Loet Spaanstra – En toen… kwam de commissaris van de Koning Remkes naar Bergen + Anne Klijnstra – Uitgezette Noord Hollanders boos op commissaris Koning: “Wonen hier al 30 jaar”

En toen… kwam de commissaris van de Koning, Johan Remkes naar Bergen

Het gaat, aldus Remkes, in Bergen waarschijnlijk om 800 tot 900 handhavingszaken

Leek het nu echt zo dat Burgemeester Hafkamp nerveus de Commissaris van de Koning, Johan Remkes, met twee versprekingen introduceerde? Remkes kon er wel om lachen en redde Hafkamp met een grapje.

Klik hier voor het filmpje van RTVNH:
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/198911/Uitgezette-Noord-Hollanders-boos-op-commissaris-van-de-Koning-Wonen-hier-al-30-jaar

Onbegrip toonde Remkes voor het ontbreken van beleid, dat er toch al sinds 2008 is.

Hij verklaarde zijn bezoek, dat vooral was ingegeven door de enorme hoeveelheid brieven over handhaving die hij van inwoners ontving. Remkes: “Dan ga ik zelf wel, om me op de hoogte te laten stellen.” Er had bovendien op 1 januari een plan van aanpak moeten liggen, met duidelijke doelstellingen.

Remkes sprak over: “Een prop in de recreatieve handhaving.” Tijdens het gesprek schoot bij de liberaal Remkes meer dan eens een prop van ergernis los en soms kon hij zijn frustratie nauwelijks verhullen. Met stemverheffing waarschuwde hij de raad dat zij haar plicht niet moet verzaken om het college op handhaving te controleren. Indien de Provincie taakverwaarlozing constateert, zal zij op kosten van de gemeente – niet van harte – de handhaving overnemen.

Remkes schetste een beeld van willekeur en ongelijkheid in de gemeente. Evenals van verstoorde verhoudingen tussen burgers onderling en tegen de gemeente. Onbegrip toonde Remkes voor het ontbreken van beleid, dat er toch al sinds 2008 is. Hij schetste een eenvoudig, horizontaal model van toezicht, en voegde daar bijna bulderend aan toe dat de raad het college moet controleren. Tussentijds herpakte Hafkamp zich ook weer. Ze gaf het woord aan de raadsleden. Cees Roem (VVD) beet solide het spits af: “Voor het eerst in mijn lange politieke carrière weet ik niet hoe ik mijn controlerende taak moet uitvoeren. Er is tweespalt en soms hebben inwoners gelijk.” Hij zag het college niet meebewegen door te kiezen voor andere invalshoeken, zoals mediation: “Dat doet de reputatie van het openbaar bestuur geen goed.”

Janina Luttik-Swart (Kies Lokaal) stelde vragen over ondersteuning, maatwerk en het stellen van grenzen aan het indienen van WOB-verzoeken. Dat laatste klonk, zoals gewoonlijk bij deze partij, beschuldigend in de richting van inwoners.
Volgens Frits David Zeiler (Gemeentebelangen) was de aanleiding voor het bezoek van Remkes niet leuk. Hij sloot zich aan bij de kritiek van Cees Roem: “We stuiten op structurele problemen.” Net als Cees Roem noemde Frits David Zeiler Vos en Schouw bij naam. Hij opperde: “Dat de provincie de gemeente wellicht te hulp kon schieten bij onoplosbare zaken.”

Per Ooijevaar (CDA), Solita Groen-Bruschke (Groen Links) en Marcel Halff (D66) voegden daar detailvragen aan toe. Remkes stelde bij de beantwoording dat de verhoudingen in de raad volledig gepolariseerd waren: “Dat staat een open discussie in de weg, ook met inwoners.” Hij bleef hameren op het ontbreken van een helder beleid in de vorm van een plan van aanpak. Van Remkes mag de raad het college in individuele gevallen kritischer bevragen. Ook de commissaris begaf zich op het gladde college-ijs met de opmerking: “Dat inwoners voor hun belang mogen opkomen, maar dat zij niet altijd de waarheid aan hun zijde hebben. Zeker uitspraken van de Raad van State (RvS) zijn bindend.” Opmerkelijk, omdat in Bergen juist het college dergelijk uitspraken stelselmatig aan haar laars lapt, terwijl zij inwoners erop vastnagelt.

