zich dreigen te Scharen in het Rijtje Landen, waar Vrij Metselarij is erboden, zoals Iran en Noord-Korea. Italië geeft op het gebied van de mensenrechten een slecht voorbeeld en wordt voorbij gestreefd door landen als Cuba en Turkije, waar de vrijmetselarij openlijk kan worden beleefd.” “Vrijmetselarij is een levenshouding voor vrije burgers. Vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap zijn drie kenmerken. Ons ideaal van broederschap is in deze verdeelde wereld actueler dan ooit. De waardigheid van de mens staat centraal, ongeacht ras, geloof, geaardheid of politieke overtuiging.”

Gerrit van Eijk:”Overal in Europa wordt een nieuwe privacy-wetgeving ingevoerd, maar de Italiaanse regering wil juist openbaarmaking van ledenlijsten, terwijl het Europese Hof dit al in 2009 heeft afgewezen. De schroom van Italiaanse broeders om zich bekend te maken heeft natuurlijk alles te maken met de vervolging van de vrijmetselarij in de Tweede Wereldoorlog.”

Klik Hier om de Brief aan de Italiaanse Ambassadeur te Lezen https://www.vrijmetselarij.nl/Portals/0/documenten/Nieuwsbrief%20Profaan/Ambassade%20van%20de%20Italiaanse%20Republiek.pdf?ver=2018-06-20-105822-097.

https://www.vrijmetselarij.nl/Nieuws/Persberichten

Loge Willem Frederik Karel 041 Den Helder, 20 juni 2018

https://www.logedenhelder.nl/voorlichting/nieuwsberichten/

PDF
Gerrit van Eijck, Groot Meester, Orde van Vrij Metselaren onder de Groot Oosten van Nederland – Brief aan de Ambassade van de Italiaanse Republiek, ZE  Andrea Perugini
Orde van Vrij Metselaren onder het Groot Oosten der Nederlanden – Vrij Metselarij Wat is dat Eigenlijk? (2016)

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vrijmetselarij

1 Comment

  1. Ik vind het behoorlijk discriminerend om Vrijmetselaren uit te sluiten van publieke functies. Mijn voorstel: ALLE leden van ALLE duistere clubs die geen openheid verstrekken over hun activiteiten/doelstellingen etc. uitsluiten van publieke functies.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.