Loes Vermeer-Lagerveld – Omgevingsvergunning: Meten met twee maten?

In het weekblad “Den Helder op Zondag”, van 16 september stond onder de rubriek “Verlengen beslistermijn,” dat burgemeester en wethouders de termijn voor het nemen van een besluit op de hier onderstaande aanvraag van A. Tuin Den Helder B.V. voor een omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd.

Deze aanvraag luidt:
Middenweg 174, plaatsen bouwbord en plaatsen reclame aan pand. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslistermijn 16 oktober 2018! Ingevolge de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) de artikelen 2.1 en 2.2 sub h. en i. is voor de zaken, zoals hierboven vermeld een omgevingsvergunning vereist.

Welk recht denkt A. Tuin Den Helder B.V. te hebben om zich van deze wettelijke bepalingen niets aan te trekken en reeds voordat enige vergunning was aangevraagd en verkregen, levensgrote bouw- en reclameborden aan te brengen en op het dak een vlag?

Op de hoogte

Van een bedrijf, dat al jaren in de (ver)bouw werkzaam is, mag verondersteld worden, dat men met deze wettelijke bepalingen bekend is en natuurlijk is de firma Tuin hiervan op de hoogte. Hier is toch echt sprake van het toppunt van arrogantie om deze bepalingen te negeren en te denken, dat deze regels niet gelden voor de firma Tuin en men hier gewoon weer mee wegkomt. Of is hier sprake van een onderhands afspraakje met de gemeente om zo snel mogelijk na de meer dan schandalige wijze van ontruiming van het Rob Scholte Museum grote borden op te hangen? Wordt er daarom niet gehandhaafd?

Na het lezen van bovengenoemde publicatie heb ik telefonisch contact gezocht met de gemeente, afdeling handhaving met verzoek om opheldering. De desbetreffende afdeling kreeg ik niet aan de telefoon, maar de medewerkster aan de telefoon deelde mede, dat een en ander was genoteerd en ik van de ontwikkelingen op de hoogte zal worden gehouden. Mijn antwoord was: dat wil ik niet, ik wil gewoon weten, of er gehandhaafd wordt en of de borden moeten worden verwijderd. Geen antwoord natuurlijk.

Geconcludeerd mag worden, dat er in deze zaak ernstige twijfels bestaan over een objectieve behandeling en handhaving. Dit verdient zeker geen schoonheidsprijs, om dan maar niet te spreken over het gelijkheidsbeginsel in het recht, te weten, dat het recht voor iedereen geldt, dus ook voor A. Tuin Den Helder B.V.

Den Helder Actueel, 26 september 2018 – 10:30

Reacties:

Rasjutter
26 september 2018 at 11:05
Had ‘Vriend” Scholte dan wel vergunning om een bord en een vlag te plaatsen, of was dat gewoon (niet met twee maten meten) maar, dat maak ik wel uit politiek.

TdhL
26 september 2018 at 11:13
Beetje triest artikel mevrouw Vermeer-Lagerveld. Wie bent u om op deze manier allerlei oordelen te vellen. Het lijkt alsof u langs deze weg een persoonlijke vete met Tuin en de gemeente wilt uitvechten. Beste redactie van Den Helder Actueel: dit behoorlijk subjectieve artikel heeft geen enkele toegevoegde waarde en haalt het de laatste jaren toch al dalende niveau van uw internetkrant verder naar beneden. Uw krant is, door dit soort artikelen in combinatie met de oeverloos negatieve commentaren van een select groepje, verworden tot de spreekbuis van de negativiteit in onze mooie stad. Ik vind dat jammer, temeer daar er zoveel mooie en goede dingen gebeuren in de stad, waaraan met name de in uw krant verguisde en veroordeelde partijen een hele belangrijke bijdrage leveren en hebben geleverd.

Ronald Boutkan
26 september 2018 at 11:22
Geachte, in algemene zin: wij accepteren ingezonden stukken, net zoals sommige andere media dat doen. Daarbij achten wij ons niet dermate hoog en arrogant dat we (of ik, zo u wenst) moeten bepalen of een ingezonden stuk wel geplaatst moet worden. Ik stel me niet op het standpunt dat mijn mening de mening van de lezer moet zijn, daarom is de toon van berichtgeving op DHA ook neutraal en niet moraliserend.
Het is verder algemeen bekend dat mensen die het ergens niet mee eens zijn eerder reageren dan mensen die tevreden zijn. Dat een ingezonden stukje in de papieren krant (waar de meesten ook een negatieve toon hebben) amper opvalt en op internet al snel meer aandacht krijgt is natuurlijk geen reden om stukken te weigeren. Onze enige voorwaarde is: het moet betrekking hebben op Den Helder.
Het staat u en vele anderen vrij om positieve ingezonden stukken te sturen. Ook die zullen we graag plaatsen.

TdhL
26 september 2018 at 11:38
Ik begrijp uw reactie, heer Boutkan, en snap dat u geen censuur wilt toepassen, maar dat doet helaas niets af aan het feit dat de negativiteit overheerst, waardoor ik uw krant, als iemand die blij is met de ontwikkelingen in onze stad, niet langer met plezier lees. Sterker nog, ik word er moedeloos van. Maar nogmaals, ik respecteer uw keuze, maar dus niet het gevolg daarvan.

Ronald Boutkan
26 september 2018 at 11:41
Ook uw reactie begrijp ik, maar het is vrij eenvoudig om de berichten op zich wel te lezen en de reacties niet 🙂

Henk Santpoort
26 september 2018 at 17:33
Beste TdhL, (vaag)…., maar goed, Alles wat niet binnen jullie plannen past is zgn. negatief, dat noem ik pas negatief het staat een krant vrij te plaatsen wat hij wil zolang dit niet kwetsend is.
Ben persoonlijk erg content om de onbevangen manier waarop dit media zijn nieuwsvoering en daarbij behorende kritieken uit. Ik wil hierbij de heer Boutkan en zijn collega’s een groot compliment geven voor het goede werk en uw kritieken naar de prullenbak verwijzen waar ze thuishoren.
Mocht u overigens moedeloos worden van de kritieken op uw standpunt, zou het ook zo kunnen zijn dat uw standpunt niet klopt, uiteindelijk heeft niemand de wijsheid in pacht.
Misschien kunnen we uw tere zieltje tegemoet komen door voortaan geen kritiek meer te uiten maar verbeterpunten te opperen waarmee we onze nu al zo mooie stad (dankzij jullie) nog mooier kunnen maken, wat een opsteker niet??

TdhL
26 september 2018 at 18:13
Toch wel verbazingwekkend, heer Santpoort, dat ik direct in de hoek van ‘jullie’ word neergezet. Ongefundeerd en feitelijk bevestigend wat ik bedoel. Ik blijf het een heel apart fenomeen vinden, dat alle tegengeluiden onmiddellijk in een bepaalde hoek worden geplaatst. Alsof het niet simpelweg zo kan zijn dat een lezer niet de gemiddelde mening van het gros van de reageerders op dit medium deelt.

Kobus
26 september 2018 at 20:28
Wees blij dat je nog ergens in Den Helder een artikel kunt plaatsen zonder censuur. Daarom heeft Boutkan het prima verwoord. En als je het niet wil lezen dan doe je dat toch niet? Het is geen verplichting. Lees je het wel dan accepteer je het ook. Je bent het er mee eens of niet, daar ben vrij in. Prachtig dat je in DHA ook gewoon je gal kunt spuwen. Ik ben het overigens eens met mevrouw Vermeer. Het is meten met 2 maten.

JB
26 september 2018 at 11:34
Sluit vooral de ogen voor de niet mooie en niet goede dingen die er gebeuren in deze stad TdhL.

