Leo Verhoef – Boekhoudfraude gemeenten en provincies: Den Helder

Ook de jaarrekeningen van gemeente Den Helder kloppen niet. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de financiële positie.
In de jaarrekeningen over de periode 2004-2006 werd een nadelig saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd van 3,2 miljoen euro. In werkelijkheid was het tekort 29,3 miljoen euro. Er wordt dus circa 26 miljoen euro gemist. Geld van de belastingbetalers.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 4 september 2006 voor de misleidende cijfers in de jaarrekeningen 2004 en 2005. De gemeenteraad vond het niet nodig te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 december 2007. Die zijn brief meteen de prullenbak ingooide (“voor kennisgeving aangenomen”). Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur rapporteert een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 2,8 miljoen euro. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van 7,7 miljoen euro. Over de periode 2004-2007 meldde het gemeentebestuur dus een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 6 miljoen euro terwijl er in werkelijkheid een verlies werd geleden van 37 miljoen euro. Waaraan zijn de niet verantwoorde 31 miljoen euro belastinggelden opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 oktober 2008. Die reageerde totaal niet.
Opvallend bij de jaarrekening 2007: ter zake van de in de jaarrekening opgenomen vergoeding van dubbele woonlasten van de burgemeester zegt de accountant dat dat rechtmatig is terwijl de minister van Binnenlandse Zaken zegt dat dat onrechtmatig is. Leo Verhoef vroeg als eenvoudige belastingbetaler met brieven dd. 25 februari 2009 de gemeenteraad en de minister beide om opheldering over deze tegenstrijdigheid.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 2,6 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente 7,9 miljoen euro over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 juni 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 6,0 miljoen euro. In werkelijkheid was het voordelig saldo 27,2 miljoen euro (inclusief winst van 15,5 miljoen euro bij de verkoop van de aandelen in NUON). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was 10,6 miljoen euro.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 juli 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 4,0 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van 11,3 miljoen euro. Wat mochten we niet weten? Verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 september 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 0,1 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van 0,5 miljoen euro.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 1,0 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van 4,6 miljoen euro. Wat mochten we niet weten? Dat er verliezen waren van 2,7 miljoen euro op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 mei 2013. Alweer, geen reactie, want “ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers”.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 6,8 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van 5,0 miljoen euro. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van 11,8 miljoen euro opgegaan? Wat hoefden we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 mei 2014. Alweer, geen reactie, want “ach, het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers”.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 3,2 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van 7,0 miljoen euro. Wat hoefden we nu niet weten? Ten minste waren er weer verliezen, nu van 6,6 miljoen euro, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen. Wat was er nog meer aan de hand? Inmiddels missen we over de periode 2010-2014 zo’n 27 miljoen euro niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 september 2015.

Inhoud dossier:
– Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 2 september 2015
http://leoverhoef.nl/dossiers/denhelder/denhelder20150902.html
– Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 12 mei 2014
http://leoverhoef.nl/dossiers/denhelder/denhelder20140512.html
– Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 28 mei 2013
http://leoverhoef.nl/dossiers/denhelder/denhelder20130528.html
– Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 7 september 2011
http://leoverhoef.nl/dossiers/denhelder/denhelder20110907.html
– Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 7 juli 2010
http://leoverhoef.nl/dossiers/denhelder/denhelder20100707.html
– Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 24 juni 2009
http://leoverhoef.nl/dossiers/denhelder/denhelder20090624.html
– Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 25 februari 2009
http://leoverhoef.nl/dossiers/denhelder/denhelder20090225.html
– Brief aan minister van Binnenlandse Zaken mevr. dr. G. ter Horst dd. 25 februari 2009
http://leoverhoef.nl/dossiers/denhelder/denhelder20090225.2.html
– Brief van minister van Binnenlandse Zaken mevr. dr. G. ter Horst dd. 13 maart 2009
http://leoverhoef.nl/dossiers/denhelder/denhelder20090313.pdf
– Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 31 oktober 2008
http://leoverhoef.nl/dossiers/denhelder/denhelder20081031.html
– Brief van gemeenteraad van Den Helder dd. 15 januari 2008
http://leoverhoef.nl/dossiers/denhelder/denhelder20080115.pdf
– Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 14 december 2007
http://leoverhoef.nl/dossiers/denhelder/denhelder20071214.html
– Brief aan gemeenteraad van Den Helder dd. 4 september 2006
http://leoverhoef.nl/dossiers/denhelder/denhelder20060904.html

http://leoverhoef.nl/dossiers/denhelder.html

PERSBERICHTEN

Leo Verhoef bestookte de pers in de afgelopen jaren met tientallen persberichten over de door hem aangetroffen misstanden van ongekende boekhoudfraudes bij de overheid zelf. De pers en de media lieten het ruimschoots afweten.
Hieronder de belangrijkste persberichten:

Persbericht dd. 4 juli 2016

Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag

Waarover u nog steeds niets vernam in de pers en de media en wat dus door de pers en media totaal wordt doodgezwegen

Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam opgelopen naar 3.980 miljoen (4,0 miljard) euro
Boekhoudfraude bij gemeente Rotterdam opgelopen naar 1.150 miljoen (1,2 miljard) euro
Boekhoudfraude bij gemeente Den Haag opgelopen naar 638 miljoen (0,6 miljard) euro
Boekhoudfraude bij gemeente Utrecht opgelopen naar 544 miljoen (0.5 miljard) euro
Boekhoudfraude bij gemeente Eindhoven opgelopen naar 375 miljoen (0,4 miljard) euro

Boekkhoudfraude bij gemeenten schering en inslag: burgers worden door hun gemeentebesturen en gemeenteraden zwaar bedrogen
Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag: gemeenteraden zijn hierover herhaaldelijk uitvoerig geïnformeerd maar ondernemen geen enkele actie, integendeel
Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag: pers en media zijn hierover herhaaldelijk uitvoerig geïnformeerd maar het onderwerp wordt totaal doodgezwegen
Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag: niemand wil er zijn vingers aan branden

Onderzoek van de jaarrekeningen van gemeenten van de recente jaren laat zien dat de meeste gemeentebesturen in de jaarrekeningen van hun gemeenten en in hun berichtgeving daarover saldi van opbrengsten en kosten presenteren die niet overeenkomen met de werkelijke saldi. Vrijwel steeds worden hogere saldi, vaak veel hogere saldi, gepresenteerd dan de werkelijke saldi. Vaak worden positieve saldi gepresenteerd terwijl er in werkelijkheid sprake is van nadelige saldi, vaak grote nadelige saldi. Het omgekeerde komt ook voor, zij het sporadisch.
Door de (verzwegen) negatieve saldi van baten en lasten zijn verreweg de meeste gemeenten in de afgelopen tijd fors op hun vermogen ingeteerd. In totaal gaat het om miljarden euro’s. De negatieve saldi van baten en lasten betekenen uiteraard een even grote toename van de schulden en een navenante stijging van de rentekosten.

Dit betekent dat de betreffende gemeenteraden, waar ten enenmale de kennis ontbreekt om dit te doorzien, door deze boekhoudfraude totaal op het verkeerde been worden gezet. Dit betekent ook dat de geïnteresseerde burgers totaal op het verkeerde been worden gezet. Opvallend is ook dat bij al deze boekhoudfrauduleuze jaarrekeningen desondanks steeds goedkeurende accountantsverklaringen staan. Blijkbaar zijn de betreffende accountants niet in staat de boekhoudfraude te onderkennen, danwel: zij willen het niet onderkennen, bang om hun baan te verliezen, wat blijkens de praktijk geen irreële angst is.

Amsterdam
Het gemeentebestuur van Amsterdam presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 1998-2015 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 1.048 miljoen (1,0 miljard) euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een voordelig saldo had van maar liefst 5.028 miljoen (5,0 miljard) euro. Boekhoudfraude dus van 3.980 miljoen (4,0 miljard) euro (De boekhoudfraude bij Ahold toentertijd, waarvoor bestuurders strafrechtelijk gestraft werden, verbleekt er totaal bij.)
Opvallend: De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was is deze periode 2.649 miljoen euro, zo laten de jaarrekeningen, en daarmee het onderzoek daarnaar, eveneens zien. De conclusie is dus: gemeente Amsterdam hield in de periode 1998-2015 meer over, zelfs beduidend meer over, dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting. De inwoners van Amsterdam betaalden dus in deze jaren geheel onnodig Onroerendezaakbelasting! Opvallend is dat deze eenvoudige conclusie de volksvertegenwoordigers, i.c. de gemeenteraad(sleden), nooit is opgevallen, anders zou de gemeenteraad en zouden de gemeenteraadsleden ogenblikkelijk de terugbetaling geëist hebben van de onnodig opgelegde en geheven Onroerendezaakbelasting.