Volgens Remkes is er slechts beleid – geen geest van een bestemmingsplan. Hij bleef benadrukken dat: ”Je richting inwoners een verduveld goed verhaal moet hebben.” Met toenemende ergernis herhaalde hij: “De prop moet opgelost worden. Wegwerken die bulk. Dat is uw verantwoordelijkheid.” Misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan, want het gaat, aldus Remkes, in Bergen waarschijnlijk om 800 tot 900 handhavingszaken. Even een vlekje wegwerken? Al is gedogen, als uitzondering op de regel, volgens Remkes mogelijk. Frits David Zeiler probeerde Remkes over te halen met een delegatie naar Haarlem te komen. Hij vermoedde: “Dat onze middelen tekort schieten.” Het antwoord van Remkes was voor ingewijden misschien wel veelzeggend. Technische vragen mogen via het college aan de Provincie gesteld worden: “In fatsoenlijke verhoudingen zou dat moeten werken.” Uh, de kern van het probleem?

Janina Luttik-Swart constateerde een verruwing van het debat, met name op social media. Voorspelbaar! Volgens Remkes “Levert een toename van decibellen geen verbetering van het debat op.” Klaarblijkelijk wist hij niet dat tijdens de nieuwjaarsreceptie een beschaafd stil protest door onze bestuurders ruw de kop werd ingedrukt. Alsof dat geen intimiderend gedrag is. Marcel Halff vroeg ten slotte nog of de Commissaris van de Koning de bomenkap bij Staatsbosbeheer wilde stilleggen. Ja, dat leest u goed: D66 lijdt aan concentratieproblemen. Tanny Glas (Kies Lokaal) ijverde, zoals gewoonlijk, voor een specifieke uitzondering voor Egmonders. Maar volgens Remkes zijn er geen uitzonderingen mogelijk. In Egmond vallen dus harde klappen.

In zijn slotwoord zei Remkes: “In het openbaar bestuur is er geen populariteitsprijs te winnen. Dat geldt ook voor raadsleden.” Desondanks vermoed ik dat Remkes inmiddels een duidelijker beeld heeft gekregen van wat er werkelijk in Bergen aan de hand is. In plaats van voor iedereen helder beleid te formuleren, verschuilt het college van Burgemeester en wethouders zich achter vage ‘richtlijnen van het Rijk’. Terwijl de raad naar lucht hapt, worden in de kernen willekeurige inwoners ‘rücksichtslos’ gehandhaafd en zonder pardon uitgezet. De onrust of razernij van een groeiend aantal ‘Bergenaren’ is ook na het vertrek van Remkes allerminst afgenomen.

Flessenpost uit Bergen, 9 januari 2017 19:46

http://www.flessenpostuitbergen.nl/nieuws/en-toen…-kwam-de-commissaris-van-de-koning,-johan-remkes-naar-bergen/7756

Uitgezette Noord-Hollanders boos op commissaris van de Koning: “Wonen hier al 30 jaar”

Schoorl – Een spannende dag voor Fred Vos uit Schoorl en Ingrid Schouw uit Egmond-Binnen. Beiden moeten op straffe van een dwangsom hun huis uit, omdat ze er volgens de gemeente illegaal wonen. Hun hoop is gevestigd op de commissaris van de Koning die vandaag de gemeente bezoekt.

Fred Vos woont sinds 2010 in Schoorl. “Er wordt al 30 jaar op deze plek gewoond. Iedereen stond gewoon ingeschreven. Nu mag het niet meer en staan mijn gezin en ik per 22 februari op straat. Mijn huis is opeens een schuur, een bijgebouw van de naastgelegen boerderij, geworden.”

