Loes Vermeer-Lagerveld – Reactie op de Vissergate

Het kan toch niet waar zijn dat het college een voorstel doet: dus even bepalen en wellicht op schrift zetten hoe het college uit deze onverkwikkelijke zaak er zonder kleerscheuren vanaf komt. Dit onderzoek dient te behelzen of het college de juiste weg heeft gevolgd, de juiste protocollen heeft toegepast en formeel juiste besluiten heeft genomen. Tijdens de raadsvergadering van 1 juni waarin de heer Schuiling een anonieme brief voorlas heeft het college toegegeven dat het protocol in deze zaak helemaal niet is gevolgd. Kennelijk was alles niet zo heftig als werd verteld. Bovendien heeft het college gewoon willens en wetens de raad voorgelogen door een onjuiste reden op te geven. Dat is het college zeer zwaar aan te rekenen en kan het functioneren van het college niet meer als geloofwaardig worden geaccepteerd. Dus een diepgaand bestuursrechtelijk onafhankelijk onderzoek naar het handelen van het college, het hanteren van het voorgeschreven protocol in zodanige zaak en de onjuiste of juiste besluitvorming waarbij het college geen voorwaarden kan stellen ten faveure van zichzelf. Ook het presidium kan hierin niet beslissen en daarna maar als formaliteit de raad min of meer pressen hiermee akkoord te gaan.
Raadsleden, laat zien dat u uw taak serieus neemt. De kern van het dualisme is dat men onafhankelijk van de eigen wethouders een beslissing kan en soms dient te nemen. Eerst deze ernstige zaak -waarbij een persoon al bij voorbaat is beschuldigd en daardoor beschadigd- goed bestuderen en daarna gewetensvol een beslissing nemen.
Nogmaals, het gaat in deze om een persoon, niet om een zaak.!! Hier mag dan ook niet worden gestemd naar coalitie en oppositie maar naar geweten. Een en ander geldt voor iedereen maar zeker voor degenen die zich profileren als christen of een christelijke partij. De ChristenUnie bij monde van Tjitske Biersteker heeft dit geweldig verwoord tijdens de 14 dagen geleden gehouden raadsvergadering. Zij stelde bij aanvang van deze vergadering duidelijk voor: laten we over deze kwestie niet ellenlang vergaderen en discussies voeren: stoppen, de heer Visser voorlopig schorsen en een onafhankelijk (bestuursrechtelijk) onderzoek, daarna de zaak in de raad behandelen. Dat ware de juiste gang van zaken geweest, correct, gewetensvol en was iedereen verschoond gebleven van de meer dan schaamteloze vertoning van de burgemeester met het zwaaien van een anonieme brief, welk beeld nog steeds op mijn netvlies staat. Het is geheel in strijd met mijn rechtsgevoel en bovendien in strijd met correct handelen van het college.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image