Loes Vermeer-Lagerveld – Postkantoor

Tot mijn verbazing zie ik op het van het Rob Scholte Museum grote afbeeldingen van de wijze, waarop de firma Tuin denkt dit beeldbepalende pand te kunnen verbouwen. Een intimiderende en om de tuin leidende manier om hiermee te trachten de Helderse burgers klaar te stomen voor zijn plannen met dit beeldbepalende gebouw.
Deze suggestieve wijze van burgers laten geloven, dat dit gebouw op deze wijze kan worden verbouwd, is weer een staaltje van zeer vergaande brutaliteit.
Het is toch bekend –althans behoort bij de firma Tuin bekend te zijn -, dat de raad reeds in de vorige raadsperiode heeft beslist, dat aan aan de buitenkant van dit beeldbepalende pand niets veranderd mag worden.
Het betreffende perceel is in het boekwerk van drs. Anita van Breugel over de na-oorlogse wederopbouw architectuur uitgebreid beschreven. Deze studie, nota bene een opdracht van de gemeente Den Helder, beschrijft zeer zorgvuldig de belangrijke periode van de na-oorlogse wederopbouw met haar voor die tijd sobere, maar beeldbepalende, architectuur.
Laat de firma Tuin zich bezighouden met alle mankementen en onzorgvuldigheden aan de door hem gebouwde percelen. Ik denk daarbij meer speciaal aan het zwembad Heersdiep.
Ik ga er vanuit, dat de raad in deze een heel sterke positie inneemt en zich niet laat inpakken door een aannemer, die gewoon manipuleert en hoopt, dat de burgers alles weer voor zoete koek aannemen.
Er kunnen geen appartementen in dit gebouw worden gerealiseerd, hetgeen de stichting Woningstichting reeds eerder heeft geconstateerd en dat ook reeds geruime tijd geleden in de media heeft bekendgemaakt. Indien dit wel zo was geweest had Woningstichting dit zeker op zich genomen.

Noordhollands Dagblad, 18 augustus 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anita+van+Breugel

1 Comment

  1. Goed beschreven Loes, deze mijnheer, zoals er anderen in deze stad zijn, denkt zijn eigen zin door te drijven ondanks dat er vast omlijnde regels tav het postkantoor zijn gesteld

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.