L.O.S. Den Helder – Erfgoed in Den Helder gebundeld + Arie Booy – Stelling en Willemsoord zetten samen stap naar de toekomst

Erfgoed in Den Helder gebundeld

Stichting Stelling Den Helder, Willemsoord B.V. en de gemeente Den Helder zijn bezig met de oprichting van een nieuwe erfgoedorganisatie, waarin het erfgoed allemaal samen komt. De ondertekening van de intentieverklaring gebeurde op maandag 1 juli. Alle partijen hebben officieel de intentie uitgesproken om zich volledig op een nieuwe erfgoedorganisatie te richten en deze mijlpaal hebben zij gevierd bij Fort Kijkduin.

Den Helder kent veel verborgen schatten op het gebied van cultureel erfgoed. Zeker op het gebied van maritiem en militair erfgoed. Voorbeelden daarvan zijn de Stelling van Den Helder en de voormalige Rijkswerf Willemsoord. Met deze stap kan het erfgoed beter verbonden en versterkt worden. Ook kan het ingezet worden als profilering van de stad.

Wethouder Heleen Keur eindigde met de woorden, “We hebben goud in handen en met deze erfgoedorganisatie gaan we het goud vol oppoetsen, zodat het volop naar buiten kan stralen en uitstralen. Dankzij alle vrijwilligers en alle mensen die zich daar de afgelopen jaren voor in hebben gezet zijn we waar we nu zijn.

L.O.S. Den Helder, 1 juli 2019

https://losdenhelder.nl/erfgoed-in-den-helder-gebundeld/

Stelling en Willemsoord zetten samen stap naar de toekomst

Den Helder – De bundeling van de Stelling van Den Helder en Willemsoord BV is een stap verder.

In de kapel van Fort Kijkduin werd maandag een overeenkomst getekend, waarin de directeuren van de stichting Stelling en de BV Willemsoord afspraken een nieuwe erfgoedorganisatie op te richten.

Als die organisatie er staat, nemen André Koning en Hans Broekmeulen afscheid van respectievelijk de Stelling en Willemsoord. Een nieuwe directeur komt dan aan het roer van het gebundelde militair erfgoed van Den Helder.

Het is belangrijk om gezamenlijk op te trekken“, zei wethouder Heleen Keur voor de ondertekening. “Het is de intentie om een gezonde erfgoedorganisatie op te zetten, waarin de forten, linie en Willemsoord onder een vlag verder kunnen,” zei Keur, die blij is als het militair erfgoed op die manier bewaard kan blijven voor volgende generaties. De twee directeuren worden bijgestaan door ’kwartiermaker’ Eltje de Klerk, die helpt de nieuwe organisatie vorm te geven.

Vrijwilligers

Groot verschil tussen de Stelling en Willemsoord is, dat de eerste vrijwel geheel draait op vrijwilligers. André Koning kwam op voor die vrijwilligers in zijn opmerkingen voorafgaand aan de ondertekening. “Op vier dagen na bestaat de stichting Stelling Den Helder nu 30 jaar“, begon Koning. “Het doel is de vestingwerken te behouden, te beschermen, restaureren en functioneel te maken. Dankzij onze onafhankelijkheid van exploitatiesubsidies konden we vrij opereren in de marge van de algemene belangstelling en zijn we ondanks al het baanbrekende werk niet gehinderd door de standaardkritiek, die kenmerkend is in het erfgoed.”

De afgelopen jaren zijn veel projecten gerealiseerd met en zonder subsidie ook dankzij de hechte samenwerking met Zeestad. Koning: “Een groot deel van het militair erfgoed kun je bezoeken of er vinden activiteiten plaats. Daar zijn we uiteraard erg trots op. We zijn een vrijwilligersorganisatie met mensen. die graag meewerken om invulling te geven aan onze doelstelling en daar ongelooflijk veel voor overhebben qua tijd en geld.” Koning zei de intentie te tekenen in het ’volste vertrouwen, dat de doelstelling van de stichting de belangrijkste plaats krijgt in de nieuwe organisatie en de vrijwilligers daarin een plek krijgen, waar ze tot hun recht komen’.

Marketing

Hans Broekmeulen vertelde namens Willemsoord een unieke kans te zien om het beheer van het militair erfgoed en de marketing daarvan in één hand te krijgen: “Het beheer kan nog verder geprofessionaliseerd worden. Heel belangrijk is het in de markt zetten van het militair erfgoed als één product. Dat is een uitdaging, waar we tot nu toe niet in slagen. Door de bundeling van beide organisaties kan dat straks wel. Dat is de grote winst.”

Helderse Courant, 2 juli 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Stelling+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord+B.V.
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Andr%C3%A9+Koning
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Broekmeulen