Loes Vermeer-Lagerveld – Openbare verkoop huisraad Scholte niet mogelijk + Leendert van Dam – Rob Scholte

Openbare verkoop huisraad Scholte niet mogelijk

Den Helder – De gemeente gaat binnenkort over tot verkoop van de huisraad van Rob Scholte, zo kopte de Helderse Courant onlangs. Als ze dat daadwerkelijk doet, begaat ze opnieuw een fout, want op de inboedel goederen is helemaal geen beslag gelegd. En dat maakt dat niet tot openbare verkoop kan worden overgegaan.

Wat een blamage weer in het schrijven hierover. Bovendien zullen de zaken, waarmee Rob zijn boterham verdient, bijvoorbeeld de werkbanken, niet onder een eventueel beslag kunnen vallen. Wat een amateurisme weer. Dus er zal eerst heel nauwkeurig een beslag moeten worden gelegd met alle vormvoorschriften daaraan verbonden.

Voor de duidelijkheid: er wordt tegenwoordig op huisraad en dergelijke praktisch nooit meer beslag gelegd en executoriaal verkocht. Dan moet het wel een heel chique inboedel zijn met veel waardevolle zaken. En daar is bij Rob geen sprake van, Rob en zijn gezin woonden heel sober. De kosten van een eventueel beslag, de advertentiekosten, de afslager en de hele administratieve rompslomp van deze zinloze actie zijn veel hoger dan de opbrengst.

Een schande, dat deze publicatie er weer op uit is schade toe te brengen, zowel aan Rob en zijn gezin, als aan het imago en niveau van bestuurlijk Den Helder.

Den Helder Actueel, 14 september 2018 – 05:55

Reacties:

Dick Berts
14 september 2018 at 06:46
Zie hier weer de blinde woede van Schuiling…. die gaat ons uiteindelijk miljoenen kosten. En zal zeker tot een verhoging van de OZB leiden. Want door de bestuurlijke ramp die in Den Helder gaande is, lekt er aan alle kanten steeds meer geld weg….

Dick Berts
14 september 2018 at 06:55
Iedereen die met enig verstand van zaken het juridische slagveld in de zaak Scholte overziet, zal de conclusie trekken, dat er een schikking dient te komen tussen Den Helder en Scholte. Maar Koen Schuiling heeft nooit een stap in het Rob Scholte Museum willen zetten en de gemeente weigert ieder gesprek. De advocaat van Scholte heeft daar wel honderd keer om gevraagd. Rancune en nog eens rancune van Schuiling, dat is alles waar deze zaak om draait. Koen Schuiling zal dit proces blijven traineren tot hij fijn met pensioen is. Daarna mogen wij de miljoenen op tafel leggen. Bestuurlijke verantwoordelijkheid heet dat….

Andrea
14 september 2018 at 10:10
Uit dit stuk blijkt maar weer dat de juridische afdeling van gemeente Den Helder niet weet waar ze mee bezig zijn. Inmiddels heeft de rechtbank dit ook in hun oordeel bevestigd. Zie het eerdere artikel hier op DHA;
https://denhelderactueel.nl/2018/09/rechtbank-scholte-had-een-huurovereenkomst/
Erg benieuwd wat de consequenties zijn voor vastgoed Wethouder Michiel Wouters. Hij is sinds deze zomer verantwoordelijk voor het dossier Scholte en de schrijver van het stuk over de verkoop van de huisraad.
En misschien nog wel belangrijker, of hij gedwongen is door Burgemeester Koen Schuiling om dit persbericht naar buiten te brengen. Als ik me namelijk goed herinner was juist toenmalig raadslid Michiel Wouters de gene die er alles aan deed om het Rob Scholte Museum te behouden voor Den Helder.

Dick Berts
14 september 2018 at 10:18
@Andrea. Complimenten voor je fantastische bijdragen! Ik moet alleen opmerken, dat de juridische afdeling van de gemeente Den Helder niets te zeggen heeft. Het gemeentelijk apparaat wordt volledig aangestuurd door stadhouder Schuiling en zijn rancune. En de gemeenteraad in feite ook. Laf, dom of belangen daar. Den Helder is verloren. De bestuurlijke crisis met de onmetelijke kosten die daaraan verbonden zijn wordt almaar groter. En niemand die wat doet. Kenmerkend voor een vriendenrepubliek.

Andrea
14 september 2018 at 10:30
Als burgemeester Koen Schuiling zijn juridische afdeling niet vraagt wat de juridische consequenties zijn, dan gaat er iets goed mis in Den Helder. Niet dat je als je reactie van de rechter leest veel waarde kan toekennen aan deze afdeling. Maar een Burgemeester is meestal geen jurist.
Ben ook benieuwd of gemeente Den Helder nu verantwoordelijk is voor het terugbrengen van alle kunst, huisraad en overige inventaris van de familie Scholte.
Ook is opvallend dat de huidige verhuurder, Aannemersbedrijf Tuin nog geen reactie heeft gegeven. Want Koop breekt geen huur en hij zal de Familie Scholte dus terug moeten nemen als huurder.

Dick Berts
14 september 2018 at 10:46
Schuiling is zelf jurist…dat compliceert de zaak. En zijn brein is getroebleerd door rancune. Beiden maken het voor de juridische afdeling moeilijk om tegen hem in te gaan. Wat Tuin betreft; De vraag is of Tuin ter goeder trouw eigenaar is geworden van het postkantoor. Is dat het geval -wat ik me nauwelijks kan voorstellen- dan heeft Rob wel een claim op de gemeente wegens het breken van de huur, maar niet op Tuin! Een en ander is ook weer afhankelijk van wat er in de koopovereenkomst staat. Een ander interessant aspect is, dat Rob me een keer verteld heeft dat hij op grond van de een of andere gemeentelijke regeling recht van eerste koop heeft als huurder. Hoe dan ook, uitsluitend vanwege de rancune van Schuiling is deze zaak een juridisch mijnenveld geworden voor de gemeente. Ik kan helaas niet uitsluiten dat Rob nog een keer een deel-zaak verliest bij de rechter. Maar uiteindelijk zal Den Helder onvermijdelijk op een mijn lopen met een miljoenenklap als gevolg. Neem nou alleen al de bewering van Schuiling dat zijn advocaat hem niet vertegenwoordigde toen die het museum aan Scholte verkocht. Juridisch gezien een krankzinnige bewering en volstrekt in strijd met het recht. Als dit soort zaken gaat nog uitgevochten worden. En het is dankzij de idiote bokkensprongen van Schuiling zo geheel nodeloos complex geworden, dat je een kort geding soms verliest, maar de eindoverwinning is aan Scholte. Die is zo genaaid….niet te geloven gewoon.

Alex
14 september 2018 at 15:45
U schrijft in verschillende reacties dat de burgemeester rancuneus is en dat de heer Scholte daarom slecht behandeld wordt.
Ik vraag me af waarom hij dan rancuneus is. Is er in het verleden iets tussen hen voorgevallen, of speelt er nog iets anders behalve het oude postkantoor?

Andrea
14 september 2018 at 16:29
Hij is zeker rancuneus.. Zijn geliefde nieuwbouw van het stadhuis is niet doorgegaan.. Hij zit nu weggestopt op Kooypunt, zonder uitzicht op zee.

Alex
14 september 2018 at 16:40
@Andrea,
Uw antwoord heeft niets met het postkantoor te maken.
Als daar een nieuw stadhuis zou moeten komen, was er ook geen uitzicht op zee.
Het geeft ook geen antwoord op mijn vraag aan dhr. Berts.

Andrea
14 september 2018 at 19:45
Alex mag ik u er aan herinneren dat er een stadhuis moest komen op de locatie van het station en postkantoor. Dit stadhuis zou minimaal 5 verdiepingen krijgen met een hoogte van 21 meter. het hoogste punt zou in het midden van het stadspark komen in een soort torentje waar de kantoren zoude komen van het college en de raadzaal. Het stadspark moet uit één rechte lijn komen te bestaan die vanuit het station doorloopt naar de dijk. Dus zeezicht op de bovenste verdieping.
Ook is Schuiling in Den Helder aangesteld als Burgemeester vanwege één taak. Het bouwen van het nieuwe stadhuis op de stationslocatie.
Verder heeft Schuiling een arbeidsverleden bij Ballast Nedam, die in veel gemeenten betrokken is geweest bij nieuw te bouwen stadhuizen.

Alex
14 september 2018 at 19:55
Ik heb even de tekening van het voorgestelde stadhuis opgezocht. inderdaad 5 verdiepingen hoog.
Dat de burgemeester voor 1 taak is aangesteld wist ik niet en het bevreemd me, maar ik begrijp nu wel het rancune verhaal.
Dhr. Scholte ontzegt Dhr. Schuiling dus een kantoor op hoogte.

Andrea
14 september 2018 at 19:59
laten we het zo maar noemen…..
Er speelt nog veel meer over deze burgemeester. Moet u voor de gein maar eens op google zoeken met de zoekterm; Koen Schuiling Den Helder

fdrk
14 september 2018 at 10:43
Koop breekt inderdaad geen huur. Maar het pand mocht gewoon verkocht worden , echter dan wel met Scholte er in als huurder. Dan had de nieuwe eigenaar , met Scholte kunnen praten , van hoe verder . Tuyn heeft Scholte destijds een gedeelte van het gebouw aangeboden. Maar Scholte eiste alles of niets. En daar sneed Scholte zich zelf in de vingers

Dick Berts
14 september 2018 at 10:51
Tuin heeft nooit met Scholte gesproken of willen spreken. Het was een doekje voor het bloeden. “Ik wil dit pareltje voor Den Helder redden” riep Tuin. En vervolgens reed hij Scholte snoeihard in de wielen door -nota bene na het sluiten van de tender wat dus niet kan- met een tegenbod te komen om Scholte onderuit te halen. Scholte had van Tuin hooguit een klein werkje mogen ophangen in het trappenhuis van diens nieuwe appartementencomplex. Logisch dat Rob daar niet op ingegaan is.

fdrk
14 september 2018 at 17:00
Het gaat er om , of een aanbod door Tuyn is gedaan. En dat is zo. Rob heeft dat geweigerd , en daarmee sneed hij zich in de vingers Of het nu om een groot of klein gedeelte ging maakt niet uit , er was een aanbod, en een aanbod , opent een perspectief tot onderhandelen. Door daar niet op in te gaan, heeft Rob dat verspeeld.

Monique_K
14 september 2018 at 10:57
Als een bedrijfspand een huurder heeft en de eigenaar wil het pand verkopen is die verplicht het pand eerst aan de huurder aan te bieden voor het aan iemand anders verkocht mag worden.

Dick Berts
14 september 2018 at 11:07
Monique dat recht van eerste koop staat dacht ik niet in de wet (ben even te lui om het exact uit te zoeken), maar het is wel heel gebruikelijk om een en ander in verhuurovereenkomsten op te nemen. Volgens mij staat het recht van eerste koop echter niet in de overeenkomst tussen de gemeente en Scholte. Maar Rob vertelde me, dat het wel ergens in gemeentelijke regelgeving staat die hierop van toepassing is. Ik zal hem er naar vragen als ik hem spreek. En dit is nog maar een van de tientalen mijnen waarop de gemeente stuk kan lopen. Stuk zal lopen moet ik schrijven. Rancune maakt blind.

fdrk
14 september 2018 at 17:09
Onze huurwoningen , zijn in èèn keer allemaal verkocht. Van de èèn op de andere dag , hadden wij een nieuwe huurbaas. Niemand in ons complex , is op voorhand ingelicht over een op handen zijnde verkoop en niemand heeft een aanbod om het te kunnen kopen gehad .

