Lex Boon – Museum Scholte is passé: het echte verzet gaat nog beginnen + Redactie DHA – Niet 1, maar 2 bodemprocedures in zaak Scholte + Delano Weltevreden – Twee rechtszaken + Gokken

Museum Scholte is passé: het echte verzet gaat nog beginnen

Tien jaar geleden lokte de gemeente Den Helder kunstenaar Rob Scholte naar de stad met een leeg pand. Gisteren moesten een deurwaarder en een kleine politiemacht eraan te pas komen om hem weg te krijgen.

Lijsje Snijder, de partner van kunstenaar Rob Scholte, staat geëmotioneerd bij het hek. Natuurlijk, ze had er rekening mee gehouden dat het een dezer dagen zou kunnen gebeuren. Maar ze had verwacht dat de deurwaarder eerst nog een brief zou sturen. Nu kwam hij met een paar agenten plots het museum binnenlopen, werd de toegangsdeur van het atelier geforceerd en kwamen er tegelijk drie verhuiswagens de binnenplaats oprijden. “Het ging zo snel. Ik kreeg nog een half uur om de kat, schoolboeken en wat kleren te pakken,” zegt Snijder. Rob Scholte zit dan al ‘op een rustige plek waar we even kunnen blijven’.

“Schande, schande, schande, diepe schande,” had Scholte geroepen, toen agenten hem het hek uit hadden gedirigeerd, waarna hij zich beklaagde over de staat van de rechtsstaat. Aan de telefoon wil hij een paar uur na de ontruiming weinig zeggen, hij is nog te ontdaan. Hij wordt pas fel als het gaat over wat hij dit weekend zei: dat hij zich zou verzetten bij een ontruiming. “Denk je dat ik in mijn rolstoel verzet kan plegen tegen tien politieagenten? Maar listen, het echte verzet gaat nu pas beginnen. Wacht maar af.”

Plannen gesneuveld

Kunstenaar Rob Scholte en de gemeente Den Helder ruziën al jaren over het gebruik van het voormalige postkantoor in het centrum van de marinestad. Scholte kreeg het leegstaande pand in 2008 in bruikleen als atelierruimte en hij zou er mogen blijven zitten tot de bouw van het nieuwe stadhuis. Toen die plannen sneuvelden, kreeg Scholte toestemming om ook de begane grond te gebruiken om er zijn eigen museum te vestigen. In 2014 werd een overeenkomst gesloten, maar als snel trok de gemeente zich terug. Daarna verslechterde de verstandhouding. Na jaren praten werd het pand aan een andere partij verkocht en werden de overeenkomsten met Scholte opgezegd.

Betalingsachterstand

In oktober werd ontruiming door een rechter nog tegengehouden, omdat in een bodemprocedure eerst de contracten maar eens goed moesten worden uitgezocht. In hoger beroep besloot de rechter ruim een maand geleden dat de gemeente wel mocht ontruimen: een betalingsachterstand van 19.000 euro voor gas, water en licht was volgens de rechter ‘een zo ernstige schending van de verplichtingen’ dat het niet uitmaakt hoe de contracten er precies uitzien. Uiterlijk afgelopen vrijdag moest Scholte, op een dwangsom van 500 euro per dag, het pand leeg opleveren.

Scholte opende de deuren van zijn museum de afgelopen dagen toch: hij betwist de schuld en denkt dat in de nog lopende bodemprocedure zal blijken dat de gemeente fout zit. Hij dacht dat de gemeente zou wachten op die uitkomst, voordat ze aan de gigantische ontruiming van de met kunst volgestouwde ruimtes – drie verdiepingen en een atoomkelder – zou beginnen. Het demissionaire college besloot van niet.

“Hufters,” zegt Sjaak Oosterwal, een andere kunstenaar uit Den Helder, als hij ziet hoe medewerkers van het verhuisbedrijf de schilderijen in het museum van de muur halen. “Twintig jaar laten ze het versloffen en nu is er opeens haast. Dit is slecht voor de stad. Zo’n imago wil je niet hebben, dat je kunstenaars de stad uit jaagt.”

‘Zo’n imago wil je niet hebben, dat je kunstenaars de stad uitjaagt’

De stad is verdeeld over de kwestie, maar bij het pand verzamelden zich gisteren vooral medestanders van Scholte – op de man na die ‘lekker voor hem’ riep vanaf zijn scooter. Ook enkele gemeenteraadsleden kwamen bijeen bij het museum. Daarbij moest, vooruitlopend op een vergadering maandag, vooral burgemeester Koen Schuiling (VVD) het ontgelden.

‘Triest en onfatsoenlijk’

“Zijn moreel kompas is ver te zoeken,” zegt Joke Vorstman van Beter voor Den Helder, die met zes zetels de grootste partij bij de verkiezingen werd. “Dit is heel triest en onfatsoenlijk. Waarom niet wachten tot de uitkomst van de bodemprocedure? Of tot er een nieuw college is? Deze zaak verdeelt de stad al jaren. En in plaats van dat wij een burgemeester hebben die probeert te binden, hebben wij een burgemeester die doet wat hij zelf wil.”

Burgemeester Schuiling wilde gisteren geen uitleg geven waarom het college had besloten nu te ontruimen. Volgens de woordvoerder van de gemeente omdat ‘in tegenstelling tot wat de heer Scholte wil doen voorkomen, het geen wedstrijdje is tussen hem en de gemeente’. Zelf appte Schuiling dat hij de ‘hele avond in een nogal intensieve bespreking’ zat.

WAT GEBEURT ER MET DE KUNST?

Rob Scholte (foto) wilde dat zijn museum voor moderne kunst het ‘meest interessante museum van Noord-Holland’ werd. Hij toonde er niet alleen werk van zichzelf, maar ook van nationale en internationale, vaak bevriende, kunstenaars. Toen de ruzie met de gemeente begon, stopte hij met het organiseren van nieuwe tentoonstellingen. De afgelopen jaren was het museum wel open, maar ‘in staking’.

Gisteren is meteen begonnen met het verwijderen van alle kunstobjecten. Om discussie achteraf te voorkomen maakt het ingehuurde verhuisbedrijf van alle objecten een foto en een beschrijving.

Bij de rechtbank heeft de gemeente het verzoek ingediend om beslag te mogen leggen op de kunstcollectie, zodat de openstaande schuld, en de
gemaakte en nog te maken kosten van de ontruiming daarna, betaald kunnen worden.

De deurwaarder denkt vier dagen bezig te zijn tot het hele pand leeg is. Tot die tijd laat de gemeente het pand 24 uur per dag bewaken door particuliere beveiligers.

Het Parool, 18 april 2018

https://www.parool.nl/kunst-en-media/rob-scholte-het-echte-verzet-gaat-nu-pas-beginnen~a4594210/

Niet 1, maar 2 bodemprocedures in zaak Scholte

Den Helder – Niet 1, maar 2 bodemprocedures zijn inmiddels in gang gezet met betrekking tot het Rob Scholte Museum. Dat laat de gemeente Den Helder weten in een raadsinformatiebrief.

Waarom zo’n haast met ontruimen? En waarom niet de ‘bodemprocedure ‘afgewacht? De gemeente wijst er op dat er niet één bodemprocedure is. Op dit moment zijn er twee bodemprocedures aanhangig. Eén bodemprocedure is gestart door de gemeente en één door Scholte. Voor beide procedures is nog géén zittingsdatum vastgesteld. Het is dan ook niet duidelijk hoe lang er nog afgewacht zou moeten worden.

De bodemprocedure die de gemeente aanhangig heeft gemaakt, dient onder meer om de ontruimingskosten te verhalen. De bodemprocedure die Scholte heeft aangespannen gaat vooral over de vraag of hij al in de zomer van 2017 overeenstemming met de gemeente had bereikt over de aankoop van het pand. “Daar is geen sprake van. De voorzieningenrechter kwam in februari 2018 ook tot dat oordeel. Hoewel de voorzieningenrechter een voorlopig oordeel velt, komt zo’n oordeel niet zomaar tot stand. Er wordt door de rechter meegewogen of zijn oordeel in de bodemprocedure in stand zal blijven.”

