Lisa Diederik – LAK.leer: Lokale en actuele kunst in het onderwijs

Als kunstdocent is het een interessante, maar vaak ook tijdrovende, klus om bij te houden wat er in de directe omgeving op kunstgebied zoal speelt. Met de website LAK.leer wordt dit een stuk makkelijker gemaakt. Het platform biedt de mogelijkheid je als docent te laten inspireren door een overzicht van lokale Rotterdamse kunstenaars en excursielocaties te tonen. Bovendien geven de les ideeën een extra steuntje in de rug bij het omzetten van het aanbod naar de onderwijspraktijk.

Initiatiefneemsters Wendy Wolf en Lisa Diederik zijn afgelopen zomer afgestudeerd als docent Beeldende Kunst & Vormgeving aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Toen er voor het afstuderen een Digitaal Educatief Product ontworpen moest worden en de invulling hiervan volledig vrij was, besloten de dames hun passie voor Rotterdamse kunst en hun gemis hiervan in het kunstonderwijs in hun product te verwerken.
Tijdens de stageperioden van de opleiding merkte het duo, dat er op scholen nog weinig wordt gedaan met kunst uit de directe omgeving. Wanneer er aandacht wordt besteed aan hedendaagse kunst, is dit vooral aan bekende kunstenaars zoals Damien Hirst, Jeff Koons of Rob Scholte van Nederlandse bodem. Wolf en Diederik zijn van mening, dat er ook in hun woonplaats Rotterdam een heleboel interessante kunstenaars rondlopen en dat het aanbod van kunstinstellingen zeer verrassend en veelzijdig is. Bovendien zijn deze twee punten goed inzetbaar in kunstonderwijs.

Herkenning

Het behandelen van lokale kunst in de onderwijspraktijk kan ervoor zorgen, dat leerlingen zich meer verbonden voelen met kunst. De dames vergelijken het met voetbal: ‘Ook al ben je geen voetbalfanaat, toch ben je stiekem voor de club in je woonplaats.’ Letterlijk, maar ook figuurlijk: hoe dichter iets bij je huis is, hoe meer je je ermee verbonden voelt. Daarnaast heeft actuele kunst soms een maatschappijkritisch karakter. Hedendaagse kunstenaars behandelen onderwerpen, die hen bezighouden in de maatschappij van nu. Hedendaagse kunstenaars kunnen onderwerpen aansnijden, die passen bij de belevingswereld van de leerling. Zo stelt kunstenaar Dennis de Bel het thema Copyright aan de kaak, waarbij hij gebruik maakt van het bekende Google Streetview en gaat Baschz voor zijn kunstprojecten aan de haal met het medium Twitter. Door zulke kunstenaars in de les te laten zien, of er een opdracht aan te koppelen, zullen leerlingen meer herkenning vinden in kunst.

Onderzoek

Voor de uiteindelijke komst van de website is eerst een onderzoek ingesteld naar de behoefte van kunstdocenten omtrent het gebruik van lokale en actuele kunst in de klas.
Er werd een online enquête verspreid onder verschillende kunstdocenten in Nederland en er werden enkele interviews gehouden. Maar liefst 70% van de ondervraagden bleek behoefte te hebben aan een platform, dat begeleiding biedt bij het gebruik van lokale en actuele kunst in de onderwijspraktijk. Mede door dit gegeven zijn Wolf en Diederik verder gegaan met het ontwikkelen van hun project.

LAK.leer

Sinds juni 2012 mag de nieuwe educatieve site LAK.leer ons wereldwijde web verrijken. De prikkelende naam omvat de afkorting Lokale en Actuele Kunst en zorgt voor een humoristische twist, die ook in de website veelvuldig te vinden is. Zo zijn de teksten luchtig en is er een verrassende thema indeling. De hoofddoelgroep van LAK.leer is de kunstdocent uit het voortgezet onderwijs. Toch is de website ook geschikt voor het primair en het museumonderwijs. De aangeboden les ideeën zijn namelijk flexibel in te zetten en de getoonde excursielocaties zijn gevarieerd. De website dient als inspiratie, waardoor eigen invulling van de lessen mogelijk is. Iedere docent kan daardoor de website naar eigen interesse en behoefte gebruiken.
De website is onderverdeeld in zes thema’s, die allesbehalve traditioneel zijn. Zo staat het thema Blender voor interdisciplinaire kunst en het thema Proefkonijn voor kunst, waarbij de zintuigen en het experimenteren de boventoon voeren. Per thema worden kunstenaars, excursielocaties en les ideeën aangeboden. De kunstenaars zijn vaak jong en onbekend, de website is daarbij een goed middel om
onder andere meer naamsbekendheid voor hen te genereren. Een korte algemene omschrijving wordt aangevuld met beeldmateriaal en internetlinks (bijvoorbeeld naar YouTube filmpjes of de website van de kunstenaar). Wanneer er behoefte is aan meer informatie, is deze met een simpele muisklik te vinden.
Ook de excursielocaties omvatten kleinere kunstinstellingen, waardoor het voor leerlingen laagdrempeliger is een tentoonstelling te bezoeken. Bij excursies wordt er vaak een bezoek gebracht aan grote, bekende musea. Toch is er ook in kleinere kunstinstellingen genoeg interessante kunst te zien. Die kleinere kunstinstellingen hebben soms geen educatief aanbod of bieden geen rondleidingen aan. Op LAK.leer zijn daarom een aantal excursie opdrachten te vinden, waarmee de kunstdocent zelf met de leerlingen aan de slag kan. Hierbij worden tips gegeven welke opdrachten bij verschillende tentoonstellingen passen. De les ideeën zijn er om het voor de kunstdocent makkelijker te maken de actuele en lokale kunst te behandelen in de les. De les ideeën zijn gekoppeld aan één of meerdere kunstenaars en bestaan uit een reflectieve, receptieve en productieve opdracht. Er wordt van de leerlingen verwacht, dat ze uiteindelijk kunst kunnen beschouwen, erover kunnen praten en zelf kunst kunnen maken.

Toekomst

Wolf en Diederik zijn meer dan tevreden over hun website, mede door alle positieve feedback van kunstdocenten. Ook hun eindexamendocenten waren enthousiast over LAK.leer. Toch blijft het duo kritisch. Zo zouden ze de website in een ander jasje willen steken, ontwerptechnisch kan het nóg beter. Ook is er ambitie. Lisa Diederik: ‘Ons ideaalbeeld is een LAK.leer voor elke grote stad, zodat iedere kunstdocent en hun leerlingen kunnen genieten van lokale en actuele kunst!’
Nieuwsgierig naar LaK.leer? Bekijk de website op http://www.lak-leer.nl of ‘like’ ze op https://www.facebook.com/LAK.leer. Voor vragen kun je mailen naar info@lak-leer.nl.

Kz kunstzone, tijdschrift voor kunst & cultuur in het onderwijs, nr. 1, januari 2013

https://kunstzone.nl/

PDF:
Kz kunstzone, tijdschrift voor kunst & cultuur in het onderwijs, nr. 1, januari 2013

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=kunst+in+het+onderwijs