Loes Vermeer-Lagerveld – Reactie

De gemeente wil een financiële onderbouwing, waarvan ik me eigenlijk afvraag: Waarom? Hier is toch sprake van ondernemersrisico!! Vraagt de gemeente deze financiële onderbouwing ook aan andere ondernemers die een bedrijf willen starten? Alleen omdat het plaatsvindt in een gebouw van de gemeente? Een symbolische huur waartegenover Rob Scholte stelt dat hij al het achterstallig onderhoud en terugbrengen in de oorspronkelijke staat voor zijn rekening neemt!! Dat is toch de tegenprestatie welke kosten de gemeente uitspaart. Er kunnen toch voorwaarden aan worden verbonden over het tijdspad en de condities, zoals samenwerking met het Cuypersgenootschap en de stichting Vitruvius? Waarom doet men toch zo moeilijk als het eenvoudig kan! En ook kan worden opgenomen, dat wanneer Rob het niet redt, de verplichting bestaat het pand te verlaten en wederom aan de gemeente ter beschikking te stellen? Alles kan in een contract goed worden weergegeven. MAAR MEN MOET HET WILLEN !! MEN MOET WILLEN DAT DEN HELDER ER EEN GEWELDIGE ATTRACTIE BIJ KRIJGT, WAARVAN DE PLAATSELIJKE MIDDENSTAND ALLEEN MAAR PROFITEERT!!! Ik was er recent nog en wat vroegen een paar bezoekers? Is hier in de buurt een restaurant? Natuurlijk, alleen even oversteken!! Oh, wat geweldig, dank u wel!! Bezoekers uit Groningen!!
En het wonen in een bedrijfsgebouw moet helemaal geen punt zijn!!!. Ten eerste wordt deze ontwikkeling in hoge mate gestimuleerd door de minister van volkshuisvesting daar ook hij er van overtuigd is dat daarmee het vreselijke overcompleet aan bedrijfs- en kantoorgebouwen wordt teruggebracht! En hier weet het College het weer beter en stellen het tegenovergestelde. Het spaart bovendien een beveiligingsdienst uit, waarvan de kosten op jaarbasis wel rond de 50.000.- euro bedragen, gezien de zeer waardevolle collectie welke in het gebouw is ondergebracht. Ten tweede wordt ook gewoond in het ABN/Amro-gebouw in de Beatrixstraat, in de voormalige school De Vogelwei in Julianadorp en op het Nollenproject van wijlen Rudi van de Wint! Wat voor smoesje ter verdediging wordt hier straks weer opgeworpen? De feiten zijn juridisch volkomen gelijk.’
Ten derde: Voor zover de burgers van Den Helder het nog steeds niet weten: Er lopen nog zeker zes hoofdprocedures (o.a. van Rob Scholte) bij de Raad van State. Gisteren is nog telefonisch contact geweest met de Raad van State, de griffie deelde mede dat weliswaar het stadhuis op de stationslocatie niet doorgaat maar de gemeente nu officieel bericht krijgt dat zij op al deze hoofdprocedures schriftelijk moet reageren, waarna de tegenpartijen weer aan het woord zijn dan wel mondelinge behandelingen zullen plaatsvinden, waarna uitspraken zullen volgen. Dan zijn we weer een paar jaar verder en laten we het kip met de gouden eieren voor Den Helder naar aan andere plaats vertrekken. Er is al een gemeente die dit heel snel wil realiseren, zij smeken Rob Scholte bij hen te komen.
Ten vierde: In het contract van Rob Scholte met de gemeente staat duidelijk dat Rob Scholte niet uit het gebouw behoeft te vertrekken wanneer niet in alle procedures tot in hoogste instantie is uitgeprocedeerd!! En de hoofdprocedure bij de Raad van State is pas in het beginstadium, deze moet nog helemaal worden gevoerd met alle termijnen van dien. Hoe gek kan de gemeente het maken door Rob Scholte aan te schrijven het pand per 1 januari te verlaten!
Voor het behartigen van het belang van dit museum dient naar mijn mening de Helderse Ondernemersvereniging zich ook zeer serieus in te zetten, het belang van de Helderse binnenstad is in het geding en daar staan ze toch voor!! Dus Bestuur HOV, doe hier wat aan en ga in gesprek met de gemeente en laat dan ook eens horen dat jullie dit absoluut ondersteunen en de gemeente alle medewerking dient te verlenen.. De leden zouden dit eigenlijk moeten eisen, het zijn hun belangen!!
Tenslotte: Rob Scholte heeft gewoon het gehele gebouw nodig. Voor de overige kunstenaars zijn echt wel oplossingen te vinden. Zij kunnen op de huidige voorwaarden daar ook niet blijven zitten!!
Dus: Met zijn allen op naar een snelle en goede oplossing voor Rob Scholte, het scheelt alle partijen heel veel geld aan proceskosten, stress en verlies van bezoekers voor Rob Scholte MAAR OOK VOOR DE HELDERSE BINNENSTAD!!
Het oude College, met name de burgemeester dient zich -in het belang van DEN HELDER- als een sportief verliezer te gedragen en zich positief op te stellen, ergo alle medewerking te verlenen!!