“Nadat het Hof het spoedeisend belang erkende en instemde met ontruiming, zou het onduidelijk, ongewenst én riskant zijn om deze ontruiming op de lange baan te schuiven. De gemeente zou zich dan een onbetrouwbare (proces)partij tonen.”

Schadevergoedingen

“Op grond van de koopovereenkomst met de firma Tuin, dient de gemeente zich in te spannen om uiterlijk 1 juni 2019 het pand leeg en gesaneerd van asbest te leveren. Doet de gemeente dit niet, dan kan de firma Tuin de overeenkomst ontbinden, met mogelijke schadevergoedingen tot gevolg. Zou de firma Tuin niet ontbinden dan riskeert de gemeente vorderingen met (hoge) dwangsommen om de overeenkomst alsnog na te komen en daarnaast schadevergoeding. Met deze inspanningsplicht kan de gemeente dus niet lichtzinnig om gaan: zou de gemeente nu niet ontruimen dan is zeker niet denkbeeldig dat zij handelt in strijd met deze inspanningsplicht.”

“Andere redenen om de ontruiming niet langer af te wachten zijn de volgende. Het pand is dringend aan een opknapbeurt toe en de maandelijkse kosten (zoals noodzakelijk onderhoud, rente, afschrijving, ozb, verzekering, enzovoort) lopen door. Het gratis ter beschikking stellen van het pand kost de gemeente geld. Meting in 2016 kwam op 124.000 euro in dat jaar. Daarom is het pand ook inmiddels verkocht aan Tuin BV die het gaat opknappen. We streven er natuurlijk naar dat dit zo snel mogelijk wordt gedaan: een opgeknapt pand versterkt de kwaliteit van de opgeknapte omgeving.
Daarbij is er geen enkele reden om de heer Scholte anders te behandelen dan andere burgers met een betalingsachterstand. Juist van een gemeente mag verwacht worden dat zij geen voorkeursbehandeling geeft.”

Persoonlijk

Met de raad heeft het college, zo meldt zij in de brief, de afgelopen jaren “de verantwoordelijkheid gevoeld voor een invulling van het voormalige postkantoor met een functie en uitstraling die een meerwaarde kan bieden voor Den Helder. Dit college en het vorige college hebben samen met de raad geprobeerd om er met Scholte uit te komen. De inzet van verschillende mensen en het kiezen van verschillende invalshoeken: het kwam niet tot constructieve afspraken. We merkten dat woorden en beelden werden verdraaid of uit de context gelicht. Er was sprake van wantrouwen en onwil. We merkten ook dat het niet lukken van de pogingen tot samenwerking persoonlijk werd gemaakt. Alsof het steeds een wedstrijd betrof met een individueel lid van het college, inclusief de burgemeester.”

“Dat beeld klopt niet. Sinds 2014 heeft het dossier bij vier wethouders gelegen en is veel overleg geweest met de gemeenteraad. Besluiten die nodig waren, zijn door het hele college of de raad genomen. De rol van de burgemeester ligt slechts daar waar aspecten die betrekking hebben op openbare orde en veiligheid aan de orde zijn.”

Het college wil voorop stellen dat zij de situatie, waarin de gemeente Den Helder in de controverse met de heer Scholte is beland, betreurt. “Altijd is het doel zo zorgvuldig mogelijk te handelen en met respect voor personen en de kunst. De toon waarop de discussie vaak werd gevoerd, en de bijkomende verdachtmakingen, raken het college regelmatig persoonlijk. Toch blijft het college rationeel en zorgvuldig handelen. Vanuit de overtuiging dat dit past bij het openbaar bestuur. En vanuit de overtuiging het goede te doen voor de stad en zijn inwoners.”

Den Helder Actueel, 20 april 2018 – 13:05

Reacties:

jaap
20 april 2018 at 13:23
Dus ik lees hier weer dat het pand in al die jaren niets heeft opgeleverd. De hobby van een beperkte groep heeft ons dus een hoop geld gekost.

Rupert S
20 april 2018 at 16:50
Wat fijn! De mate waarin een land een bereid is om geld te pompen in entiteiten en instanties die meer kosten dan ze opleveren (zorg, cultuur, e.d.) is een maat voor de beschaafdheid van dat land. Dus het heerlijke feit dat u noemt is een stootwil tussen onze warme, lieve realiteit en de door de roofridders gewenste reductie van een samenleving tot een munt. Leve de hoge kunst! Daar doe je het allemaal voor, zelfs al denk je van niet! Componeer, schilder, dans op blote voeten en hoon de roofridders, de hoeders van het pervers consumentisme.