Rotterdam
Het gemeentebestuur van Rotterdam presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2007-2015 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 553 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 597 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 1.150 miljoen euro.

Den Haag
Het gemeentebestuur van Den Haag presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2008-2015 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 249 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 389 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 638 miljoen euro.

Utrecht
Het gemeentebestuur van Utrecht presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2008-2015 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 403 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 141 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 544 miljoen euro.

Eindhoven
Het gemeentebestuur van Eindhoven presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2006-2015 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 37 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 338 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 375 miljoen euro.

Etc., etc.

Onderzoek en onderzoeker; bevestigingen van onderzoeksresultaten:

Bovenstaande conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W. Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang uitvoerig en diepgaand onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Zijn onderzoeksresultaten zijn ronduit verbijsterend.

Heel veel meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten (per gemeente en provincie) en de bevestigingen daarvan, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de beroepsorganisatie van register-accountants, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam ( ! ) en de Rekenkamer Rotterdam ( ! ), en de rapporteringen aan de gemeenteraden van de betreffende gemeentes is uitvoerig gedocumenteerd en gedetailleerd te vinden op http://www.leoverhoef.nl.

Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag.
En meer in het bijzonder in de op de website opgenomen dossiers van o.a. de betreffende gemeenten.
Amsterdam: http://leoverhoef.nl/dossiers/amsterdam.html
Rotterdam: http://leoverhoef.nl/dossiers/rotterdam.html
Den Haag: http://leoverhoef.nl/dossiers/denhaag.html
Utrecht: http://leoverhoef.nl/dossiers/utrechtgem.html
Eindhoven: http://leoverhoef.nl/dossiers/eindhoven.html

Ook verbijsterend is het overzicht van gemeenten met “Griekse” jaarrekeningen
Zie http://leoverhoef.nl/lageresaldi.html

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en meer bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, is eveneens uitvoerig te vinden op www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag.

Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670
E: lwverhoef@hetnet.nl
W: http://www.leoverhoef.nl

http://leoverhoef.nl/persberichten/pb20160704.html

Wie is Leo Verhoef

Drs. L.W.Verhoef (1947), Registeraccountant, was tot aan 1995 werkzaam als accountant, achtereenvolgens bij Van Dien+Co (opgegaan in PricewaterhouseCoopers) en vanaf 1989 bij VB Accountants (opgegaan in Deloitte), het vroegere Verificatiebureau der Nederlandse Gemeenten.
Leo Verhoef heeft als accountant, maar ook als bestuurder van verschillende organisaties, grote ervaring opgedaan zowel bij het bedrijfsleven alsook bij overheid en non-profitorganisaties.

Bijzonder was het om in 1987 als lid van de Raad van Toezicht van de plaatselijke Rabobank tegen een omvangrijke boekhoudfraude bij de Rabobank-organisatie aan te lopen. Deze ontdekking nam niemand hem in dank af. Ook niet de door Leo Verhoef gewaarschuwde De Nederlandsche Bank (waar Van Dien+Co, de werkgever van Leo Verhoef, de accountant was). De Nederlandsche Bank was gepikeerd en deed – ondanks geheimhoudingsplicht – zijn beklag bij Van Dien+Co, de werkgever van Leo Verhoef, en Van Dien+Co schopte Leo Verhoef er “dus” uit. .. (meer hierover) ..
Toezichthouders die hun werk goed doen, zijn in Nederland niet welkom.

