Loes Vermeer-Lagerveld – Mail aan wethouder Michiel Wouters, 5 december 2019

Van: Loes Vermeer <lcvermeer38@gmail.com>
Verzonden: donderdag 5 december 2019 03:20
Aan: Michiel Wouters <mcwouters@googlemail.com>
Onderwerp: voormalig postkantoor

Dag Michiel,

Naar aanleiding van de publicatie in de Helderse Courant van afgelopen woensdag wil ik graag het volgende onder je aandacht brengen:

1.
Er zijn drie bezwaren ingediend in plaats van twee, derhalve de eerste onjuistheid in het bericht, één van Rob Scholte, één van een bewoner tegenover het postkantoor en één van mij.

2.
Afgelopen donderdag bij de commissie van beroep en bezwaar was de mondelinge behandeling van mijn bezwaarschrift en van de bewoner tegenover het postkantoor, niet van Rob Scholte, die is zelfs helemaal niet ter sprake is gekomen. Mijn bezwaar en van de andere persoon werden slechts behandeld, waarbij ik kan vermelden, dat onze bezwaren zeer inhoudelijk waren, maar de gemeente op mijn bezwaar helemaal, maar dan ook helemaal, niet is ingegaan, hetgeen de commissie ook zeer goed heeft geconstateerd. De commissie gaf al te kennen, dat heroverweging op zijn plaats is.

3.
Dan de vooringenomen houding van Kees Jan Tuin, in deze publicatie met zijn babbels en grootspraak, terwijl gewoon door wordt geprocedeerd bij Rechtbank en Raad van State, wanneer het advies van de commissie niet door het College wordt gerespecteerd.

4.
Dan jouw naar mijn mening volkomen onterechte uitspraak in de pers, dat de gemeenteraad met het amendement heeft willen voorkomen, dat de structuur en het karakter van het gebouw zal worden aangetast. Jij bent dus van mening, dat met de sloop van een wezenlijk onderdeel van het gebouw, behorend bij het originele ontwerp en een glazen verdieping boven op het gebouw het karakter niet wordt aangetast? Toon je hiermee niet aan, dat je meer waarde hecht aan het financieel belang van een ondernemer dan aan de waarde tot behoud van de naoorlogse wederopbouw architectuur en de geschiedenis van Den Helder, nota bene in opdracht van de gemeente Den Helder uitvoerig beschreven in het rapport van Drs. Anita van Breugel? Wat een gedraai en slap geklets om iets wat krom is recht te breien. Sterker nog, je houding en mening als wethouder en daardoor de uitvoering daarvan staat in flagrante tegenstelling tot waarvoor je stond als fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur.

Ongetwijfeld zul je ons laatste gesprek herinneren, waarin ik je mededeelde teleurgesteld, kwaad en verdrietig te zijn door jouw houding, nadat je wethouder bent geworden. Je eerdere principes gewoon verloochent om koste wat kost wethoudertje te willen spelen.

Ook je houding met betrekking tot een stadhuis op Willemsoord is op zijn minst gezegd bedenkelijk, wanneer ik de berichtgevingen in deze lees. De wijze, waarop met overheidsgelden wordt omgegaan, stuit de meeste inwoners enorm tegen de borst. En ik kan zeer overtuigend zeggen, dat minstens 80% van de bevolking dit niet wil. Een betrouwbare peiling hierover is al de kort geleden gehouden stemming op de vergadering van de Helderse Historische Vereniging, waarbij de aanwezige leden allemaal TEGEN een stadhuis op Willemsoord waren, op een persoon na, namelijk de vorige voorzitter de heer Minneboo!! Gaat er nog steeds geen lichtje bij je branden?

Ook de vele mensen in mijn netwerk, de service clubs en vele anderen spreken zich zeer negatief uit over de plannen en daardoor ook over jou en trouwens ook over Tjitske Biersteker, wiens houding ook volkomen in strijd is met haar principes als fractievoorzitter en met de principes van de ChristenUnie. Ik heb trouwens ook uit zeer betrouwbare bron vernomen, dat er bij het CDA ook heel veel gedoe is over het stadhuis op Willemsoord. Vrijwel alle leden zijn absoluut tegen deze plannen met als enige reactie van Harm Krul: coalitie afspraken! Hoezo coalitie afspraken? In geen enkel verkiezingsprogramma is iets opgenomen over een stadhuis op Willemsoord.

Het motief: de gebouwen staan te veel leeg, waardoor Willemsoord verliesgevend is, is natuurlijk geen argument. Zou de (luie) directeur dan niet moeten worden vervangen en men meer in den lande de boer op moeten gaan om huurders te vinden? Of vind jij het gewoon acceptabel, dat dan maar idioot veel publiek geld wordt uitgegeven voor iets wat op een andere wijze vele malen goedkoper kan. Ik verwijs met name naar de prachtige presentatie van Paul Schaap voor een stadhuis op de hoek van de Nieuweweg.

Tenslotte: er is nog niet eens een omgevingsvergunning aangevraagd voor een stadhuis op Willemsoord, terwijl wel allerlei werkzaamheden worden gedaan aan het voormalig stadhuis aan de Kerkgracht en zelfs ook al meer ruimte is gehuurd van het gebouw op Kooypunt. Wanneer wordt deze omgevingsvergunning aangevraagd, of zit er weer een trucje in de truckendoos om dat niet te doen?

Is een en ander ook weer een slinkse wijze om koste wat kost dit project door te drammen met grote financiële gevolgen terwijl er nog niet eens een omgevingsvergunning is aangevraagd en al deze handelingen dus erg voorbarig zijn, niet alleen voorbarig maar ook naar mijn mening in strijd met behoorlijk bestuur. Immers, er komen vele bezwaren tegen dit plan, jou zeker bekend, ook van mij, mijn rechtsbijstandsverzekering gaat samen met mij deze zaak behandelen.

Zoals jou ongetwijfeld bekend is, neem ik geen blad voor de mond, ik strijd met open vizier zonder me te verschuilen achter een of andere fake naam en zal blijven reageren, niet uit persoonlijk belang maar als betrokken burger in het belang van Den Helder.

Groetend,

Loes

Mail aan Rob Scholte, 18 december 2019: 00:32

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees-Jan+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anita+van+Breugel
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Broekmeulen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helderse+Historische+Vereniging
https://robscholtemuseum.nl/?s=Minneboo
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tjitske+Biersteker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harm+Krul
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nieuweweg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kerkgracht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooypunt

1 Comment

  1. Loes, ik sta volledig achter de inhoud van jouw mail. Er komt maar geen eind aan het list en bedrog beginsel in deze.
    Zelfs het verloochenen van principes is hen niet vreemd, zo jammer en waarvoor vraag ik mij af.
    Ik bezoek commissie- en raadsvergaderingen en vaak vraag ik mij af: wat doe ik hier, maar ik blijf gaan.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image