Jaap
20 april 2018 at 17:00
En wat is je punt? Prima dat er geld uitgegeven wordt aan cultuur dat is zeker belangrijk, maar niet op deze manier.
Genoeg partijen in Den Helder die het met minder moeten doen.

Gorgio
21 april 2018 at 11:44
Zo zie je maar weer wat er met onze belasting
centen gebeurt!

Reptile
20 april 2018 at 14:03
Een grote puinzooi. Dit geintje kost de stad een hoop geld, en B&W heeft ons voor schut gezet tegenover de rest van het land. Beschamend.

Dick Berts
20 april 2018 at 14:07
‘Onze’ ongekozen burgemeester zou volgens de gemeente niet uit rancune vrijwel in zijn eentje gehandeld hebben in deze afschuwelijke affaire. Niet is waar voordat het officieel tegengesproken wordt. De meeste beweringen die de gemeente hier doet, zijn totaal oncontroleerbaar. Op mijn WOB verzoek dat betrekking heeft op deze materie, ontving ik een pak papier waarin vrijwel alles weggelakt is. Er is in Nederland zelfs nog geen sprake van een begin van democratie. Een klein circuit onder leiding van een dictatoriale burgemeester zonder democratisch mandaat maakt hier de dienst uit.

Hans
20 april 2018 at 18:45
Dickie wat schrijf je nu allemaal. Ongekozen burgemeester, er is nergens in Nederland een gekozen burgemeester. (Anders dan gekozen door de gemeenteraad). Dan schrijf je een heel onduidelijke zin waarin je stelt dat de burgemeester nu wel of niet in zijn eentje gehandeld heeft, of is het nu niet of wel uit rancune. Pfft lastig te begrijpen. Dan schrijf je dat er in Nederland geen democratie is en weer een rare zin met een verwijzing naar een dictatoriale burgemeester.
Dickie, probeer op zijn minst de Nederlandse bestuurs verantwoordelijkheden te begrijpen, dan snap je ook dat je wederom een hoop onzin uitkraamt.

Judge X
20 april 2018 at 14:11
Citaat uit het artikel: “Altijd is het doel zo zorgvuldig mogelijk te handelen en met respect voor personen en de kunst”.

Ik – en velen met mij – heb al jaren de indruk dat de gemeente tot in de finesse ‘de kunst verstaat’, om de burgers respectloos af te serveren.

Ik mis trouwens nog een (3e) bodemprocedure over huurrechten ….

Dick Berts
20 april 2018 at 14:17
Ha, ha, ha, volkomen de taal van Schuiling deze brief. Volgens mij zit hij inmiddels overal achter de knoppen en de schaapskudde staat er gedwee bij, met een totaal lege blik in de ogen……

Monique_K
20 april 2018 at 14:37
Scholte was volgens de voorzieningenrechter wel huurder, van een bedrijfspand, en heeft derhalve eerste recht van koop!