Dick Berts
14 september 2018 at 17:56
Ik hoor net van een oud raadslid dat het recht van eerste koop van Rob Scholte gebaseerd is op een gemeentelijke verordening die betrekking heeft op herbestemming en verkoop van gemeentelijk onroerend goed. Uw woning is waarschijnlijk eigendom van een woningbouwvereniging.

fdrk
14 september 2018 at 17:04
Scholte , heeft toch een bod gedaan ? En dat werdt als niet ontvangen verklaard of niet voldoende. Als Scholte destijds een “” goed”” bod had gedaan , was dit circus waarschijnlijk helemaal niet ontstaan.

Dick Berts
14 september 2018 at 17:57
U weet niet hoe het zit, maar wel dat Scholte fout zit??

fdrk
14 september 2018 at 18:59
Ik zeg nergens dat Scholte fout zit. Ik zeg alleen dat hij een bod gedaan heeft dat niet ontvankelijk is verklaar om wat voor reden dan ook..

Monique_K
16 september 2018 at 18:51
Klopt, Scholte heeft een bod gedaan, dat is volgens de gemeente te laat binnen gekomen, ze hadden een dagje vrij (dacht ik, geen zin om terug te zoeken) en daarom is zijn brief, die helaas niet aangetekend was, niet op tijd geopend. Er was verder geen enkel bod binnen gekomen dus in plaats van Scholte het pand te gunnen hebben ze de procedure gewoon opnieuw gedaan maar dan zonder tender, oftewel, er kon eigenlijk niemand op inschrijven (behalve maatje Tuin dus). En het bod van Scholte was in de praktijk hoger dan dat van Tuin, zo’n 50.000 euro. Verschil was dat bij het ‘hogere’ bod van Tuin de verwijdering van het asbest op kosten van de gemeente zou gaan (400.000 euro) en Scholte het zelf zou betalen.

Andrea
14 september 2018 at 11:05
FDRK U gaat mank met uw reactie. In principe had Scholte zoals het er nu naar uit ziet het pand niet mogen worden uitgezet. De Rechter heeft met de uitspraak van gisteren het huurcontract met gemeente Den Helder erkent. Dus het huurcontract die Scholte met de gemeente heeft loopt door.
Tuin heeft dus een pand gekocht met een huurder. Waarbij hij het huurcontract overneemt van de vorige eigenaar. Immers Koop breekt geen huur.
Tuin zal ongetwijfeld het contract, die de gemeente had opgesteld, willen veranderen. Dat Tuin slechts een gedeelte van het pand wilde aanbieden, is niet te vergelijken met het huurcontract die Scholte heeft met de gemeente voor het hele pand. Scholte heeft zich met deze uitspraak van de rechter niet in de vingers gesneden, maar dat heeft Tuin gedaan. Hij zal het contract die de gemeente met Scholte sloot moeten voortzetten.

Dick Berts
14 september 2018 at 11:13
Andrea, je moet letten op wie partij is wan wie. Als Tuin ter goeder trouw eigenaar zou zijn geworden van een pand dat hem zonder huurder is opgeleverd, dan kan Scholte Tuin niet dwingen tot herstel van een overeenkomst die hij niet met Tuin maar met de gemeente heeft! De gemeente is in zo’n geval wel MEGA schadeplichtig jegens Scholte wegens het breken van de huurovereenkomst met hem.

Andrea
14 september 2018 at 11:27
Tuin kan zich niet verbergen achter goeder trouw. Iedereen wist dat er nog meerdere rechtszaken lopen in deze kwestie, ook Tuin. En hij zal echt wel aan gemeente hebben gevraagd hoe de zaken staan.
De juridische strijd over het terugnemen van de huurder zal plaatsvinden tussen gemeente en Aannemersbedrijf Tuin. Het moeten terugnemen als huurder met het huidige contract staat denk ik wel vast. Het zal tussen Tuin en gemeente gaan om een schadevergoeding, omdat Tuin geen winst meer kan halen uit het pand. Voor de gemeente is het te hopen dat er een terugkoop clausule is opgenomen. Anders betalen ze zich scheel aan de schadeclaim van zowel Scholte als Tuin.
Daarom verbaasd het me dat er nog geen reactie is gekomen van aannemer Tuin.

RB
14 september 2018 at 11:38
omdat Tuin misschien wel gewoon de rechtszaak afwacht?

Dick Berts
14 september 2018 at 11:41
We komen heel dicht bij elkaar hoor. Het gaat me alleen om de juridische theorie. Even als vertrekpunt, anders komen we er niet goed uit. Stel dat kopers van onroerend goed die ter goeder trouw zijn, hun hele leven moeten vrezen, dat ze weer uit hun pand gezet kunnen worden, omdat de vorige eigenaar iets fout heeft gedaan ten opzichte van een huurder of wie dan ook. Zo werkt het recht natuurlijk niet, dat zal de eigenaar die ter goeder trouw is beschermen. Scholte kan niet van de gemeente eisen om hem in zijn rechten als huurder te herstellen, omdat het pand niet meer van de gemeente is. Hij kan wel een mega schadeclaim tegen de gemeente indienen. Als Tuin ter goeder trouw is, dan kan Scholte ook niet op grond van een overeenkomst die hij met een andere partij (de gemeente) heeft gesloten van Tuin eisen dat hij hem weer als huurder accepteert. Alleen als Scholte zou kunnen bewijzen (en dat lijkt mij bepaald niet onmogelijk in deze zaak) dat Tuin niet ter goeder trouw is geweest, dan zou Scholte een rechtstreekse claim op Tuin kunnen hebben.

