Loes Vermeer-Lagerveld – Mail aan leden van de gemeenteraad Den Helder over het Rob Scholte Museum, 9 april 2018

To: hm.krul@outlook.com, Kees Bazen <keesbazen@gmail.com>, Sacha Houtveen <sachahoutveen@ziggo.nl>, fo.camara89@gmail.com, lgjm.vanesdonk@quicknet.nl, f.feeburg@kpnmail.nl, vincentborn@icloud.com, “E.M. Krijns” <emkrijns@quicknet.nl>, remco duynker <r.duynker@quicknet.nl>, egj.kootkar@quicknet.nl, pieterkos@gmail.com, suzannewisgerhof@gmail.com, Tjitske Biersteker <tjitskebiersteker@gmail.com>, hansvandonkelaar@gmail.com, marijeboessenkool@gamil.com, Michiel Wouters <mcwouters@googlemail.com>, Geurt Visser <geurt83@gmail.com>, Giancarlo Assorgia <gassorgia@me.com>, B.Niggendijker@uquicknet.nl, pwh.houben@quicknet.nl, e.c.shairali@ziggo.nl, Dirk Gorter <johannavorstman@planet.nl>, “danielle@waterproofdesign.nl” <danielle@waterproofdesign.nl>
Subject: cultuur
Date: Mon 9 Apr at 18:30
Reply to: lcvermeer38@gmail.com

Dag allemaal,

Bij deze vraag ik jullie aandacht voor het volgende:

1.
Zoals ongetwijfeld bij u bekend heeft de rechter in Kort Geding in de zaak Rob Scholte in eerste instantie Rob in het gelijk gesteld, waarbij o.a. in de behandeling van de zaak uitdrukkelijk door de rechter werd overwogen, dat in deze een bodemprocedure diende te komen, omdat de rechter van mening was, dat sprake zou zijn van een huurovereenkomst en dat in een bodemprocedure dit verder uitgekristalliseerd moest worden. De gemeente is hiervan in appel gegaan en daarop is de gemeente in dit Kort Geding in het gelijk gesteld en dient Rob Scholte het pand op 13 april te ontruimen. Dit vonnis HOEFT niet ten uitvoer gelegd te worden, het KAN, hetgeen in het kader van de bodemprocedure een enorm risico inhoudt voor de gemeente om toch tot ontruiming over te gaan.
Afgezien van het feit, dat 40 vrachtauto’s met goederen het pand zijn ingegaan en een gerechtelijke ontruiming door de gerechtsdeurwaarder een enorme langdurige en kostbare kwestie zal zijn, neemt de gemeente een erg groot financieel risico op zich door niet de bodemprocedure af te wachten, die zij zelf zijn gestart. Vooral een ontruiming van waardevolle zaken en van kunstwerken vereist een grote voorbereiding en nogmaals, deze is ook zeer kostbaar.
Van een bodemprocedure was en is de gemeente overtuigd, anders was deze niet gestart. Kennelijk is de gemeente niet zeker van haar zaak en zal in deze bodemprocedure eerst moeten worden beslist. Deze loopt dus nog steeds en er is sprake van een uitgebreide procedure, waar ook getuigen kunnen worden gehoord en overige zaken goed worden uitgediept.
Het kan niet zo zijn, dat de gemeente in deze periode met GEMEENSCHAPSGELDEN overgaat tot een zeer kostbare ontruiming, terwijl er grote kans bestaat, dat Rob Scholte in het gelijk wordt gesteld.
Dit houdt in, dat er een enorme schadeclaim volgt, daar de gemeente niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen hun aangevangen procedure af te wachten. Deze schade kan in de miljoenen lopen, waarbij gederfde inkomsten, gederfde levensvreugde en reële schade aan de orde komen. Deze procedures kosten enorm veel geld daar niet alleen het oorzakelijk verband tussen schuld en schade wordt behandeld, maar ook in een schadestaatprocedure de hoogte van de schade. Als (oud) gerechtsdeurwaarder spreek ik uit ervaring en weet ik ook hoe lang zulke procedures duren. Een beroep op het contract met de firma Tuin kan niet serieus worden genomen, omdat in dit contract beide partijen geen enkel beroep kunnen doen op enige schadeclaim. Dit staat vermeld in het contract.
Al met al kan het niet zo zijn, dat ego’s belangrijker zijn dan de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met gemeenschapsgelden om te gaan, om nog maar niet te spreken van de enorme imago schade, waar we als burgers van Den Helder mee te maken krijgen en niet op zitten te wachten. Er zijn al zo veel (financiële) problemen, deze kan er echt niet meer bij.