TdhL
26 september 2018 at 11:41
En sluit u uw ogen niet voor de mooie en goede dingen die er gebeuren in onze stad JB.

Judge X
26 september 2018 at 13:50
Is uw commentaar dan positief TdhL …., hoe hoog is het democratisch gehalte er van …., en moet dát ons leiden naar bestuurlijke vernieuwing …. ?
https://www.gemeente.nu/blog/zonder-schok-geen-bestuurlijke-vernieuwing/

Dick Berts
26 september 2018 at 16:30
Van deze reageerder -die zich terecht zo schaamt voor zijn eigen mening dat hij zijn naam door een Enigma heeft gehaald- moet je dwangmatig positief zijn over je stad. Ook als die naar de verdommenis gaat. Ook als een kunstenaar zonder benen met zijn hele gezin illegaal door de gemeente de straat op wordt geschopt. En extreem onrecht mag je hier hooguit een keer aan de kaak stellen. Ook als er daarna geen donder gebeurt, moet je verder je mond houden anders ben je een azijnpisser. Je hoort bij een bolder van vier ton met vlaggetjes naar de burgemeester te zwaaien, ook als die zijn stad naar de verdommenis help. Erbij horen, daar gaat het om. En die enkeling die wel de lef heeft om onder zijn eigen naam voor waarheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid op te komen, wordt met pek en veren de stad uitgestuurd terwijl bestuurders die totaal niet deugen worden bewierookt. In dit Palermo aan het Marsdiep staat alles op zijn kop. Mensen met hart voor de stad die de zaak willen schoonmaken, zijn zogenaamd de viezeriken geworden….Smeriger kan niet.

skriks
26 september 2018 at 23:20
@TdhL, ik voel toch de behoefte om even op uw bijdrage te reageren, ik voel mij als deelnemer aan het forum namelijk zelf ook aangesproken.
U acht de bijdrage via een ingezonden brief van mevrouw Lagerveld ´triest´ en vraagt zich vervolgens af: ´wie mevrouw dan wel niet is´ wanneer zij haar mening verkondigt.
Daarmee komen we meteen aan bij een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van een publiek platform namelijk: iedereen participeert ongeacht afkomst, persoonlijke mogelijkheden en kwaliteiten, genoten onderwijs of status.
Het persoonlijke gerichte en onnodig denigrerende ´Wie ben jij dan wel niet?´ herinner ik me nog uit mijn lagere schooltijd, ik kwalificeer zo’n uitspraak dan ook als een ongepaste opmerking, u zou beter moeten weten en een excuus is hier denk ik op zijn plaats.
Vervolgens beoordeelt u persoonlijk de bijdrage van mevrouw als zijnde, of deel uitmakend van, een persoonlijke vete en spreekt daar onmiddellijk de redactie op aan?
U noemt het artikel in uw oproep bovendien ´behoorlijk subjectief´ en concludeert direct maar even dat het artikel ´geen toegevoegde waarde heeft´ en om uw woorden kracht bij te zetten noemt u voor het gemak de krant zelfs ´een spreekbuis van negativiteit´.
Het getuigt van weinig democratisch bewustzijn om een krantenredactie het plaatsen van een ingezonden brief te verwijten zeker wanneer uw verwijt alleen op uw eigen reeds gevelde oordeel steunt maar zélfs in algemene zin.
In uw reactie @ TdhL spreekt u vervolgens van ´oeverloze negatieve commentaren´, commentaren die u naast de nieuwsartikelen van DHA blijkbaar ook ´doorneemt´ ofwel commentaren die u tenminste zijn opgevallen.
U maakt daar een in mijn ogen terechte, begrijpelijke en ook gerechtvaardigde opmerking over.
Ook ik herken het kleine groepje deelnemers dat altijd in dezelfde bewoordingen dramt op het eigen gelijk.
Dit is echter wel een ´probleem´ op alle publieke fora en in zekere zin zou je dat de prijs die je betaalt voor haar democratisch gehalte kunnen noemen.
Echter, het probleem zit hem nu juist níét in het feit dat er nu eenmaal altijd wel negatieve reageerders zijn (die zijn namelijk ook gewoon lid van onze samenleving) maar dat de goedgezinde en in de basis constructieve reageerders met een open en ontvankelijke blik heden ten dage nauwelijks meer in staat blijken, ja zelfs bijna onmachtig lijken te zijn, om ´onzin´ bijdragen gewoon te negeren.
Anders gezegd reageren op dat soort reacties geeft ze vaak juist vruchtbare grond en geen notitie van nemen leidt daarentegen soms tot aanpassingen in het gedrag.
Let wel, ik ben me er goed bewust van dat dit een bijzonder delicaat proces is.
Ik zal u ook niet aanwrijven dat u zelf ook negatief reageert want dat is uw goed recht en daarnaast reageer ik zelf ook op u vanuit mijn inschatting dat u slechts vanuit aperte ergernis reageert en daarom in nogal scherpe bewoordingen.
Uw persoonlijke invalshoek is het om naar de mooie dingen die in Den Helder gebeuren te kijken zegt u, dat is een lovenswaardige eigenschap echter slechts prijzenswaardig tótdat u ánderen hun eigen visie slechts nog verwijt, in plaats van zelf ook deel te nemen aan een constructieve discussie en u uzelf, zoals u zegt, bij voorbaat al ´moedeloos´ opstelt slechts na het lézen van de commentaren.
U doet op die manier uw eigen inzichten tekort, geef uzelf de mogelijkheid om ons forum met uw positiviteit in te kleuren daarbij mag u vanzelfsprekend zeer grondig en ook scherp en oordelend te werk gaan maar vanuit een solide positief fundament levert dat uiteindelijk alleen maar winnaars op.
U bent echt van harte welkom, veel deelnemers zullen uw bijdrage in de geest van dat juiste fundament dan ook welzeker waarderen.
Rest mij de eindredacteur te bedanken dat hij ondanks de soms forse tegenwind toch altijd weer zijn rug recht weet te houden, ondanks alles een platform wil blijven bieden voor iedereen en op die manier zijn steentje weet bij te dragen aan goed werkend en belangrijk deelfundament van onze democratische samenleving.