Dick Berts
20 april 2018 at 15:17
De hele westerse wereld is dood en doodziek. Van Washington tot Den Helder. Lieden met een lief gezichtje, maar zonder geweten, die kunnen liegen alsof het gedrukt staat, zijn boven komen drijven als onze leiders. En we doen niets….. Zelfs het NRC bericht nu, dat de zogenaamde gifgasaanval in Syrie een false flag was. The deep state in de VS moet een vorm van oorlog in stand blijven houden om het militair industriele complex van winst te voorzien. Mensen worden met raketten aan flarden geschoten, omdat wij te laf zijn om ons totaal verrotte systeem aan te pakken en te hervormen. Vrijwel het hele dossier rondom het Scholtemuseum bestaat uit leugens. Uiteindelijk zal deze zaak door de Hoge Raad worden beslist. Dan zijn we tien jaar verder en is Schuiling al lang met pensioen. Zo ontloopt hij in dit systeem zijn verantwoordelijkheid totaal. En de Hoge Raad?? Die is helemaal volstrekt onbetrouwbaar. Een kleine twintig jaar geleden betrapte ik de toenmalige president van de Hoge Raad op het cashen van een ton per jaar voor het drinken van een kop koffie bij het Verbond van Verzekeraars. Alle woekerpolis claims werden daarna door de Hoge Raad afgewezen. Geen enkele krant dorst mijn stuk daarover te publiceren. Behalve het blote billen blad Nieuwe Revue. Blote billen journalist Berts, diepe zucht…. Ik zou een boek kunnen schrijven over de misdragingen van de Hoge Raad. Totaal onbetrouwbaar. En nee, ik ben niet slimmer dan de rest. Toeval speelt hier een grote rol.Door mijn betrokkenheid bij de zaak Spijkers en de affaire Peper heb ik in de diepste beerputten kunnen kijken. Als dat niet gebeurd was, dan zou ik nu waarschijnlijk ook een naief schaap zijn. De compotgek Berts, right, ok….laat maar. Wat je nu ziet gebeuren -en het interessante is dat het van Washington tot aan Den Helder synchroon gebeurt- is dat het systeem plat gaat omdat het geen enkele zelfreinigende werking meer heeft. Leugenaars worden niet meer ontmaskerd, sterker nog, die paar mensen die nog de moed hebben om de exploderende leugenachtigheid aan te pakken, worden uitgekotst en met modder besmeurd. Maar lang gaat dit niet meer duren. Dit is het Romeinse Rijk vlak voor de val. Gelukkig ben ik in mijn leven ook fantastische mensen tegengekomen. Hopelijk weten die na de onvermijdelijke ineenstorting een betere maatschappij op te bouwen.

RB
20 april 2018 at 15:22
was blij dat hij er uit is gezet en had stille hoop dat het wat rustiger in DH zou worden zonder die Scholte, maar nu houd deze ellende nog niet op, en dan meerdere stukjes op één dag dan weer diezelfde reacties die we nu al zo vaak gelezen hebben, oh wat ben ik toch Scholte moe……..

Dick Berts
20 april 2018 at 15:26
“Diezelfde reacties” waar jij zo moe van zegt te worden, zijn voor 49% van jou afkomstig….Met hartelijke groet, ‘mevrouw’ Berts.

Paulus
20 april 2018 at 15:57
Hoi Dick. Volgens mij heb je last van een lente depressie en te veel tijd om na te denken. De hele dag de kont van Rob Scholte likken nu natuurlijk geen dagbesteding meer voor je. Misschien moet je een baan of vrijwilligerswerk zoeken dan werk je ook mee aan een mooie (helderse) maatschappij.

Monique_K
21 april 2018 at 10:26
Altijd beter dan een triotje met een paar mensen van B&W, dan wordt je namelijk aan/van alle kanten genaaid.

Dick Berts
20 april 2018 at 15:27
NIETS verplicht je om dit steeds te lezen. Tenzij je natuurlijk anoniem campagne wil voeren tegen Scholte.

Judge X
20 april 2018 at 15:38
Misschien kunt u beslag laten leggen op de apparatuur van DHA en het kantoor laten verzegelen RB, het gaat per slot van rekening om úw ‘democratische’ rust. 😀

wat
20 april 2018 at 15:50
Je geeft het teveel aandacht, beste R.B….

RB
20 april 2018 at 17:55
beste wat, dat is waarschijnlijk wel zo maar de knutselknuffelaars happen altijd zo

Dick Berts
20 april 2018 at 18:03
Trol alarm!

RB
20 april 2018 at 18:07
gaarne refereer ik naar de reactie van Paulus hierboven

Judge X
20 april 2018 at 16:02
Zijn de gasten in DWOZ al bekend RoBo ….? ik heb d’r zin ‘an …. ! 🙂

Henk van Kuijk
20 april 2018 at 16:56
Op de lange baan? Nee, er zijn verkiezingen geweest. Dit is een politieke blunder van formaat, de nieuwe raad schofferen. Er zijn maar twee wegen: aftreden, of de raad het recht van overweging geven. En een burgemeester die twee wethouders (een met handtekening) terugfloot, en de advocaat die een deal sloot namens hem wegstuurde, kan beter vertrekken.

