Leo Blank – Scholen aan Zee krimpt nog meer + Delano Weltevreden – Meer geld in onderwijs Scholen aan Zee

Scholen aan Zee krimpt nog meer

Het Junior College in Julianadorp, onderdeel van Scholen aan Zee.

Den Helder – Scholen aan Zee krimpt meer dan verwacht. Gisteren werd met ruim 170 leerlingen minder gestart dan een jaar eerder. Bij ROC Kop van Noord-Holland is de daling met twee procent in lijn met prognoses.

Scholen aan Zee trapte het schooljaar 2018-2019 af met tussen de 2360 en 2370 leerlingen. Dat zijn er volgens bestuursvoorzitter Reinier de Voogd ruim 170 minder dan vorig studiejaar.

De aantallen zijn exclusief leerlingen van Schakel aan Zee. Dat zijn anderstalige kinderen, die in een apart gebouw onderwijs volgen. “Nu zijn dat er 125. Maar dat kan per drie maanden sterk variëren”, aldus De Voogd.

De totale afname van het leerlingenaantal met zeven procent valt groter uit dan prognoses lieten zien. De Voogd ontkent niet, dat het matige kwaliteitsimago van de school een rol speelt. Deze zomer kreeg Beroepsonderwijs aan Zee van de inspectie het predicaat ’zeer zwak’. Van de eindexamenkandidaten havo slaagde slechts 64 procent.

De Voogd: “Meer leerlingen trekken naar scholen in Schagen, Alkmaar en Bergen. Daarbij komt dat op het Regius College ook een ander onderwijsaanbod wordt geboden. In het beroepsonderwijs zijn daar meer mogelijkheden. En in Schagen komen eersteklassers terecht in combinatiegroepen van bijvoorbeeld havo/vwo. Bij Scholen aan Zee worden leerlingen in dit voorbeeld direct ingedeeld in havo of vwo.”

Dat ook ROC Kop van Noord-Holland minder leerlingen begroet dan een jaar geleden is voor bestuursvoorzitter Aad de Wit geen verrassing: “In onze meerjarenprognose gaan we uit van een jaarlijkse afname van twee procent. Vorig jaar telde de school ongeveer 3325 leerlingen, nu zeventig minder. Dat heeft te maken met demografische ontwikkelingen. We zitten in een krimpgebied.”

Het verlies doet zich vooral voelen in Den Helder. De locatie Hofstraat in Schagen draait redelijk stabiel, al blijft het aantal leerlingen op de horeca opleidingen daar beduidend achter, aldus De Wit.

Het ROC merkt ook de gevolgen van de aantrekkende economie. Bedrijven zitten te springen om nieuwe medewerkers. Leerlingen kiezen steeds vaker voor een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Dan staan ze op de loonlijst van een bedrijf, werken daar vier dagen en gaan één dag naar school. Bij een Beroepsopleidende Leerweg (BOL) is de verdeling in werk- en studiedagen net andersom.

De Wit: “BBL’ers tellen voor de school slechts voor één derde leerling mee. Dat drukt het totale aantal.” Aan de andere kant plukt de school de vruchten van een andere tendens: werkgevers schakelen het ROC vaker in om werknemers via een BBL traject naar een hoger niveau te leiden.

Het Regius College in Schagen ging van start met een recordaantal leerlingen: 3298, ongeveer 25 meer dan een jaar geleden. “In een gebied met een krimpende bevolking doe je het dan heel goed”, vindt bestuursvoorzitter Anne Hoekstra. Op de school is er geen opleiding, die er opmerkelijk positief of negatief uitspringt.

Helderse Courant, 4 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Meer geld in onderwijs Scholen aan Zee

Den Helder – Scholen aan Zee brengt de hypotheek van de organisatie onder bij het Rijk en houdt zo enkele tonnen per jaar over om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Scholen aan Zee is eigenaar van de gebouwen. “Wij krijgen geld van de overheid. Ik vind het dan raar als we vervolgens een hypotheek nemen bij een commerciële bank, terwijl we dat tegen een lagere rente bij het Rijk kunnen doen”, zegt bestuurder Reinier de Voogd van Scholen aan Zee. Het verbaast hem, dat dit niet eerder is gedaan. “Het is belastinggeld, dat bedoeld is om onze kinderen op te leiden. Als de hypotheek eerder bij het Rijk was ondergebracht, had het miljoenen gescheeld.” Het ministerie van Financiën wil SaZ toelaten tot het zogenoemde Schatkistbankieren voor het onderwijs. Daadwerkelijk groen licht komt er alleen als de gemeente Den Helder voor 13,25 miljoen euro garant staat. Omdat de kredietwaardigheid van SaZ goed is, willen burgemeester en wethouders van Den Helder, die garant stelling afgeven. De gemeenteraad moet er nog een besluit over nemen.

In de begroting van SaZ is voor dit jaar nog geen rekening gehouden met de rentemeevaller van tussen de twee en drie ton per jaar. “Dat geld gaan we voornamelijk steken in allerlei verbeterprogramma’s. die overigens al enige tijd lopen en meer personeel voor de klas”, legt De Voogd uit. “Niet alleen op Lyceum aan Zee en Beroepsonderwijs aan Zee, die onder verscherpt toezicht staan. Ook op de andere onderdelen. Het gaat onder meer om coaching van docenten en het verbeteren van mentor vaardigheden. Onze begroting is al heel scherp. Ik kan wel een paar ton gebruiken om mensen in huis te houden.”

Helderse Courant, 14 januari 2019, 17:08

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190114_85219629/meer-geld-in-onderwijs-scholen-aan-zee

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Scholen+aan+Zee