TdhL
27 september 2018 at 08:15
Weet u Skriks, eigenlijk heeft u gelijk. Artikelen als die van mevrouw Vermeer-Lagerveld en reacties die ik lees op Den Helder Actueel roepen bij mij inderdaad negativiteit op. Hoewel ik er in het geval van mevrouw Vermeer-Lagerveld iets minder moeite mee heb, aangezien zij er zelf voor kiest om een artikel met haar mening te plaatsen. Dit in tegenstelling tot vele andere personen en partijen die op dit forum be- en veroordeeld worden en helaas niet altijd op een nette manier. Maar inderdaad, er zullen altijd negatieve reageerders zijn, die dit forum wellicht als enige uitlaatklep voor hun ongenoegen en mogelijk zelfs onmacht zien. En feitelijk heb ik nu hetzelfde gedaan, wat ik eigenlijk helemaal niet wil! Dus ik neem uw goede raad ter harte en ga me hier voortaan verre van houden. Ik wil me niet scharen bij ‘de groep’, want daar word ik niet gelukkiger van.

Dick Berts
27 september 2018 at 10:29
Ook hier weer het domme concept, dat negatief zijn altijd negatief is. Negatief zijn over het negatieve is positief. Min maal min is plus. Den Helder is politiek naar de verdommenis aan het gaan omdat de boel in handen is gevallen van een doodenge clan die elkaar steeds de bal toespeelt. Dat verrottingsproces wordt versterkt door grote groepen meelopers, die uit pure angst om er niet meer bij te horen positief zijn over het negatieve. Uw witte bloedlichaampjes, zijn dat ook negatievelingen??

