L.O.S. Den Helder – Bestuurlijke vernieuwing. Wat is dat? + Oppositie zet plussen en minnen bij Helders Akkoord + Delano Weltevreden – Gratis parkeren definitief

Bestuurlijke vernieuwing. Wat is dat?

De nieuwe coalitie wil bestuurlijke vernieuwing. Maar wat verstaan de partijen daaronder? Het Helders Akkoord er maar eens op op nageslagen. Dat is zeg maar de handleiding voor de wethoudersploeg die op 9 juli aantreedt.

Respect
Het nieuwe college wil een nieuwe cultuur en betere omgangsvormen. Alle wethouders doen daar hun best voor. Bijvoorbeeld door zich open op te stellen respect voor elkaars mening. Een wethouder ziet hier speciaal op toe en dat is Remco Duijnker.

Debat
Brieven aan de raad, de raadsinformatie brieven, stellen de fracties niet langer voor voldongen feiten, maar geven informatie die ruimte laat voor debat en besluitvorming. Deze professionele werkwijze gaat verder uitgewerkt worden door een speciaal daartoe te formeren Werkgroep Bestuurlijke vernieuwing.

Ambtenaren
Geen angstcultuur en afrekencultuur maar een veilige omgeving. Politici stoppen met wijzen naar ambtelijke organisatie. Respect, zorgvuldigheid en professionaliteit zijn de kernwaarden. College en ambtelijke top gaan dit bespreken met de medezeggenschapsraad.

Verbinder
Bij dit alles is de burgemeester de verbinder. Hij heeft geen portefeuille, los van zijn wettelijke taken bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Verbonden partijen
Dit zijn strategische uitvoeringsorganisaties die op afstand van de gemeente staan, zoals het havenbedrijf. De afstand is te groot geworden. Dat moet veranderen. Zo leggen verbonden partijen belangrijke beslissingen eerst voor aan de gemeente. Die wordt niet langer voor een voldongen feit geplaatst, waarvoor de gemeenschap – met de rug tegen de muur – de knip mag trekken.

Participatie
Het college zet gebiedsgerichte aanpak en wijkgericht werken centraal. Burgerparticipatie en -initiatief worden met een budget georganiseerd. Er gaat geëxperimenteerd worden met buurtbegrotingen. De burgerparticipatie wordt ook nauw omschreven en uitgevoerd, om teleurstellingen te voorkomen.

Stabiel bestuur
De bestuurlijke vernieuwing draagt bij aan een stabiel bestuur dat oplossingen aandraagt voor de “uitdagingen waar de gemeente voor staat.” Aldus het Helders Akkoord.

Voor het bestuursakkoord 2018-2022:
HELDERS AKKOORD
https://denhelderactueel.nl/wp-content/uploads/2018/06/Helders-Akkoord-2018-2022.pdf

L.O.S. Den Helder, 29 juni 2018

https://losdenhelder.nl/bestuurlijke-vernieuwing-wat-is-dat/

Oppositie zet plussen en minnen bij Helders Akkoord

De nieuwe Helderse coalitie heeft met 24 zetels een brede basis in de gemeenteraad. Blijven zeven zetels over voor de oppositie van PVV (3), D66 (2), GroenLinks (1) en Gemeentebelangen (1). Wat vinden zij van het vorige week gesloten coalitieakkoord?

De fractievoorzitters Marije Boessenkool van GL, Henk Mosk van D66 en Vincent van den Born van de PVV werd ernaar gevraagd in het LOS-radioprogramma De Week op Zaterdag (DWOZ). Geert Visser van Gemeentebelangen was er niet bij wegens verblijf in het buitenland.

Over het geheel genomen is GroenLinks helemaal niet blij met het Helders Akkoord. “Ik zet er meer vraagtekens dan uitroeptekens bij”, zei Marije Boessenkool. Henk Mosk, een veteraan die al tientallen jaren politiek actief is, kwalificeert het coalitieprogram als een akkoord van het midden. “Waarin gelukkig weinig punten van Beter voor Den Helder terug te vinden zijn”, grapte de D66-voorman.
Vincent van den Born ziet veel goeds in het Helders Akkoord en vraagt zich nog steeds af waarom zijn partij niet mee mag doen met de coalitie van VVD, CDA, Beter, PvdA, Seniorenpartij, Stadspartij en ChristenUnie, gesteund door Behoorlijk Bestuur.

Plussen
Desgevraagd ziet de oppositie positieve punten in het bestuursakkoord. Marije Boessenkool is zeer te spreken over Den Helder als fiets vriendelijke stad. Mosk vindt dat ook, terwijl Van den Born de bestuurlijke vernieuwing verwelkomt.

Minnen
De oppositie is uitgesproken negatief over de drie miljoen eur, die jaarlijks op het sociaal domein bezuinigd wordt. Terwijl er, aldus Boessenkool, 5,5 miljoen euro op tafel komt voor nieuw beleid. “Dat gaat het sociaal domein dus betalen. Deze keuze is beslist niet de onze.”

Energietransitie
Henk Mosk heeft grote zorgen over de energietransitie van fossiel naar wind- en zonne-energie. “Er is een slag over gaande met bijvoorbeeld IJmuiden. Daar moet je nu al bovenop zitten.” De D66-er wil maar zeggen, dat de nieuwe coalitie de urgentie van de energietransitie niet scherp voor ogen heeft. Overigens wil Mosk ook meer aandacht voor onderwijs.

Verbonden partijen
Wat Van den Born van de PVV betreft moeten verbonden partijen, zoals de haven, luchthaven en Zeestad, onder controle van de gemeente komen. “Wij zien die partijen helemaal niet zitten.”
De PVV gaat daarin veel verder dan GroenLinks en D66. Die kunnen zich vinden in meer sturing van de partijen, zoals ook de coalitie dat voor ogen heeft. “Ze konden doen wat ze wilden en de gemeente maar betalen. Daar komt nu verandering in, want wie betaalt, die bepaalt.” Aldus Marije Boessenkool van GroenLinks.

L.O.S. Den Helder, 30 juni 2018

https://losdenhelder.nl/oppositie-ziet-plussen-en-minnen-in-helders-akkoord/

Gratis parkeren definitief

Helderse Courant, 30 juni 2018

Helderse Courant, 30 juni 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo