Leendert van Dam – De buitenstaander

Hoe komt de Helderse gemeentepolitiek over op een (betrokken) buitenstaander? Vanuit die optiek zal ik een aantal columns gaan verzorgen voor deze bijlage. Hoe komt een buitenstaander van die politiek op de hoogte van wat er in de gemeentepolitiek speelt? Hij leest de Helderse Courant. Hij kijkt af en toe mee naar de live-uitzending van de vergadering van de gemeenteraad als hij een boeiend debat verwacht.

Hij volgt via internet Den Helder Actueel en ontdekt op die manier, dat er ook interviews zijn op de Lokale Omroepstichting. Belangrijker dan het ‘hoe’ is het ‘wat’.

Wat merkt die (betrokken) buitenstaander op? Dan komt hij vooral onder de indruk van de onmacht, hij komt onder de indruk van het menselijk falen en hoe verwoestend dat kan uitpakken. Hij ziet een stadspartij die een eclatante verkiezingsoverwinning niet in eendracht weet om te zetten. Hij ziet een gedurfde coalitie uit elkaar vallen. Hij kent een groot deel van de gemeenteraadsleden in een heel andere rol. Een vriendelijke buurman waar hij jaren naast gewoond heeft; de vrolijke trompettist die in het orkest grapjes maakte met zijn dochter; de opticien die hij bewonderde om zijn originele advertenties en zijn vakkundige begeleiding; het lid van de kerk waar hij ook al jaren komt. Hij vraagt zich af wat hen er toe drijft zich zo in te zetten voor de gemeentepolitiek. Hij ziet ze staan te midden van de puinhopen die ze zo hoopvol beloofden op te ruimen. In plaats daarvan hebben ze daar weer een eigen puinhoopje aan toegevoegd. Dat is wat die buitenstaander opmerkt.

Dan gaat die buitenstaander nadenken. Wat is hier aan de hand? Hoe is het mogelijk dat zoveel onvermogen zich hier etaleert? Dan denkt hij terug aan de feestvreugde van de prachtige verkiezingsuitslag, dan denkt hij terug aan het elan waarmee men aan de slag ging. Dan komt bij deze buitenstaander vooral het medelijden naar boven, of als u dat een mooier woord vindt: mededogen.

Met deze zeer gewaardeerde stadsgenoten, die zich hard willen maken voor een beter en mooier Den Helder en die nu ten onder dreigen te gaan in onderling gekrakeel. Dat stond hen ongetwijfeld niet voor ogen, toen ze aan dit avontuur begonnen. Deze betrokken buitenstaander ziet dat goede bedoelingen niet genoeg zijn. Hij ziet dat gedeelde standpunten geen garantie zijn. Hij ziet dat mensen razendsnel van elkaar kunnen vervreemden. De werkelijkheid is weerbarstiger dan het plotseling oplaaiende elan van de verkiezingsoverwinning. Voor deze buitenstaander blijft als op de bodem van de doos van Pandora alleen de hoop over. De hoop dat de 31 mensen die samen deze raad vormen de moed zullen opbrengen elkaar recht in de ogen te kijken en zichzelf en elkaar de vraag durven te stellen: zijn we het vertrouwen waard dat de kiezers in ons gesteld hebben?

Raadsbreed, september 2015

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Actueel/Raadsbreed-voorheen-Raad-Daad