Henk van Kuijk
26 september 2018 at 11:43
Die verlenging van termijn is ook om een andere reden interessant: De rechter heeft uitgesproken dat dhr Scholte een huurcontract had en heeft. Dat kan verbouw/koop aardig in de weg zitten, dus de reclame. Verder zijn de conclusies in dit stuk geheel juist: er wordt met twee maten gemeten, en Tuin bv doet hier waar die zin in heeft, zonder vergunning. Erg jammer dat zo vaak terechte vragen door burgers worden gesteld, en niet door gemeenteraadsleden die er voor hen zitten.

Rasjutter
26 september 2018 at 11:55
De vorige bewoner deed niks anders 😉

Monique_K
26 september 2018 at 12:53
Het bord waar Scholte onrechtmatig overheen heeft geplakt was geplaatst door de gemeente!

Peter
26 september 2018 at 11:57
Objectief gezien: Mevr, Lagerveld heeft gelijk in haar artikel. Alleen een beetje hypocriet. Kan me het artikel in de Helderse krant nog herinneren met boze bewoners Hector Treubstraat e.o. Mevr. Lagerveld had bomen gekapt zonder vergunning om bouw Bolwerk mogelijk te maken. De boete die woog niet op tegenover de kosten t.a.v. wachten tot de kapvergunning was verstrekt. Zeker een vergelijkbare situatie met Tuin/Postkantoor. Maar nogmaals, Tuin heeft een grote macht in Den Helder, Gemeente aan zijn zijde alsmede een invloedrijke bank waarbij de Gemeente ook met twee benen in één broekspijp zit.

Loes Vermeer-lagerveld
26 september 2018 at 13:33
Heer Peter, het feit dat u anoniem reageert zegt iets over u en ook dat u toch niet goed op de hoogte bent van de situatie met de bomenkap. Er was gewoon een vergunning en door een fout van een gemeenteambtenaar is er gedoe ontstaan. Zelfs de door mij geleden schade heb ik bij de gemeente kunnen indienen en is de voormalige burgemeester Staatsen bij mij thuis geweest om zijn excuus aan te bieden . . En de heer Thll : de heer Scholte had helemaal geen reclame aan zijn pand aangebracht en ZEKER geen bouwplannen. Uw vergelijking gaat derhalve helemaal niet op

Peter
26 september 2018 at 15:35
Ik reageer absoluut niet anoniem, mijn voornaam is de echte. Ben geen narcist die zijn naam in vol ornaat over onder kalkt als het zijnde kijk mij nou. Maar ik weet wel degelijk hoe de vork in de steel zat omtrent die bomenkapperij. Zeker niet hoe u het beschrijft, zat iets anders in elkaar. Nogmaals, neemt niet weg dat het hout snijdt hetgeen u schrijft. Helemaal mee eens.

Dick Berts
26 september 2018 at 16:15
Niet anoniem, mijn God, half Den Helder heet Peter……

Judge X
26 september 2018 at 16:47
‘Humor’ kun je ‘Peter’ niet ontzeggen …. ? 😉

M
26 september 2018 at 14:03
Deze column is wel erg kort door de bocht. Mevrouw geeft zelf aan dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd. De Afdeling bestuursrechtspraak Rvs hanteert al jaren een standaardoverweging ten aanzien van de beginselplicht tot handhaving. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan (in dit geval Burgemeester en wethouders) worden gevergd, dat zij geen gebruik maakt van haar bevoegdheid tot handhaving. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. De toets of er mogelijk concreet zicht op legalisering bestaat, is een vast onderdeel van de belangenafweging. Nu er een aanvraag om omgevingsvergunning ligt is de kans groot dat er concreet zicht tot legalisatie is. In dit soort bijzondere gevallen mag het bevoegd gezag dus volgens vaste jurisprudentie afzien van handhaving en de illegale situatie voor langere of kortere tijd gedogen.
Volgens mij inschatting wordt hier op de juiste manier gehandeld, of het netjes is van het bouwbedrijf om het in deze volgorde te doen is vraag 2. Persoonlijk denk ik dat hier geen bloed uit vloeit…
Misschien doet mevrouw Vermeer-Lagerveld er goed aan eens een opfriscursus bestuursrecht te volgen….

