Loet Spaanstra – ‘College Bergen heeft raad vals voorgelicht’ + Matthie Bergman – Ongekend veel insprekers Mooi Bergen + Harmonie-plan Bergen komt toch in raad

Het NHD van 24 november, ‘College Bergen heeft raad vals voorgelicht’: Een reconstructie…

Kort na mijn besluit om een reconstructie te schrijven over de gebeurtenissen rond ‘Mooi Bergen 2.0’, bezocht ik op 17 november een speciale bijeenkomst van de Raadscommissie in de Beeck. Op de drempel van de zaal werd me de toegang geweigerd door de projectleider. Hij stelde dat alleen de insprekers toegang kregen tot de publieke tribune.

Ineens blijkt dat het plan ‘De 7 Dorpelingen’ onuitvoerbaar is, omdat een derde partij de locatie Plein 36 heeft gekocht.

Anderen mochten in de bar voor de tv-schermen plaatsnemen. Achteraf bleek niet één inspreker het woord te mogen voeren. Daar was geen tijd meer voor. Door deze scheiding van bokken en schapen, zaten de voorstanders van ‘De 7 Dorpelingen’ in de zaal en de voorstanders van ‘In Harmonie’ in de bar.

Met verbazing luisterde ik naar de deskundigen. Zonder uitzondering bepleitten zij hun voorkeur voor ‘De 7 Dorpelingen’. Objectiviteit was ver te zoeken, vooral omdat wethouder Odile Rasch tussentijds aanvullend commentaar gaf. Hoewel ik inhoudelijk gezien slechts in de schaduw mag staan van de deskundigen, vond ik een deel van hun uitspraken ronduit discutabel. Het is niet nodig om verstand van zaken te hebben, om een bepaalde mate van vooringenomenheid te herkennen. Dan volstaat mensenkennis. De cultuurhistorische beschouwingen vond ik ronduit onzinnig, omdat er een subjectief beeld geschetst werd dat eenvoudig weerlegd kan worden. De bouwkundige interpretatie klonk eenzijdig, alsof de gemaakte keuze van het college alsnog nader onderbouwd moest worden. Zijn deskundigen het ooit met elkaar eens? Burgers gruwen ervan!

Laat ik eerst eens mijn kaarten op tafel leggen. Integriteit is immers een belangrijke pijler onder mijn reconstructie. Mijn voorkeur gaat uit naar ‘In Harmonie’. Dat vind ik het mooiste plan, omdat ik snel verliefd wordt op pleintjes. 
De opstelling van het college is verbazingwekkend als ik het begrip ‘burgerparticipatie’ probeer te begrijpen. Hoe komt het toch dat het college een uitgesproken burgerinitiatief als ‘In Harmonie’ niet veel meer ruimte heeft geboden? Terwijl het uitgangspunt van de gemeente Bergen, ‘Omgaan met initiatieven’ is: “De gemeente verbindt, stimuleert, faciliteert en initieert inwonersinitiatieven met een maatschappelijk draagvlak, financieel onderbouwd en een maatschappelijk effect”. ‘In Harmonie’ voldoet ruimschoots aan deze criteria.

De zaak ontwikkelt zich nu in hoog tempo tot een regelrecht dorpsdrama, waarin bestuurlijke en ambtelijke posities op het spel staan. Met winnaars en verliezers. Ineens blijkt dat het plan ‘De 7 Dorpelingen’ onuitvoerbaar is, omdat een derde partij de locatie Plein 36 heeft gekocht. Deze derde partij verklaart zich bovendien tegenstander van het plan ‘De 7 Dorpelingen’. Waarom stelt de fractievoorzitter, Janita Luttik, van Kies Lokaal – naar aanleiding van een artikel in het NHD van 24 november, onder kop: ‘College Bergen heeft raad vals voorgelicht’ – ineens: “Dat beide partijen hun plan zouden moeten kunnen aanpassen als het maar binnen de hoofdlijnen blijft.”?

Het college koopt tijd. Zijn er vluchtroutes nodig voor de wethouder en haar projectleider? Er wordt op 15 december vrijwel zeker geen keuze meer gemaakt tussen beide plannen. Met uitstel en afstel probeert het college claims te voorkomen en gezichtsverlies te beperken. De geplande openbare raadsvergadering van 29 november kan men beter afblazen. Anders staan burgers wederom voor de bühne het woord te voeren, terwijl het college in de stilte opnieuw de koers al verlegd heeft. Het wordt hoog tijd dat het gehele bestuurlijke proces van ‘Mooi Bergen 2.0’ onderzocht wordt. Er rijzen publiekelijk vragen over de integriteit van bestuurders. De kloof tussen burgers en politiek lijkt groter dan ooit. Het gevoel van burgers om gehoord te worden bereikt een dieptepunt. Het begrip burgerparticipatie klinkt inmiddels als een hol vat – ‘Mooi Bergen 2.0’ als een deplorabel plan.