Andrea
14 september 2018 at 12:12
Nee Dick Berts u ziet het echt verkeerd. Door de uitspraak van de rechter is het huurcontract nooit van de baan geweest. Dus is het pand niet zonder huurder opgeleverd. Tuin moet Scholte terugnemen of uitkopen.
Tuin wist dat er nog rechtszaken speelde. Hij komt vaak genoeg op het stadhuis en ook hij leest vast de krant. Overigens zal het me ook niet verbazen als de advocaten van Scholte, die uit de krant hebben kunnen lezen dat Tuin de nieuwe eigenaar zou worden, hem hebben gewaarschuwd.

Dick Berts
14 september 2018 at 12:20
De advocaten van Scholte hebben Tuin inderdaad gewaarschuwd. Die brief heb ik zelf gezien. Ik stop deze discussie want u leest niet eens wat ik schrijf. Wat natuurlijk uw goed recht is. Smiley.

PenC
14 september 2018 at 18:50
Dit is gewoon een kat in de zak aankoop….

Judge X
14 september 2018 at 23:43Het steekt precies in elkaar, zoals Andrea het uitlegt.
Tuin kan nooit te goeder trouw hebben gekocht, want er stonden in het conflict van de gemeente versus Scholte nog rechtsmiddelen open en het bewijs daarvan werd donderdag geleverd.
Nieuwe huisadvocaat, maar wederom een slecht resultaat. 😀

Judge X
14 september 2018 at 11:27
Ook de hele dubieuze tenderverkoop staat nu inderdaad weer van A tot Z op z’n ‘grondvesten’ te schudden.

fdrk
14 september 2018 at 17:21
Die erkenning kwam gisteren pas. Dat was voor en op het moment van uitzetting niet bekend . De uitzetting heeft plaats gevonden op grond van een gerechtelijk veroordeling. Ik zeg opzettelijk veroordeling en niet gerechtelijk bevel. Scholte heeft een tijd meegekregen waarop hij het pand moest verlaten. En .de eigenaar kreeg met de uitspraak de regie in handen, Er was nog ruimte genoeg , om tot een overeenstemming te komen. Maar beide partijen gooiden zand in de soep cq zette de hakken in het zand . Scholte wilde wel praten , maar weigerde het pand te verlaten en de gemeente had het boek al dicht geslagen, en wilde niet verder.

Andrea
14 september 2018 at 19:53
FDRK, Het vonnis van de ontruiming was een tijdelijk vonnis. (een kortgedingvonnis is altijd aanvechtbaar middels bodemprocedure. En meestal komt in vonnis van kortgedingrechter te staan dat de bodemrechter een eindoordeel moet geven) Een bodemprocedure moest uitwijzen of het vonnis stand zou houden. En sinds het persbericht van gisteren weten we dat het vonnis dus geen stand hield. De gemeente wist dat het om een voorlopig vonnis ging. Normaal gesproken wordt er dan ook gewacht met een ontruiming tot er een definitieve uitspraak ligt. Echter wilde een paar mensen op het stadhuis, koste wat kost het vonnis uitvoeren. Resultaat; Scholte mag terug, de gemeente mag de ontruimingskosten en de juridische kosten betalen, als ook een flinke schadeclaim. En wij als burgers gaan weer flink omhoog met de gemeentelijke belastingen, omdat een enkeling op het stadhuis rancuneuze neigingen kreeg.

Judge X
15 september 2018 at 12:50
Het vonnis was bij voorraad uitvoerbaar.

Dick Berts
15 september 2018 at 13:31
Omdat de gemeente de rechter op het verkeerde been heeft gezet…..Dat uitvoerbaar bij voorraad is volkomen voor eigen risico. Als er vervolgens in de bodemprocedure een ander rechterlijk oordeel komt, omdat in die procedure wel getuigen kunnen worden gehoord en er veel dieper op de zaak kan worden ingegaan, dan ben je het haasje. En waarom die haast? Rancune, echt niks anders. En waarom gaat er niemand in op het recht van eerste koop dat Scholte had, op grond van het afstotingsbeleid gemeentelijk onroerend goed? Alleen al op die mijn ontploft Schuiling’s rancune beleid uiteindelijk volledig! En zo liggen er nog 20 mijnen waar Den Helder onmogelijk langs komt. Ondertussen lopen de raad en de wethouders braaf in ganzenpas achter Schuiling aan DOOD EN DOODENG! Zo laf. En wat maken ze zich daarmee uiteindelijk volstrekt belachelijk!! Echt volstrekt belachelijk!!

HZdwg
14 september 2018 at 12:30
Een belangenverstrengeling die niet op dat lijstje hoeft te staan: Schuiling heeft er belang bij dat niemand het meer waagt toespelingen te maken zoals die van Scholte op zijn site.
N.B. Ik zeg niet dat ik het maken van zulke toespelingen een goede zaak vind!

Andrea
14 september 2018 at 19:55
U bedoeld?

fdrk
15 september 2018 at 10:59
Dit antwoord is waar jij naar zoekt. Alleen al toespelingen , zijn een reden om rancuneus te zijn of te worden.

HZdwg
15 september 2018 at 13:42
Die toespelingen waren inderdaad erg kwalijk en werpen een ander licht op de Scholte die we zo sympathiek en zo zielig moeten vinden. Dat Schuiling daarmee een koekje van eigen deeg krijgt gepresenteerd doet daar niets aan af.

svb
14 september 2018 at 15:08
Ben ik trouwens de enige die dit stuk tenen krommend slecht geschreven vind…?