Henk van Kuijk
26 september 2018 at 14:32
Heer M, het concrete zicht op legalisatie is ver weg, nu dhr Scholte huurrecht heeft. Fris uzelf even op met recent nieuws.

M
26 september 2018 at 15:00
In de Wet algemene bepalingen bestuursrecht (afgekort Wabo) staat in artikel 2.10 een limitatieve opsomming van weigeringsgronden ten aanzien van een aanvraag een omgevingsvergunning (gewoon op te zoeken via google). Bij mij weten staat een verwijzing naar het huurrecht hier niet in. Heeft dus totaal niets met elkaar te maken Henk van Kuijk.

Henk van Kuijk
26 september 2018 at 15:08
Heer M, als u niet begrijpt dat het nu de vraag is of Tuin bv wel kan en mag gaan verbouwen, dan is hier mijn overtuigingskracht geheel uitgeput.

SVB
26 september 2018 at 15:18
Het feit of hier wel of niet verbouwd mag gaan worden staat los van deze vergunningsaanvraag. De vergunning gaat niet om de verbouwing, maar om de reclame hiervan…
Ik snap het hoor, jullie vinden Tuin en de gemeente niet lief, maar alsjeblieft zeg…

M
26 september 2018 at 15:16
ik reageer op deze column en deze column gaat over illegale bouw- en reclameborden, u haalt er de verbouwing van het postkantoor bij. Dit is echter totaal niet de vraag in deze column, mevrouw vraagt zich af waarom er niet wordt gehandhaafd op deze reclame uitingen en ik geef hier een reactie op. Volgens mij snapt u het niet helemaal…

Judge X
26 september 2018 at 16:10
Het is geen column.

Bombong de Geweldige
26 september 2018 at 16:35
Ik erg maar zo, ik zeg maar niets. Kan er ook niemand over vallen. Wel zo veilig.

M
26 september 2018 at 17:03
je gaat lekker op de inhoud in Judge X, hier kunnen we wat mee.

Judge X
26 september 2018 at 17:16
Ja ik begrijp wat u bedoeld.
Ik ben tot niets verplicht natuurlijk …., maar ik kan uw betoog goed volgen. 😉

RB
26 september 2018 at 19:01
het volgende mag toch geen verassing meer geweest zijn, het is al jaren bekend dat deze dienst hier in DH totaal niet functioneert …..
.
Na het lezen van bovengenoemde publicatie heb ik telefonisch contact gezocht met de gemeente, afdeling handhaving met verzoek om opheldering. De desbetreffende afdeling kreeg ik niet aan de telefoon, maar de medewerkster aan de telefoon deelde mede dat een en ander was genoteerd en ik van de ontwikkelingen op de hoogte zal worden gehouden. Mijn antwoord was: dat wil ik niet, ik wil gewoon weten of er gehandhaafd wordt en of de borden moeten worden verwijderd. Geen antwoord natuurlijk

Loes Vermeer-lagerveld
26 september 2018 at 19:33
Anonieme heer of mevrouw M….alle reclame– en bouwborden waren al aangebracht voordat enige omgevings vergunning was aangevraagd. In het Zondagsblad van 16 sept.jl. wordt het eventueel verstrekken van een omgevings vergunning uitgesteld tot 16 oktober a.s. Op het moment van aanvraag hing alles er allang.. dat wordt door mij bedoeld met: meten met 2 maten… een klein middenstandertje krijgt een aanschrijving wanneer een paar oranje plakletters op zijn raam zijn aangebracht en in deze zaak wordt het bij wijze van spreken toegejuicht….Overigens: ik ken de wetsartikelen die hier op van toepassing zijn, daar is geen opfriscursus voor nodig….

