KVMO – Marineofficieren: het gaat hier en nu stoppen!

In de Grote Collegezaal op het KIM heeft de afdeling Noord, op 16 mei jl, een afdelingsvergadering gehouden. Tijdens deze bijeenkomst waren twee onderwerpen aan de orde: de staat van de Koninkijke Marine met een doorkijk naar de toekomst en het arbeidsvoorwaardelijk eindbod van minister Hennis Plasschaert. Het eerste onderwerp was een besloten onderwerp voor en door officieren. Een onderwerp waarover jong en oud in beslotenheid en geborgenheid met elkaar kritisch en gepassioneerd konden discussiëren. Dit leidde tot interessante en waardevolle discussies. Een opzet die zeker de moeite waard is om in de nabije toekomst te herhalen.

Het tweede onderwerp betrof het eindbod. Een gevoelig en beladen onderwerp. Na de presentatie van onze HSGO Niels van Woensel is er lang stilgestaan bij het onderhandelingsproces en de gevolgen van het eindbod.
De aanwezige leden waren unaniem over het feit dat het eindbod niet goed is voor zowel het personeel als de Defensie/Koninklijke Marine. De vele open eindjes en verstrekkende gevolgen van het eindbod werden door het personeel als onwenselijk voor zowel het personeel als organisatie bestempeld. Het signaal dat vanuit Den Helder werd gegeven was: het gaat hier en nu stoppen.

De marineofficieren hebben er genoeg van. Hun organisatie is door de jarenlange bezuinigingen van een state of the art marine waar zij trots op waren verwoorden tot de oudste en kleinste vloot ooit. De oudste vloot ooit met vooralsnog geen zicht op een modernisatie inhaalslag omdat de politiek de besluiten hierover maar voor zich uit blijft schuiven.

Op het arbeidsvoorwaardelijke vlak waren zij ook duidelijk: zij voelen zich ‘dubbel genaaid’. Dubbel genaaid omdat zij als ambtenaar geconfronteerd zijn met een jarenlange nullijn en daarbovenop de negatieve financiële gevolgen van de ‘bijzondere positie militair’. Beide effecten hebben ertoe bijgedragen dat er sinds jaar en dag sprake is van een negatieve loonspiraal. Ondanks de toegenomen werkdruk zien zij dat hun koopkracht afneemt omdat Defensie de afgelopen jaren ruim onder de inflatiecorrectie is gebleven. Het signaal van de leden was overduidelijk: 86% tegen het eindbod. 14% onthield zich van stemming omdat zij van mening zijn dat de onderhandelingen moeten worden hervat. Dit laatste is helaas niet mogelijk omdat er sprake is van een eindbod van de minister.

KVMO Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, 17 mei 2017

https://www.kvmo.nl/nieuws/nieuws-kvmo/item/605-marineofficieren-het-gaat-hier-en-nu-stoppen.html