Flipfluitketel
14 september 2018 at 16:11
nee 🙂

Flipfluitketel
14 september 2018 at 16:50
Ik hou van Den Helder een stad (Dorp) waar iedereen eerst politicus schijnt te zijn en nu advocaat of rechter of al wetend. Ik begrijp niet dat we, met zoveel slimme intelligente mensen, niet meer miljonairs hebben 🙂

fdrk
14 september 2018 at 17:45
Slimme mensen, zullen nooit aan de grote klok hangen ,dat zij vermogend zijn. Tenzij Flip een paar centen opzij gezet heert

Erik
14 september 2018 at 18:14
Beste medebewoners van de stad Den Helder…
Ik ben er klaar mee!
Onze “opgedrongen” Burgermeester dhr. Schuiling moet uit zijn ambt gezet worden.
Zelf ontslag indienen is ook een optie maar zal waarschijnlijk niet gebeuren…
Misschien gewoon in een aangetekende brief aan hem vragen?
Hoe oud is hij eigenlijk? Hij mag dit voornamelijke wanbeleid tot z’n 70e uitvoeren.
Ontslag door de kroon zou mogelijk zijn in verband met een verstoorde verhouding met de gemeenteraad.
Wie o wie gaat een en ander in gang zetten?
Ik ben namelijk veel te druk met Facebook, selfies en andere zelfverheerlijking (cynisch bedoeld uiteraard).
En “RB”… je bent 90% van de tijd irritant!

RB
14 september 2018 at 20:44
Nu die openbare verkoop huisraad Scholte niet mogelijk is kunnen ze het misschien wel in de weggeefwinkel weggeven?

Andrea
14 september 2018 at 21:46
RB, kom is met iets zinnigs. Aan de huisraad kan gemeente Den Helder niet komen. De gemeente zal na het vonnis van gisteren, wel de kosten moeten gaan betalen voor de opslag en het transport naar de locatie die Scholte wil. Mocht dat een tussenstation zijn, omdat Scholte terug komt in het postkantoor dan draait de gemeente 2 keer op voor het transport.

RB
14 september 2018 at 22:09
neem toch niet alles zo serieus Andrea…..
ook moet u niet de huid al verkopen voordat de beer geschoten is, er is nog geen vonnis uitgesproken voor zover ik kan zien, dus het kan nog alle kanten op
verder persoonlijk ben ik nog steeds blij dat dat recalcitrante figuur hier weg is met z’n grote smoel en ik hoop ten zeerste dat we hem niet terugkrijgen hier, DH kan wel wat rust gebruiken

Judge X
14 september 2018 at 23:56
Er is gister vonnis gesproken RB, daar gaat het hier ook over maar u snapt het nog niet helemaal. 😉

Andrea
15 september 2018 at 01:38
U durft wel, met uw anonieme reactie om Scholte zo neer te zetten. Wees dan een kerel en zeg u naam.
Het vonnis is duidelijk. De gemeente is fout geweest.

Rasjutter
15 september 2018 at 00:05
Mevrouw Vermeer Lageveld de inboedel is ook helemaal niet in beslag genomen, hij kan die rommel zo ophalen tegen de gemaakte kosten, want hij wilde die troep zelf op de dag niet meenemen. En als het te lang staat mag het gewoon verkocht worden, en wie bent u om de waarde te bepalen van de spullen, bent u er bij geweest?

fdrk
15 september 2018 at 11:27
Wie mevrouw Vermeer is Rasjutter, staat onder het door haar geschreven stuk. Gerechtsdeurwaarder ! Mag toch wel aannemen dat zij met verstand van zaken spreekt.

fdrk
15 september 2018 at 11:33
Als er geen beslag is gelegd op de inboedel, lijkt het erop , dat zijn inboedel wordt gegijzeld en dat hij het alleen terug kan krijgen tegen betaling van de gehele “” schuld”” die volgens de gemeente nog invorderbaar is

Dick Berts
15 september 2018 at 13:58
Internationaal top museum eerst gesaboteerd en vervolgens onrechtmatig opgeblazen. Een van Nederlands beroemdste kunstenaars die niet meer kan werken en geen exposities meer kan houden omdat zijn werk en zijn materialen illegaal door de gemeente in beslag genomen zijn. Kunstenaar zonder benen met zijn gezin op last van Schuiling door de ME op straat gesmeten. Enorme reputatieschade, gezondheidsschade. Derving levensvreugde en vooral inkomsten. Een museum dat helemaal opnieuw opgebouwd en ingericht moet worden. Een vluchtige maar serieuze schatting leert, dat de rancune van Schuiling ieder Helders huishouden ongeveer 300 euro gaat kosten…. Mij dus ook, maar ik vind dat wel ok. Een stad die zo laf is om een stelletje lapzwansen (erg nette woordkeus) als bestuurders in het zadel te houden moet maar op de blaren zitten. Ha, ha, komt u maar met uw azijnpisser en knutselaar opmerkingen en met 300 euro graag. Gaat echt gebeuren! Wacht maar af. En lach me vooral uit nu het nog even kan. Dan heeft u tenminste nog iets voor uw geld. Zo fel omdat Scholte een vriendje van me is? NEE! ik kan niet tegen mega domheid, grove onmenselijkheid en mega onrechtvaardigheid.

ED
16 september 2018 at 09:39
Beste heer Berts, op basis van 26.615 huishoudens gaat u dus van een claim uit van een kleine 8 miljoen?……

Judge X
16 september 2018 at 10:39
De heer Berts blaast graag zaken op, hij spreekt dan ook veel in termen van mijnen en bommen.
In geval van schade eis, moet je natuurlijk altijd hoger gaan zitten dan het bedrag waar je op hoopt, dat is gebruikelijk in die ‘markt’; maar of de heer Scholte nu blij wordt van de daarbij gebruikte terminologie betwijfel ik ….

