Lennaart Allan – Flirten met de ¿iLLUMiNATi¿ in de popcultuur

S&M, videoclip van Rihanna ¿Prinses van de iLLUMiNATi¿, luidt de projectie op de achtergrond (foto Trouw)

Een geheim genootschap van ‘iLLUMiNATi beheerst de Wereld. Rappers dragen deze complot theorie met antisemitische trekken uit. Ook popmuzikanten van Wereld faam flirten met deze hype.

In 2011 zag ik onderstaande etsen hangen in een Amsterdams tekenlokaal, gemaakt door een leerling. We zien het bovenlichaam van een vrouw, haar hoofd als ananas, gekleed in een colbert met stropdas. Rechts driehoeken met ogen: het Alziend Oog, dat in de christelijke beeldtraditie staat voor God, of de Goddelijke voorzienigheid.

Is dit slechts een voorbeeld van het soort surrealisme, dat je vaak aantreft in beeldend werk van tieners? Ik vroeg de docent, of hij wist wat er was afgebeeld, maar hij had geen idee.

Nieuwe Wereld Orde

De sleutel tot begrip van de betekenis zijn de Alziende Ogen. Deze symbolen worden ook gebruikt in de vrijmetselarij, de broederschap, die haar leden geestelijk en moreel wil verheffen en die Verlichtingsdenken koppelt aan neoplatoonse esoterische tradities met veel aandacht voor symboliek en rituelen. Rond de vrijmetselarij ontstond een demoniserende mythevorming, die rond 1800 in de wereld is gebracht door Franse reactionaire katholieken. Zij woekerde voort en in de twintigste eeuw werd de mythe een essentieel bestanddeel van totalitaire ideologieën als nazisme, stalinisme en islamisme. Deze mythevorming is ook de oorzaak dat het Alziend Oog wel vier keer op deze etsen is afgebeeld.

Enkele maanden eerder had ik dit symbool ook al eens aangetroffen op tekeningen van leerlingen op een middelbare school waar ik tijdelijk werkte. Toen hoorde ik ook leerlingen praten over de iLLUMiNATi. Omdat ik ooit ‘Warrant for Genocide‘ (1967) van de historicus Norman Cohn had gelezen, een standaardwerk over modern antisemitisme, had ik direct een duister vermoeden, waar zij het over hadden.

Ik ben gaan Googlen en werd overvloedig getrakteerd op de bizarste theorieën over de iLLUMiNATi, het ‘geheime genootschap,’ dat de duivel zou aanbidden, de religie wil vernietigen, homoseksualiteit propageert, de muziekwereld en de Media beheerst, en een dictatoriale ‘Nieuwe Wereld Orde‘ nastreeft. Rondvraag bij collega’s op andere scholen leerde me, dat daar ook veel leerlingen geloof hechtten aan deze theorieën, die trouwens al langer de ronde doen in de popmuziek.

De iLLUMiNATi hype leeft ook op basisscholen. “Aan het einde der tijden zullen de christenen worden afgeslacht, en zullen de legers van de moslims vechten tegen de legers van de Dajjal (de Anti Christ), en dat zijn de iLLUMiNATi“, vertrouwde een tienjarige (!) Egyptische jongen mij toe op een school in Amsterdam Noord. En in Amsterdam-Zuidoost bezwoeren Ghanese meisjes mij dat de populaire zangeressen Beyoncé, Madonna en Rihanna werden ‘beheerst door de iLLUMiNATi‘ en dat zij ‘willen, dat je in de duivel gelooft.’ Collega docenten erkenden dat de iLLUMiNATi hype wijdverbreid is, ook op ‘witte‘ scholen, maar de meesten zagen het als een nieuwe puberale rage.

Anoniem - Ananas en Alziend Oog (ets, foto Trouw).

Anoniem – Ananas en Alziend Oog (ets, foto Trouw)

Toeval bestaat niet

Maar in werkelijkheid is iets aan de hand dat meer aandacht verdient. De iLLUMiNATi hype is een complottheorie ideeën gebaseerd op angst voor een niet bestaand complot. Complotten kunnen bestaan; complottheorieën zijn onjuiste interpretaties van de werkelijkheid. Deze twee kunnen elkaar overlappen. De bolsjewistische machtsgreep tijdens de Russische Revolutie was bijvoorbeeld een complot van Vladimir Lenin.