Aldus trad Leo Verhoef op 1 januari 1989 in dienst bij VB Accountants. Op dat moment waren vrijwel alle Nederlandse gemeenten en provincies cliënt bij VB Accountants. Leo Verhoef bleek in dienst te zijn getreden bij een accountantskantoor waar kwaliteit en kwaliteitszorg ver onder elke professionele norm zaten, m.n. ook die van de eigen beroepsorganisatie (NIVRA). Wat een accountantscontrole van een jaarrekening inhield, was er volstrekt onbekend. Dit uitte zich in het doorlopend van goedkeurende accountantsverklaringen voorzien van jaarrekeningen van gemeenten en provincies, maar ook van andere organisaties, die volstrekt niet voldeden aan de daaraan te stellen eisen, i.c. een volstrekt misleidend beeld gaven van de financiële positie en van de opbrengsten en de kosten en het saldo daarvan. (Boekhoudfraude avant la lettre, bovendien bij de overheid zelf, op een schaal waarbij bijvoorbeeld de boekhoudfraude bij Ahold volledig verbleekt.) Leo Verhoef heeft ruim 5 jaar lang geprobeerd de misstand aan de orde te stellen en verbetering te krijgen. In 1994 werd hij door de kantonrechter ontslagen (“U hoort wat uw werkgever zegt: “U bent lastig”), “uiteraard” zonder een noemenswaardige ontslagvergoeding. Het toenmalige GAK kende hem per gratie een ww-uitkering toe, wèl met de hoogste strafkorting die te bedenken viel (“U bent verwijtbaar werkloos”).
Accountants die hun werk goed doen, zijn in Nederland niet welkom.

Sindsdien is Leo Verhoef bezig de misstand van de enorme boekhoudfraude bij gemeenten en provincies en hoe accountants die hun controlewerk goed doen, behandeld worden, zichtbaar te maken.
Ook moet Leo Verhoef gerehabiliteerd worden!

Vanaf 1995 was hij regelmatig werkzaam als interimmanager bij overheids- en gezondheidszorgorganisaties en andere non-profitorganisaties. Totdat “men” erachter kwam waar Leo Verhoef mee bezig was; voortaan was hij als klokkenluider overal persona non grata.
Uiteraard “mocht” hij daarna als ordentelijke klokkenluider een bijstandsuitkering ontvangen. Dat is blijkbaar de beloning van de maatschappij voor controleurs en toezichthouders die hun werk goed doen in Nederland.

Leo Verhoef adviseert en traint gemeenteraadsleden en statenleden in het omgaan met gemeentelijke en provinciale begrotingen en jaarrekeningen. Al dan niet op verzoek van bijvoorbeeld raads- en statenleden onderzoekt hij jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

CURRICULUM VITAE

Opleidingen
1959-1965 Gymnasium B
1965-1971 Vrije Universiteit, Amsterdam: Economische Wetenschappen (Bedrijfseconomie)
1971-1975 Vrije Universiteit, Amsterdam: Accountancy
1989-1990 Katholieke Universiteit Brabant: Overheidsaccountancy

Werkzaamheden
Assistent-accountant:
1971-1975 Dechesne, Van den Boom & Co, te Utrecht (thans Ernst & Young)
Accountant:
1975-1989 Van Dien + Co, te Utrecht (thans PricewaterhouseCoopers, vanaf 1987 als senior-medewerker)
1989-1995 VB Accountants (thans Deloitte & Touche)
1996-1997 Arthur Andersen & Co, te ‘s-Gravenhage
Interimmanagementfuncties:
1995-1996 Provincie Utrecht (Hoofd Financiën Dienst Water & Milieu)
1997-1998 Bloedbank Midden-Nederland, te Utrecht/Hilversum: Hoofd Financiële Zaken
1998-1999 Ziekenhuis St Jansdal, te Harderwijk: Hoofd Economisch Administratieve Dienst
1999-2000 Gemeente Amsterdam: advieswerkzaamheden inzake administratie en controle ESF-subsidies
2000 St. PameijerKeerkring, te Rotterdam: Hoofd Economische Administratieve Dienst
2000-2001 St. ContinU, te Utrecht: Hoofd Informatievoorziening & Automatisering
2001 Impuls, te Amsterdam: Hoofd Financiën & Informatievoorziening
… Diverse adviesopdrachten in juridische procedures

Nevenfuncties
– Diverse kerkelijke functies, w.o. voorzitter kerkenraad (1972–2001)
– Penningmeester van Vereniging voor Beroeps- en Algemeen Voortgezet Onderwijs (4 scholen LBO/MAVO), te Utrecht (1983-1987)
– Raad van Toezicht van Coöperatieve Rabobank, te Wijk bij Duurstede (1984-1988)
– Penningmeester van Stichting Nationaal Museum Van Speelklok tot Pierement, te Utrecht (1985-2001)
– NIVRA: Examinator schriftelijk examen Leer van de Accountantscontrole

http://leoverhoef.nl/cv.html