Lars Ruiter – Nog meer hermetisch afgesloten blokkendozen, datacenters dus, in de Wieringermeer, is dat nou echt wat we willen?

Lars Ruiter (foto Gerda Venema)Hermetisch afgesloten datacenter blokkendozen (1) (foto Marc Moussault)
Hermetisch afgesloten datacenter blokkendozen (2) in de Wieringermeer. Microsoft aan Agriport 601 (N° 1 – 4) (foto Marc Moussault)

Nog meer hermetisch afgesloten blokkendozen, datacenters dus, in de Wieringermeer, is dat nou echt wat we willen?

Middenmeer – De komst van voor de buitenwereld hermetisch afgesloten blokkendozen op Agriport A7 is het afgelopen jaar verworden tot het meest politiek gevoelige onderwerp in de Wieringermeer, schrijft VVD raadslid Lars Ruiter.

Op 21 januari 2020 uitte dit zich in een luidruchtig, maar gemoedelijk protest van toeterende agrariërs en betrokken inwoners.

Op één van de spandoeken stond: ’Geen extra grond voor datacentra en kassen!’. Om recht te kunnen doen aan die geluiden besloot het college de raad voor te stellen de procedure voor gebiedsplan Wieringermeer, en daarmee de komst van extra datacenters, te beëindigen. De strijd was beslecht. Althans, zo leek het.

Op 15 september heeft het College van Hollands Kroon besloten een nieuw bestemmingsplan ter inzage te leggen voor de komst van meer datacenters in de Wieringermeer. Het gaat om vijftig hectare agrarische grond aan de westkant van de A7, gelegen tussen het Venster West en afrit Middenmeer. Alleen wanneer het overduidelijk is, dat de inwoners van de Wieringermeer fel zijn gekant tegen de komst van deze datacenters, moeten wij deze koers dan standvastig blijven varen? Als gemeenteraadslid uit een van de verantwoordelijke coalitiefracties betoog ik van niet.

Tegenstrijdig

Eén van de afspraken uit het coalitieakkoord is, dat er ruimte wordt gegeven aan de verdere doorontwikkeling van een internationaal cluster voor datacenters. Met de komst van Microsoft, Google, Nimble, CyrusOne en Luna is aan die afspraak ruimschoots voldaan.

Een andere afspraak uit datzelfde coalitieakkoord is, dat wij, de gemeente, samen met landbouworganisatie LTO het profiel van Hollands Kroon als agrarische hoofdstad van Nederland verder ontwikkelen.

Dit resulteert in een politieke keuze tussen Datacenter City, zoals NHD journalist Winnie van Galen het onlangs omschreef, of Hollands Kroon als agrarische hoofdstad.

Een veel gehoord argument voor de komst van extra datacenters is werkgelegenheid. Bij drie kwart van het werk is Nederlands personeel betrokken, zei Jack Kranenburg op 22 september in deze krant. Dit betekent dat een kwart van het personeel van elders komt en huisvesting nodig heeft. Alleen kan onze lokale woningmarkt al die werkgelegenheid wel aan?

Landschapspijn

Een ander argument tegen de komst van extra datacenters is niet zo zeer gestoeld op ratio, maar op een gevoel, dat veel inwoners van de Wieringermeer niet onbekend is. Publicist Jantien de Boer noemt dit gevoel landschapspijn. Landschapspijn is het weemoedige gevoel, dat ontstaat, wanneer je ziet dat het landschap onomkeerbaar is veranderd, zoals hier in de polder.

Als gemeenteraad hebben wij gelukkig nog even de tijd om ons te bezinnen over de toekomst van het gekoesterde polderlandschap, want over het bestemmingsplan, dat het college ter inzage heeft gelegd, hebben wij het laatste woord.

Zal het kans maken?

De 24 jarige Lars Ruiter woont in Wieringerwerf. Hij is raadslid voor coalitiepartij VVD. Die is met vijf van de 29 zetels een van de grootste partijen in de raad van Hollands Kroon.

Schager Courant, 3 oktober 2020, 08:45

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201002_4763391/nog-meer-hermetisch-afgesloten-blokkendozen-datacenters-dus-in-de-wieringermeer-is-dat-nou-echt-wat-we-willen-opinie

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lars+Ruiter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wieringen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wieringermeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=datacenter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Microsoft
https://robscholtemuseum.nl/?s=Google
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nimble