Dick Berts
26 september 2018 at 19:44
Het ‘recht’ in het Palermo aan het Marsdiep; Hoor je bij de vriendenrepubliek Den Helder, dan is alles toegestaan. Hoor je niet bij de vriendenrepubliek, dan ben je rechteloos en vogelvrij. Dat verklaart ook de reacties van velen op deze site, die er tegen iedere prijs bij willen horen…

M
26 september 2018 at 20:34
De oranje letters waar u op doelt waren in strijd met welstandsnota, geen legalisatie mogelijk dus handhaven. In dit geval gaat het om een tijdelijke reclame-uiting waar andere regels van toepassing zijn, het gelijkheidsbeginsel is hier niet van toepassing. Hiervoor moet het om identieke gevallen gaan, dit is appels met peren vergelijken. Ondanks het illegaal plaatsen ligt er op dit moment een aanvraag omgevingsvergunning dus waarschijnlijk zicht op legalisatie. Als dit zo is gaat de gemeente geen last onder dwangsom opleggen om de verwijdering af te dwingen, dit zou onevenredig zijn immers als de vergunning wordt verleend is de situatie legaal.

Andrea
26 september 2018 at 23:26
bij reclame uitingen moet je je houden aan de algemene plaatselijke verordeningen. Die staat een klein bord met bepaalde afmetingen toe. Een beschaafde manier van reclame maken dus…
Dit bord is absurd groot en dus ook vergunningsplichtig. Het is dan wel raar dat je z’n bord neerhangt voordat je een vergunning in handen hebt. Je zet de gemeente dan voor het blok.
Wat u zegt dat er zicht is op legalisatie doet daar niets aan af. Er is verlenging van de beslistermijn gesteld, dus zo zeker zijn ze er op het gemeentehuis niet over.
Ook op een handhavingsverzoek moet ten alle tijden worden ingegaan. Zeker als het gaat om een illegale handeling. Er moet een dossier opgesteld worden, waar uiteindelijk, in dit geval het college een oordeel kan vellen. En zoals uit het artikel blijkt was handhaving niet van plan, om het handhavingsverzoek te respecteren.

Eddie Mallekoote
27 september 2018 at 00:17
Andrea. een beetje verlaat reactie, wat in ze geheel niet hier thuis hoort. dus als je nog reactie wilt hebben over de vraag die je mij gesteld hebt, ik ben op fb bereikbaar om je vraag te beantwoorden, vriendelijke groet ed

Loes Vermeer-lagerveld
26 september 2018 at 23:51
dank u wel Andrea voor uw reactie , men is en was helemaal niet van plan om te handhaven en dat wordt nu een beetje moeilijk doordat er nog betrokken burgers zijn die bepaalde zaken aan de orde stellen ….

Rasjutter
27 september 2018 at 00:34
Heb gehoord dat volgende week het bord er weer af gaat, samen met de voorgevel. Op weg naar vooruitgang 🙂

M
27 september 2018 at 08:52
Beste Andrea, Waar u het over hebt zijn vergunningsvrije reclame-uitingen, deze staan in de APV vermeld. Zodra de reclame-uitingen niet meer voldoen aan deze criteria zijn deze omgevingsvergunningplichtig. Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit reclame wordt getoetst aan de welstandsnota waar een hoofdstuk reclame in staat. Dat de aanvraag is verlengd kan van alles betekenen, speculeren hierover heeft geen zin. U heeft het over een handhavingsverzoek maar in het stuk van mevr. Vermeer-Lagerveld zie ik niets over een handhavingsverzoek staat. Het is wel zo dat er altijd een besluit moet komen op een handhavingsverzoek maar dit besluit kan ook zijn dat er niet handhavend wordt opgetreden omdat er zicht is op legalisatie(zie mijn eerdere betoog).

https://denhelderactueel.nl/2018/09/omgevingsvergunning-meten-met-twee-maten/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=verkoop+postkantoor