Harmanus J Johansen
20 april 2018 at 19:57
Het is een voorop gezet plan hoe te handelen,de zaak is volgens de regenten achterkamer politiek geregeld hoe maken we dat de zaak zo loopt als bepaald.Met de wens van de burger wordt geen rekening gehouden,wat wil ik ? Genoegdoening voor de heer Rob Scholte, en de verkoop aan hem zodat hij zijn eigen wijze invulling kan geven aan zijn museum
Die truc met die verhaal kosten doet mij denken aan de affaire Johanna Krul wiens leven is verwoest ,huis ontnomen en als een paria nagejaagd door de Gemeente

strandloper
21 april 2018 at 00:04
Hoe veeg ik mijn zelf bevlekte straatje schoon? Lees de raadsinformatiebrief van de hand van het college en u weet voortaan hoe dat moet. Het schijnheil en valse voorstelling van de werkelijke gang van zaken bepalen de inhoud van de brief. Uiteraard had de burgemeester er weer niets mee te maken. Hij is slechts de hoeder van een correcte gang van zaken en bovendien niet partijpolitiek. Als deze burgemeester zich vanaf het begin had ingezet voor de mensen in Den Helder en daarmee het belang van de stad optimaal had kunnen dienen, was het totaal anders gelopen.
Het is werkelijk stuitend te zien hoe dit college de werkelijkheid van de afgelopen jaren naar haar hand tracht te zetten. Er is vooralsnog één instantie die deze zeepbel kan doorprikken. U weet wel: de gemeenteraad waarin uw vertegenwoordigers.

Judge X
21 april 2018 at 08:21
De raadinformatiebrief zou ik graag lezen Strandloper, dus als u mij even een link of aanwijzing kunt geven ….

fFred
21 april 2018 at 13:10
U, bedoeld dat theekransje waar Schuiling de koekjes uit deeld ?

JB
21 april 2018 at 10:37
https://www.denhelder.nl/actueel/nieuws/column-burgemeester-schuiling-museumjaarkaart Gewoon geplaatst op 18 april 2018. Lijkt mij toch wel een narcistische man. Hans Huibers zei het al “Den Helder is ziek !”.

skriks
21 april 2018 at 10:50
Het is zo ´druk´ met reageren (en irriteren … zoals ik al eens uitlegde kan dat echt vrij makkelijk anders …) dat ik gisterenavond besloot om eenmalig eens een stukje van ´We are change.nl´ te bekijken over ´de zaak´…
In één keer viel alles samen, vooral toen ik twee zich zeer ongemakkelijk voelende ambtenaren geïnterviewd zag worden.
Die waren duidelijk niet ´op communicatie-cursus´ geweest en de lichaamstaal deed de rest.
Ik begrijp nu dan tenminste toch wel ´een beetje´ waar alle ophef over ´de zaak´ vandaan komt.
Vreemd dat gezegde; ´de burger krijgt het bestuur dat hij verdient´, nou ja, geen enkel gezegde gaat altijd op, gelukkig maar.
En Judge, na Uw muzikale bijdrage, waardoor ik twee dagen volledig van slag was vanwege een sonoor klinkend,´Diedeldum dum dum, diedeldiedel dum dum´ in mijn hoofd … kan ik natuurlijk niet achterblijven;), komt ie:

´Shelter´ tegen ´de uitwassen´ van bestuur zullen we maar zeggen, over shelter bestaat overigens ook een indrukwekkend mooi boek dat foto´s bevat over alle mogelijke soorten woningen, het heet … hoe kan het ook anders; ´Shelter´ en stamt uit 1973!

Henk van Kuijk
21 april 2018 at 10:56
Net stelde Tjitske Biersteker (CU) bij de LOS dat de burgemeester het recht had dit te doen. Nee, dat had hij niet. Want zij sprak zichzelf tegen toen ze zei: “Wij zijn nu als nieuwe raad medeverantwoordelijk voor deze actie.” Dus schoffeerde de burgemeester de nieuwe raad. Geen communicatie, geen antwoord geven op vragen van raadsleden en pers. Onbeschoft en onbeschaafd. Bar voor het imago van de stad. Wat moet je als burgemeester eigenlijk nog meer fout doen, om weggestuurd te worden? Wordt ook deze motie door een tandeloze raad maar ingetrokken voor de lieve achterkamertjesvrede? Zoals het al acht jaar gaat? “Want anders zijn de verhoudingen nog meer verstoord.”