Flessenpost uit Bergen, 24-11-2016 14:31

http://flessenpostuitbergen.nl/nieuws/het-nhd-van-24-november,-%E2%80%98college-bergen-heeft-raad-vals-voorgelicht%E2%80%99.-een-reconstructie…/7614

Ongekend veel insprekers Mooi Bergen

Bergen – Maar liefst 34 mensen hebben gisteravond ingesproken tijdens de commissievergadering in Bergen over de herinrichting van de Harmonielocatie in Bergen.

Voor ’gewone’ belangstellenden was geen ruimte in de raadszaal. Zij vulden samen twee andere zalen, waar het college al televisieschermen had laten plaatsen, zodat ze de vergadering konden volgen.

Duidelijk merkbaar was gisteravond dat in zowel het kamp van voorstanders van In Harmonie als het kamp van het plan Schrama de emoties inmiddels hoog zijn opgelopen. Niettemin verliep de avond zonder incidenten.

Jan Apotheker van de Bewonersvereniging Bergen Centrum vroeg zich af wanneer ’het kwartje bij het college valt dat het dorp op die locatie geen grote supermarkt wil’.

Antoinette Bodenstaff, bewoonster van het centrum: ,,De wethouder heeft in 2011 nog verklaard dat Bergen geen Zandvoort wordt en zie nu het plan Schrama.’’

Makelaar Dik Olie, de nieuwe eigenaar van Plein 36: ,,Ik stel het pand beschikbaar aan het mooiste plan, zonder supermarkt.’’

Meis de Jong wees nog een een fout in de berekeningen: bij het plan Schrama zijn bij het vaststellen van de rooilijnen de overkappingen niet meegerekend, terwijl dat wel had gemoeten.

Maar ook Hilda van Herwijnen, de partner van Lex Schrama sprak in: ,,Ons plan voldoet aan de uitgangspunten van de raad.’’

Zij hekelde raadsleden die nu al de petitie voor In Harmonie hebben getekend.

Een ander geluid kwam van Henk Deen: Hij wil op die plek Hotel Marije vestigen en vroeg daar steun voor.

NHD, 30-11-2016, 8:09 (Update 30-11-2016, 8:09)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28808616.ece/Ongekend-veel-insprekers-Mooi-Bergen_?lref=r_regionaal

Harmonie-plan Bergen komt toch in raad

Bergen – De oppositiepartijen in Bergen zijn er niet in geslaagd uitstel te krijgen voor de behandeling van het voorstel over de herinrichting van de Harmonielocatie in Bergen. Zij stuitten op een blok van de coalitie, die wel wil dat de raad dit 15 december gaat bespreken.

Onder toeziend oog van een ongekend aantal insprekers en belangstellenden spraken de partijen dinsdag voor het eerst over het plan De 7 Dorpelingen van Schrama BV en In Harmonie van Stichting Mooier Bergen. Dit gebeurde tijdens een commissievergadering over uitsluitend dit onderwerp.

De oppositie wees erop dat na het inleveren van beide plannen op 30 september er veel nieuwe informatie is gekomen. Ook de insprekers hebben nieuwe zaken naar voren gebracht, waarover de partijen zich in alle rust willen verdiepen.

De coalitie voelde daar niets voor. Deze meerderheid wil het plan van wethouder Odile Rasch (D66) wel besproken hebben in de gemeenteraad van 15 december. Voorzitter Marcel Halff (D66) sprak min of meer troostende woorden voor de oppositie. ,,U kunt dan altijd nog een voorstel indienen om het plan van de agenda te halen.’’

Pijlen

Veel pijlen van de oppositie waren gericht op wethouder Rasch. Zo zou zij de raad verkeerd hebben voorgelicht over het eigendom van een pand in het gebied. Volgens het collegevoorstel was het van Schrama, maar dat bleek niet te kloppen. Rasch: ,,Wij hadden die informatie van de advocaat van Schrama. Dat het niet bleek te kloppen was voor ons ook een verrassing.’’

Ook andere kritiek wist zij te pareren, waarop Frits David Zeiler van Gemeentebelangen BES concludeerde: ,,Zij heeft het slalommen om de kern tot kunst verheven.’’

Zij stelde verder dat de komst van een supermarkt op die plek geen ’keiharde’ eis is.

NHD, 30-11-2016, 9:49 (Update 30-11-2016, 10:02)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28809147.ece/Harmonie-plan-Bergen-komt-toch-in-raad?lref=SubList

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image