Maar die revolutie is ook het onderwerp van complottheorieën, die min of meer de gehele geschiedenis omvatten: tempeliers, Verlichting filosofen, vrijmetselaars, Joden, iLLUMiNATi enzovoort. In die theorieën gebeurt nooit iets toevallig, maar komt iedere politieke of historische gebeurtenis voort uit een zorgvuldig voorbereid plan, in het geheim gesmeed door een kleine groep machtige personen. Volgens complot denkers zijn dat meestal Joden en vrijmetselaars.

De iLLUMiNATi hype is een voortzetting van het fenomeen, dat de Britse historicus Norman Cohnde mythe van het Wereld complot van Joden en vrijmetselaars‘ noemde. Dit is een beruchte antisemitische Wereld omspannende samenzweringstheorie, die oneindig veel ellende heeft veroorzaakt, waaronder de Holocaust.

Begin van samenzweringstheorieën

De iLLUMiNATi hebben ooit werkelijk bestaan, als geheim genootschap in Beieren, in 1776 opgericht door Adam Weishaupt. Deze professor in de rechten stond een verbeterde versie van de vrijmetselaars voor ogen, met een revolutionaire politieke agenda: een republiek moest de Monarchie vervangen. Op het hoogtepunt zouden de iLLUMiNATi drieduizend leden hebben gehad. Maar in 1784 verbood de keurvorst van Beieren alle geheime genootschappen. Een aantal iLLUMiNATi werd gevangen genomen, anderen vluchtten. Volgens historici was dat het einde van het genootschap.

Maar kort daarop ontstonden de eerste samenzweringstheorieën. De iLLUMiNATi zouden ondergronds zijn gegaan, en enorme macht uitoefenen, schreef onder andere de Schotse wiskundige John Robison in 1797.

Dat jaar verscheen een nog invloedrijker boek: ‘Memoires in dienst van de geschiedschrijving van het Jacobinisme‘, van de Fransman Abbé Augustin de Barruel. Deze reactionaire katholiek beweerde dat de iLLUMiNATi verantwoordelijk waren voor de Franse Revolutie (1789). Ze zouden een ondergrondse voortzetting zijn van de Tempeliers orde, die in 1314 door de Franse Koning Filips de Schone was vernietigd. Uit wraak wilden ze alle Monarchieën en het christendom wegvagen, door ongelimiteerde vrijheid te prediken en een Wereld republiek onder hun heerschappij te stichten.

Joodse sekte

Deze aantijgingen behoren nog steeds tot de canon van de iLLUMiNATi gelovigen. Nieuw element erin is dat de iLLUMiNATi nu ook uit zijn op de vernietiging van de islam.

Het Alziend Oog op het dollarbiljet ¿bewijst¿ dat iLLUMiNATi de wereldeconomie beheersen (foto Trouw)

Het Alziend Oog op het dollarbiljet ¿bewijst¿ dat iLLUMiNATi de Wereld economie beheersen (foto Trouw)

Terug naar de negentiende eeuw. In 1806 kreeg Barruel fanmail uit Italië. Een zekere JB Simonini feliciteerde hem met het ontmaskeren van ‘de helse sektes (Jakobijnen, vrijmetselaars, iLLUMiNATi) die de weg vrijmaken voor de komst van de Anti Christ‘.

Daarnaast wees hij Barruel op de rol van de “Joodse sekte, de meest formidabele macht, als men hun grote rijkdom en de bescherming, die zij genieten in bijna alle EUropese landen in acht neemt“. Simonini schrijft hoe hij een tijdlang als infiltrant onder de Joden heeft geleefd. Die zouden hem een goud en zilver schat hebben laten zien, waarvan degenen betaald werden, die werkten voor de Joden. Hij hoorde, dat iLLUMiNATi en de vrijmetselaars waren opgericht door de Joden, wier uiteindelijke doel was om binnen een eeuw de Wereld macht te veroveren. Kerken zouden in synagogen veranderen, de overgebleven christenen zouden slaven van de Joden worden.

Norman Cohn beschouwt de brief van Simonini (volgens sommigen door Barruel zelf geschreven) als de oerversie van de mythe van het wereldcomplot van Joden en vrijmetselaars. In 1867 dook het gerucht van de Joodse Wereld overheersing weer op in ‘Biarritz, geschreven door Hermann Goedsche. Deze roman bevat een hoofdstuk, waarin een Duitse geleerde en een gekerstende Jood, verdekt opgesteld, getuige zijn van een geheime bijeenkomst van vertegenwoordigers van de twaalf Joodse stammen. Iedere eeuw komen de stamhoofden bijeen om de voortgang te bespreken van een geheim Joods plan ter verovering van de Wereld heerschappij. Hun strategieën: verwerven van kapitaal, beheersen van de handelsbeurzen, verzwakken van de kerk, infiltratie in de regering en beheersing van de Media.