Dick Berts
16 september 2018 at 17:17
Beperk vooral je verantwoordelijkheid.

Dick Berts
16 september 2018 at 17:46
Vanwege de mega bekrompenheid in dit dorp kunnen onze bestuurders de vestiging van een internationaal top museum gewoon niet aan. Grote kunstenaars zijn vaak lastig. Rob Scholte valt nog reuze mee en heeft een groot hart. Als onze bestuurders zo’n museum dan gesloopt hebben, denken ze in hun burgerlijkheid dat ze met een schadevergoeding van een paar duizend euro weg komen. De zaak Scholte is uniek, vooral in wreedheid en nergens mee te vergelijken. Maar als ik dan toch een vergelijking maak; Willem Oltmans werd ook totaal kapot gemaakt door de overheid; Schadevergoeding jaren geleden: ACHT MILJOEN!! En Willem had niet eens een in elkaar getrapt museum….Mijn inschatting van 300 euro per Helders huishouden is helemaal niet uit de lucht gegrepen, maar alleen niet te bevatten voor bekrompen geesten.

RB
16 september 2018 at 18:15
ach heer Berts, daar liggen de Heldenaren niet wakker van na het fantastische nieuws vorige week namelijk: ‘Koopkracht stijgt met 1,5 procent, 92 procent van de huishoudens gaat er volgend jaar op vooruit’

ED
16 september 2018 at 19:37
Beste heer Berts, ik respecteer uw standpunt en strijd. Ik vind het wel jammer dat uw teksten veel te veel superlatieven bevatten. U als oud journalist moet toch weten dat dit uw geluid uiteindelijk afzwakt. Ik ben onvoldoende ingelezen om een goed oordeel te kunnen geven over dit, volgens mij chronisch, hoofdpijndossier. Wel vraag ik me af waarom de vierkante meters van de Bolder niet aan hem zijn gegund. Een soort vredespijp; beste Rob ga jij daar Den Helder eens beeldend op de kaart zetten. Dat zou ik chique hebben gevonden.

Henk 68
16 september 2018 at 19:00
Beste Dick, de meeste mensen met enige dosis intelligentie zien het zoals jij en als ze dat nog niet doen, gaat dat binnenkort wel gebeuren.
Rob is stuk gemaakt in de pers die hem afschilderde als een profiteur en wanbetaler, dat ligt in deze overwegend calvinistische stad blijkbaar erg gevoelig, dat wist men en dat heeft men misbruikt om hem te stigmatiseren.
Het tegenovergestelde is eerder waar, dat zou iedereen kunnen weten als men de moeite neemt de diverse filmpjes op Youtube te bekijken die over dit onderwerp gaan, daarin wordt alles duidelijk en geheel onderbouwd uitgelegd, ook over Rob’s energie/ stroomverbruik, wat hem uiteindelijk de das heeft om gedaan en wat men heeft gebruikt om hem en zijn gezin met een team van 90 man op straat te gooien en zijn kunst/ bezittingen te confisqueren.
Eerlijkheid duurt het langst, wilde ik je even kwijt, tevens als een soort steunbetuiging ook aan Rob.
Ik hoop dat hij geheel schadeloos wordt gesteld en dat zijn naam in ere wordt hersteld, zoals ik Rob ken lijkt hij mij geen rancuneus hebberig persoon en zal hij alleen eisen wat hem toekomt, dus misschien valt die 300 wel mee, zoniet kan Rob hier niets aan doen maar wel de mensen die hem gedwongen op deze kosten hebben gejaagd, huidig burgemeester Schuiling en ex( zinkend schip verlatend) wethouder- Lólke Kuipers voorop.

Dick Berts
16 september 2018 at 22:21
Beste Henk. Bedankt voor je fantastische reactie. Je geeft exact aan hoe het zit. En tussen de regels door wijs je me op een heel vriendelijke manier op een forse rammel in mijn betoog. En daar heb je helemaal gelijk in. Rob is inderdaad geen hebberige figuur maar een man met een droom. Ik zie hem nog in zijn eenvoudige kloffie, inkt aan de vingers, in zijn kantoortje met oude tafels en stoelen zitten. Eenvoudig huishouden om de hoek. Niks luxe, dat interesseert hem niets. Rob wil de burgers van Den Helder helemaal geen bal uitdraaien, maar juist helpen om de stad op te bouwen. Ik vrees alleen toch dat die 300 euro per huishouden een aardige schatting is. Weet je wat Willen Oltmans kwijt was aan advocaatkosten? Twee miljoen! Echt waar en terug te vinden bij Wikipedia onder zijn naam. Schuiling probeert Scholte financieel kapot te procederen en dat zal als een boemerang terugkomen. Niet bij Schuiling maar bij de burgers van Den Helder. En ik ga ervan uit, dat Scholte het museum tiptop weer opgebouwd wil hebben en dat gaat ook wat kosten. Maar dat geld verdienen we dubbel en dik weer terug. Als zijn museum niet gesaboteerd wordt -wat jarenlang het geval is geweest- dan gaat het een mega publiekstrekker worden. De tentoonstellingen van Scholte in museum de Fundatie in Zwolle waren dat recent ook. Daar kreeg hij wel de ruimte en werd hij niet door een corrupte pers als knutselaar-zakkenvuller neergezet.

Judge X
16 september 2018 at 23:46
Ziet u wel, u kunt ook zonder hysterisch geschreeuw en wild rond trappen uw boodschap overbrengen …., het beklijft waarschijnlijk ook veel beter.

