L.O.S. – Woningstichting in rode cijfers over 2017 + Redactie DHA – Klein verlies voor Woningstichting + Delano Weltevreden – Handen af van stadsvernieuwing + Meer interesse voor tiny house

Woningstichting in rode cijfers over 2017

Woningstichting maakte over 2017 verlies. Het komt uit op 1,062 miljoen euro. Zo meldt de Helderse Courant.

Het verlies moet worden toegeschreven aan de vernieuwing van het Helderse stadshart. Ook investeringen in de woningvoorraad van de corporatie vergen veel geld, bijvoorbeeld in Nieuw Den Helder.

Woningstichting is de grootste investeerder in Helders vastgoed. Marktpartijen doen dat niet, zo laat de directie van Woningstichting het dagblad optekenen. In 2016 maakte de organisatie nog iets meer dan 2 miljoen euro winst. Het verlies over 2017 is niet alarmerend gelet op de vermogenspositie. Die is robuust.

L.O.S. Den Helder, 25 mei 2018

https://losdenhelder.nl/woningstichting-in-rode-cijfers-over-2017/

Klein verlies voor Woningstichting

Den Helder – Woningstichting maakte in 2017 een relatief klein verlies van 1,062 miljoen euro. In 2016 was er nog een winst van 4,062 miljoen euro. Volgens Woningstichting ligt de oorzaak van het verlies in de forse investeringen van Woningstichting in het stadshart van Den Helder en de investeringen in de bestaande woningvoorraad, zoals de duurzame renovatie van de woningen aan de Polderweg en de upgrading van de Baljuwstraat.

Jaarlijks wordt meer dan twintig miljoen uitgegeven in de bestaande woningvoorraad aan onderhoud en verbeteringen. Daarnaast betaalt Woningstichting aan de overheid een soortgelijk bedrag aan belastingen en heffingen. Dat komt overeen met vier maanden huurinkomsten.

Noodzakelijke investeringen in het stadshart en in de wijk Nieuw Den Helder worden niet door marktpartijen opgepakt terwijl dit, ook volgens de gemeente, voor de aantrekkelijkheid van de stad, de leefbaarheid van buurten en wijken en voor de verhuurbaarheid van onze woningen toch echt noodzakelijk is. Door de juridische splitsing per 1 januari 2018 kan het van Woningstichting afgesplitste deel, Helder Vastgoed BV, veel van de herstructurerings- en leefbaarheidsactiviteiten doorzetten. Deze investeringen worden gefinancierd met de opbrengst uit de verkoop van woningen en andere panden, zodat de huurders niet mee hoeven te betalen. De gemiddelde huur blijft dan ook laag en dat komt mede doordat Woningstichting de bedrijfslasten laag weet te houden, zeker in vergelijking tot die van veel andere Nederlandse corporaties.

Verkiezingen

Algemeen directeur Robbert Waltmann: “2018 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De democratie bepaalt wie onze stad de komende jaren bestuurt. We hopen dat de partijen zien en onderkennen dat deze stad zich opricht en herstelt. Een proces dat alleen succesvol kan zijn door intensief samen te werken. Tien jaar geleden hebben we gezamenlijk de koers uitgezet en gingen we op pad. Tijdens de crisis hielden we met wat laveren ons doel steeds voor ogen. We voelen de wind steeds meer in onze zeilen en nu is het zaak ook de komende collegeperiode koers te houden.”’

Financieel directeur Peter Kramer: “Dankzij de juridische splitsing hebben middeninkomens meer kansen om een betaalbare woning te vinden op de Helderse huurmarkt dan onder de wet- en regelgeving waar tot begin van dit jaar nog ons gehele bezit onder viel. Ouderen kunnen nu doorstromen naar een betaalbaar appartement. De vrijkomende eengezinswoning biedt weer woonruimte aan een startend gezin. Voor de belangrijkste doelgroep, onze bewoners met de kleinste inkomens, blijven meer dan voldoende woningen beschikbaar.”

Den Helder Actueel, 24 mei 2018 – 17:50

Reacties:

cees
24 mei 2018 at 20:05
Financieel directeur Peter Kramer: “Dankzij de juridische splitsing hebben middeninkomens meer kansen om een betaalbare woning te vinden op de Helderse huurmarkt dan onder de wet- en regelgeving waar tot begin van dit jaar nog ons gehele bezit onder viel. Ouderen kunnen nu doorstromen naar een betaalbaar appartement. De vrijkomende eengezinswoning biedt weer woonruimte aan een startend gezin. Voor de belangrijkste doelgroep, onze bewoners met de kleinste inkomens, blijven meer dan voldoende woningen beschikbaar.”
Wat een kul, alsof die woningen voor de splitsing er niet waren! Alsof het toen niets kon! En van wie zijn die woningen die nu verkocht worden door Vastgoed BV voor de leefbaarheid etc.? Meteen ontrokken bij de splitsing uit het bestand van de Woningstichting?” ” I smell a rat!

RB
24 mei 2018 at 21:36
heb niet het idee dat er veel mensen in een doos onder het viaduct wonen in Den Helder dus zal het woningaanbod wel redelijk in balans zijn?

