Loes Vermeer-Lagerveld – Reactie op raadsvergadering

Na de schaamteloze vertoning van de afgelopen maandag gehouden raadsvergadering zijn mij meerdere zaken opgevallen, te weten:
1. Het volkomen negeren van het grondrecht: hoor en wederhoor!! De eerste de beste door de politie aangehouden verdachte persoon wordt naar het bureau gebracht en krijgt zijn (of de dienstdoende) advocaat toegewezen teneinde zijn zaak te behartigen. Zelfs een moment om wethouder Visser even zijn kant van het verhaal te laten horen, werd hem ontnomen. Snel ontslag per 1 juni, de mond gesnoerd. En praktisch de gehele gemeenteraad accepteerde dit allemaal klakkeloos.
2. Het meer dan beschamende optreden van de heer Schuiling. Zichzelf in de slachtofferrol manoeuvrerend, wat was het allemaal moeilijk en wat was alles toch zorgvuldig gedaan. Ja hoor, met een anonieme brief zwaaien, er waren geruchten!! Slechts een enkel gemeenteraadslid maakte de opmerking: voordat wij op juiste wijze hierover kunnen oordelen, willen we bewijs!! De raad beslist uiteindelijk over een eventueel ontslag. Niets daarvan, als makke schapen in een hok, luisterend naar het klaagverhaal van de heer Schuiling. Het was allemaal zo erg, maar niet zo erg dat deze burgemeester op het moment dat aan de heer Visser mededeling moest worden gedaan, de stad uit was en de rol van boodschappenjongen toebedeelde aan de heer Kos. De heer Kos, nota bene ook wethouder van de Stadspartij en degene die veel met de heer Visser optrok, gezamenlijk vanuit hun respectievelijke voormalige woonplaatsen reisden, gezamenlijk in de restaurantjes aten. Wat een misselijkmakende vertoning. En de handelwijze van de heer Schuiling: een burgemeester onwaardig, weggaan in een crisissituatie, daar waar het gat over een persoon, niet over een willekeurige zaak.
Overigens heeft de heer Schuiling zich in het verleden zeer neerbuigend uitgelaten over het feit dat men op het gemeentehuis van een anoniem schrijven kennis kreeg. En dan in deze zaak uitgebreid zwaaien met een anonieme brief en dan ook nog de inhoud demonstratief voorlezen? Ja hoor, als men het kan gebruiken, zijn alle overwegingen van moraal en fatsoen hieromtrent weg, wat een niveau!
3. Ook is mij gebleken dat de meeste gemeenteraadsleden niet eens het verschil weten tussen de (strafrechtelijke) aangifte door de heer Visser bij de Rijksrecherche en het onderzoek waarmee het College instemde, namelijk – overigens na schorsing en met zeer veel tegenzin – met een onafhankelijk (bestuursrechtelijk) onderzoek. De heer Haitsma die heel dom mededeelde: voor ons hoeft dit (bestuursrechtelijke) onderzoek niet hoor, de heer Visser heeft dit zelf al gedaan. Was dat even slim gezegd, dacht de heer Haitsma, helaas neen heer Haitsma, er zijn burgers die dat verschil wel weten.
Is het niet meer dan treurig dat personen die onze stad besturen, niet eens goed op de hoogte zijn van de juridische aspecten en het verschil tussen strafrechtelijke onderzoeken en bestuursrechtelijke onderzoeken!
De heer Visser heeft recht op beide onderzoeken, opdat de waarheid boven tafel komt. Ik gun dat iedere burger, maar zeker de heer Geurt Visser, hem is al te veel schade toegebracht.
De woorden van de op die vergadering aanwezige inspreker, de dichter Theo Klinkenberg, wil ik graag herhalen: Den Helder verdient beter!!