Loes Vermeer Lagerfeld, Oud Gerechtsdeurwaarder – Rob Scholte

Rob Scholte – Laatste Avondmaal, dit bij de Onrechtmatige Ontruiming van het Rob Scholte Museum In Beslag Genomen Werk, Grootste uit de Serie van Vier, waarvan Drie Stuks momenteel in Museum De Fundatie te zien zijn, ontbreekt, omdat Gemeente Den Helder weigert het ter beschikking te stellen voor de Reproductie Verplicht Tentoonstelling; overigens vond de Verplaatsing van de Gehele In Beslag Genomen Collectie van Gerechtelijk Bewaarder Imming Logistics naar BVA Auctions plaats in Nacht und Nebel zonder Enige Formaliteit, en zonder Friedberg & Mahn Advocaten en de Nog Altijd Eigenaar zijnde Scholte daarvan in kennis te stellen, in Opdracht van diezelfde Gemeente Den Helder, toen bestond dus Geen Enkel Probleem (foto Pinterest)

Rob Scholte

In de Helderse Courant van woensdag jongstleden staat Vermeld, dat de Gemeente Geen Medewerking heeft Kunnen Verlenen aan een Tijdelijke Bruikleen van Werken van Rob Scholte aan het Museum De Fundatie te Zwolle. Dit is Feitelijk Onjuist, men Wil hier niet aan Meewerken.

De Redenen, zoals door de Gemeente opgegeven, zijn ook Onjuist. Op de Werken is Executoriaal Beslag Gelegd tot Verhaal op een – overigens Zeer Betwiste – Vordering van de Gemeente op Rob Scholte. Bij het Gerechtshof te Amsterdam lopen nog Procedures, het kan zelfs zo zij, dat Rob een Grote Vordering op de Gemeente heeft.

Bij een Beslag wordt door de Gerechtsdeurwaarder een Gerechtelijk Bewaarder Aangesteld. In deze Situatie van Bruikleen – het Beslag blijft gewoon liggen, enkele Werken worden slechts Tijdelijk Verplaatst – kunnen de Beslagleggers, de Gemeente en Friedberg & Mahn Advocaten, aan de Gerechtelijk Bewaarder een Ondertekende Verklaring geven met Toestemming tot Tijdelijke Afgifte van enkele Kunstwerken, Niet Meer en Niet Minder!

Helemaal Geen Onttrekking aan een Feitelijke Situatie, een Nieuwe Juridische Procedure is Niet aan de Orde. De Fundatie heeft vele malen om deze Bruikleen Verzocht, telkens een Muur van Botheid, Geen Menselijke Maat. Het zegt iets over onze Bestuurders. Ook Commercieel Gezien had men moeten denken: Expositie van deze Kunstwerken, Altijd Goed voor een Betere Opbrengst bij een Eventuele Verkoop. Friedberg & Mahn Advocaten had hier Zeker aan Meegewerkt.

Helderse Courant, 18 december 2021

https://www.noordhollandsdagblad.nl

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Loes+Vermeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatige+Ontruiming+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatige+Verplaatsing+Beslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming+Logistics
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions

1 Comment

  1. Niet meewerken terwijl alle partijen belang hebben bij het verhogen van de waarde van de kunst, is gewoon weer pestgedrag. Dat is onrechtmatig en daaruit vloeit een schadevergoedingsplicht van de gemeente jegens Scholte voort. Mogelijk weer een rechtszaak erbij dankzij het onophoudelijke wangedrag van de gemeente Den Helder.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.