In Egmond-Binnen zit stalhoudster Ingrid Schouw met een vergelijkbaar probleem. “Hier wordt al sinds 1988 gewoond in de inpandige bedrijfswoning. Ik woon er nu 11 jaar. De gemeente heeft dat wonen drie jaar geleden ingetrokken. Sindsdien zijn we aan het rechten. Ik moet hier ’s nachts zijn voor de veiligheid en het welzijn van de vijftig paarden.”

Lees ook: Vrouw mag na tien jaar niet meer boven manege wonen
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/193158/Vrouw-mag-na-tien-jaar-niet-meer-boven-manege-wonen

Fred en Ingrid vochten tot en met de Raad van State tegen hun huisuitzetting. Vos verloor. Schouw verwacht de uitspraak van RvS nog deze maand. Beiden hoopten dat ze hun ‘woonprobleem’ met de gemeente hadden kunnen oplossen. Maar de gemeente Bergen houdt vast aan het handhavingsbeleid.

Brieven

Daarom is hulp gezocht bij de commissaris van de Koning Johan Remkes. Tientallen brieven van supporters gingen zijn kant op. En vandaag komt hij naar de gemeente. De vraag is alleen: kan hij iets voor beiden betekenen? En daar lijkt het niet op.

De commissaris laat inhoudelijk weinig los over individuele zaken zoals die van Ingrid Schouw en Fred Vos. “Ik ben hier om me te laten bijpraten over het handhavingsbeleid. Maar ik moet zeggen dat ik niet eerder zoveel post vanuit één gemeente heb ontvangen. Ik ben op de hoogte van wat er speelt bij deze mensen.”

Ingrijpen

Remkes is dus niet op visite om een lans voor Ingrid en Fred te breken. Hij is er om met het college en de raadsleden te praten over handhaving. Dat gaat dan voornamelijk om illegale bewoning van recreatiewoningen. In de gemeente liggen honderden van zulke handhavingszaken te wachten op een oordeel. Remkes wil dat de stapel, de ‘prop’ zoals hij het zelf noemde, zo snel mogelijk wordt weggewerkt. Anders grijpt de provincie in.

NHNieuws, donderdag 19 januari 2017, 18:00

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/198911/Uitgezette-Noord-Hollanders-boos-op-commissaris-van-de-Koning-Wonen-hier-al-30-jaar

1 Comment

  1. Nederland wordt bij de dag erger. Illegaal bewonen van recreatiewoningen bestaat helemaal niet. Het Europese Mensenrechtenverdrag (EVRM) stelt overduidelijk, dat overheden met hun poten van onze woningen af moeten blijven. Het bestempelen van een woning tot socialistenwoning of recreatiewoning is uit de boze. Het EVRM staat verdragsinbreuken slechts toe als daartoe een “pressing social need” is. En die is er dus niet. Wetenschappers van de universiteit Groningen hebben alle argumenten zoals recreatiewoningen dragen extra bij aan de economie al eens doorgeprikt. Maar argumenten of fatsoen tellen niet meer in dit land, alleen pure brute macht. Niets geeft onze bestuurders een fijner gevoel dat burgertjes pesten, ongewenste wetten invoeren of de uitslag van een referendum negeren, want dan voelen ze hun macht. Voorbeeld; wat zit Nederlanders het meeste dwars? Het geexplodeerde eigen risico van de Zorgverzekering. Wat was het eerste punt dat naar buiten kwam uit de kabinetsformatie? Forse verhoging van de zorgverzekeringspremie en het eigen risico. De sadisten zitten zich te verkneukelen in Den Haag. Alleen een revolutie kan ons nog redden. Van nature ben ik totaal geen revolutionair, eerder een gezagsgetrouwe figuur, maar het is niet anders. Dit land is totaal kapot.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.