Lijst Hilbrand Nawijn – HN bezorgd om Baztille

LHN is bezorgd over de toekomst van de beeldende kunstsector in Zoetermeer. Met de plannen van het college om het atelier complex van de Baztille te sluiten en St. Terra een definitieve locatie in het oude Kwikfit gebouw te gunnen, zien wij een verschraling binnen de beeldende kunstsector ontstaan.

De reden van het sluiten van ateliercomplex van de Baztille, zijn de toekomst plannen voor de ontsluiting van Nutricia, “Natuurlijk willen wij dat er eindelijk een oplossing komt voor de ontsluiting van Nutricia, dit heeft al veel te lang geduurd”, Zegt Hanneke Wortel van LHN. “Dat dit ten koste gaat van het ateliercomplex lijkt vanzelfsprekend, maar de Baztille geen nieuwe ruimte bieden gaat ons veel te ver”.

In het ateliercomplex is een diversiteit aan kunstenaars die daar hun atelier hebben, naast deze vaste gebruikers is er de mogelijkheid voor evenementen, performances, exposities, workshops en uitwisselingsprojecten met buitenlandse kunstenaars. Zo hebben oa San Holo (DJ), Rob Scholte (Kolossus), wijlen Thé Lau en vele kunstenaars uit Europa en uit de Baztille zelf, hun performances in de Baztille gegeven.

De opdracht die de Raad het college meegaf was, te zoeken naar sluitende business cases binnen de beschikbare middelen. Nu blijkt dat de beschikbare middelen niet voor beide partijen (Baztille en Terra) beschikbaar gesteld worden. De Baztille moet wijken zodat het plan van Terra volledige doorgang kan krijgen. LHN vindt dit onacceptabel.

Baztille voert al 15 jaar lang een goede bedrijfsvoering en heeft hiermee zijn eigen identiteit verworven.
Door een voorstel van het college aan de Raad om de Baztille te sluiten en ruimte voor de kunstenaars van de Baztille binnen het nieuwe plan van Terra te bieden, gaat veel ruimte teniet waardoor de diversiteit aan kunst minder wordt maar zeker ook de identiteit van de Baztille moet wijken.

LHN is van mening dat de Baztille een eigen ruimte verdiend waar zij hun huidige succesvolle bedrijfsvoering kunnen voortzetten. LHN zal de verantwoordelijk wethouder Paalvast vragen hoe dit plan tot stand gekomen, waarbij de Baztille moet wijken voor de plannen van Terra, LHN is van mening dat beide stichtingen naast elkaar kunnen bestaan als de beschikbare middelen een andere verdeling krijgen.
Zodat beide stichtingen podium krijgen en hun eigen identiteit kunnen behouden.
“De huidige plannen van het college zullen wij niet zonder meer ondersteunen”. Aldus Hanneke Wortel.

Lijst Hilbrand Nawijn, Hart voor Zoetermeer, 01/12/2016

https://www.lijsthilbrandnawijn.nl/actueel/nieuws/nieuwe-article-page-41/