Henk van Kuijk
24 mei 2018 at 22:01
Door de juridische splitsing is er natuurlijk niet alleen maar sprake van een Stichting, maar van een Stichting en een Projectontwikkelaar b.v.. Woningstichting beheert en bouwt niet alleen woningen. Die twee takken hebben verschillende financiële structuren en verplichtingen. Die zijn niet helder. En waarom zat Woningstichting een verkiezingsdebat voor? Ongewenste belangenverstrengeling. En waarom heeft ze de beelden voor de oude schouwburg ingepikt, dat heeft niets van doen met woonbeheer. Kunstbeheer is bepaald niet haar taak.

Particulieren Complex 58
25 mei 2018 at 17:03
De “Particulieren Complex 58” hebben wel een idee waarmee Woningstichting zichzelf en anderen flink geld kan besparen en tevens sociaal een goede beurt kan maken!
Laat het “duur” verduurzamen achterwege en kijk beter naar hoe het goedkoper kan. Voor jezelf en voor de particulieren in de rijtjeshuizen. Niet meteen door de eerste de beste dure plaatselijke aannemer laten uitvoeren maar kijk verder naar de mogelijkheden en hou daarmee rekening met de anderen die zich ook onder datzelfde dak bevinden.
Verschillen van bijna €10.000 voor dezelfde werkzaamheden zijn niet oke!
Graag beginnen met de dakwerkzaamheden van Complex 58 in de Schooten uiteraard!

Dick Berts
26 mei 2018 at 02:19
Woningstichting is vooral moreel failliet. Ik heb een klein koop appartementje, maar sta toch ingeschreven bij de Woningstichting. Keer op keer moet ik ze tot de orde roepen wegens wangedrag. Enige tijd geleden moest ik ze met een kort geding dreigen, omdat deze ‘sociale instelling’ zich alleen nog via elektronische weg wilde laten betalen, terwijl een miljoen -vaak oudere- Nederlanders nog met papieren overschrijvingen werken. Een belangrijke doelgroep voor Woningstichting, maar ze hebben gewoon lak aan deze mensen. Paar weken terug hetzelfde liedje. Kreeg iedereen een mail, dat woningzoekenden in het vervolg hun paspoort eerst moesten uploaden. Volstrekt illegaal. De overheid voert zelfs campagne om ter voorkoming van identiteitsfraude niet met je ID te strooien. Woningstichting negeert je terechte klachten standaard letterlijk zes keer. Je krijgt slechts antwoord als je met hel en verdoemenis dreigt. Wat het uploaden van paspoorten betreft, daar hebben ze na oneindig veel klachten van ondergetekende een advocaat op gezet. Die gaf mij gelijk. In plaats van dat die hufters zoiets van te voren uitzoeken. Clienten doen er volstrekt niet meer toe, het gaat alleen nog maar om de jacht op het grote geld. En natuurlijk komt er geen nieuwe mail waarin staat dat ze fout zaten. Mijn klacht over het feit dat je nog maar drie dagen krijgt om verhuurdersverklaring, inkomensverklaring etc. in te leveren als je een huis hebt gevonden, hebben ze al acht maal genegeerd. Ondanks mijn dreiging met een klacht bij de toezichthouder. Volstrekt asociale tent die hele Woningstichting.

https://denhelderactueel.nl/2018/05/klein-verlies-voor-woningstichting/

Handen af van stadsvernieuwing

Helderse Courant, 25 mei 2018

Helderse Courant, 25 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Meer interesse voor tiny house

Helderse Courant, 25 mei 2018

Helderse Courant, 25 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woningstichting+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helder+Vastgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robbert+Waltmann

1 Comment

  1. Woningstichting is vooral moreel failliet. Ik heb een klein koop appartementje, maar sta toch ingeschreven bij de Woningstichting. Keer op keer moet ik ze tot de orde roepen wegens wangedrag. Enige tijd geleden moest ik ze met een kort geding dreigen, omdat deze ‘sociale instelling’ zich alleen nog via elektronische weg wilde laten betalen, terwijl een miljoen -vaak oudere- Nederlanders nog met papieren overschrijvingen werken. Een belangrijke doelgroep voor Woningstichting, maar ze hebben gewoon lak aan deze mensen. Paar weken terug hetzelfde liedje. Kreeg iedereen een mail, dat woningzoekenden in het vervolg hun paspoort eerst moesten uploaden. Volstrekt illegaal. De overheid voert zelfs campagne om ter voorkoming van identiteitsfraude niet met je ID te strooien. Woningstichting negeert je terechte klachten standaard letterlijk zes keer. Je krijgt slechts antwoord als je met hel en verdoemenis dreigt. Wat het uploaden van paspoorten betreft, daar hebben ze na oneindig veel klachten van ondergetekende een advocaat op gezet. Die gaf mij gelijk. In plaats van dat die hufters zoiets van te voren uitzoeken. Clienten doen er volstrekt niet meer toe, het gaat alleen nog maar om de jacht op het grote geld. En natuurlijk komt er geen nieuwe mail waarin staat dat ze fout zaten. Mijn klacht over het feit dat je nog maar drie dagen krijgt om verhuurdersverklaring, inkomensverklaring etc. in te leveren als je een huis hebt gevonden, hebben ze al acht maal genegeerd. Ondanks mijn dreiging met een klacht bij de toezichthouder. Volstrekt asociale tent die hele Woningstichting.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.