Antisemitische smaadschrift

In de jaren daarna werd deze passage uit ‘Biarritz‘ in vele bewerkte publicaties herdrukt, maar dan als verslag van een werkelijke gebeurtenis. Fictie werd feit. Deze herdrukken waren voorlopers van ‘De protocollen van de wijzen van Zion‘. Dit is het beruchtste antisemitische smaadschrift. Het is ogenschijnlijk een statuut opgesteld door Joodse leiders, die een complot smeden om de Wereld heerschappij te verkrijgen. Het verscheen voor het eerst in 1905 in RUsland. Dat dit boek een leugenachtig verzinsel is, werd vanaf de jaren twintig al vele malen overtuigend aangetoond.

Toch werd het een van de belangrijkste ideologische en propagandistische teksten van de nazi’s, en wordt nu nog door grote groepen geloofd, vertaald en in grote aantallen uitgegeven over de hele Wereld. In Arabische landen heeft het grote invloed gehad op de ideologie van islamistische bewegingen; vrij kort geleden verschenen in Syrië en Libanon nieuwe vertalingen er van, en in Egypte kwam er zelfs een op de protocollen gebaseerde soapserie op TV.

In EUropa gaat het rond bij neofascistische partijen, en in de Verenigde Staten onder groepen als de Ku Klux Klan, de Nation of Islam, en onder fundamentalistische christenen.

Antisemitisme fans van M'bala maken 'quenelle', 'Shoah nanas' in de hand (foto Reuters)

Antisemitisme: fans van M‘bala maken ‘quenelle‘, ‘Shoah nanas in de hand (foto Trouw)

In de Amerikaanse traditie heten de ‘Protocollen van de wijzen van Zion‘ ook wel ‘De protocollen van de iLLUMiNATi‘. Dit komt onder andere door de invloed van de Engelse fasciste Helen Nesta Webster (1876 1960) op Angelsaksische antisemieten; door haar publicaties loopt er een rechtstreekse lijn van Robison en Barruel naar extreem rechtse activisten in de VS. Amerikaans extreemrechts is zeer actief op internet. Radicale moslims Wereld wijd nemen hun antisemitische, anti iLLUMiNATi inzichten dankbaar over; ze verspreiden die met wat kleine aanpassingen op hun beurt weer via internet. Er is dus aantoonbaar een historisch verband tussen de al oude mythe van het Wereld complot van Joden en vrijmetselaars en de huidige iLLUMiNATi hype.

Marketingstrategie

Via websites, webfora, teksten van rappers (zie tekst onderaan) en amateuristische documentaires op YouTube komen jongeren in aanraking met deze paranoïde denkbeelden, die zijn doorgesijpeld in de populaire cultuur. De Duitse popgroep NSA rapt: “Voor wie het niet weet: de iLLUMiNATi zijn een geheime samenzwering, die Wereld heerschapij wil, en Satan aanbidt. Zeg: Bismillah rahman rahim – dat laatste is een islamitische bede (In de naam van God, de Barhmartige, de Genadevolle), in dit geval gericht tegen de iLLUMiNATi, die volgens de raptekst ‘1,5 miljard moslims de Wereld uit willen werken‘.

De Nederlandse rapper Mosheb dicht “De enige terroristen zijn die van de iLLUMiNATi‘ – en die moeten dood. Het gaat om Amerikanen, ‘de Media’ en, zoals een fan toelicht bij een clip van Mosheb: Joden. “Respect Mosheb!!! KiLLUMiNATi kil die KK Joden” – KK is kanker.

Marketingstrategen van pop en rap sterren als Madonna, Jay Z, Lady Gaga, Rihanna en Beyoncé, stoppen in videoclips van deze sterren ‘verholen iLLUMiNATi symboliek‘. Vermoedelijk behoren deze Wereld sterren, die zich vaak met progressieve ideeën profileren, niet tot de hardcore gelovigen, en het zal ze niet te doen zijn om de complot theorie te verspreiden, maar om aandacht te genereren. Ook als ze uit louter commerciële overwegingen toespelingen maken op de hype, geven ze deze wel voedsel.

Potentiële vergif

Niet alleen popartiesten refereren aan de iLLUMiNATi, ze komen ook voor in populaire games. Via de populaire cultuur komen dus bijna alle jongeren in aanraking met deze hype. Ik zeg niet, dat iedereen, die flirt met (de symbolen van) de iLLUMiNATi hype een antisemiet is, maar ze spelen wel met vuur. Veel jongeren hebben geen idee, waar de theorieën over de iLLUMiNATi vandaan komen. Ik heb die tijdens een les Culturele en kunstzinnige vorming aan een groep ‘gelovigen‘ uitgelegd, en de scholieren waren oprecht geschokt. Maar het is een feit. dat bijna de hele jeugd in aanraking komt met dit potentiële vergif.