2.
Als bijlagen zend ik mee 2 artikelen van respectievelijk afgelopen zaterdag en vandaag in de Helderse Courant in het kader van de Museumweek, naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve verwijs.

Musea verdienen ruimhartige steun van gemeenten (foto Loes Vermeer-Lagerveld)

Nieuw museum verbindt geluks factoren (Loes Vermeer-Lagerveld)

Het grote belang van kunst en cultuur in elk dorp en stad wordt hier nog eens benadrukt, zelfs geadviseerd deze kunstuitingen te faciliteren en te koesteren. Daar het Rob Scholte Museum – ondanks alle tegenwerking en tegenslag en boycot – al ongeveer 10.000 bezoekers per jaar ontvangt, kan iedereen bedenken, dat het museum een zeer waardevolle aanvulling is op onze maritieme cultuur. Als vergelijking wil ik nog vermelden, dat kort geleden in de Helderse Courant een artikel is verschenen, waarin werd vermeld, dat het Reddingsmuseum (bestaat reeds ongeveer 40 jaar!!) slechts 13.500 bezoekers per jaar ontvangt en men maar eens de regio moet benaderen!!! De regio??? Het land, de regio weet wel dat dit – overigens fraaie – museum in Den Helder is. En dat met allerlei subsidies slechts 13.500 bezoekers!!
In dat kader verzoek ik u uitdrukkelijk werkelijk alles in het werk te stellen de ontruiming voorlopig niet te laten plaatsvinden totdat in de bodemprocedure is beslist. U allen dient hierin gewetensvol en verstandig te handelen in het belang van onze stad en uiteraard in het belang van Rob Scholte en zijn gezin.
Ik wens u veel wijsheid toe.

Met vriendelijke groet,

Loes Vermeer-Lagerveld

4 Comments

  1. Fantastische mail Loes, mijn complimenten. Ik hoop zeer dat er genoeg wijze mensen in de nieuw gekozen Raad zitten om dit ter harte te nemen.
    Ans Bisselink

  2. Interessant, die lobby voor iemand die gratis woont. Waarom zou de gemeenschap dat eigenlijk moeten betalen? Een onderbouwing van de bezoekcijfers zou ook wel welkom zijn. #koekoek zouden we op Twitter zeggen.

    • Aldus de grootste lobbyist van alles dat fout is in Den Helder…. Gratis wonen in een gebouw waar je van de Dierenbescherming nog geen varkens zou mogen houden. En dan maar meteen ook weer die bezoekcijfers……Want Scholte moet je pakken waar je hem pakken kunt als je bij een bepaalde club wilt blijven horen. In museum de Fundatie loopt het storm als Scholte daar exposeert. In Den Helder wordt hij bij alles volkomen gesaboteerd en dan zijn er wel eens wat minder bezoekers ja. Een van de foutste mannen van Nederland die hele Aalberts. Het ergste vind ik nog, dat Aalberts alle aanwijzingen over de echte beerputten van Den Helder afdoet als moddergooien, maar hij onderzoekt nooit iets. Dat hoeft ook niet, de publicaties van Aalberts dienen een heel ander doel. En dat is niet waarheidsvinding.

  3. Loes Vermeer-Lagerveld. april 11, 2018 op 2:27 am

    Geachte heer Aalberts, ik had van u toch een meer inhoudelijke reactie verwacht. Alleen maar melden dat Rob Scholte niet betaalt, zonder onderbouwing en zonder uw bron te vermelden, is niet sterk. Zo maar iets roeptoeteren had ik van u niet verwacht. Bovendien gaat u in het geheel niet in op hetgeen ik heb vermeld over de huidige procedurele zaken en gaat u ook niet in op het belang van dit museum in Den Helder. Ik ben daar elke week een dag vrijwilliger dus kan ik uit eigen wetenschap vermelden hoe de belangstelling is.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image