Dick Berts
17 september 2018 at 06:57
Soms zijn mensen in zo’n diepe slaap, dat je hard moet schreeuwen om ze wakker te krijgen. Dat geschreeuw zullen ze niet prettig vinden en van allerlei niet ter zake doende kwalificaties voorzien. Woorden als ‘hysterisch’ ‘niet zakelijk’ ‘emotioneel’ en noem maar op, hebben ook alles te maken met de tijdgeest. Die laat geen gevoelens toe. Terwijl de mens verstand en gevoel is. Alleen een goede hoofd-hart verbinding leidt tot goede bestuurlijke besluiten, goede rechterlijke vonnissen etc. Waar harteloosheid toe kan leiden, zien we in deze afgrijselijke zaak. Verder is het mijn ervaring, dat mensen die geen argumenten (meer) hebben altijd over je toonzetting gaan zeuren. Dit alles neemt niet weg, dat uw verhaal natuurlijk niet helemaal onzin is. Maar niemand is perfect en ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.

Judge X
17 september 2018 at 11:04
Uw boodschap boodschap komt nu veel beter over, dank daarvoor, dit gaat hout snijden.

Dick Berts
17 september 2018 at 16:37
Ik heb altijd al het gevoel gehad dat wij allebei zullen eindigen als houtsnijder op de Juttersmarkt. Boldertjes. Lekker simpel. Smiley.

Peter
17 september 2018 at 07:46
Heb me wel verdiept in de materie. Ik ben van mening dat Rob zeker een schadeloosstelling voor bepaalde zaken dient te krijgen. De mega bedragen die Dick noemt zullen zeker niet uitgekeerd of toegekend gaan worden. Immers onze rechtspraak zijn dergelijke Amerikaanse claims niet gewoon. Ben ook blij dat Schuiling eens het onderspit moet delven. Hij is met veel dingen goed weggekomen, o.a. in een aantal zaken door bepaalde instanties (Politie) het zwijgen op te leggen op straffe van. Refererend o.a. aan de gevallen dode bij het vervangend carnavals feest in het Wijkcentrum. Daar in tegen, Rob Scholte heeft absoluut geen toegevoegde waarde voor Den Helder. Doelgroep is plaatselijk veel te klein en mensen van buitenaf komen hiervoor niet speciaal voor naar Den Helder. En ook al doen ze dat wel, na het één keer gezien te hebben komen ze niet meer en het museum gaat ten onder. De hordes Japanners, Chinezen en Amerikanen komen echt niet Dick! Who the fuck is Rob Scholte hoor ik ze al afvragen. Dus resumerend mijn betoog, goed dat de rechtsgang haar juiste weg kiest, Schuiling eens aangepakt en Rob Scholte nul komma nul waarde voor Den Helder. Kanttekening bij het laatste, ik vraag me af wat de drijfveer is geweest voor Scholte om naar Den helder af te reizen om zijn “internationale befaamde museum” aldaar te vestigen. Toch om het goedkope gebouw te verkrijgen voor noppa? Daar blijf ik een rare smaak en twijfel over houden.

Dick Berts
17 september 2018 at 16:48
Schadevergoedingen zijn sterk stijgende in Nederland. In de VS zou Rob 300 miljoen krijgen. Zoals ik al eerder schreef, Willem Oltmans kreeg 8 miljoen aan schadevergoeding zonder dat zijn museum gesloopt werd. Maar Rob Scholte is helemaal geen zakkenvuller. Hij werd verliefd op het oude postkantoor. Zijn werk vergt veel ruimte en in de randstad is dat onbetaalbaar. Ik moet nu enorm oppassen, om niet weer in de superlatieven te vervallen die Judge x net een beetje onder controle heeft weten te brengen. Scholte is nul komma nul klaploper of zakkenvuller en iedereen blijft het daar maar over hebben. Hij had een conflict met de gemeente over de energienota. Gemeente wilde geen info verstrekken. Scholte stopte dus deels met betalen. Daar heeft de gemeente publicitair handig op ingespeeld. De klaploper Scholte…. En vervolgens rammen een paar echte klaplopers drie koperen palen met wat graffiti in de grond in het stadscentrum. Bolder kunst. Kosten meer dan vier ton…..Vind iedereen geweldig…. Ik, ik, ik….laat maar, mag niet van Judge x…..

Judge X
17 september 2018 at 18:00
Peter u onderschat echt de bekendheid van Rob Scholte onder de Japanners, Chinezen, Amerikanen en de rest van het buitenland.
Met zijn plannen voor het museum in het oude postkantoor – museum met normale wisselende exposities; een kunst academie; een bibliotheek met duizenden boeken en het met kunst in aanraking brengen van scholen en hun leerlingen – zou hij bijdragen met een bezoek aanzuigende werking in Den Helder.
Dit voorbeeld is blijkbaar al weer uit uw geheugen gewist:

https://denhelderactueel.nl/2017/03/kunst-kids-blog-obs-dijk-deel-1/
https://denhelderactueel.nl/2017/04/kunst-kids-blog-obs-dijk-deel-10-slot/

JB
17 september 2018 at 18:12
Peter, ik ben het niet met je eens dat het museum geen toegevoegde waarde heeft voor DH. Als je kijkt wat DH cultureel te beiden heeft met bijvoorbeeld andere musea, dan zou het een aanvulling zijn. En al zou het 1000 bezoekers trekken, zijn er toch weer 1000 die naar DH komen. En hoeveel inwoners van Amsterdam gaan er naar het Rijksmuseum ? De waarde die jij toekent aan het museum is zeer subjectief, hier zullen velen met jou van mening verschillen.

Peter
19 september 2018 at 18:51
Die mening mag je uiteraard hebben JB. Blijf bij mijn standpunt dat het nul komma nul toegevoegde waarde heeft voor Den Helder.

Andrea
19 september 2018 at 18:54
Peter en wat voor toegevoegde waarde hebben jouw feestjes dan?