RB
21 april 2018 at 15:05
Schrijf Rutte aan zou ik zeggen……

Dick Berts
21 april 2018 at 16:56
Deze vent verziekt de boel hier volledig. Constant aan het zuigen. Zuivere trol. Het gaat hem niet om deelname aan een discussie, maar om het irriteren van anderen. Daar geniet hij van.

fFred
21 april 2018 at 18:18
Dan moet je er niet op reageren als je dat weet Dick. Gewoon negeren die vent , doe ik ook .

Dick Berts
21 april 2018 at 18:38
Goed advies Fred. We knallen allemaal wel eens tegen elkaar op, maar iedereen is hier op zijn manier integer. Deze vent is dus de uitzondering. Maar er gebeuren hier gelukkig ook mooie dingen. Als ik tegen jou op knal, zijn we het de volgende dag weer vergeten. Daar ben ik je dankbaar voor. Zo doen kerels dat. Rooie hoofden? Biertje! Smiley.

fFred
21 april 2018 at 16:44
Ze hebben wel lef , om te beweren dat het pand dringend onderhoud behoeft ! Als er èèn ding is hier in Den Helder , dan is het de Gemeente zelf wel die zijn eigendommen laar verpauperen. De gemeente heeft vanaf de koop , nog nooit ene moer gedaan aan het gebouw. Nog ver voor dat Scholten er in trok , donderde de betonbrokken uit het pand vanwege betonrot .Het pand moest er toch verwaarloosd en verpauperd uitzien en “””rijp “” voor de geplande sloop ? Voor een nieuw stadhuis ? Hier wordt van alles uit de kast getrokken , wat Scholten maar enigszins kan schaden, en de gemeente als rechtvaardige partij in het daglicht te stellen. Zo kunnen ze hun plannen nog snel effe doordrammen !. Het plan van Tuyn , om het te op te knappen en te verbouwen, is niet meer of minder een in der haast, snel bedacht argument om Scholten uit het pand te krijgen. Scholten mocht onder geen beding koper worden van het pand.

Henk van Kuijk
21 april 2018 at 16:51
Inderdaad, het huidige college verwaarloosde zelf het pand tot op de bodem. Bodemprocedure 3. Tegels kapot, enkele ramen, asbest waar ze overheen wilden schilderen, lekkage, kapot plafond….hypocriete en onbeschaafde manipulatie.

RB
21 april 2018 at 17:45
waar ik wel nieuwsgierig naar ben, had Scholte aantoonbaar de benodigde middelen toen hij aan de bieding meedeed? “hoor” hier wel vaak dat hij de asbest sanering e.d. zelf ging regelen en dat dit maar bij het bod geteld moest worden maar niet dat er de financiën voor waren om dit alles te realiseren

Hotmail 2
21 april 2018 at 19:27
Doe toch je huiswerk in plaats van alleen maar blazen. Het bezit van Rob Scholte is al eens getaxeerd op ruim 2 mio.

RB
21 april 2018 at 19:36
dus hij had niet de middelen aanwezig en geen bankgarantie om de aankoop te doen, leuk dat hij bezittingen heeft maar als al de financiën daarin vast zitten kun je nog geen brood kopen, dat was dan vast de reden waarom het hem niet gegund was en dat hij de energierekening niet kon voldoen?

Loes Vermeer-lagerveld
22 april 2018 at 00:26
RB, een misselijkmakende persoon, die zoveel ziek gedrag vertoont dat het niemand ontgaat met een gestoorde te maken te hebben. Een uitdrukkelijk advies: deze persoon helemaal negeren. ……..

https://denhelderactueel.nl/2018/04/niet-1-maar-2-bodemprocedures-in-zaak-scholte/

Twee rechtszaken postkantoor

Noordhollands Dagblad, 21 april 2018

Noordhollands Dagblad, 21 april 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Gokken

Helderse Courant, 21 april 2018

Noordhollands Dagblad, 21 april 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image