Loes Vermeer-Lagerveld – Brief aan Maarten van Rossem, 10 december 2016

Den Helder, 10 december 2016

Aan de Weledele Heer M van Rossem

Geachte heer van Rossem,

Tot mijn grote verbazing om niet te spreken tot mijn grote ergernis kreeg ik kennis van Uw geplande optreden in schouwburg De Kampanje in Den Helder op 14 januari 2017aanstaande.

U vindt Den Helder toch een vreselijke stad waar je – volgens Uw eigen uitlatingen – niet begraven of dood gevonden wilt worden?

Ik had nog enige indruk, dat U een man van principes was en derhalve dan ook niet in Den Helder een optreden wil doen. Of spelen principes geen rol, wanneer er sprake is van geldelijk gewin? Kennelijk gooit U deze principes over boord en is Uw optreden even een vluchtige onderbreking met financieel gewin op uw doortocht naar Texel waarna U zich verder weer heerlijk negatief over Den Helder kunt uitlaten. Helaas is mijn mening over U wederom bijgesteld, uiteraard in negatieve zin.

Ik kan U verzekeren, dat vele inwoners van Den Helder Uw uitlatingen over Den Helder absoluut niet waarderen. Hetgeen wellicht zal leiden tot weinig belangstelling voor Uw lezing, tenzij deze burgers nog nimmer via televisie of anderszins kennis met U hebben gemaakt.

Volledigheidshalve zend ik mijn eerder aan U gezonden schrijven hierbij mede, waarop overigens op geen enkele wijze door U is gereageerd, zelfs geen bericht van ontvangst. Ook de heren Bakker hebben nooit iets van U vernomen, terwijl U ze tegenkomt, laatstelijk nog in het strandpaviljoen, waar U zich nogal luid ergerde aan een hondje daar binnen.

Ach, het zij zo, het zegt iets over U.

Hoogachtend,

LC Vermeer-Lagerveld

2 Comments

  1. Helemaal mee eens en zijn negativisme op radio en tv moet ook eens anders, hij is behoorlijk onderlegd zeker als historicus, universitair geschoold en presentator.

  2. Corrie Bezuijen 16 januari 2017 op 17:59

    Het optreden was een groot succes! Wat een overdreven reactie op zijn uitspraak over Den Helder. Hij is over heel veel delen van het land niet positief. Zie het niet zo zwart. De zaal zat bom vol met publiek, hij heeft excuses gemaakt en was verder briljant, komisch en heeft een verbluffende kennis in huis. Ik ben dus fan en bewonderaar van Maarten dus!!
    Corrie Bezuijen

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.