Peter
19 september 2018 at 19:16
Marc, je weet zelf ook wel dat het museum nauwelijks bezocht werd. Taxichauffeurs die daar tegenover standplaats hadden zagen er nooit iemand naar binnen gaan of het moeten kennissen van RS zijn geweest. Ik heb niets tegen RS en hoop van harte dat het recht zijn loop heeft in deze affaire en geef hem daarin een grote kans om een gerede schadeclaim eruit te slepen. Als RS zo’n imposante publiekstrekker had geweest dan had elke Gemeente hem welkom geheten en je weet zelf dat dit niet het geval is geweest. En die feestjes waar jij op doelt, die hou ik al jaren niet meer in Den Helder. ff actueel bijblijven Marc.

Andrea
19 september 2018 at 20:34
Mijn naam is Andrea de Geer, maar ook u kunt zich natuurlijk een keer vergissen.
gaat erom dat iedereen in Den Helder wat kan toevoegen. Dus ook een museum of de feestjes die je zelf gaf…. Je kunt niet zeggen dat iemand nul komma nul waarde heeft voor Den Helder.
Hier in Den Helder wordt er alleen gesproken over toegevoegde waarde als de “club” iets bedenkt. Met zoals iets onnozels als het mooiste politiebureau of een fairtrade gemeente.

Henny
19 september 2018 at 15:35
Wordt het geen tijd dat die Schuiling opsodemietert ??? Hoor niks anders dan klachten over die man. Waarom geen nieuwe burgemeester kiezen en dan wel een die van kunst en cultuur houdt, én eerlijk én recht door zee is, dus met andere woorden…eentje die wij kunnen vertrouwen !!!

Andrea
19 september 2018 at 16:23
Henny, bent u het oude raadslid Henny Abbenes? Kunt u ons dan uitleggen hoe een burgemeester kan worden afgezet?
Ik las vanmorgen de krant, waar een rouwadvertentie stond over de echtgenoot van één van de Wethouders. De zelfde wethouder die afgelopen week deze persberichten naar buiten zou hebben gebracht, waar ik nu bedenk dat dit alleen namens hem naar buiten kan zijn gebracht en niet door hem. (Immers gaan familie en je dierbare altijd voor.)
Dan betekend het dat iemand anders dit monde van de wethouder spreekt. Dit kan niet een ambtenaar zijn, dus moet dit iemand zijn uit het College. Dat kunnen dan ook maar 2 mensen zijn. Burgemeester Koen Schuiling of de vervanger van wethouder vastgoed, Wethouder Pieter Kos. (zoals vermeld staat op denhelder.nl)
Een van de 2 heren misbruikt dus een wethouder, die afwezig is vanwege een rouwproces. Werkelijkheid een Schande! en als voorzitter van het college moet Schuiling hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
Een collega hoor je te steunen in een moeilijke perioden van zijn leven, en niet achter zijn rug om in zijn naam dit soort berichten naar buiten te brengen. Want niemand weet of hij achter deze uitspraken staat.

SVB
19 september 2018 at 19:58
Ik neem aan dat je zeker weet dat deze wethouder het niet zelf heeft gedaan voordat je dingen gaat roepen…? Of is het gewoon een aanname en stemmingmakerij?

Andrea
19 september 2018 at 20:42
Als u goed naar de tekst kijkt is het een gedachte. Een gedachte die niet zo gek is als je kijkt naar de omstandigheden. En ja het is een aanname dat de wethouder bij zijn echtgenoot was ten tijden van het uitbrengen van de persberichten. Een aanname die veel meer voor de hand ligt dan dat de wethouder zelf op dat moment persberichten uitbrengt.

SVB
19 september 2018 at 22:34
Zo kan je alles recht lullen wat krom is natuurlijk

Henk van Kuijk
19 september 2018 at 22:12
Peter, en diverse anderen: beseffen jullie niet dat het museum er eigenlijk nog helemaal niet was? In zijn gehoopte en gedachte vorm? Dat Rob tegen de wind in anti–kraak met huurcontract met veel improvisatie probeerde alvast een collectie werken mooi uit te stallen? Tussen gebroken tegels, niet gerepareerde plafondtegels, en niet geïsoleerde ramen? Ga er dus geen bezoekersaantallen-vergelijkingen op los laten richting andere gevestigde en gesubsidieerde musea. Acht jaar liep hij een hindernisrace om de kans tot ontplooiing te krijgen. Om er dan zonder dat de raad de kans kreeg te overleggen achterbaks uitgegooid te worden, inclusief privacy-schending. En educatief had hij de kinderen van de stad heel veel kunnen bieden, dat bleek al.

SVB
19 september 2018 at 22:38
Beseffen alle Rob aanhangers dat de gemiddelde heldenaar helemaal niet op hem zaten te wachten? Iedereen schreeuwt moord en brand… niemand stond verder op de barricades… misschien is Rob hier niet zo geliefd als dat iedereen denkt en is een andere plaats beter geschikt? Volgens zijn maatje Jaap is Haarlem erg cultuur minnend!

Dick Berts
19 september 2018 at 23:26
De Sociale Verzekeringsbank diskwalificeert zichzelf volledig wegens het ontbreken van ook maar het meeste elementaire rechtvaardigheidsgevoel. Even los van de vraag of Rob Scholte hier al dan niet geliefd is; In de ogen van de SVB hebben alleen populaire mensen rechten. Ben je minder populair dan ben je vogelvrij en mag je zonder pardon de stad uit geknuppeld worden. Ook als de rechter oordeelt dat dit onrechtmatig is. Dit is dus het niveau van Den Helder…..

https://denhelderactueel.nl/2018/09/openbare-verkoop-huisraad-scholte-niet-mogelijk/

Rob Scholte

Helderse Courant, 15 september 2018

Helderse Courant, 15 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leendert+van+Dam
https://robscholtemuseum.nl/category/vermeer-lagerveld/