Kunstpodium T – Kunstpodium T heeft een Nieuwe Directeur: Marleen Hartjes

Kunstpodium T heeft een Nieuwe Directeur: Marleen Hartjes

Het bestuur van Kunstpodium T in Tilburg is verheugd te kunnen mededelen dat Marleen Hartjes per direct de nieuwe directeur van Kunstpodium T wordt. Met Marleen Hartjes heeft het bestuur het volste vertrouwen dat de voortgang en kwaliteit van Kunstpodium T en het Apprentice Master project kan worden gewaarborgd en verder doorontwikkeld in de toekomst. Met haar brede ervaring in het werkveld als projectmanager, curator, educator en kunstenaar én door haar jarenlange betrokkenheid bij Kunstpodium T draagt het bestuur met een gerust hart en in volle overtuiging het directeurschap aan haar over. Ze zal deze baan combineren met haar werkzaamheden bij het Van Abbemuseum. Na de zomer starten de eerste activiteiten onder haar leiding.

Van leerling naar meester

Marleen Hartjes (Eindhoven, 1986) is zeker geen onbekende van Kunstpodium T. De eerste zes jaar van het Apprentice Master project (Leerling/Meester project) was zij zeer intensief betrokken. Het eerste jaar in 2008-2009 als deelnemer (‘leerling’) van het project toen enkel nog de Academie voor Beeldende Vorming (Fontys Hogeschool voor de Kunsten) in TIlburg deelnam. In de vijf jaren erna (2009-2014) ontwikkelde zij als project coördinator dit tentoonstellingsproject, waarbij de meest veelbelovende beginnende kunstenaars in hun afstudeerjaar van de kunstacademie worden gekoppeld aan bekende hedendaagse kunstenaars, tot een vaste waarde in het veld waardoor de kloof tussen kunstacademies en de kunstwereld kon worden overbrugd.
Ze stond bij Kunstpodium T samen met Zeus Hoenderop aan de wieg van de jaarlijkse Dag van de Jonge Kunstenaar in Museum De Pont, De Nieuwe Vincent i.s.m. Vincents Tekenlokaal, de overzichtstentoonstelling 5 jaar Leerling/Meester in Museum De Pont, de Academie Ontmoetingen en de jaarlijkse serie Meestergesprekken in De Pont waar zij kunstenaars als Navid Nuur, Henk Visch, Rob Scholte, Suchan Kinoshita, Zoro Feigl, Frank Koolen en Anouk Kruithof interviewde over hun kunstenaarschap. Haar inzet en betrokkenheid maakte het mogelijk dat het Leerling/Meester project kon groeien van één academie in het eerste jaar tot 12 kunstacademies uit Nederland en België tijdens de zesde editie van het project.

In vogelvlucht

Vanaf 2009 heeft haar carrière een vlucht genomen. Na ruimtelijk ontwerp te hebben gestudeerd aan de kunstacademie ArtEZ in Arnhem, ging ze studeren aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. In haar afstudeerjaar won ze de Jacques de Leeuw prijs: een prijs van € 10.000,- voor de beste afstuderende student van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Ze werkte sindsdien o.a. voor SM’s Stedelijk Museum ‘s Hertogenbosch, MU artspace in Eindhoven, artist in residence De Overslag, TAC (Temporary Art Centre) in Eindhoven, Rijksakademie voor beeldende kunsten in Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Ze gaf gastlessen bij o.a. de Rijksakademie, Willem de Kooning Academie Rotterdam en de Reinwardt Academie, en zat ze o.a. in de adviescommissie van Cultuurfonds Strijp-S. Daarnaast is ze altijd als beeldend kunstenaar werkzaam gebleven. Haar werk is o.a. vertegenwoordigd in de collectie van Museum Beelden aan Zee en in 2014 won ze nog de Frans de Wit prijs voor haar betonnen beeld ‘Inception’ tijdens de tentoonstelling Beelden in Leiden.

Plannen voor de toekomst

In een reactie liet zij weten: “Het is voor mij een eer en een voorrecht om als nieuwe directeur Kunstpodium T voort te zetten. Ik kijk er enorm naar uit om het Apprentice Master project de komende jaren verder te ontwikkelen en wil daarbij nog nadrukkelijker de focus leggen op talentbinding (naast talentontwikkeling): het Apprentice Master project als een duurzaam platform voor een community van internationale veelbelovende kunstenaars, met Kunstpodium T als kloppende hart in een netwerk van actoren in het culturele veld.
Kunstpodium T moet niet alleen een brugfunctie vervullen door de kloof te dichten tussen de kunstacademie en het werkveld, het moet een actief platform worden waar ontmoeting centraal staat en waar kennis en ervaring kan worden gedeeld. Zodat ook na afloop van het Apprentice Master project de vele alumni verbonden blijven en de veelbelovende kunstenaars op die manier hun belofte kunnen waarmaken door uiteindelijk als master terug te keren in het project en werkveld.
De focus wil ik daarbij nog meer gaan leggen op kwaliteitsbewaking, de zichtbaarheid van de activiteiten van Kunstpodium T vergroten, de doorlopende leerlijn verder ontwikkelen en daarbij inhoudelijk waardevolle verbindingen aangaan met niet alleen de kunstacademies, artspaces en museum De Pont, maar bijvoorbeeld ook postacademies en andere bestaande (online) platforms. Kunstpodium T als spin in het web vanuit een stevige verankering in de stad en provincie.
Binnen de mogelijkheden die Kunstpodium T op dit moment heeft, zullen we onze activiteiten moeten focussen op het aanscherpen van het project om de voortgang te kunnen borgen. Dat betekent op korte termijn dat we een pas op de plaats moeten maken en de wijde wereld naar Kunstpodium T gaan halen i.p.v. andersom. Deelnemende jonge kunstenaars van academies uit Nederland, België en andere academies uit Europa zullen na de Academie Ontmoetingen exposeren met een bekende hedendaagse kunstenaar in Kunstpodium T en daarnaast op verschillende satelliet locaties in Nederland en België. Ik verheug me enorm op de bijzondere ontmoetingen, de knisperend frisse ideeën van jonge kunstenaars en de vele nieuwe ervaringen die op mijn pad gaan komen. Mijn nieuwe team en ik zijn er klaar voor!”

Het nieuwe kernteam bestaat uit:

Marleen Hartjes | directeur | marleen@kunstpodium-t.com

Klaartje Esch | project coördinator | klaartje@kunstpodium-t.com

Jip Bierkens | project coördinator | jip@kunstpodium-t.com

Youri Appelo | assistent curator, fondsenwerving | youri@kunstpodium-t.com

Ylja Band | communicatie, marketing, vormgeving | ylja@kunstpodium-t.com

Kees Koomen | gastcurator, JaarMeester 2016-2017

Neem voor vragen contact op met:

Wilbert van Herwijnen | bestuur Kunstpodium T
bestuur@kunstpodium-t.com +31 (0)6 51202029

Marleen Hartjes | directeur Kunstpodium T
marleen@kunstpodium-t.com +31 (0)6 28793077

Kunstpodium T
Noordstraat 105
5038 EH ​Tilburg
The Netherlands
http://www.apprentice-master.com