Hoe dat gif doorwerkt is te zien aan de etsen, waarmee ik dit artikel begon. De Alziende Ogen betekenen in deze context symbolen van de iLLUMiNATi. De tentakels komen uit de traditie van de antisemitische politieke spotprent, en verwijzen naar de verborgen hegemoniale macht van de Joden.

Het ananashoofd kennen we van mensen, die foto’s van zichzelf op Facebook plaatsen met een ananas gemonteerd op hun gezicht, poserend bij Joodse objecten en gebouwen, zoals standbeelden en het Parijse Shoah museum. Zij doen daarbij de quenelle, een gebaar waarbij je je hand op je schouder legt en je andere hand gestrekt naar beneden houdt. Deze verholen Adolf Hitler groet is verzonnen en populair gemaakt door de omstreden Frans Kameroense komiek Dieudonné, M’bala bala, maker van het liedje ‘Shoah Nanas‘ (2009) – waarmee hij de spot drijft met de Holocaust. Dit is dus datgene, waaraan de ananas op de etsen refereert.

De etsen zijn goed gemaakt, en het idee, waaraan uitdrukking wordt gegeven, is consequent uitgevoerd. Als docent tekenen zou ik deze leerling belonen met een dikke voldoende. Maar daarna zou ik als onderwijzer een ernstig gesprek met hem aangaan.

Lennaart Allan (1967) is schilder, docent beeldende vorming en publicist over moderne kunsttheorie. Hij werkt aan een boek over samenzweringstheorieën rond de iLLUMiNATi.

Raptekst NS: Anti iLLUMiNATi (Anti Freimaurer Song)

Freimaurer! zum Teufel mit euch Satan Süchtigen (…)
das allsehende Auge ist die Ursache Eleven Nine [9/11]
für die die es nicht wissen, die iLLUMi NA Ti
ist eine, geheime Verschwörung
und will die Welt Herrschaft durch totalem Chaos und Zerstörung
von Satan besessen, beten Satan an (…)
was denkt ihr warum Lady Gaga soviel Geld hat?
Madonna ist leider auch darauf reingefallen
eine bessere Methode reich zu werden ist ihr halt nicht eingefallen
Ozzy Osbourne, Justin Timberlake und Jay Z
sie dienen Satan und der iLLUMi NA Ti

Raptekst Mo$heb: Vrijheid van meningsuiting

Dood de iLLUMiNATi!
Sta op voor je wil.
Klik en bang tot de kogels op zijn.
(…)
Grootste wapen is de Media.
Ze verspreiden leugens via de Media.
Mensen geloven wat ze horen, de mensheid is verloren.
Terroristen, dat is hoe ze ons beschouwen.
De wereld wordt dom gehouden.
Alle slimmen zijn degenen, die in de cel zitten.
De wereld wordt geregeerd door hen, die geld printen.
Als ik jou was zou ik snel sprinten.
(…) Stil blijven? dat gaat niet.

Trouw, 12 april 2014, 22:00

https://www.trouw.nl/cultuur-media/flirten-met-de-iLLUMiNATi-in-de-popcultuur~b519572d

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=iLLUMiNATi
https://robscholtemuseum.nl/?s=Alziend+Oog
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anti+Christ
https://robscholtemuseum.nl/?s=Beyoncé
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rihanna
https://robscholtemuseum.nl/?s=Madonna
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jay+Z
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lady+Gaga
https://robscholtemuseum.nl/?s=Russische+Revolutie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vladimir+Lenin
https://robscholtemuseum.nl/?s=vrijmetselaars
https://robscholtemuseum.nl/?s=tempeliers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Norman+Cohn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Adam+Weishaupt
https://robscholtemuseum.nl/?s=John+Robison
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacobinisme
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jakobijnen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Franse+Revolutie
https://robscholtemuseum.nl/?s=1789
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koning+Filips+de+Schone
https://robscholtemuseum.nl/?s=1314
https://robscholtemuseum.nl/?s=JB+Simonini
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hermann+Goedsche
https://robscholtemuseum.nl/?s=Biarritz
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+protocollen+van+de+wijzen+van+Zion
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ku+Klux+Klan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nation+of+Islam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helen+Nesta+Webster
https://robscholtemuseum.nl/?s=terroristen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dieudonné
https://robscholtemuseum.nl/?s=ananas

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image